Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17Додаток 43
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.14)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи із шовківництва

{Додаток 43 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 44
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.15)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів з бджільництва, племінних бджолорозплідників та племінних пасік з розведення бджіл за кількісними та якісними показниками

Показники

Вимоги

до племінного заводу

до племінного бджолорозплідника, племінної пасіки

1

2

3

Кількість основних бджолиних сімей на день присвоєння статусу

Мінімум
500

Мінімум
50

Порода бджіл, яка розводиться, та мінімальна питома вага (у %) чистопородних сімей на пасіці

85

75

Кількість запасних маток на день присвоєння статусу

Мінімум
50

Мінімум
20

Валовий вихід меду на бджолину сім’ю протягом останніх 3 років (у %) до середньорайонного показника

116-120

110-115

Кількість стільників, збудованих бджолосім’єю в останній сезон, штук

10

8

Кількість сімей класу “еліта” і І класу (%) від загальної їх кількості на пасіці на день присвоєння статусу

60

50

Використано в останній сезон матко-місць для одержання племінних маток

500

100

Отримано плідних маток від одного матко-місця протягом сезону в середньому за 3 роки, штук

4-4,5

3-3,5

Виведено всього плідних маток у сезон у середньому за останні 3 роки, штук

2000-2300

300-350

Реалізовано плідних маток у сезон у середньому за останні 3 роки, штук

1500-2000

250-300

Реалізовано племінних бджолопакетів, бджолосімей, штук

250

25

Методи селекції бджіл, що застосовуються:

Так

Так

відбір за якістю потомства

Так

Так

племінний підбір і контроль

Так

Так (для бджолорозплідника)

спарювання маток і трутнів

Так


лінійне розведення

Так

Так (для бджолорозплідника)

розведення “в собі” популяції закритого типу

Так


Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінювання

5

4

Відповідність рівня ведення обліку продуктивності вимогам селекційної роботи

Так

Так

Благополуччя пасіки щодо карантинних хвороб бджіл

Так

Так

Результати лабораторних досліджень показників ектер’єру бджіл щодо підтвердження їх чистопородності

Так

Так

{Додаток 44 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 45
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.15)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи з бджільництва

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Порода ________________________________


Показники

Мінімальні  вимоги

За останні 4 роки

Примітка

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість основних бджолиних сімей на 01 січняПитома вага чистопородних сімей на пасіці, %Кількість запасних маток на день присвоєння статусу, шт.Валовий вихід меду на бджолину сім’ю, кгВаловий вихід меду на бджолину сім’ю до середнього районного показника, %Кількість стільників, збудованих бджолосім’єю в останній сезон, шт.Кількість сімей класу “еліта” і I класу від загальної кількості на пасіці на початок року, %Виведено всього плідних маток за сезон, шт.Було використано в останній сезон матко-місць для одержання племінних маток, шт.Отримано плідних маток від одного матко-місця протягом сезону, шт.Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінки, балівКількість стільників з бджолами перед медозбором, шт.:на рамці 435 x 300 мм (стандартна)на рамці 435 x 230 мм (багатокорпусна)Відхід бджіл за період зимівлі, %Реалізовано, шт.:племінних бджоломатокплемінних бджолопакетівплемінних бджолосімейМетоди селекції бджіл, що застосовуються (так, ні):відбір за якістю потомстваплемінний підбір і контрольспарювання маток і трутнівлінійне розведеннярозведення “в собі” популяції закритого типуДосягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінки, балівВідповідність рівня ведення обліку продуктивності вимогам селекційної роботи (так, ні)Результати лабораторних досліджень показників екстер’єру бджіл щодо підтвердження їх чистопородності (зазначаються результати, установа, номер та дата проведення лабораторних досліджень)Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 45 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 46
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.15)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи з бджільництва

{Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 47
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.17)

РЕЗУЛЬТАТИ
діяльності селекційного центру певної галузі тваринництва

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):________________________________

Вид діяльності*

Назва виконаної роботи, дата затвердження (проведення)

Розробка та виконання програм селекції сільськогосподарських тварин за видами та породами тварин


селекційних планів


Участь у спільних міжнародних проектах і програмах з племінного тваринництва


Участь у створенні селекційних досягнень


Методичні розробки, підготовка інформаційних матеріалів з питань селекції і відтворення


