Документ z0796-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005, підстава - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
20.08.2003 N 356
( z0795-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2003 р.
за N 796/8117

ЗМІНИ
до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України
( v0495500-97 )
{ Документ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Інструкції Національного банку
N 388 ( v0495500-97 ) від 21.11.97,
до якої вносились зміни }

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції" розділ
14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, та цінні папери, емітовані
Національним банком України" викласти в такій редакції:
"14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, та цінні папери, емітовані
Національним банком України
140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у торговому портфелі банку
1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України,
у торговому портфелі банку
1401 А Інші боргові цінні папери центральних
органів державного управління, що
рефінансуються Національним банком України,
у торговому портфелі банку
1402 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому
портфелі банку
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних
паперів, що рефінансуються Національним
банком України, у торговому портфелі банку.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості боргових цінних
паперів, що придбані або переведені з іншого
портфеля банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані або переведені до іншого портфеля
банку.
1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України,
у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, що обліковуються в торговому
портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу та
переведення до іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу та переведення
до іншого портфеля банку.
1406 КА Неамортизований дисконт за борговими
цінними паперами, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому
портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі продажу
цінних паперів або їх переведення до іншого
портфеля банку.
1407 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами, що
придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії в разі продажу або
переведення цінних паперів до іншого
портфеля банку.
1408 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з іншого портфеля, а
також суми сплачених накопичених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час отримання,
суми накопичених процентів у разі продажу
цінних паперів, а також суми нарахованих
процентів під час переведення цінних паперів
до іншого портфеля банку.
141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж
1411 А Інші боргові цінні папери центральних органів
державного управління, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж
1412 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані, погашені або переведені до інших
портфелів банку.
1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, що обліковуються в портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу та
переведення до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу та переведення
до інших портфелів банку.
1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з інших
портфелів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі продажу
цінних паперів або їх переведення до інших
портфелів банку.
1417 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії боргових цінних паперів, що придбані
з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії в разі продажу або
переведення цінних паперів до інших
портфелів банку.
1418 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з інших портфелів, а
також суми сплачених накопичених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час їх отримання,
суми накопичених нарахованих процентів у
разі продажу цінних паперів, а також суми
нарахованих процентів під час переведення до
інших портфелів банку.
1419 А Прострочені нараховані доходи за борговими
цінними паперами, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж
Призначення рахунку: облік прострочених
нарахованих доходів за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих процентів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів або списаних процентів.
142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до погашення
1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення
1421 А Інші боргові цінні папери центральних
органів державного управління, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення
1422 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку до погашення
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
погашені або переведені до іншого портфеля
банку.
1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
1427 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами, що
придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії у разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
1428 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з іншого портфеля, а
також суми накопичених сплачених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів та суми нарахованих
процентів за цінними паперами, що переведені
до іншого портфеля або перераховані на
рахунок прострочених нарахованих доходів.
1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими
цінними паперами, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку до погашення
Призначення рахунку: облік прострочених
нарахованих доходів за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих процентів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів або списаних процентів.
143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на продаж
1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів, емітованих
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані, погашені або переведені до інших
портфелів банку.
1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів,
емітованих Національним банком України, у
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, емітованих Національним
банком України, що обліковуються в портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу та
переведення до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу та переведення
до інших портфелів банку.
1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з інших
портфелів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі переведення
цінних паперів до інших портфелів банку.
1437 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії у разі переведення
цінних паперів до інших портфелів банку.
1438 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з інших портфелів, а
також суми сплачених накопичених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час їх отримання,
суми накопичених нарахованих процентів у
разі продажу цінних паперів, а також суми
нарахованих процентів під час переведення до
інших портфелів банку.
144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку до погашення
1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік боргових цінних
паперів, випущених Національним банком
України, у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
погашені або переведені до іншого портфеля
банку.
