Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.09.2019, підстава - z0945-19

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 68 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 69
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.24)

АКТ
присвоєння статусу підприємства (лабораторії) генетичного контролю

{Додаток 69 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 70
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.25)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

Показники

Вимоги

Лабораторно-технологічний корпус:


манеж для санобробки, м-2

15-20

операційна, м-2

40-45

передопераційна, м-2

10-15

стерильний блок з передбоксом для первинної обробки ембріонів, м-2

15-20

приміщення для кріоконсервації та зберігання ембріонів, м-2

10-15

приміщення для зберігання препаратів та реактивів, м-2

10

приміщення для персоналу

-

Наявність скотомісць для донорів, шт.

40

Наявність скотомісць для реципієнтів, шт.

200-250

Співвідношення донорів до реципієнтів при пересадці свіжоодержаних ембріонів у скотарстві, голів

1 : 5

Вилучення ембріонів після осіменіння, днів

7-8

Якість використаних ембріонів для:


пересадки, бали

5, 4, 3

кріоконсервації, бали

5, 4

{Додаток 70 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 71
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.25)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Види тварин ________________________________,

порода ________________________________

Показники

За останні 4 роки

Примітка

____р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

Середньорічне поголів'я донорів на 01 січня, усього голів


Середньорічне поголів'я донорів в інших організаціях на 01 січня, усього голів (за угодами)


Наявність кріоконсервованих ембріонів на початок року, штук


Одержано ембріонів для використання, штук:


без заморожування


в кріоконсервованому вигляді


Реалізація ембріонів, штук


Проведено ембріотрансплантацій


Приживлення ембріонів, %


Закупівля маточного поголів'я, голів


Закупівля генетичного матеріалу:


сперми, доз


ембріонів, штук


Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)


Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 71 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 72
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.25)

АКТ
присвоєння статусу підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

{Додаток 72 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 73
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.26)

ПОКАЗНИКИ
діяльності підприємства (лабораторії ) з оцінки якості тваринницької продукції

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Показники

Відповідність вимогам

Наявність обладнання для проведення оцінки якості тваринницької продукції


молока за:


щільністю, кислотністю, чистотою


сухою речовиною


вмістом білка, жиру, соматичних клітин


бактеріальною забрудненістю за редуктазною пробою


класом за сичужно-бродильною пробою


інгибіруючими речовинами


вмістом мінеральних речовин та важких металів


м’яса за:


загальною вологою


вмістом білка, жиру, золи


кислотністю


вологоутримувальною здатністю


жирнокислотним складом жирової тканини


вмістом мінеральних речовин та важких металів


вовни за:


тонкістю, довжиною, густотою


кількістю жиру та поту


виходом митої вовни


Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 73 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 74
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.26)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Види послуг, що надає підприємство
(лабораторія )

________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість угод про проведення досліджень на 01 січня, усьогоПроведено досліджень з оцінки якості тваринницької продукціїНаявність обладнання для проведення оцінки якості продукції:молокам’ясавовниВетеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 74 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 75
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.26)

АКТ
присвоєння статусу підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

{Додаток 75 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}вгору