Документ z0804-00, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 13.11.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
N 20 від 27.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2000 р.
за N 804/5025
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського союзу
об'єднань, підприємств і
організацій побутового
обслуговування населення
27 серпня 2000 р. N 20
( z0803-00 )

Інструкція
щодо надання послуг з ремонту і пошиття швейних
і хутряних виробів, виробів із шкіри, головних
уборів

1. Загальні положення
1. Приймання, оформлення, виконання та видавання замовлень з
ремонту і пошиття швейних і хутряних виробів, виробів із шкіри,
головних уборів (далі - вироби) здійснюються відповідно до вимог
Правил побутового обслуговування населення, які затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.99 N 974
( 974-99-п ) "Про внесення змін до Правил побутового
обслуговування населення", та цієї Інструкції.
1.2. Приймання, оформлення та виконання замовлень проводиться
як у приміщенні (салоні) підприємства, що надає побутові послуги,
так і в помешканні замовника. Приміщення (салон) підприємства, що надає послуги, має бути
оформлене відповідно до категорії підприємства, яка надається йому
згідно з вимогами Положення про порядок присвоєння категорій
підприємствам, що надають побутові послуги населенню, яке
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок
присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги
населенню".
1.3. На робочому місці приймальника замовлень повинна бути
розміщена табличка з його прізвищем, ім'ям та по батькові. При обслуговуванні замовника в його помешканні працівник
виконавця, що надає побутові послуги, повинен мати посвідчення
(картку), у якому зазначено його прізвище, ім'я та по батькові, а
також реквізити підприємства чи фізичної особи, що надає ці
послуги.
1.4. Підприємства і фізичні особи (виконавці) повинні
забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови,
доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність,
ознайомити замовника з вимогами нормативних документів, які
належать до цих послуг).
2. Особливості приймання та оформлення замовлення
2.1. Замовлення оформлюється договором (квитанцією).
Приймальник під час оформлення замовлення на пошиття виробів
повинен надати замовнику професійну консультацію і узгодити з ним
модель (ескіз, малюнок) виробу, розмір, фасон, матеріали,
фурнітуру і т.ін., що підтверджується підписом замовника.
2.2. Замовлення на пошиття виробів можуть оформлюватися як за
зразками-моделями, затвердженими в установленому порядку, так і за
індивідуальними замовленнями.
2.3. Під час оформлення замовлення на пошиття та ремонт
хутряних виробів і виробів із шкіри на зворотному боці шкіряної
тканини замовник кульковою ручкою зазначає своє прізвище. Хутряні вироби, що приймаються у ремонт, вимірюються за
довжиною і шириною, а одяг за довжиною і шириною нижнього краю
виробу та обводу грудей. Усі ці відомості, а також площа
прийнятого в ремонт хутра зазначаються у квитанції.
2.4. У ремонт не приймаються мокрі та забруднені вироби, а
також вироби, що мають ослаблення тканини, яке неможливо усунути.
2.5. Приймальник під час оформлення замовлення на ремонт
виробів визначає відсоток їх зносу за наявності вад згідно з
таблицею. Відсоток зносу виробу погоджується із замовником.
2.6. Вартість прийнятих у ремонт виробів установлюється за
погодженням із замовником або на підставі підтвердних документів і
зазначається разом із відсотком зносу у квитанції.
2.7. Послуги надаються відповідно до переліку та за цінами,
затвердженими виконавцем. Порядок розрахунків у готівковій або
безготівковій формі визначається виконавцем за погодженням із
замовником (до надання послуги або після її надання, часткова
оплата з остаточним розрахунком під час отримання замовлення).
2.8. При розрахунках із замовником через реєстратори
розрахункових операцій замовнику видається касовий чек касиром
(якщо є центральний розрахунковий вузол) або працівником
виконавця, який має право доступу до реєстратора і свій власний
код. Разом з чеком замовнику видається другий примірник договору
(копія квитанції).
2.9. При розрахунках із замовником без застосування
реєстраторів йому видаються квитанції за формами N ПО-В-1
(пошиття) та N ПО-Р-1 (ремонт), затвердженими наказом Українського
союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового
обслуговування населення від 29.09.95 N 8 ( z0389-95 ) "Про
затвердження форм документів суворої звітності та Інструкцій щодо
їх використання", зареєстрованим Міністерством юстиції України
25.10.95 за N 389/925.
3. Порядок виконання послуги
3.1. Пошиття виробів може виконуватися як з матеріалів
виконавця, так і з матеріалів замовника.