1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами,
випущеними Національним банком України, у
портфелі банку до погашення, що придбані з
дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
1447 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами,
випущеними Національним банком України, у
портфелі банку до погашення, що придбані з
премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії в разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
1448 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами, випущеними Національним банком
України, у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з іншого портфеля, а
також суми сплачених накопичених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів, а також суми
нарахованих процентів за цінними паперами,
що переведені до іншого портфеля банку.
149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України
1490 КА Резерв під знецінення боргових цінних
паперів, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів,
створених у зв'язку із зменшенням корисності
боргових цінних паперів, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів у встановленому порядку.
1491 КА Резерв під знецінення боргових цінних
паперів, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік резервів,
створених у зв'язку із зменшенням корисності
боргових цінних паперів, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів у встановленому порядку.
1492 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів.
1493 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами":
2.1. У групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність,
які надані суб'єктам господарської діяльності" назву та
призначення рахунку 2072 А "Довгострокові кредити на
інноваційно-інвестиційні проекти, які надані суб'єктам
господарської діяльності за участю Національного банку України"
викласти в такій редакції:
"2072 А Довгострокові кредити, що надані суб'єктам
господарської діяльності за участю кредитів
Національного банку України
Призначення рахунку: облік довгострокових
кредитів, що надані суб'єктам господарської
діяльності за участю кредитів Національного
банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
банками довгострокових кредитів суб'єктам
господарювання за участю кредитів
Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за довгостроковими
кредитами суб'єктів господарювання, а також
суми, які перераховані на рахунки
простроченої, сумнівної заборгованості".
2.2. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності": перше речення призначення рахунку 2607 А "Нараховані доходи
за кредитами овердрафт, які надані суб'єктам господарської
діяльності" після слів "кредитами овердрафт" доповнити словами
"які надані суб'єктам господарської діяльності, крім небанківських
фінансових установ"; перше речення призначення рахунку 2608 П "Нараховані витрати
за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності" після
слів "суб'єктів господарської діяльності" доповнити словами "крім
небанківських фінансових установ".
2.3. У групі рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових
установ": характеристику рахунку 2650 П (пасивний) "Поточні рахунки
небанківських фінансових установ" змінити на АП (активно-пасивний)
та призначення рахунку викласти в такій редакції:
"Призначення рахунку: облік коштів
небанківських фінансових установ, які
використовуються для розрахунків, депозитів
до запитання, а також наданих кредитів
овердрафт. На цьому рахунку також
обліковуються суми, які перераховуються
клієнтами для формування статутного капіталу
до їх реєстрації як юридичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми
перерахувань, виплат за розпорядженням
власників рахунків згідно з режимом роботи
рахунків, примусове стягнення коштів, а
також надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять у встановленому порядку на рахунки
клієнтів згідно з режимом роботи рахунків, а
також суми залишків кредитів овердрафт, що
перераховуються на рахунки з обліку
короткострокових кредитів або простроченої,
сумнівної заборгованості за ними";
увести рахунок 2655 АП "Кошти небанківських фінансових
установ для розрахунків платіжними картками" такого змісту:
"2655 АП Кошти небанківських фінансових установ для
розрахунків платіжними картками
Призначення рахунку: облік операцій
небанківських фінансових установ з
використанням платіжних карток, а також
наданих кредитів овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми, що
перераховуються банком, а також надані
кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходжень, на користь власника рахунку, а
також залишки кредитів овердрафт, що
перераховуються на рахунки з обліку
короткострокових кредитів або простроченої,
сумнівної заборгованості за ними";
увести рахунок 2657 А "Нараховані доходи за кредитами
овердрафт, які надані небанківським фінансовим установам" такого
змісту:
"2657 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт,
які надані небанківським фінансовим
установам
Призначення рахунку: облік нарахованих
процентних доходів за кредитами овердрафт.
Доходи обліковуються в тому періоді, до
якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів під час їх отримання або
перерахування на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання".
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
3.1. Преамбулу до класу 3 "Операції з цінними паперами та
інші активи і зобов'язання" виключити.
