Документ z0800-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2005, підстава - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 370 від 29.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 вересня 2001 р.
за N 800/5991
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) з метою забезпечення
бухгалтерського обліку деяких видів операцій у комерційних банках
України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України ( va493500-97 ), затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( v0493500-97 ) (зі змінами), що додаються. 2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України
( v0495500-97 ), затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 21.11.97 N 388 ( v0493500-97 ) (зі змінами), що
додаються ( z0801-01 ). 3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
29.08.2001 N 370
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2001 р.
за N 800/5991
Зміни
до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних
банків України ( va493500-97 )
1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції": 1.1. У групі рахунків 131 "Короткострокові кредити, які
отримані від Національного банку України": назву рахунку 1310 П "Овердрафт за кореспондентським рахунком
у Національному банку України" змінити на "Кредит овернайт, що
отриманий від Національного банку України шляхом рефінансування"; назву рахунку 1312 П "Короткострокові кредити, які отримані
через аукціон від Національного банку України" змінити на
"Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку
України шляхом рефінансування"; рахунок 1313 П "Ломбардні кредити, які отримані від
Національного банку України" виключити. 1.2. У групі рахунків 132 "Довгострокові кредити, які
отримані від Національного банку України" рахунок 1322 П
"Довгострокові кредити, які отримані через аукціон від
Національного банку України" виключити.
2. У класі 2 "Операції з клієнтами": 2.1. Увести розділ 27 "Кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій" такого змісту: "27 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 270 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій 2700 П Короткострокові кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій 2701 П Довгострокові кредити, отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій 2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, отриманими від
міжнародних та інших фінансових організацій 2708 П Нараховані витрати за кредитами, отриманими від
міжнародних та інших фінансових організацій". 2.2. У групі рахунків 289 "Резерви на можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами
банку" назву рахунку 2890 КА "Резерви на можливі втрати за
сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами
банку" змінити на "Резерви під дебіторську заборгованість за
операціями з клієнтами банку".
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання": У групі рахунків 363 "Розрахунки з акціонерами" назву рахунку
3630 П "Внески за незареєстрованим статутним фондом" змінити на
"Внески за незареєстрованим статутним капіталом".
4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи": 4.1. Назву розділу 44 "Операційні основні засоби" змінити на
"Основні засоби". 4.2. Назву розділу 45 "Неопераційні основні засоби" змінити
на "Інші необоротні матеріальні активи".
5. У класі 7 "Витрати": 5.1. Увести групу рахунків 706 "Процентні витрати за
кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій" такого змісту: "706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від
міжнародних та інших фінансових організацій 7060 А Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 7061 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових організацій". 5.2. У групі рахунків 743 "Інші експлуатаційні та
господарські витрати" назву рахунку 7433 А "Інші експлуатаційні та
господарські витрати" змінити на "Інші експлуатаційні витрати". 5.3. Групу рахунків 771 "Списання безнадійних активів"
виключити.
6. У класі 9 "Позабалансові рахунки": У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими
операціями": назву рахунку 9803 А "Розрахункові документи, що не сплачені
в строк через відсутність коштів у платників, та ті, за якими
стягнення коштів зупинено" змінити на "Розрахункові документи
клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених
цивільно-правових договорів"; назву рахунку 9804 А "Розрахункові документи, що не сплачені
в строк з вини банку, та ті, за якими стягнення коштів зупинено"
змінити на "Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини
банку"; увести рахунок 9809 А "Інші документи за розрахунковими
операціями клієнтів".
Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку В.І.Ричаківськавгору