Документ z0809-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.06.2013, підстава - z0912-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.09.2003 N 337/534
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2003 р.
за N 809/8130
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 323/552 ( z0912-13 ) від 23.05.2013 }
Про затвердження Порядку використання коштів
Державного бюджету України на фінансування заходів
з підготовки насіння та вирощування озимої пшениці
за нетрадиційними технологіями

З метою раціонального та ефективного використання коштів
Державного бюджету України на 2003 рік ( 380-15 ), що
спрямовуються на фінансування заходів з підготовки насіння озимих
культур за технологіями, що забезпечують підвищену зимостійкість
рослин, та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
01.07.2003 N 39154 Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на фінансування заходів з підготовки насіння та
вирощування озимої пшениці за нетрадиційними технологіями, що
додається.
2. Затвердити перелік державних станцій захисту рослин
областей, яким виділяються кошти на придбання регуляторів росту
рослин з кріопротекторними властивостями в сумі 5000,0
тис. гривень, згідно з додатком.
3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Лаврик О.М.) Міністерства аграрної політики України:
3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3.2. Довести положення цього наказу до відома головних
управлінь сільського господарства і продовольства Київської,
Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської обласних державних
адміністрацій та Української академії аграрних наук.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Сороку В.І. та заступника
Міністра фінансів України Мярковського А.І.
Міністр аграрної
політики України С.Рижук
Перший заступник
Міністра фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України
08.09.2003 N 337/534
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2003 р.
за N 809/8130

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України
на фінансування заходів з підготовки насіння
та вирощування озимої пшениці за нетрадиційними
технологіями

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів
державного бюджету (КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка виробництва
продукції тваринництва та рослинництва", КЕКВ 1310 "Субсидії і
поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям, КВК
280) у частині впровадження нетрадиційних технологій з підготовки
насіння та вирощування озимої пшениці із застосуванням регуляторів
росту рослин з кріопротекторними властивостями.
2. Дія порядку розповсюджується на регіональні підрозділи
Головної державної інспекції захисту рослин, сільськогосподарські
підприємства усіх організаційно-правових форм господарювання та
науково-дослідні господарства Української академії аграрних наук
(далі - сільгосппідприємства).
3. Головним розпорядником коштів державного бюджету, що
спрямовуються на придбання регуляторів росту рослин з
кріопротекторними властивостями, які відпускаються
сільськогосподарським товаровиробникам для обробки насіння озимої
пшениці під урожай 2004 року, є Міністерство аграрної політики
України (далі - Мінагрополітики).
4. Державне казначейство України за розподілом
Мінагрополітики здійснює перераховування коштів відповідно до
діючого порядку касового виконання державного бюджету за видатками
державним станціям захисту рослин областей згідно з додатком. Державні станції захисту рослин спрямують ці кошти для
придбання регуляторів росту рослин на умовах тендерного відбору
постачальників.
5. Для придбання регуляторів росту рослин державні станції
захисту рослин областей укладають з постачальниками, які пройшли
тендерний відбір, відповідні угоди, оплачують вартість препаратів
і передають їх державним станціям захисту рослин районів.
6. Головні управління сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій спільно з державними станціями
захисту рослин областей на підставі багаторічних даних кліматичних
умов та порівняльного аналізу щодо посівних і загиблих площ озимих
культур визначають у розрізі районів орієнтовні обсяги
застосування регуляторів росту рослин під урожай 2004 року.
7. Управління сільського господарства і продовольства
райдержадміністрацій спільно з державними станціями захисту рослин
районів створюють конкурсні комісії з обов'язковим включенням
представника регіональної служби Держкомгідромету за їх згодою. Своїм рішенням комісія визначає перелік сільгосппідприємств,
яким надається право безкоштовного отримання регуляторів росту
рослин, та обсяги їх застосування по кожному підприємству. Перевага надається насіннєвим сільгосппідприємствам та
підприємствам з високою культурою землеробства, які розміщують
посіви по кращих попередниках, своєчасно і якісно підготували
грунт під посів, забезпечені високоякісним насінням, відповідною
технікою, у тому числі для обробки насіння, та кваліфікованими
кадрами.
8. Державні станції захисту рослин районів укладають із
сільгосппідприємствами, включеними до переліку, угоди про
виконання робіт із застосування регуляторів росту рослин із
зобов'язаннями дотримуватися технологічного регламенту,
організувати спостереження за розвитком рослин і визначення
кінцевого результату.
9. Складання та подання звітності про використання бюджетних
коштів здійснюється за формами та в порядку, що установлені
Державним казначейством України.
10. Мінагрополітики у місячний термін після завершення
бюджетного року подає Міністерству фінансів України інформацію про
ефективність та цільове використання коштів за цим напрямком.
11. Відповідальність за нецільове використання коштів, що
визначається цим Порядком, покладається на начальників головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій, начальників районних управлінь сільського
господарства і продовольства райдержадміністрацій, начальників
державних станцій захисту рослин областей і районів.
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Мінагрополітики О.М.Лаврик
Начальник Головного управління
державного бюджету Мінфіну А.А.Данилишин

Додаток
до пункту 2 наказу
Міністерства аграрної
політики України та
Міністерства фінансів
України
08.09.2003 N 337/534

ПЕРЕЛІК
державних станцій захисту рослин областей,
яким виділяються кошти на придбання регуляторів
росту рослин з кріопротекторними властивостями

---------------------------------------------------------- |Державні станції захисту | Сума коштів, що виділяється, | | рослин областей | тис. гривень | |-------------------------+------------------------------| |Київської | 754 | |-------------------------+------------------------------| |Одеської | 1441 | |-------------------------+------------------------------| |Полтавської | 871 | |-------------------------+------------------------------| |Харківської | 1271 | |-------------------------+------------------------------| |Черкаської | 663 | |-------------------------+------------------------------| |Усього | 5000,0 | ----------------------------------------------------------вгору