3.2. Увести розділ 30 "Цінні папери в торговому портфелі
банку" такого змісту:
"30 Цінні папери в торговому портфелі банку
300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком
у торговому портфелі банку
3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, що випущені банками, у торговому
портфелі банку
3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, що випущені небанківськими
фінансовими установами, у торговому портфелі
банку
3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим
прибутком у торговому портфелі банку
Призначення рахунків: облік інвестицій банку
в акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком у торговому портфелі банку.
За дебетом рахунків проводяться суми цінних
паперів, які придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За кредитом рахунків проводяться суми цінних
паперів у разі їх продажу або переведення до
іншого портфеля.
3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком у торговому портфелі
банку
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості цінних
паперів, що обліковуються в торговому
портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) цінних
паперів, списані суми уцінки за цінними
паперами під час їх продажу або переведення
до іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) цінних паперів,
списані суми дооцінки за цінними паперами
під час їх продажу або переведення до іншого
портфеля банку.
3008 А Нараховані доходи за акціями та іншими
цінними паперами з нефіксованим прибутком у
торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік нарахованих
дивідендів за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком у
торговому портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів.
301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку
3010 А Боргові цінні папери центральних органів
державного управління в торговому портфелі
банку
3011 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління в торговому портфелі
банку
3012 А Боргові цінні папери, випущені банками, у
торговому портфелі банку
3013 А Боргові цінні папери, випущені
небанківськими фінансовими установами, у
торговому портфелі банку
3014 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, у торговому портфелі банку
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів у торговому
портфелі банку.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані або переведені до іншого портфеля
банку.
3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у
торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, що обліковуються в торговому
портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу або
переведення до іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу або переведення
до іншого портфеля банку.
3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами в торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі продажу
цінних паперів або переведення їх до іншого
портфеля банку.
3017 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами в торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами, що
придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії в разі продажу або
переведення цінних паперів до іншого
портфеля банку.
3018 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами в торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами в торговому портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати, суми
нарахованих процентів за цінними паперами,
що переведені з іншого портфеля, а також
суми сплачених накопичених процентів під час
купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів під час їх отримання,
суми накопичених процентів у разі продажу
цінних паперів, а також суми нарахованих
доходів під час переведення цінних паперів
до іншого портфеля банку".
3.3. Розділи 31 "Цінні папери в портфелі банку на продаж" та
32 "Цінні папери в портфелі банку на інвестиції" викласти в такій
редакції:
"31 Цінні папери в портфелі банку на продаж
310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком
у портфелі банку на продаж
3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, що випущені банками, у портфелі
банку на продаж
3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, що випущені небанківськими
фінансовими установами, у портфелі банку на
продаж
3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим
прибутком у портфелі банку на продаж
Призначення рахунків: облік інвестицій банку
в акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунків проводяться суми цінних
паперів, які придбані або переведені з інших
портфелів банку.
За кредитом рахунків проводяться суми цінних
паперів у разі їх продажу або переведення до
інших портфелів банку.
3107 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком у портфелі банку на
продаж
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості акцій та
інших цінних паперів, що обліковуються в
портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) цінних
паперів, списані суми уцінки за цінними
паперами під час їх продажу або переведення
до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) цінних паперів,
списані суми дооцінки за цінними паперами
під час їх продажу або переведення до інших
портфелів банку.
3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими
цінними паперами з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих
дивідендів за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком у портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів.
311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
3110 А Боргові цінні папери центральних органів
державного управління в портфелі банку на
продаж
3111 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління в портфелі банку на
продаж
3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у
портфелі банку на продаж
3113 А Боргові цінні папери, випущені
небанківськими фінансовими установами, у
портфелі банку на продаж
3114 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів у портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані, погашені або переведені до інших
портфелів банку.
3115 АП Переоцінка боргових цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, що обліковуються в портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу або
переведення до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу або переведення
до інших портфелів банку.
3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж, що придбані з
дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з інших
портфелів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі переведення
цінних паперів до інших портфелів банку.
