Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.09.2019, підстава - z0945-19

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2015  № 234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 липня 2015 р.
за № 809/27254

Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 155 від 13.04.2016
№ 50 від 10.02.2017
№ 412 від 26.07.2019}

Відповідно до статей 9, 16 Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, абзацу шостого статті 7 Закону України “Про бджільництво” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, що додається;

{Підпункт 1 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

2) Технологічні вимоги до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, що додаються.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Заступник Голови
Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

Президент Національної академії
аграрних наук України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Державної регуляторної
служби УкраїниМ.Я. Бараш


Я.Б. КовалівО.М. Вержиховський


Я.М. Гадзало
Д. Олійник


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
19.06.2015  № 234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 липня 2015 р.
за № 809/27254

ПОРЯДОК
присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

{У тексті Порядку та додатках до нього слова “Мінагрополітики України”, “департамент”, “атестаційна комісія” та “атестується вперше” в усіх відмінках замінено відповідно словами “Мінагрополітики”, “структурний підрозділ з питань”, “регіональна експертна комісія” та “проходить процедуру присвоєння статусу” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.

1.2. Цей Порядок поширюється на суб’єктів племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб’єктами господарювання, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов’язані з племінною справою у тваринництві.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

1.3. Терміни, наведені в цьому Порядку, вживаються в таких значеннях:

експертна оцінка – оцінка певного стану (рівня) ведення селекційно-племінної роботи суб’єктами племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі цього Порядку;

{Абзац другий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

генофондне стадо – чистопородна група тварин, виділена для збереження та відтворення генофонду породи;

статус – певний стан (рівень) ведення селекційно-племінної роботи суб’єктами племінної справи у тваринництві.

1.4. Залежно від напряму діяльності, якості племінних (генетичних) ресурсів та рівня ведення селекційно-племінної роботи суб’єктам племінної справи у тваринництві присвоюються такі статуси:

{Абзац перший пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

у скотарстві, буйволівництві, свинарстві, вівчарстві і козівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у конярстві: кінний завод, племінний репродуктор, конюшня-репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, заводська конюшня, іподром, трендепо, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;

у звірівництві і кролівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у птахівництві: племінний завод, племінний птахорепродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, контрольно-випробувальна станція з птахівництва;

у бджільництві: племінний завод, племінна пасіка, племінний бджолорозплідник, генофондне господарство, селекційний центр;

у рибництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) генетичного контролю;

у шовківництві: гренажний завод, племінна станція із шовківництва, генофондне господарство, селекційний центр.

1.5. Присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві проводиться Міністерством аграрної політики та продовольства України за результатами експертної оцінки.

{Пункт 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

1.6. Присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві проводиться на необмежений строк згідно з процедурою, визначеною розділом ІІІ цього Порядку.

{Пункт 1.6 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

1.7. Для суб’єктів племінної справи у тваринництві, яким присвоєно відповідний статус, проводиться експертна оцінка щодо відповідності суб’єктів племінної справи певному статусу (далі - експертна оцінка суб’єктів племінної справи у тваринництві) для:

підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу;

позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу.

Експертна оцінка суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться згідно з процедурою, визначеною розділом ІV цього Порядку.

{Пункт 1.7 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

1.8. Присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві проводиться за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві згідно з вимогами чинного законодавства, у тому числі цього Порядку.

{Пункт 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

1.9. Для присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та проведення експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України утворюються:

регіональна експертна комісія з розгляду матеріалів щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві в Автономній Республіці Крим та областях (далі - регіональна експертна комісія);

експертна комісія Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - експертна комісія Мінагрополітики) щодо присвоєння та позбавлення відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві.

{Пункт 1.9 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

ІІ. Вимоги до роботи регіональної експертної комісії та експертної комісій Міністерства аграрної політики та продовольства України

{Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

2.1. Регіональна експертна та експертна комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – комісії) діють у складі непарної кількості осіб. Для участі у роботі комісій залучаються спеціалісти структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства рибного господарства України, державних органів ветеринарної медицини, спеціалісти Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, а також (за згодою) керівники та фахівці наукових установ Національної академії аграрних наук України, галузевих наукових установ та представники громадських організацій агропромислового комплексу України.

