Документ z0800-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2018  № 524


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2018 р.
за № 800/32252

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29.11.2016 № 1256

Відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», статей 25, 27 Закону України «Про Національну поліцію», підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою вдосконалення порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 22/29890, такі зміни:

1) у пункті 2 слова «Департаментом інформаційних технологій МВС (Буржинський В.А.)» замінити словами «Департаментом інформатизації МВС»;

2) в абзаці першому пункту 3 слова «Департаменту інформаційних технологій МВС (далі - ДІТ) (Буржинський В.А.)» замінити словами «Департаменту інформатизації МВС (далі - ДІ)»;

3) у підпункті 3 пункту 3 слова «електронним цифровим підписом уповноваженої посадової особи» замінити словами «спеціально призначеним для таких цілей електронним цифровим підписом»;

4) підпункт 4 пункту 4 викласти в такій редакції:

«4) надсилання до ДІ не пізніше 15-го числа наступного місяця після закінчення півріччя актів про знищення довідок, які виготовлені, але не видані через неявку фізичних осіб, та зіпсованих бланків, з обов’язковим зазначенням в акті серії та номера знищених бланків довідок.»;

5) у тексті наказу абревіатуру «ДІТ» замінити абревіатурою «ДІ».

2. Затвердити Зміни до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року № 1256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 22/29890, що додаються.

3. Форму бланка довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, затверджену наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року № 1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 22/29890, викласти в новій редакції, що додається.

4. Затвердити Зміни до Технічного опису бланка довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року № 1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 22/29890, що додаються.

5. Форми бланків довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, виготовлені до набрання чинності цим наказом, діють до повного їх використання.

6. Департаменту інформатизації МВС забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Генерального прокурора України

Т.в.о. Голови Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України

В.о. Голови Державної
судової адміністрації України

Голова Національної поліції України

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
Д. СторожукО.М. Чаузов


Л.В. Гізатуліна

С.М. Князєв


Л.В. Левшун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
22 червня 2018 року № 524


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2018 р.
за № 800/32252

ЗМІНИ
до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

1. У пункті 2 розділу I:

абзац другий замінити трьома абзацами такого змісту:

«Довідка - документ, який містить відомості з персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та який залежно від обсягу запитуваної особою інформації може містити відомості про:

відсутність (наявність) судимості;

притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;».

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

в абзаці сьомому слова «Департаменту інформаційних технологій МВС (далі - ДІТ), Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102» і територіальних підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції Національної поліції України» замінити словами «Департаменту інформатизації МВС (далі - ДІ) та Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки і територіальних підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки поліції Національної поліції України».

2. У розділі IV:

1) заголовок розділу після слів «місцевого самоврядування,» доповнити словами «установ та організацій,»;

2) пункт 1 після слів «місцевого самоврядування,» доповнити словами «установ та організацій,»;

3) доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Організація надання інформації з персонально-довідкового обліку в електронному вигляді визначається ДІ.».

3. У розділі V:

1) у пункті 9 слова «електронним цифровим підписом уповноваженої посадової особи ДІТ» замінити словами «спеціально призначеним для таких цілей електронним цифровим підписом ДІ»;

2) у пункті 13 слова «скріплена електронним цифровим підписом уповноваженої посадової особи ДІТ» замінити словами «скріплена спеціально призначеним для таких цілей електронним цифровим підписом ДІ»;

3) у пункті 15 слова «указаної в запиті» замінити словами «що вказані в запиті»;

4) пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Заявникові відмовляється в наданні відомостей з персонально-довідкового обліку в разі, якщо:

запит подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка не підтвердила повноваження щодо його подання, або установчі дані в запиті зазначені не в повному обсязі чи некоректно;

у запиті не вказано мету отримання відомостей;

у запиті не вказано вид запитуваної інформації (відомості про відсутність (наявність) судимості, притягнення до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України);

відомості про фізичну особу, зазначені в запиті в електронній формі, не відповідають реквізитам підписувача, що зазначені в посиленому сертифікаті відкритого ключа електронного цифрового підпису.

Про відмову в наданні відомостей з персонально-довідкового обліку Заявник повідомляється в письмовому вигляді або на його вимогу в електронному із зазначенням причини відмови та роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

У випадку, коли під час опрацювання запиту встановлено, що фізична особа, щодо якої здійснюється запит, перебуває в розшуку, відомості про її розшук зазначаються в Довідці незалежно від форми запитуваної довідки.»;

5) доповнити розділ новим пунктом 20 такого змісту:

«20. Фізична особа також має право отримати інформацію про те, чи обробляються її персональні дані в персонально-довідковому обліку, а також отримувати зміст таких персональних даних за умови дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».».

4. У тексті Порядку абревіатуру «ДІТ» замінити абревіатурою «ДІ».

5. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

Директор
Департаменту інформатизації


І.П. БондаренкоДодаток 2
до Порядку доступу до відомостей 
персонально-довідкового обліку
єдиної інформаційної системи
Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 2 розділу V)
(у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України
від 22 червня 2018 № 524)

ЗАПИТ
на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
29 листопада 2016 року № 1256
(у редакції наказу
Міністерства внутрішніх
справ України
від 22 червня 2018 року № 524)

ФОРМА

БЛАНК
довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України

Директор
Департаменту інформатизації


І.П. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
22 червня 2018 року № 524

ЗМІНИ
до Технічного опису бланка довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України

1. В абзаці восьмому пункту 2 слово «бланка» замінити словом «рамки».

2. В абзаці другому пункту 3 слова «, під ним - слова «ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (розмір блоку 65 x 3 мм)» виключити.

3. В абзаці першому пункту 4 слово «зеленого» замінити словом «червоного».

Директор
Департаменту інформатизації


І.П. Бондаренковгору