3117 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж, що придбані з
премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії у разі переведення
цінних паперів до інших портфелів банку.
3118 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з інших портфелів, а
також суми накопичених сплачених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів та суми нарахованих
процентів за цінними паперами, що переведені
до інших портфелів банку.
3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими
цінними паперами в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік прострочених
нарахованих доходів за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих процентів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів або списаних процентів.
319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж
3190 КА Резерв під знецінення цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів,
створених у зв'язку із зменшенням корисності
цінних паперів у портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів у встановленому порядку.
3191 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами у
портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів.
32 Цінні папери в портфелі банку до погашення
321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
3210 А Боргові цінні папери центральних органів
державного управління в портфелі банку до
погашення
3211 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління в портфелі банку до
погашення
3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, у
портфелі банку до погашення
3213 А Боргові цінні папери, випущені
небанківськими фінансовими установами, у
портфелі банку до погашення
3214 А Боргові цінні папери, випущені
нефінансовими підприємствами, у портфелі
банку до погашення
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів у
портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
погашені або переведені до іншого портфеля
банку.
3216 КА Неамортизований дисконт за борговими
цінними паперами в портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік
неамортизованого дисконту за борговими
цінними паперами в портфелі банку до
погашення, що придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі
переведення цінних паперів до іншого
портфеля банку.
3217 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами в
портфелі банку до погашення, що придбані з
премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії у разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
3218 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з іншого портфеля,
а також суми накопичених сплачених
процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів та суми нарахованих
процентів за цінними паперами, що
переведені до іншого портфеля або
перераховані на рахунок прострочених
нарахованих доходів.
3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими
цінними паперами в портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік прострочених
нарахованих доходів за купонними борговими
цінними паперами в портфелі банку до
погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих процентів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів або списаних
процентів.
329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
3290 КА Резерв під знецінення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік резервів,
створених у зв'язку із зменшенням
корисності цінних паперів, у портфелі
банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
створених резервів.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів.
3291 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами в
портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами у
портфелі банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів".
3.4. Групу рахунків 330 "Цінні папери власного боргу,
емітовані банком" викласти в такій редакції:
"330 Короткострокові цінні папери власного боргу,
емітовані банком
3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані
банком
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості короткострокових простих
векселів, емітованих банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості розміщених
короткострокових простих векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості короткострокових
простих векселів, що погашаються.
3301 П Акцепти, що надані за короткостроковими
переказними векселями
Призначення рахунку: облік акцептів, що
надані за короткостроковими переказними
векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми
наданих акцептів.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати
за наданими акцептами короткострокових
переказних векселів.
3305 П Інші короткострокові цінні папери власного
боргу, емітовані банком
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості інших короткострокових цінних
паперів власного боргу, крім депозитних
сертифікатів, випущених банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості розміщених
короткострокових цінних паперів власного
боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості короткострокових
цінних паперів власного боргу, що
погашаються.
3306 КП Неамортизований дисконт за
короткостроковими цінними паперами
власного боргу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік
неамортизованого дисконту за
короткостроковими цінними паперами
власного боргу, які розміщені з дисконтом.
За дебетом рахунку проводяться суми
дисконту під час розміщення
короткострокових цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
витрат за звітний період та неамортизована
частина дисконту в разі дострокового
погашення.
3307 П Неамортизована премія за короткостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за короткостроковими цінними
паперами власного боргу, що продані з
премією.
За кредитом рахунку проводяться суми
премії під час розміщення короткострокових
цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації премії для зменшення витрат
звітного періоду та неамортизованої
частини премії у разі дострокового
погашення.
3308 П Нараховані витрати за короткостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за короткостроковими цінними
паперами власного боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів за короткостроковими
цінними паперами власного боргу до часу їх
сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час їх сплати".