ункт 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

2.2. Рішення комісії є правомочним, якщо на її засіданні були присутні не менше як дві третини членів комісії.

2.3. До складу регіональної експертної комісії входять:

голова – посадова особа структурного підрозділу з питань агропромислового розвитку обласної державної адміністрації або Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим;

заступник голови;

секретар комісії;

члени комісії.

2.4. Комісію очолює голова, який організовує її роботу та скликає засідання.

У разі відсутності голови комісії всі функції виконує заступник голови комісії.

2.5. Секретар комісії забезпечує підготовку відповідних матеріалів до розгляду, їх реєстрацію, оформлення та затвердження в установленому порядку результатів розгляду.

2.6. До складу експертної комісії Мінагрополітики входять:

голова - посадова особа, яка очолює структурний підрозділ Міністерства агарної політики та продовольства України;

{Абзац другий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

заступник голови - посадова особа, яка очолює структурний підрозділ Національної академії аграрних наук України, до повноважень якого належить діяльність у галузі тваринництва;

{Абзац третій пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

секретар комісії;

члени комісії.

Експертна комісія Мінагрополітики складається з підрозділів. У разі потреби підрозділи забезпечують експертну оцінку племінних стад за видами сільськогосподарських тварин та напрямами продуктивності. До складу експертної комісії Мінагрополітики будь-якого підрозділу входять секретар та члени комісії.

2.7. Матеріали, подані суб’єктами племінної справи у тваринництві для розгляду експертною комісією Мінагрополітики відповідно до вимог цього Порядку, зберігаються протягом чотирьох років.

{Пункт 2.7 розділу II в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

ІІІ. Порядок роботи регіональної експертної комісії щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві

{Назва розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

3.1. Регіональна експертна комісія забезпечує розгляд матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві за зверненнями суб’єктів племінної справи у тваринництві.

{Абзац перший пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

Робота регіональної експертної комісії проходить у такій послідовності:

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

аналіз відповідних документів, передбачених пунктом 3.3 цього розділу та розділу VІІ цього Порядку, візуальна оцінка наявних племінних (генетичних) ресурсів, що проводяться за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві;

обговорення висновків комісії на засіданні.

3.2. Щороку до 20 січня Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій забезпечують опублікування в засобах масової інформації оголошення щодо строків прийому відповідних документів для присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.

{Пункт 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

3.3. Суб’єктами племінної справи у тваринництві, які претендують на присвоєння відповідного статусу, до структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим подаються (надсилаються):

{Абзац перший пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

заява суб’єкта племінної справи у тваринництві на присвоєння статусу (проведення експертної оцінки суб’єкта племінної справи у тваринництві) (додаток 1);

{Абзац другий пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин (за наявності племінного стада) або кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві, за формами, наведеними у розділі VII цього Порядку;

{Абзац третій пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів), видана уповноваженими особами.

Забезпечення надання достовірних даних покладається на суб’єкта племінної справи у тваринництві.

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

3.4. Секретар регіональної експертної комісії забезпечує:

реєстрацію документів та формування переліку суб’єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідних статусів, які подали заяви на присвоєння статусу (додаток 2).

{Абзац другий пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

{Абзац третій пункту 3.4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

3.5. Відповідно до переліку суб’єктів племінної справи у тваринництві голова регіональної експертної комісії організовує роботу регіональної експертної комісії, у разі потреби – кожного кварталу.

