Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17


__________
* Наявність поголів’я буйволів.
**Для буйволиць молочна продуктивність за лактацію – якщо використовуються для виробництва молока.

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 9
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.7)

ШКАЛА
оцінки племінних заводів, племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід і типів

Показники

Мінімальні вимоги

Бал за показник

за шкалою

фактично

1

2

3

4

Породність (за результатами бонітування)
Плідники чистопородні та IV покоління, %

100

5


90

4


85

3


Корови чистопородні та IV покоління, %

90

5


70

4


50

3


Комплексний клас (за результатами бонітування)
Плідники класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %

100

5


95

4


90

3


Корови класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %

50

5


45

4


40

3


Ремонтні бугаї та телиці класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %

100

5


Продуктивність корів
Молочність (205 днів) не менше, кг

220

10


200

8


180

6


Жива маса корів відповідає стандарту, %

60

5


50

4


40

3


Відтворна здатність корів (вихід телят не менше 80 %)

-

10


Перевірка тварин:
за власною продуктивністю з індексом 100 і більше, %

50

5


40

4


30

3


за якістю потомків-поліпшувачів, %

20

5


15

4


10

3


Реалізовано племінного молодняку на 100 корів, голів

15

10


10

8


7

6


Реалізовано племінного молодняку класів:
“еліта-рекорд” та “еліта”, %

95

10


телиць І класу

45

6


Утримання і годівля тварин

-

10


у тому числі стан приміщень

-

5


Забезпеченість кормами (згодовано на корову за рік) ц корм. од.

60

5


55

4


50

3


Ветеринарно-профілактичні заходи:

-

5


чистота приміщень, наявність спецодягу

-

2


регулярне проведення ветеринарних заходів

-

3


Секретар комісії

______________
(посада)

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Член комісії з відповідною фаховою підготовкою______________
(посада)_______
(підпис)________________
(ініціали, прізвище)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 10
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.7)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 11
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.8)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів і племінних репродукторів із свинарства щодо кількості поголів’я кнурів-плідників та основних свиноматок

Показники

Вимоги

до племінного заводу

до племінного репродуктора

Кількість кнурів-плідників при паруванні свиноматок

З розрахунку один плідник на 10 основних свиноматок

Кількість основних свиноматокІ група порід

130

80

ІІ група порід

70

40

ІІІ група порід

100

60

Наявність генеалогічних ліній кнурів-плідників

Не менше шести

Не менше п’яти

Наявність родин свиноматок

Не менше шести

Не менше п’яти

__________
*У багатопородних генофондних стадах повинно бути не менше 5 голів свиноматок і 3 голів кнурів кожної породи, а в окремо виділених стадах племзаводів – відповідно до вимог цієї категорії господарств до конкретної породи.

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 12
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.8)

БАЛЬНА ОЦІНКА
племінних господарств із свинарства

Показники

Вимоги до тварин порід

Максимальна кількість балів

Бали за окремі ознаки

групи

І

ІІ

ІІІ

1

2

3

4

5

6

Оцінка свиней за сумарним класом (за результатами бонітування)
20


Кнури основні віком 24 місяці і старше

“еліта-рекорд“ та “еліта”
80% і більше


5

79-75


4

74-70


3

69-60


2

Свиноматки основні

“еліта-рекорд” та “еліта”
70% і більше


5

69-60


4

59-40


3

39-30


2

Кнури ремонтні

“еліта”
80% і більше


5

79-75


4

74-70


3

69-60


2

Свинки ремонтні

“еліта”
80% і більше


5

79-75


4

74-70


3

69-60


2

Оцінка продуктивності свиноматок
15


Багатоплідність, голів

11

10,1

10,1


8

10,9-10,5

9,9-9,0

9,9-9,0


7

10,4-10,0

8,9-8,0

8,9-8,0


6

Маса гнізда 60 днів, кг

180 і більше

180 і більше

170 і більше


7

179,9-
160,0

179,9-
160,0

169,9-
155,0


6

159,9-
145,0

159,9-
145,0

154,9-
135,0


5

або маса гнізда 45 днів, кг

120 і більше

120 і більше

115 і більше


7

119,9-
110,0

119,9-
110,0

114,9-
100,0


6

109,9-
100,0

109,9-
100,0

99,9-95,0


5

або маса гнізда 28 днів, кг

70 і більше

68 і більше

65 і більше


7

69,9-62,0

67,9-61,0

64,9-58,0


6

61,9-56,0

60,9-52,0

57,9-51,0


5

Інтенсивність використання основних свиноматок (кількість поросят від однієї середньорічної матки за рік, голів)

18 і більше

16 і більше

16 і більше

1017,9-16,5

15,9-15,0

15,9-15,0


9

16,5-15,0

14,9-14,0

14,9-14,0


8

14,9-13,5

13,9-13,0

13,9-13,0


7

Оцінка ремонтного молодняку за власною продуктивністю:
15


вік досягнення маси 100 кг, днів

210 і менше

205 і менше

215 і менше


15

211-220

206-215

216-225


13


221-230

216-225

226-235


11

Якість племінних свиней для реалізації

елітних тварин 70 % і більше

10


69-60 %


9

59-50 %


8

49-40 %


7

Утримання і годівля тварин:
10


стан приміщень, обладнання, мікроклімат

5

забезпеченість поголів’я кормами, склад раціону, використання мінеральних добавок та мікроелементів

5

Ветеринарно-санітарний стан:
10


з них регулярність проведення профілактичних заходів, дезінфекцій тощо

5

санітарний стан приміщень, наявність спецодягу, дезкилимів та інших засобів захисту ферм

5

Господарська діяльність та рівень зоотехнічної роботи, ведення зоотехнічного та племінного обліку
10


виконання плану парування свиноматок

3

виконання плану реалізації племінних тварин

3

виконання плану селекційно-племінної роботи

4вгору