3.5. Увести групу рахунків 331 "Довгострокові цінні папери
власного боргу, емітовані банком" такого змісту:
"331 Довгострокові цінні папери власного боргу,
емітовані банком
3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані
банком
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості довгострокових простих векселів,
емітованих банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості довгострокових простих
векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості довгострокових простих
векселів, що погашаються.
3311 П Акцепти, що надані за довгостроковими
переказними векселями
Призначення рахунку: облік акцептів, що
надані за довгостроковими переказними
векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми наданих
акцептів.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати
за наданими акцептами довгострокових
переказних векселів.
3315 П Інші довгострокові цінні папери власного
боргу, емітовані банком
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості інших довгострокових цінних паперів
власного боргу, крім депозитних
сертифікатів, випущених банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості розміщених
довгострокових цінних паперів власного
боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості довгострокових цінних
паперів власного боргу, що погашаються.
3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за довгостроковими цінними паперами
власного боргу, які розміщені з дисконтом.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту
під час розміщення довгострокових цінних
паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
витрат за звітний період та неамортизована
сума дисконту в разі дострокового погашення.
3317 П Неамортизована премія за довгостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за довгостроковими цінними паперами
власного боргу, які розміщені з премією.
За кредитом рахунку проводяться суми премії
під час розміщення довгострокових цінних
паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації премії для зменшення витрат
звітного періоду та неамортизована частина
премії у разі дострокового погашення.
3318 П Нараховані витрати за довгостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за довгостроковими цінними паперами
власного боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів за довгостроковими
цінними паперами власного боргу до часу їх
сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час їх сплати".
3.6. У групі рахунків 358 "Сумнівна дебіторська
заборгованість": призначення рахунку 3580 А "Сумнівна дебіторська
заборгованість" викласти в такій редакції:
"Призначення рахунку: облік інших активів,
сумнівних щодо повернення.
За дебетом рахунку проводяться суми
сумнівної дебіторської заборгованості.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості, списання
безнадійної заборгованості в установленому
порядку. Подальший облік списаної
заборгованості здійснюється за відповідними
позабалансовими рахунками групи рахунків
961";
призначення за кредитом рахунку 3589 А "Сумнівна
заборгованість за іншими нарахованими доходами" викласти в такій
редакції:
"За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих або списаних нарахованих доходів.
Подальший облік списаних доходів
здійснюється за відповідними позабалансовими
рахунками групи рахунків 960".
3.7. У групі рахунків 365 "Кредиторська заборгованість за
розрахунками з працівниками банку" призначення рахунку 3652 П
"Нарахування працівникам банку за заробітною платою" викласти в
такій редакції:
"Призначення рахунку: облік нарахованих сум
з оплати праці штатним та позаштатним
працівникам банку та інших виплат,
передбачених законодавством України.
За кредитом рахунку проводяться нараховані
суми з оплати праці та інших соціальних
виплат.
За дебетом рахунку проводяться суми з оплати
праці та інших соціальних виплат, що
перераховані на відповідні рахунки".
4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи":
4.1. Назву класу 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби
та нематеріальні активи" змінити на "Фінансові та капітальні
інвестиції".
4.2. Преамбулу до класу 4 "Довгострокові вкладення, основні
засоби та нематеріальні активи" виключити.
4.3. Розділ 41 "Вкладення в асоційовані компанії" викласти в
такій редакції:
"41 Інвестиції в асоційовані компанії
410 Інвестиції в асоційовані компанії
4102 А Інвестиції в асоційовані банки
4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські
фінансові установи
4109 А Інвестиції в інші асоційовані компанії
Призначення рахунків: облік інвестицій банку
в асоційовані компанії.
За дебетом рахунків проводяться суми
інвестицій в асоційовані компанії та суми
дооцінки в разі збільшення їх балансової
вартості.
За кредитом рахунків проводяться суми
повернення інвестицій чи переведення їх до
іншого портфеля банку та суми уцінки в разі
зменшення їх балансової вартості".