3.6. Регіональна експертна комісія визначає відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві певному статусу згідно з вимогами чинного законодавства, які містять норми, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з племінної справи у тваринництві, у тому числі цього Порядку. З цією метою регіональна експертна комісія проводить:

{Абзац перший пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

огляд племінних стад та визначає їх відповідність типовим для породи ознакам. Візуальна оцінка племінних стад проводиться безпосередньо за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання із залученням спеціаліста з відповідною фаховою освітою;

{Абзац другий пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

аналіз продуктивності та якісного складу племінного стада;

аналіз ведення селекційно-племінної роботи та виконання програм селекції;

аналіз бонітування тварин та визначення відповідності ведення племінного обліку вимогам чинних інструкцій з бонітування та з ведення форм племінного обліку за видами та породами племінних тварин;

аналіз наявності результатів проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, оцінки якості молока, племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси;

аналіз кількісних та якісних показників продуктивності й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві відповідно до мінімальних вимог цього Порядку з урахуванням достовірності даних племінного обліку;

аналіз достовірності показників, що містять документи, надані суб’єктами племінної справи у тваринництві, згідно з пунктом 3.3 цього розділу;

аналіз використання плідників для відтворення маточного поголів’я тварин з визначеною племінною цінністю відповідно до вимог чинного законодавства;

{Абзац дев'ятий пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

аналіз дотримання вимог чинного законодавства щодо ідентифікації племінних (генетичних) ресурсів;

аналіз використання племінних (генетичних) ресурсів та державної реєстрації племінних тварин.

3.7. Для присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві регіональна експертна комісія має право:

{Абзац перший пункту 3.7 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

отримувати будь-яку інформацію щодо ведення селекційно-племінної роботи, наявних племінних (генетичних) ресурсів від суб’єктів племінної справи у тваринництві, які подали заяву на присвоєння відповідного статусу;

{Абзац другий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

зробити висновок про невідповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві вимогам, які встановлені цим Порядком;

прийняти рішення про відмову суб’єкту племінної справи у тваринництві у присвоєнні відповідного статусу згідно з пунктом 3.3 цього розділу при:

{Абзац четвертий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

поданні документів у неповному обсязі;

оформленні документів з порушенням вимог цього пункту;

надходженні документів після закінчення строку їх подання.

3.8. Під час роботи регіональна експертна комісія складає бальну оцінку, якщо це передбачено, та акт щодо присвоєння відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві.

{Пункт 3.8 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

3.9. Висновки про відповідність суб’єкта племінної справи у тваринництві певному статусу розглядаються на засіданні регіональної експертної комісії. Акт підписують члени регіональної експертної комісії згідно з пунктом 2.3 розділу ІІ цього Порядку.

Рішення регіональної експертної комісії оформляється протоколом у двох примірниках.

3.10. Регіональна експертна комісія подає матеріали щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

{Абзац перший пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

Матеріали щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві розглядаються експертною комісією Мінагрополітики.

Матеріали включають:

перелік суб’єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідних статусів в паперовому вигляді та на електронних носіях за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;

оригінали документів, зазначених у пункті 3.3 цього розділу;

акт присвоєння відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві та бальну оцінку;

{Абзац шостий пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

один примірник протоколу засідання регіональної експертної комісії.

{Абзац сьомий пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

ІV. Порядок проведення експертної оцінки щодо відповідності суб’єктів племінної справи у тваринництві присвоєному статусу

{Назва розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

4.1. Експертну оцінку суб’єктів племінної справи у тваринництві проводить експертна комісія Мінагрополітики.

{Абзац перший пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

Під час проведення експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві експертна комісія Мінагрополітики може приймати рішення щодо:

{Абзац другий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу;

позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу.

4.2. Підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу за результатами експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться при реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання, за умови якщо суб’єкт господарювання, який претендує на підтвердження статусу з племінної справи у тваринництві, є правонаступником юридичної особи, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві, та є новим власником племінного стада, яке належало юридичній/фізичній особі, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві.

{Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

4.3. Для проведення експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві суб’єктами з племінної справи у тваринництві, які претендують на підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу, за умов, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, подаються (надсилаються):

{Абзац перший пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

заява суб’єкта племінної справи у тваринництві на проведення експертної оцінки суб’єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1), що подається до Міністерства аграрної політики та продовольства України;

{Абзац другий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

копія статуту підприємства – для підтвердження факту правонаступництва юридичної особи, що мала відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві та племінне стадо, яке належало юридичній особі, що мала відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві;

{Абзац третій пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

копії сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, які оформляються та застосовуються відповідно до Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року № 629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за № 1422/20160 (далі – сертифікат), для підтвердження факту зміни власника племінних (генетичних) ресурсів. Якщо кількість сертифікатів становить понад 20 одиниць, складається перелік сертифікатів на племінні (генетичні) ресурси (крім спермопродукції). Перелік сертифікатів обов’язково повинен містити інформацію про власника, дату видачі, серію, номер та найменування органу, який видав сертифікат. Перелік сертифікатів засвідчується підписом керівника/власника суб’єкта господарювання;

ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).

Забезпечення надання достовірних даних покладається на суб’єкта племінної справи у тваринництві.

{Пункт 4.3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

4.4. При проведенні експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві, які претендують на підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу, експертна комісія Мінагрополітики кожного кварталу:

{Абзац перший пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

проводить аналіз наданих матеріалів до Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві відповідно до Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1118/21430 (далі – Положення про Держплемреєстр), за два роки;

приймає рішення про відповідність або невідповідність суб’єкта племінної справи у тваринництві певному статусу.

4.5. Експертна комісія Мінагрополітики приймає рішення про відмову суб’єкту племінної справи у тваринництві, який претендує на підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу, згідно з пунктом 4.3 цього розділу при:

поданні документів у неповному обсязі;

оформленні документів з порушенням вимог цього пункту.

У разі відмови щодо підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу суб’єкт племінної справи у тваринництві, який претендує на підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу, повідомляється письмово протягом 10 днів після прийняття відповідного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

4.6. Позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу за результатами експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві, проводиться при:

{Абзац перший пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

порушенні суб’єктом племінної справи у тваринництві вимог цього Порядку та інших нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві. Рішення приймається за наявності порушень з боку суб’єктів племінної справи у тваринництві на підставі документів, які засвідчують це порушення;

невідповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві вимогам цього Порядку та неподання документів для реєстрації в Держплемреєстрі понад 60 календарних днів. Рішення приймається за зверненням структурного підрозділу Міністерства аграрної політики та продовольства України на основі: аналізу кількісних та якісних показників продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин (за наявності племінного стада) або кількісних та якісних показників виробничо-господарської діяльності/результатів діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві або при неподанні цих показників до інформаційної бази Держплемреєстру відповідно до Положення про Держплемреєстр, результатів бонітування тварин, результатів перевірки суб’єктів племінної справи у тваринництві згідно з чинним законодавством;

ліквідації племінного стада, нездійснення господарської діяльності за відповідним напрямом з племінної справи у тваринництві. Рішення приймається за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві або Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій;

відмові суб’єкта племінної справи у тваринництві від присвоєного статусу, реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання. Рішення приймається за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві;

припинення суб’єкта господарювання. Рішення приймається за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві або за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4.7. Формою роботи експертної комісії Мінагрополітики при експертній оцінці суб’єктів племінної справи у тваринництві є засідання.

{Абзац перший пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

Рішення експертної комісії Мінагрополітики оформляється протоколом та затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

До протоколу додаються матеріали, відповідно до яких було прийнято рішення.

Для вирішення спірних питань та розгляду скарг за зверненнями суб’єктів племінної справи у тваринництві, що виникають в процесі проведення експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві, експертною комісією Мінагрополітики ініціюється створення робочих груп та їх виїзд на місце провадження господарської діяльності суб’єкта з племінної справи у тваринництві. До складу робочих груп залучають фахівців, які мають відповідну підготовку у сфері племінної справи у тваринництві або досвід роботи з питань, що потребують незалежного висновку щодо відповідності суб’єкта племінної справи певному статусу.

