Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 60 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 61
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.21)

АКТ
присвоєння статусу контрольно-випробувальної станції з птахівництва

{Додаток 61 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 62
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.22)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до іподрому

Показники

Вимоги

Довжина призової доріжки, м:


бігової

1000

скакової

1600

Наявність тренувальної доріжки

Обов’язково

Вік молодняку при надходженні на іподром, років

2

Максимальний вік тварин, що випробовуються, років:


рисисті породи:


жеребці

14

кобили

10

верхові породи:


жеребці

12

кобили

6

{Додаток 62 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 63
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.22)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності іподрому

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Види випробувань ________________________________


Показники

Мінімальні  вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість споруд для утримання конейКількість конемісцьНаявність:призових бігових та скакових доріжоктренувальних доріжокводилоклазаретукузнікарантинупідсобного господарстваНаявність сільськогосподарських угідь, усього га:під сінокісні культурипід зернові культуриНаявність обладнання для проведення випробувань:стартмашинистартові боксифотофінішінформаційне світлове таблоПоголів’я коней на 01 січня, усього голіву тому числі у віці 2 років і старшеу тому числі за породамиВипробувано коней, усього голіву тому числі державних кінних заводівприватних власниківза породами, усього голівчистокровна верховаорловська рисистаросійська рисистаукраїнська верховаамериканська стандартбредна та інші рисисті породиу тому числі у віці 2 роківчистокровна верховаорловська рисистаросійська рисистаукраїнська верховаамериканська стандартбреднау віці 3 роківчистокровна верховаорловська рисистаросійська рисистаукраїнська верховаамериканська стандартбреднау віці 4 роківчистокровна верховаорловська рисистаросійська рисистаукраїнська верховаамериканська стандартбреднастаршого вікучистокровна верховаорловська рисистаросійська рисистаукраїнська верховаамериканська стандартбреднаСередня кількість голів у:заїздіскачкахВиявлено коней жвавого класу, усього голів (рисисті породи):класу 2.10 і жвавіше:орловська рисистаросійська рисистакласу 2.05 і жвавіше:орловська рисистаросійська рисистаРекордистів іподрому, голів:чистокровна верховаорловська рисистаросійська рисистаукраїнська верховаамериканська стандартбреднаРекордистів породи, голів:чистокровна верховаорловська рисистаросійська рисистаукраїнська верховаамериканська стандартбреднаДовжина доріжки, м:бігової

1000


скакової

1800


Кількість днів випробуваньВитрати на утримання однієї голови, грнЗабезпеченість коней кормами (витрачено на 1 голову за рік), ц корм. од.Ветеринарно-санітарний стан іподрому (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

вгору