Документ z0802-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.08.2019, підстава - z0754-19
Додаток 6
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі
(пункт 5 розділу I)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організаційДодаток 7
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск
іпотечних облігацій __________, що здійснюється
                                                    (серія)

___________________________________________________________________________,
                                                           (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,

розмір іпотечного покриття,
що забезпечує випуск (серії)
звичайних іпотечних облігацій_______________________________
(сума словами)гривень,

іменних з фіксованим процентом

_______________________________
(кількість словами)

штук,

іменних з плаваючим процентом

_______________________________
(кількість словами)

штук

на суму

_______________________________
(сума словами)

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій від __ ________ ______ року, реєстраційний № ___/4/__, дата видачі ___ ______ _____ року, видане ________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний № ___/4/___.

Дата реєстрації «___»__________ 20__ року.

Дата видачі «___» __________ 20__ року.

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)


М.П.

Додаток 8
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, який здійснюється
____________________________________________________________________________,
                                                           (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,

іменних

_____________________________________
(кількість словами)

штук

на суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю від __ ________ ______ року, реєстраційний № ____, видане ________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний № _____.

Дата реєстрації «___» __________ 20__ року.

Дата видачі «___» __________ 20__ року.

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)


М.П.

Додаток 9
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів участі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск іпотечних сертифікатів участі, який здійснюється
____________________________________________________________________________,
                                                       (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_________________________________
(сума словами)

гривень,

частка консолідованого
іпотечного боргу, що припадає
на один сертифікат участі_________________________________
(сума словами)гривень,

загальна сума іпотечних активів,
які забезпечують випуск
іпотечних сертифікатів_________________________________
(сума словами)гривень,

форма існування - бездокументарна,

іменних

_________________________________
(кількість словами)

штук

на суму

_________________________________
(сума словами)

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів участі від __ ________ ______ року, реєстраційний № ____, видане ________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний № _____.

Дата реєстрації «___» __________ 20__ року.

Дата видачі «___» __________ 20__ року.

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)


М.П.

Додаток 10
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск
________________________ сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що здійснюється
                       (серії)

____________________________________________________________________________,
                                                           (повне найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________,
                                                             (найменування фонду операцій з нерухомістю)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,

іменних

_____________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН від __ ________ ______ року, реєстраційний  № ___/___/__, дата видачі ___ ______ _____ року, видане ________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний № ____/___/____.

Дата реєстрації «___» __________ 20__ року.

Дата видачі «___» __________ 20__ року.

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)


М.П.

Додаток 11
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск опціонних сертифікатів серії _______

____________________________________________________________________________
                                              (повне найменування емітента і код за ЄДРПОУ)

зареєстровано у встановленому порядку.

Характеристики випуску (серії):

вид опціонних сертифікатів ____________________________________________________,

різновид опціонних сертифікатів ________________________________________________,

кількість опціонних сертифікатів

______________________
(словами)

штук

розмір премії опціонного сертифіката

______________________
(словами)

гривень,

загальний розмір премії опціонних сертифікатів

______________________
(словами)

гривень.

Свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів від __ ________ ______ року, реєстраційний № ___/___/__, дата видачі ___ ______ _____ року, видане ________________, вважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний № ____/6/____.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

Дата видачі свідоцтва «___» ____________ 20__ року.

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)


М.П.

Додаток 12
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі

Національна  комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ___________ 20__ року
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента

Найменування емітента


Попереднє найменування емітента


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер поточного рахунка та найменування банку, у якому відкрито рахунок


Дані про випуск (випуски) емісійних цінних паперів, свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію якого (яких) підлягає (підлягають) заміні (за кожним випуском окремо):


реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, яке підлягає заміні (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))


вид емісійних цінних паперів


форма існування


тип (для акцій)


клас (для акцій у разі розміщення привілейованих акцій з поділом на класи)


серія (для облігацій підприємств, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, звичайних іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, опціонних сертифікатів)


різновид (для облігацій підприємств - відсоткові, дисконтні або цільові, незабезпечені (звичайні)/забезпечені; для звичайних іпотечних облігацій - з фіксованим процентом або з плаваючим процентом; для іпотечних сертифікатів - сертифікати з фіксованою дохідністю або сертифікати участі; для опціонних сертифікатів - опціонні сертифікати на купівлю або опціонні сертифікати на продаж)


загальна сума випуску, у тому числі для звичайних іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів участі - загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск, грн


номінальна вартість одного цінного папера (для іпотечних сертифікатів участі - частка консолідованого боргу, що припадає на один сертифікат участі), грн


кількість цінних паперів, шт.


Дата й адреса власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента; дата й інформація із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента


_____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, імя, по батькові)


М.П.

Додаток 13
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ___________ 20__ року
         (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку з забезпеченням  існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Найменування емітента


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер поточного рахунка та найменування банку, у якому відкрито рахунок


Дані про випуск (випуски) емісійних цінних паперів, свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію якого (яких) підлягає (підлягають) заміні (за кожним випуском окремо):


реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, яке підлягає заміні (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))


вид емісійних цінних паперів


форма існування


тип (для акцій)


клас (для акцій у разі розміщення привілейованих акцій з поділом на класи)


серія (для облігацій підприємств, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, звичайних іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, опціонних сертифікатів)


різновид (для облігацій підприємств - відсоткові, дисконтні або цільові, незабезпечені (звичайні)/забезпечені; для звичайних іпотечних облігацій - з фіксованим процентом або з плаваючим процентом; для іпотечних сертифікатів - сертифікати з фіксованою дохідністю або сертифікати участі; для опціонних сертифікатів - опціонні сертифікати на купівлю або опціонні сертифікати на продаж)


загальна сума випуску, у тому числі для звичайних іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів участі - загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск, грн


Дата й адреса власного веб-сайту товариства, де розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента; дата й інформація із зазначенням, яким шляхом у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено відповідне повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента


_____________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, імя, по батькові)


М.П.

Додаток 14
до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків)
емісійних цінних паперів у зв’язку
зі зміною найменування емітента
та/або забезпеченням існування іменних
цінних паперів у бездокументарній формі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«___» ___________ 20__ року
         (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формівгору