{Абзац четвертий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

4.8. Секретар експертної комісії Мінагрополітики забезпечує реєстрацію документів, поданих суб’єктами племінної справи у тваринництві, їх підготовку до розгляду, формування переліку суб’єктів племінної справи у тваринництві щодо підтвердження або позбавлення статусу з племінної справи у тваринництві, оформлення протоколу, підготовку відповідного проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та його затвердження в установленому порядку.

V. Порядок розгляду експертною комісією Міністерства аграрної політики та продовольства України матеріалів роботи регіональних експертних комісій щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктів племінної справи у тваринництві

5.1. Експертна комісія Мінагрополітики:

забезпечує розгляд матеріалів, які надійшли від регіональних експертних комісій щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві згідно з пунктом 3.10 розділу ІІІ цього Порядку;

вирішує спірні питання, що виникають в процесі присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві;

{Абзац третій пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

приймає рішення щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві і подає пропозиції щодо присвоєння відповідного статусу на затвердження.

5.2. Робота експертної комісії Мінагрополітики при розгляді матеріалів роботи регіональних експертних комісій проходить у такій послідовності і складається з таких етапів:

підрозділи експертної комісії Мінагрополітики, що забезпечують експертну оцінку відповідності суб’єктів племінної справи у тваринництві за певними видами сільськогосподарських тварин та напрямами продуктивності (далі – відповідний підрозділ експертної комісії Мінагрополітики), проводять детальний аналіз матеріалів щодо відповідності суб’єктів племінної справи у тваринництві певному статусу згідно з вимогами цього Порядку. Рішення оформляється протоколом відповідного підрозділу експертної комісії Мінагрополітики;

{Абзац другий пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

результати розгляду матеріалів стосовно присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві певному статусу, що були проведені підрозділами експертної комісії Мінагрополітики, обговорюються на загальному засіданні експертної комісії Мінагрополітики. Рішення експертної комісії Мінагрополітики оформляється протоколом та затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

{Абзац третій пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

До протоколу експертної комісії додаються матеріали, на підставі яких було прийнято рішення.

5.3. Для вирішення спірних питань та розгляду скарг за зверненнями суб’єктів племінної справи у тваринництві, що виникають при присвоєнні відповідних статусів, експертною комісією Мінагрополітики ініціюється створення робочих груп та їх виїзд на місце провадження господарської діяльності суб’єкта з племінної справи у тваринництві. До складу робочих груп залучають фахівців, які мають відповідну підготовку у сфері племінної справи у тваринництві або досвід роботи з питань, що потребують незалежного висновку щодо відповідності суб’єкта племінної справи певному статусу.

{Пункт 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

5.4. При присвоєнні відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві експертна комісія визначає відповідність суб’єктів мінімальним вимогам, рівень ведення селекційно-племінної роботи. Ураховується їх благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, яке підтверджується ветеринарною довідкою. Тим суб’єктам племінної справи у тваринництві, що в період роботи комісій виявлені неблагополучними з гострих інфекційних захворювань, присвоюють статус без права торгівлі племінними (генетичними) ресурсами до зняття карантину або обмеження. Господарствам, неблагополучним на бруцельоз, туберкульоз, лейкоз та інші хронічні інфекції, не присвоюють відповідні статуси на весь період оздоровлення згідно з рішенням відповідної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії щодо введення карантинних обмежень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1350 “Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії”.

{Пункт 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

5.5. Рішення експертної комісії Мінагрополітики щодо розгляду матеріалів роботи регіональної експертної комісії про присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Залежно від виду діяльності та породного і видового складу наявних племінних (генетичних) ресурсів суб’єкту племінної справи у тваринництві може бути присвоєно декілька статусів.

5.6. Рішення Мінагрополітики щодо присвоєння або позбавлення відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві може бути оскаржене в суді.

