Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.09.2019, підстава - z0945-19

Разом подано заявок ___________.

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим

Керівник структурного підрозділу з
питань агропромислового розвитку _____________________________

обласної державної адміністрації

__________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

М.П.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 3
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 3.10)

ПЕРЕЛІК
суб’єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідних статусів

№ з/п

Найменування
/прізвище, ім’я, по батькові/

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

Претендує на присвоєння статусу

Висновок регіональної експертної комісії

Наявне основне поголів’я*

Продуктивність**

Результати бальної оцінки (за наявності)

Висновок експертної комісії

Примітка


Претендують на присвоєння відповідних статусів племінного (кінного) заводу – ______, племінного репродуктора – ______, конюшні-репродуктора – ________, племінного птахорепродуктора – ______, генофондного господарства – _________, племінного бджолорозплідника – ______, племінної пасіки – ______, селекційного центру – ______, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві – ______, заводської конюшні – ______, контрольно-випробувальної станції – ______, контрольно-випробувальної станції з птахівництва – ______, іподрому – ______, трендепо – ______, підприємства (лабораторії) генетичного контролю – ______, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів – ______, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції – ______, племінної станції із шовківництва – ______, гренажного заводу – _______ суб’єктів.

Разом подано заявок ___________.

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим

Керівник структурного підрозділу з
питань агропромислового розвитку _____________________________

обласної державної адміністрації

__________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

М.П.

__________
* Заповнюється за наявності: у конярстві – паспорта коня; у птахівництві – батьківського стада або документів, які підтверджують операцію з придбання племінних (генетичних) ресурсів.
**Заповнюється за даними річного звіту за минулий рік у: скотарстві молочного та молочно-м’ясного напряму продуктивності – надій на корову, кг; скотарстві м’ясного напряму продуктивності – середньодобовий приріст, г; свинарстві – одержано поросят на 100 основних свиноматок, голів; конярстві – одержано лошат на 100 конематок, голів; вівчарстві (крім смушкових) – середній настриг вовни на структурну вівцю у митому волокні, кг; овець (смушкові) – вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, штук; птахівництві – середня несучість однієї несучки, штук; бджільництві – валовий вихід меду на 1 бджолину сім’ю, кг; звірівництві – вихід молодняку від основної самки, голів; рибництві – отримано цьоголітків від однієї самки, штук.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 4
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.6)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів і племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід за кількісними та якісними показниками

Показники

Вимоги

до племінного заводу

до племінного репродуктора

1

2

3

Поголів’я корів, голів

100

30

Питома вага у стаді корів
чистопородних і ІV покоління, %


90


60

Класний склад маточного поголів’я “еліта-рекорд” і “еліта”, %

70

-

І клас та вище, %

-

100

Вироблено молочного жиру в середньому за лактацію, % до стандарту породи

130

110

Середній вміст жиру в молоці корів, %

Стандарт породи

Вихід телят від 100 корів, голів

85

80

Реалізація племінної худоби, % від поголів’я корів:бугайців

5

-

телиць, нетелів або первісток

10

5

Класність реалізованого племінного молодняку, % до загальної кількості:бугаїв класів “еліта-рекорд”, “еліта”

100

-

телиць класів “еліта-рекорд”, “еліта”

80

-

телиць І класу

-

80

Поголів’я корів у селекційній групі з надоєм 8000 кг і вище, %

10

-

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 5
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.6)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):________________________________

Порода

________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів’я великої рогатої худоби на 01 січня, усього голіву тому числі корівз них чистопородних
і IV покоління%Середня жива маса корів, кг:після першого отеленняпісля третього отелення і старшеСередній надій, кг від однієї корови за даними:річного звітубонітуванняСередній надій від однієї корови за І лактацію (за даними бонітування), кгВиробництво молочного жиру від однієї корови:за І лактацію, кг% до стандарту породиза ІІІ лактацію, кг% до стандарту породиКількість корів з надоєм 6000 кг молока і вище, голів%Розподіл корів за комплексним класом:усього, голіву тому числі:“еліта-рекорд” і “еліта”, голів% по стадуІ класу, голів% по стадуЗаписано корів до Державної книги племінних тварин за останні 3 роки, голівЖива маса телиць у віці 18 місяців, кгВік телиць при першому осіменінні, місяцівСередньодобовий приріст живої маси телиць до 18-місячного віку, гСередньодобовий приріст живої маси бугайців до 12-місячного віку, гОсіменено корів і телиць бугаями-поліпшувачами:голів%Вихід телят від 100 корів, голівПродаж племінного молодняку на 100 корів, голівКласність реалізованого племінного молодняку, % від реалізованих:бугайців класів “еліта-рекорд” і “еліта”телиць класів “еліта-рекорд” і “еліта”телиць І класуКількість дочірніх господарствУ тому числі від реалізації племінного молодняку, тис. грнРівень рентабельності молочного скотарства, %Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 6
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.6)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 7
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.7)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів і племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід за кількісними та якісними показниками

Показники

Вимоги

до племінного заводу

до племінного репродуктора

Поголів’я корів, голів

100

35

Питома вага тварин чистопородних і IV покоління, %:бугаїв-плідників

100

90

корів

90

50

Кількість тварин класів “еліта-рекорд” і “еліта” (за комплексом ознак), %:бугаїв-плідників

100

100

корів

50

45

Кількість молодняку класів “еліта-рекорд” і “еліта” (за живою масою), %:бугаїв

100

50

телиць

60

50

Вихід телят на 100 корів, голів

80

80

Реалізація племінного молодняку від 100 корів, голів

15

10

у тому числі бугаїв

10

-

Кількість реалізованого молодняку класів “еліта-рекорд” і “еліта”, % до загальної реалізації:бугаїв

100

-

телиць

50

45вгору