Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо безпечності та гігієни кормів
Мінагрополітики України; Наказ, Декларація, Форма [...] від 06.05.2019241
Документ z0800-19, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 06.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 19.01.2020. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2019  № 241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2019 р.
за № 800/33771

Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо безпечності та гігієни кормів

Відповідно до статей 6, 14, 23, 24, 26 та 30 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму Декларації про відповідність кормів вимогам законодавства про корми для операторів ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів, без зберігання кормів на належних їм потужностях;

2) Перелік матеріалів, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є обмеженими чи забороненими;

3) Вимоги до інформації про особливості складу кормового матеріалу (обов’язкової декларації);

4) Вимоги до інформації про особливості складу кормової суміші (обов’язкової декларації);

5) Вимоги щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах;

6) Порядок маркування кормів, призначених для тварин, які утримуються для наукових та експериментальних цілей;

7) Дозволені відхилення між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю;

8) Додаткові вимоги щодо маркування кормових добавок та преміксів;

9) Порядок формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

2. Директорату безпечності та якості харчової продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про безпечність та гігієну кормів», але не раніше дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 3-8 пункту 1 цього наказу, що набирають чинності через три роки з дня офіційного опублікування цього Закону.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

В.о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державної регуляторної служби України

О.М. ЧаузовВ. Лапа

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
06 травня 2019 року № 241

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність кормів вимогам законодавства про корми для операторів ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів, без зберігання кормів на належних їм потужностях

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукціїМ. Мороз


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
06 травня 2019 року № 241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2019 р.
за № 800/33771

ПЕРЕЛІК
матеріалів, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є обмеженими чи забороненими

1. Матеріали, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є забороненими:

1) харчові відходи, фекалії, сеча, відділений вміст шлунково-кишкового тракту, отриманий в результаті випорожнення або видалення зазначеного шлунково-кишкового тракту (незалежно від форми обробки або змішування);

2) шкіра, включаючи її відходи, оброблена дубильними речовинами;

3) насіння та насіннєвий матеріал, які після збору піддані обробці засобами захисту рослин для їх призначеного використання, а також побічні продукти, отримані із зазначеного насіння та насіннєвого матеріалу;

4) деревина, включаючи тирсу, або інші матеріали, отримані з деревини, що піддані обробці консервантами для деревини на стадії переробки або засобами для знищення організмів, що псують або деформують деревину;

5) відходи, утворені на будь-якій стадії обробки стічних вод, незалежно від будь-якої подальшої переробки зазначених відходів та походження стічних вод;

6) тверді відходи;

7) пакування та частини пакування використаної агропродовольчої продукції;

8) протеїнові продукти, отримані із дріжджів роду Candida, культивованих на n-алканах.

2. До матеріалів, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є обмеженими, належать усі матеріали, які містять забруднюючі речовини,- будь-які біологічні речовини, у тому числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ненавмисно потрапила до кормів і становить загрозу безпечності кормів.

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукціїМ. Морозвгору