Документ z0806-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.07.2018. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

26.06.2018  № 70


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2018 р.
за № 806/32258

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 12, частини третьої статті 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1069, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженого наказом Державного бюро розслідувань від 14 лютого 2018 року № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за № 176/31628, такі зміни:

1) підпункт 4 пункту 4 розділу І виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

2) розділ VI виключити.

У зв’язку з цим розділи VII-X вважати відповідно розділами VI-ІX;

3) у пункті 2 розділу VI слова «та взяли участь у психофізіологічному дослідженні» виключити;

4) у розділі VII:

пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Особа, яка претендує на зайняття посади в Бюро, проходить психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа (технічного багатоканального реєстратора психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах).

Психофізіологічне дослідження проводиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Про місце і час проведення психофізіологічного дослідження особа інформується за наданим нею контактним номером телефону та (або) електронною поштою.

Результати дослідження не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються Директором Бюро під час проведення співбесіди з такою особою лише як інформація ймовірного характеру, яка сприяє її оцінюванню.

Відмова кандидата на зайняття посади в Бюро від участі в психофізіологічному дослідженні із застосуванням поліграфа є підставою для відмови в розгляді його кандидатури.

Директор Бюро за результатами розгляду рекомендацій Комісії, а саме документів щодо призначення переможця конкурсу на посаду в Бюро вирішує питання про призначення (відмову у призначенні) особи на посаду.

Директор Бюро відмовляє у призначенні переможця конкурсу на відповідну посаду в Бюро з підстав виявлення (встановлення) обставин, передбачених законодавством України, які унеможливлюють зайняття кандидатом відповідної посади у Бюро.».

2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Директор Державного
бюро розслідувань


Р. Трубавгору