Про внесення змін до наказу Мінтрансу України від 18.10.2000 N 573
Мінтранс України; Наказ від 17.05.2004404
Документ z0804-04, перша редакція — Прийняття від 17.05.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2004 N 404
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2004 р.
за N 804/9403

Про внесення змін до наказу Мінтрансу України
від 18.10.2000 N 573

Відповідно до статей 110,114 Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ), Резолюції Міжнародної морської
організації (ІМО) А.787 (19) "Процедура контролю суден держави
порту" та з метою удосконалення роботи лоцманських служб і служб
регулювання руху суден Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про капітана морського торговельного
порту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту
України від 18.10.2000 N 573 ( z0774-00 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.11.2000 за N 774/4995 (зі
змінами), такі зміни: підпункт 1.6 пункту 1 викласти в такій редакції: "1.6. До складу служби капітана порту, яку він очолює,
входять інспекція державного портового нагляду (далі - ІДПН) і
дипломно-паспортний відділ. Капітан порту виконує функції керівництва лоцманською службою
і службою регулювання руху суден, нагляд та контроль за ними
відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного
права з безпеки судноплавства. Положення про ІДПН і про лоцманську службу затверджується
Міністерством транспорту України. У державному морському порту капітан порту і служба капітана
порту входять до складу порту. У портах інших форм власності
капітан порту і служба капітана порту входять до складу
Держфлотінспекції України. Збори, що надходять за послуги ІДПН,
лоцманської служби, служби регулювання руху суден, а також
корабельний збір у першу чергу спрямовуються для забезпечення
безпеки судноплавства. Утримання капітана порту та ІДПН здійснюється у порядку,
визначеному Міністерством транспорту України".
2. У Положенні про державну морську лоцманську службу,
затвердженому наказом Міністерства транспорту України від
11.09.2000 N 498 ( z0717-00 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 17.10.2000 за N 717/4938 (зі змінами): у пункті другому: у підпункті 2.1 слова "державних морських портів" виключити; підпункт 2.2 після слова "лінійних" доповнити словами
"та портових".
3. Департаменту нормативно-правового забезпечення
(Ониськів М.М.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
4. Головній державній інспекції України з безпеки
судноплавства (Щипцов О.А.) після державної реєстрації довести цей
наказ до відома морських торговельних та річкових портів,
судновласників, інших зацікавлених підприємств, установ,
організацій та мореплавців.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кроля С.С.
Міністр Г.Кірпавгору