Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.09.2019, підстава - z0945-19


Секретар комісії

____________
(посада)

_________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Член комісії з відповідною
фаховою підготовкою


____________
(посада)


_____________
(підпис)


__________________
(ініціали, прізвище)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016; в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}


Додаток 10
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.7)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 11
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.8)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів і племінних репродукторів із свинарства щодо кількості поголів’я кнурів-плідників та основних свиноматок

Показники

Вимоги

до племінного заводу

до племінного репродуктора

Кількість кнурів-плідників при паруванні свиноматок

З розрахунку один плідник на 10 основних свиноматок

Кількість основних свиноматокІ група порід

130

80

ІІ група порід

70

40

ІІІ група порід

100

60

Наявність генеалогічних ліній кнурів-плідників

Не менше шести

Не менше п’яти

Наявність родин свиноматок

Не менше шести

Не менше п’яти

__________
*У багатопородних генофондних стадах повинно бути не менше 5 голів свиноматок і 3 голів кнурів кожної породи, а в окремо виділених стадах племзаводів – відповідно до вимог цієї категорії господарств до конкретної породи.

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 12
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.8)

БАЛЬНА ОЦІНКА
племінних господарств із свинарства

Показники

Вимоги до тварин порід

Максимальна кількість балів

Бали за окремі ознаки

групи

І

ІІ

ІІІ

1

2

3

4

5

6

Оцінка свиней за сумарним класом (за результатами бонітування)
20


Кнури основні віком 24 місяці і старше

“еліта-рекорд“ та “еліта”
80% і більше


5

79-75


4

74-70


3

69-60


2

Свиноматки основні

“еліта-рекорд” та “еліта”
70% і більше


5

69-60


4

59-40


3

39-30


2

Кнури ремонтні

“еліта”
80% і більше


5

79-75


4

74-70


3

69-60


2

Свинки ремонтні

“еліта”
80% і більше


5

79-75


4

74-70


3

69-60


2

Оцінка продуктивності свиноматок
15


Багатоплідність, голів

11

10,1

10,1


8

10,9-10,5

9,9-9,0

9,9-9,0


7

10,4-10,0

8,9-8,0

8,9-8,0


6

Маса гнізда 60 днів, кг

180 і більше

180 і більше

170 і більше


7

179,9-
160,0

179,9-
160,0

169,9-
155,0


6

159,9-
145,0

159,9-
145,0

154,9-
135,0


5

або маса гнізда 45 днів, кг

120 і більше

120 і більше

115 і більше


7

119,9-
110,0

119,9-
110,0

114,9-
100,0


6

109,9-
100,0

109,9-
100,0

99,9-95,0


5

або маса гнізда 28 днів, кг

70 і більше

68 і більше

65 і більше


7

69,9-62,0

67,9-61,0

64,9-58,0


6

61,9-56,0

60,9-52,0

57,9-51,0


5

Інтенсивність використання основних свиноматок (кількість поросят від однієї середньорічної матки за рік, голів)

18 і більше

16 і більше

16 і більше

1017,9-16,5

15,9-15,0

15,9-15,0


9

16,5-15,0

14,9-14,0

14,9-14,0


8

14,9-13,5

13,9-13,0

13,9-13,0


7

Оцінка ремонтного молодняку за власною продуктивністю:
15


вік досягнення маси 100 кг, днів

210 і менше

205 і менше

215 і менше


15

211-220

206-215

216-225


13


221-230

216-225

226-235


11

Якість племінних свиней для реалізації

елітних тварин 70 % і більше

10


69-60 %


9

59-50 %


8

49-40 %


7

Утримання і годівля тварин:
10


стан приміщень, обладнання, мікроклімат

5

забезпеченість поголів’я кормами, склад раціону, використання мінеральних добавок та мікроелементів

5

Ветеринарно-санітарний стан:
10


з них регулярність проведення профілактичних заходів, дезінфекцій тощо

5

санітарний стан приміщень, наявність спецодягу, дезкилимів та інших засобів захисту ферм

5

Господарська діяльність та рівень зоотехнічної роботи, ведення зоотехнічного та племінного обліку
10


виконання плану парування свиноматок

3

виконання плану реалізації племінних тварин

3

виконання плану селекційно-племінної роботи

4

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 13
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.8)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві зі свинарства

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):________________________________

Порода

________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

_____р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів’я свиней на 01 січня, усього голіву тому числі: кнурів основнихз них класів “еліта-рекорд” та “еліта”, %свиноматок основнихз них класів “еліта-рекорд” та “еліта”, %кнурів ремонтнихз них класу “еліта”, %свинок ремонтнихз них класу “еліта”, %Характеристика продуктивності маток (у середньому по усіх урахованих опоросах):багатоплідність, голівмаса гнізда у 2 місяці, кгУведено першоопоросок в основне стадо, %Інтенсивність використання основних свиноматок (поросят від однієї матки за рік), голівПеревірено тварин за рік, голівЗа контрольною відгодівлею потомків:кнурів, голівматок, голівЗа власною продуктивністю:кнурівсвинокКількість тварин, оцінених за якістю потомків, %:кнурівсвинокОдержано приплоду, голівРеалізація племінних тварин, голів:кнурів, усьогоу тому числі класу “еліта”, %свинок, усьогоу тому числі класу “еліта”, %Забезпеченість кормами на умовну голову, ц корм. од.Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси, корм. од.у тому числі концкормівВетеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

вгору