Створення автоматизованої бази даних племінних тварин


Участь у проведенні оцінки племінної (генетичної) цінності тварин


Участь у проведенні оцінки тварин на контрольно-випробувальних станціях


Участь у роботі з підготовки державних книг та каталогів племінних тварин (крім птахівництва, бджільництва, рибництва)


Створення та ведення автоматизованої системи управління племінною справою в певній галузі тваринництва


Наявність інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси


Проведення ідентифікації тварин за результатами генетичної експертизи походження тварин та аномалій тварин


Участь у проведенні навчання, стажування та перепідготовки фахівців з питань селекції, відтворення й утримання тварин


__________
* До переліку видів діяльності можуть уключатися інші види, виконання яких забезпечує суб’єкт племінної справи у тваринництві зі статусом селекційного центру.

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

ПОГОДЖЕНО

Національна академія аграрних наук України
_______________ ______________________
               (підпис)                       (ініціали, прізвище)

М.П.

{Додаток 47 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 48
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.17)

АКТ
присвоєння статусу селекційного центру

{Додаток 48 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 49
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.18)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві

Показники

Вимоги

Максимальне навантаження на одного плідника підприємства (об’єднання):
баран (маточного поголів’я, голів)
цап (маточного поголів’я, голів)
кнур (кількість осіменінь)
жеребець (кількість осіменінь)2000
1000
250
250

Питома вага бугаїв із походженням, підтвердженим генетичною експертизою, %

100

Вік ремонтних бугаїв при проведенні оцінки за спермопродуктивністю, місяців

12-15

Вік бугаїв, що перевіряються, при поставленні на оцінку і проведенні контрольного осіменіння корів, місяців

15-20

Запліднювальна здатність сперми бугаїв після першого осіменіння (230 голів маточного поголів’я), %

Не нижче 50

Наявність замороженої сперми плідників-поліпшувачів у сховищах (без урахування генофондової сперми) не менше, %

40

Періодичність ротації ліній, років:


у скотарстві

2

у вівчарстві

1

у козівництві

1

у свинарстві

1

у конярстві

3

Кількість замороженої сперми бугая-плідника молочних порід на час одержання результатів оцінки за якістю потомків, тис. доз

30

Мінімальна кількість господарств для оцінки бугая-плідника за якістю потомків

3

Зняття бугаїв-плідників з оцінки за якістю потомків, років

Не пізніше 6

Питома вага використання сперми бугаїв-плідників, уключених до каталогу для відтворення маточного поголів’я, %

100

{Додаток 49 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 50
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.18)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності й виробничо-господарської діяльності підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Вид тварин ________________________________


Показники

Мінімальні  вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів’я плідників усього (подається за породами) на 01 січня, голівУ тому числі ремонтних, голівз визначеною племінною цінністю за походженнямчистопородних і ІV поколіннякласу “еліта-рекорд”класу “еліта”І класу і нижчещо пройшли генетичну експертизу, %

100


Одержано сперми:

нативної, усього тис. млна одного плідника, млНаморожено сперми, усього тис. дозна одного плідника, дозНаявність сперми в сховищах, тис. дозНаявність замороженої сперми бугаїв-плідників поліпшувачів у сховищах, %

40


Наморожено сперми від бугаїв-плідників, що перевіряються, тис. дозРеалізовано сперми, усього тис. дозРеалізовано на одне плідне осіменіння, доз

3


Реалізовано сперми від поліпшувачів, усього тис. дозвід усієї реалізованої сперми, %Поставлення бугаїв-плідників на оцінку за якістю потомків, господарства

Не менше 3 господарств


Оцінка плідників за якістю потомків, голів:поставлено на оцінкузнято з оцінкивиявлено поліпшувачівНаявність маточного поголів’я в зоні обслуговування, голівОбсяги штучного осіменіння в зоні обслуговування, усього тис. голіву тому числі осіменіння тварин у господарствах населення, тис. голівОсіменено поліпшувачами маток, голіввід усього осімененого поголів’я, %Використання сперми бугаїв-плідників, уключеної до каталогу для відтворення маточного поголів’я, %

100


Вихід молодняку на 100 маток сільськогосподарських підприємств усіх форм власності в зоні обслуговування, голівПридбання племінного молодняку, голівПридбання сперми, тис. дозРеалізовано плідників, голівЗабезпеченість кормами (згодовано на 1 голову за рік), ц корм. од.Ветеринарно-санітарний стан підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

вгору