Документ z0804-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2017, підстава - z0554-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
16.06.2011 N 372
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2011 р.
за N 804/19542
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
Про внесення змін до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Відповідно до пунктів 1 та 3 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Унести до Ліцензійних умов провадження обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, затверджених розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 23.12.2004 N 3178 ( z1654-04 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 27.12.2004 за N 1654/10253, такі зміни:
1.1. Абзац другий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 викласти
в такій редакції: "У заявника на дату подання документів на видачу ліцензії
мають бути відсутні невиконані заходи впливу та/або санкції за
порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), застосовані Держфінпослуг,
термін виконання яких настав.".
1.2. Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 глави 2 виключити.
1.3. Пункт 4.1 глави 4 викласти в такій редакції: "4.1. Заява про видачу ліцензії разом з усіма документами, що
подаються для отримання ліцензії, та описом (переліком) поданих
документів повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та
засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника і
подаються у швидкозшивачі. Опис (перелік) поданих документів
повинен містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною
нумерацією".
2. Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних
процедур разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього
розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його
державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Комісії В.Волга
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Протокол засідання Комісії
від 16.06.2011 N 643вгору