Документ z0801-02, поточна редакція — Редакція від 16.03.2005, підстава - vr129312-05

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
12.09.2002 N 264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2002 р.
за N 801/7089

Про затвердження Положення про подання адміністративних
даних депозитарними установами, що здійснюють
депозитарну діяльність зберігача цінних паперів
( Рішення про державну реєстрацію Рішення скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 9/32 ( v9_32323-04 ) від 22.11.2004 )
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 129 ( vr129312-05 ) від 16.03.2005 )

Відповідно до пункту 10 статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та з
метою впорядкування механізму надання відомостей, передбачених
Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98
N 61 ( vr061312-98 ), Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про подання адміністративних даних
депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів (додається).
2. Особам, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію
цінних паперів, до 1 грудня 2002 року рекомендується забезпечити
можливість здійснення Комісією моніторингу відкриття та ведення
рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках
та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних
паперів. Моніторинг має забезпечити можливість контролю за
додержанням вимог законодавства щодо здійснення депозитарної
діяльності.
3. Особам, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію
цінних паперів, до 1 листопада 2002 року узгодити з Комісією
технічні та організаційні питання здійснення заходів з організації
електронного документообігу для надання такими особами до Комісії
даних, необхідних для здійснення моніторингу з метою контролю за
додержанням вимог законодавства щодо здійснення депозитарної
діяльності. Нерегулярна інформація та дані регулярної інформації,
наведені в додатках 3-8 до цього рішення, можуть подаватися
зберігачем до центрального апарату Комісії зі застосуванням
електронного документообігу засобами, узгодженими з депозитарієм,
учасником якого є зберігач.
4. Положення, затверджене цим рішенням, набирає чинності
через три місяці після дати державної реєстрації у Міністерстві
юстиції України.
5. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(Величко О.Г.) разом з юридичним управлінням (Волохов Л.А.)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
6. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Піскун
Н.С.) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 12 вересня 2002 року N 18

( Положення про подання адміністративних даних депозитарними
установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних
паперів скасовано на підставі Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 129 ( vr129312-05 ) від 16.03.2005 )вгору