Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 63 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 64
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.22)

АКТ
присвоєння статусу іподрому

{Додаток 64 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 65
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.23)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до трендепо

Показники

Вимоги

Наявність манежу

Обов’язкова

Наявність конкурного поля

Обов’язкова

Довжина доріжки для тренінгу і випробувань коней ваговозних порід, м

1000

Розміри для тренінгу і випробування коней спортивних порід, м:


манежу

60 х 20

конкурного поля

75 х 40

Вік молодняку при надходженні у трендепо, років

1

{Додаток 65 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 66
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.23)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності трендепо

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Види тренінгу та породи коней ________________________


Показники

Міні мальні вимоги

За останні 4 роки

Приміт ка

____р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість споруд для утримання конейКількість конемісцьНаявність:лазаретукузнікарантинупідсобного господарстваНаявність сільськогосподарських угідь, усього га:під сінокосамипід зерновими культурамиНаявність споруд та обладнання для тренінгу коней:критого манежу, м

60х20


доріжок, м

1000


шпрингартенуконкурного поля, м

75х40


водилокПоголів’я коней на 01 січня:усього голіву тому числі за породами:чистокровна верховаукраїнська верховаросійська рисистаорловська рисиставаговозніінші породиПоставлено для тренінгу і випробування молодняку коней, усього голіву тому числі у віці до 2 років:чистокровна верховаукраїнська верховаорловська рисистаросійська рисиставаговозніінші породи3 роки:чистокровна верховаукраїнська верховаорловська рисистаросійська рисиставаговозніінші породи4 роки і старше:чистокровна верховаукраїнська верховаорловська рисистаросійська рисиставаговозніінші породиОцінено за робочою продуктивністю, усього голів:з них:задовільно (6-7 балів)добре (8 балів)відмінно (9-10 балів)Поголів’я коней, переданих або реалізованих для випробувань, усього голіву тому числі для класичних видів кінного спортуПоголів’я коней, відібраних з метою племінного використання, голівВитрати на утримання однієї голови, грн.Забезпеченість коней кормами (витрачено на 1 голову за рік), ц корм. од.Ветеринарно-санітарний стан трендепо (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 66 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 67
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.23)

АКТ
присвоєння статусу трендепо

{Додаток 67 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 68
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.24)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Види тварин ________________________________


Показники

Відповідність вимогам за методикою

За останні 4 роки

Примітка

____р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість угод про проведення досліджень, усьогоПроведено досліджень на 01 січня, усьогоу тому числі:тестування тварин за еритроцитарними антигенамипроведення цитогенетичної експертизивизначення поліморфних білкових та ферментних системтестування тварин за ДНК-маркераминаявність банку реагентівОбладнання і реактиви для проведення тестування тварин за еритроцитарними антигенамиОбладнання і реактиви для проведення цитогенетичної експертизиОбладнання і реактиви для визначення поліморфних білкових та ферментних систем і тестування тварин за ДНК-маркерамиВетеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) генетичного контролю (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

вгору