Документ z0801-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.06.2017, підстава - z0677-17

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2016  № 357


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 червня 2016 р.
за № 801/28931

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури
№ 421 від 16.05.2017}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565 (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому примітки 1 до додатка 1 після цифр і слова «1113 гривень» доповнити словами і цифрами «, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень»;

2) у підрозділі «з 1 січня 2009 року» розділу «Артистичний персонал» додатка 4 позиції

«

Асистент циркового номера, колективу (асистент у номерах із хижими звірами)

12

11

11

11

Асистент циркового номера, колективу (асистент в інших номерах)

13

12

12

12

»

викласти у такій редакції:

«

Асистент циркового номера, колективу (асистент у номерах із хижими звірами)

13

12

12

12

Асистент циркового номера, колективу (асистент в інших номерах)

12

11

11

11

».

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури № 421 від 16.05.2017}

3. Керівникам установ, закладів та організацій культури і науково-дослідних установ культури з 01 травня 2016 року у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установлювати відповідно в таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1 516 гривень;

2 тарифного розряду - 1 521 гривня;

3 тарифного розряду - 1 532 гривні;

4 тарифного розряду - 1 543 гривні;

5 тарифного розряду - 1 612 гривень;

6 тарифного розряду - 1 718 гривень;

7 тарифного розряду - 1 825 гривень;

8 тарифного розряду - 1 943 гривні;

9 тарифного розряду - 2 050 гривень;

10 тарифного розряду - 2 157 гривень;

11 тарифного розряду - 2 334 гривні;

12 тарифного розряду - 2 512 гривень;

13 тарифного розряду - 2 690 гривень;

14 тарифного розряду - 2 868 гривень;

15 тарифного розряду - 3 057 гривень;

16 тарифного розряду - 3 306 гривень;

17 тарифного розряду - 3 555 гривень;

18 тарифного розряду - 3 804 гривні;

19 тарифного розряду - 4 053 гривні;

20 тарифного розряду - 4 313 гривень;

21 тарифного розряду - 4 562 гривні;

22 тарифного розряду - 4 811 гривень;

23 тарифного розряду - 5 060 гривень;

24 тарифного розряду - 5 167 гривень;

25 тарифного розряду - 5 344 гривні.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 травня 2016 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату Ю.П. Зубка.

Міністр

Є.М. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр cоціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Голова Центрального комітету
профспілки працівників культури України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілокА.О. Рева

О.Л. Макеєва


Л.Ф. Перелигіна
О. МірошниченкоА.І. Широковвгору