Документ z0801-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2017  № 558


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2017 р.
за № 801/30669

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57

Відповідно до статті 44 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. У формах кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року № 1118), у найменуванні позиції коду 2272 слово «і» замінити словом «та».

2. У формі зведення показників спеціального фонду кошторису, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року № 1118), рядок "Нерозподілені видатки" за кодом 9000 виключити.

3. У формах кошторису, зведеного кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року № 1118), виноску «* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.» виключити.

4. У виносці «**» форми плану використання бюджетних коштів, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220), слова «що надають первинну медичну допомогу» замінити словами «що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України)».

5. У формах плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220):

1) у назвах слово «державного» виключити;

2) доповнити форми рядком першим такого змісту:

«Вид бюджету _____________________________,»;

3) слово «Код» замінити словом «код».

6. У формах плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220), виноску «-1До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.» виключити.

7. Внести до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року № 386), такі зміни:

1) у виносці «**» додатка 9 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220) та у виносці «*» додатка 10 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220) до Інструкції після слів «Для вищих навчальних закладів та наукових установ,» доповнити словами «закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України)»;

2) у додатках 1-3, 6, 9-15 до Інструкції виноску «-1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.» виключити.

8. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

10. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Маркарову О.С.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
казначейської служби УкраїниТ.Я. Слюзвгору