Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2012  № 169/391


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2012 р.
за № 804/21117

Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в питанні розшуку осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
№ 147/276 від 04.04.2014}

Відповідно до статті 10, пункту 3 частини першої статті 24 Закону України “Про Службу безпеки України”, пункту 9 частини першої статті 10 Закону України “Про міліцію”, підпункту 13 пункту 4, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, з метою удосконалення взаємодії Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в питанні розшуку осіб НАКАЗУЄМО:

1. Департаменту контррозвідки, Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, Департаменту захисту національної державності, Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, Головному управлінню контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки та регіональним органам Служби безпеки України (далі - оперативні підрозділи СБУ):

{Абзац перший пункту 1 в редакції Наказу Служби безпеки № 147/276 від 04.04.2014}

1.1. При здійсненні Службою безпеки України (далі - СБУ) державного розшуку:

осіб у зв’язку з вчиненням злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції СБУ (далі - особи, які вчинили злочини), - заповнювати два примірники інформаційно-статистичної картки на розшукуваного за формою, установленою у додатку 1 до цього наказу;

безвісно зниклих осіб, якщо є підстави вважати, що внаслідок цього може бути завдано шкоди інтересам держави (далі - безвісно зниклі особи), - заповнювати два примірники інформаційно-статистичної картки на розшукуваного та два примірники пізнавальної карти, наведеної у додатку 1 до Инструкции о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц, утвержденной Решением Совета министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств от 7 сентября 2007 года (далі - Інструкція СНД).

1.2. При здійсненні СБУ міждержавного розшуку:

осіб, які вчинили злочини, - заповнювати два примірники інформаційно-статистичної картки на розшукуваного та два примірники постанови про оголошення міждержавного розшуку за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції СНД;

безвісно зниклих осіб - заповнювати два примірники інформаційно-статистичної картки на розшукуваного, пізнавальної карти та два примірники постанови про оголошення міждержавного розшуку.

1.3. У разі припинення СБУ державного розшуку осіб, які вчинили злочини, та безвісно зниклих осіб заповнювати два примірники інформаційно-статистичної картки на припинення розшуку за формою, установленою у додатку 2 до цього наказу.

1.4. У разі припинення СБУ міждержавного розшуку:

осіб, які вчинили злочини, - заповнювати два примірники інформаційно-статистичної картки на припинення розшуку та два примірники постанови про припинення міждержавного розшуку за формою, наведеною у додатку 4 до Інструкції СНД;

безвісно зниклих осіб - заповнювати два примірники інформаційно-статистичної картки на припинення розшуку, постанови про припинення міждержавного розшуку та два примірники повідомлення про зняття з централізованого обліку безвісно зниклої особи за формою, наведеною у додатку 6 до Інструкції СНД.

1.5. Заповнювати документи, визначені підпунктами 1.1-1.4 пункту 1 цього наказу, російською мовою.

Надсилати один з примірників вищезазначених документів до інформаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, інформаційних підрозділів головних управлінь та управлінь Міністерства внутрішніх справ України за територіальністю упродовж однієї доби з часу початку або припинення розшуку.

Долучати другі примірники цих документів до відповідних оперативно-розшукових справ.

2. Документи, визначені підпунктами 1.1-1.4 пункту 1 цього наказу, підписувати або погоджувати начальникам оперативних підрозділів СБУ або їх заступникам.

3. Структурним підрозділам апарату Міністерства внутрішніх справ України, головним управлінням, управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті забезпечити внесення інформації про осіб, які вчинили злочини, та безвісно зниклих осіб до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2009 року за № 1256/17272.

4. Орган внутрішніх справ, який затримав особу, яка вчинила злочин, або встановив місцезнаходження безвісно зниклої особи, повинен невідкладно інформувати про зазначене телефонним або факсимільним зв’язком чергового оперативного підрозділу СБУ, що ініціював здійснення розшуку особи, або найближчого до нього за місцем дислокації оперативного підрозділу СБУ чи відповідального чергового Чергової частини СБУ та забезпечувати утримання особи, яка вчинила злочин, в спеціально відведених приміщеннях до передачі за належністю у порядку, передбаченому законодавством.

5. Черговому оперативного підрозділу СБУ, що ініціював розшук особи, або іншого оперативного підрозділу СБУ, відповідальному черговому Чергової частини СБУ, який отримав повідомлення оперативного чергового органу внутрішніх справ про затримання особи, яка вчинила злочин, негайно вживати заходів до передачі затриманої особи до органу досудового розслідування СБУ для проведення процесуальних дій відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 147/276 від 04.04.2014}

6. Встановити, що оперативні підрозділи СБУ та органи внутрішніх справ проводять робочі зустрічі, здійснюють обмін оперативною інформацією та планування спільних заходів щодо розшуку осіб.

7. Покласти координацію діяльності з розшуку осіб:

в СБУ - на начальників оперативних підрозділів СБУ;

в Міністерстві внутрішніх справ України - на Департамент карного розшуку, начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті.

8. Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

10. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби безпеки
України
генерал-лейтенантІ. Калінін

Міністр внутрішніх справ
України
генерал внутрішньої
служби України
В. Захарченко
Додаток 1
до наказу Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України
03.05.2012  № 169/391

ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
на розшукуваного


Додаток 2
до наказу Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України
03.05.2012  № 169/391

ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
на припинення розшуку


Документи та файли

Сигнальний документ — f379176n39.doc
Сигнальний документ — f379176n40.doc

Публікації документа