3.2. Надання послуги повинно проводитися відповідно до
замовлення, діючих стандартів (перелік додається) та технологічних
процесів (інструкцій), затверджених в установленому порядку. Терміни виконання замовлення узгоджуються із замовником і
позначаються у квитанції.
4. Порядок видавання замовлення
4.1. Приймальник одночасно з видаванням замовлення повинен
видати замовнику гарантійний документ, у якому зазначається дата
видавання замовлення.
4.2. Замовник має право на перевірку якості наданих послуг та
їх відповідності замовленню.
4.3. Гарантійні терміни на надані послуги визначаються
відповідно до чинного законодавства та нормативних документів і
позначаються у гарантійному документі.
4.4. При видаванні замовлення замовнику повертаються залишки
матеріалів, наданих ним для виконання послуги.
4.5. У період гарантійного терміну виконавця дефекти, що
виникли з його вини, усуваються безкоштовно.
Таблиця
Визначення відсотка зносу швейних, хутряних,
шкіряних виробів та головних уборів
------------------------------------------------------------------- | Вади, що характеризують знос виробу |Відсотки зносу, %| |-----------------------------------------------+-----------------| | Незначний знос виробу | | |-----------------------------------------------+-----------------| |Вироби малозношені із незначними потертостями,| 20-30 | |скачуванням ворсу, зміною інтенсивності| | |кольору, забрудненням та плямами, що не| | |піддавалися пранню, хімічному чищенню або| | |перефарбуванню і не мають пошкодження волокон| | |та поривів | | |-----------------------------------------------+-----------------| | Середній знос виробу | | |-----------------------------------------------+-----------------| |Вироби ношені, вигорілі, потерті, прані,| | |чищені або перефарбовані, із зваленим ворсом,| | |мають незначні здири лицьового шару шкіри,| 40-50 | |витравлені місця від дії поту, хімікатів,| | |світла і тривалого тертя, запали від порушення| | |режиму прасування, відшарування та деформацію| | |внутрішньої прокладки на комірах, манжетах,| | |бортах, дірки на закритих ділянках,| | |обтріпування на кінцях виробів | | |-----------------------------------------------+-----------------| | Значний знос виробів | | |Вироби реставровані, що піддавалися пранню,| 60-70 | |штопанню, хімічній чистці та перефарбуванню, | | |мають значну витертість (лисини), розриви,| | |дірки на відкритих ділянках, плями, що| | |зіпсували колір та волокно тканини, значні| | |здири лицьової поверхні шкіри | | -------------------------------------------------------------------
Начальник відділу з питань
розвитку видів послуг та
розробки нормативно-технічної
документації В.О.Улазовський
Додаток до Інструкції щодо надання
послуг з ремонту і пошиття швейних
і хутряних виробів, виробів із
шкіри, головних уборів
ПЕРЕЛІК
основних нормативних актів і документів на надання
послуг з ремонту і пошиття швейних і хутряних
виробів, виробів із шкіри, головних уборів
Правила побутового обслуговування населення, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974
( 974-99-п ) ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та
визначення ДСТУ 1412-94 Убори головні відремонтовані. Загальні технічні
умови ДСТУ 1512-92 Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту за
замовленнями населення. Загальні технічні умови ДСТУ 1732-92 Одяг верхній з натуральної та штучної шкіри за
замовленнями населення. Загальні технічні умови ДСТУ 1844-92 Одяг хутряний за замовленнями населення
Загальні технічні умови ДСТУ 1971-92 Одяг верхній з плащових тканин за замовленнями
населення. Загальні технічні умови РСТ УРСР 1411-81 Убори головні. Вимоги до виготовлення за
індивідуальним замовленням населення РСТ УРСР 1530-84 Одяг верхній платтєвого асортименту жіночий
та для дівчат за індивідуальним замовленням населення. Загальні
технічні умови РСТ УРСР 1562-88 Вироби корсетні жіночі за індивідуальним
замовленням населення. Загальні технічні умови РСТ УРСР 1695-90 Одяг верхній відремонтований. Загальні
технічні умови РСТ УРСР 1696-76 Сорочки верхні чоловічі та для хлопчиків.
Виготовлення за індивидуальним замовленням населення. Загальні
технічні умови РСТ УРСР 1843-88 Хутро, підібране за індивідуальним
замовленням населення ДНАОП 9.0.30-1.01-97 Правила охорони праці для підприємств
індпошиву і ремонту одягувгору