5.7. Суб’єкт племінної справи у тваринництві в місячний строк після присвоєння відповідного статусу повинен зареєструватися в Держплемреєстрі відповідно до Положення про Держплемреєстр та має право на безоплатний доступ до Держплемреєстру.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

{Розділ VI виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

VI. Вимоги до рівня ведення селекційно-племінної роботи, якості племінних (генетичних) ресурсів суб’єктів племінної справи у тваринництві з відповідним статусом

{У тексті розділу VI слова “, погоджених у Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, департаментах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій” виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

6.1. Племінний завод (далі – племзавод) або кінний завод (далі – кінзавод) – це суб’єкт племінної справи у тваринництві, який має стадо високопродуктивних племінних тварин вищої племінної (генетичної) цінності визначеної породи, застосовує їх чистопородне розведення та здійснює виробництво і торгівлю племінними (генетичними) ресурсами.

Схрещування при розведенні тварин допускається тільки при виконанні програм селекції у тваринництві, які розробляються науково-дослідними установами за участю спеціалістів суб’єктів племінної справи у тваринництві та розглядаються і схвалюються на засіданні секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Статус племзаводу або кінзаводу присвоюється суб’єктам племінної справи у тваринництві, які займаються розведенням тварин визначеної породи, бонітування якої передбачено чинними нормативно-правовими актами.

6.2. Завдання суб’єкта племінної справи у тваринництві зі статусом племзаводу або кінзаводу:

удосконалення племінних і продуктивних якостей тварин шляхом проведення поглибленої селекційної роботи та використання для відтворення стада найкращих племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного та зарубіжного походження для одержання тварин з новими генетичними ознаками;

створення заводських і спеціалізованих ліній, кросів, родин, видатних тварин відповідно до програм селекції та планів селекційно-племінної роботи;

забезпечення генетичного різноманіття;

збереження (у разі потреби) генофондових (колекційних) стад цінних порід, використання їх для створення нових селекційних досягнень;

проведення випробувань різних типів і ліній на поєднуваність для одержання кросів (у птахівництві);

відбір самок-матерів і самців-батьків, оцінка та відбір ремонтних самців, оцінка плідників за якістю потомків;

одержання плідників-поліпшувачів та інших видів племінних (генетичних) ресурсів із стійкою спадковістю та їх розповсюдження для відтворення сільськогосподарських тварин (торгівля).

6.3. Племінний репродуктор (далі – племрепродуктор) – це суб’єкт племінної справи у тваринництві, який має стадо з розведення, вирощування племінних тварин визначеної породи та здійснює виробництво і торгівлю чистопородними племінними (генетичними) ресурсами.

На племінних репродукторах у свинарстві та рибництві допускається одержання міжпородних помісних (гібридних) тварин при промисловому схрещуванні для виробництва свинини та торгівлі тваринами для отримання товарної продукції.

Тварини, сперма, ембріони, які одержані при гібридизації, не є племінними.

6.4. Завдання суб’єкта племінної справи у тваринництві зі статусом племрепродуктору:

розведення племінних тварин власної репродукції, а також тих, що надходять з племінних заводів та імпортуються;

збереження (у разі потреби) генофондових (колекційних) стад цінних порід, використання їх для створення нових селекційних досягнень;

проведення випробувань різних типів і ліній на поєднуваність для одержання кросів (у птахівництві);

оцінка плідників за якістю потомків.

6.5. Суб’єкти племінної справи у тваринництві зі статусом племзаводу або кінзаводу та племреподуктора відповідно до чинного законодавства виконують вимоги щодо:

ідентифікації тварин;

державної реєстрації племінних тварин;

ведення племінного обліку та офіційного обліку продуктивності тварин в обсязі, встановленому Міністерством аграрної політики та продовольства України;

бонітування та офіційної оцінки за типом;

генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

оцінки тварин за їх власною продуктивністю та якістю потомків;

ведення автоматизованого індивідуального обліку продуктивних і племінних якостей сільськогосподарських тварин;

використання для відтворення маточного поголів’я тварин плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства;

{Абзац дев’ятий пункту 6.5 розділу VI в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}

сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;вгору