4.4. Розділ 42 "Вкладення в дочірні установи" викласти в
такій редакції:
"42 Інвестиції в дочірні компанії
420 Інвестиції в дочірні компанії
4202 А Інвестиції в дочірні банки
4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові
установи
4209 А Інвестиції в інші дочірні компанії
Призначення рахунків: облік інвестицій банку
в дочірні компанії.
За дебетом рахунків проводяться суми
інвестицій в дочірні компанії та суми
дооцінки в разі збільшення їх балансової
вартості.
За кредитом рахунків проводяться суми
повернення інвестицій чи переведення до
іншого портфеля банку, а також суми уцінки в
разі зменшення їх балансової вартості".
5. У класі 5 "Капітал банку":
5.1. У групі рахунків 510 "Результати переоцінки": призначення за кредитом та дебетом рахунку 5100 П "Результати
переоцінки основних засобів" викласти в такій редакції:
"За кредитом рахунку проводяться суми
дооцінки основних засобів та відновлення їх
корисності та суми визнаних відстрочених
податків за результатами уцінки основних
засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми уцінки
основних засобів та втрат від зменшення їх
корисності; суми перевищення попередніх
дооцінок залишкової вартості об'єктів
основних засобів та відновлення їх
корисності над сумою попередніх уцінок
залишкової вартості та втрат від зменшення
їх корисності за кожним об'єктом, що раніше
був переоцінений, у разі його вибуття; суми
визнаних відстрочених податків за
результатами дооцінки основних засобів";
увести рахунок 5103 П "Результати переоцінки інвестицій в
асоційовані та дочірні компанії" такого змісту:
"5103 П Результати переоцінки інвестицій в
асоційовані та дочірні компанії
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки інвестицій в асоційовані та
дочірні компанії до часу реалізації
інвестицій.
За кредитом рахунку проводяться суми
збільшення вартості інвестицій в асоційовані
та дочірні компанії на частку інвестора в
сумі зміни величини власного капіталу
об'єкта інвестування.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення вартості інвестицій в асоційовані
та дочірні компанії на частку інвестора в
сумі зміни величини власного капіталу
об'єкта інвестування; суми дооцінки в разі
реалізації інвестицій".
6. У класі 6 "Доходи":
6.1. У групі рахунків 605 "Процентні доходи за цінними
паперами": назву рахунку 6051 АП "Процентні доходи за цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
інвестиції" змінити на "Процентні доходи за цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; назву рахунку 6053 АП "Процентні доходи за іншими цінними
паперами в портфелі банку на інвестиції" змінити на "Процентні
доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення"; назву рахунку 6055 АП "Процентні доходи за цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі банку на
інвестиції" змінити на "Процентні доходи за цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі банку до
погашення"; увести рахунок 6056 АП "Процентні доходи за цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України, у торговому
портфелі банку"; увести рахунок 6057 АП "Процентні доходи за цінними паперами
в торговому портфелі банку".
6.2. У групі рахунків 620 "Результат від торговельних
операцій" назву рахунку 6203 АП "Результат від торгівлі цінними
паперами на продаж" змінити на "Результат від торгових операцій з
цінними паперами в торговому портфелі банку".
6.3. Групу рахунків 630 "Дивідендний дохід" викласти в такій
редакції:
"630 Дохід у вигляді дивідендів
6300 П Дохід у вигляді дивідендів".
6.4. Увести групу рахунків 631 "Дохід від інвестицій в
асоційовані і дочірні компанії" такого змісту:
"631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії
6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії
6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії".
6.5. У групі рахунків 638 "Інші операційні доходи за
операціями з філіями та іншими установами банку" рахунок 6381 П
"Інші операційні доходи за операціями з небанківськими
структурними підрозділами" виключити.
6.6. У групі рахунків 639 "Інші операційні доходи" увести
рахунок 6393 АП "Результат від продажу цінних паперів з портфеля
банку на продаж".
6.7. У групі рахунків 671 "Повернення списаних активів" назву
рахунку 6714 П "Повернення раніше списаної сумнівної
заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції"
змінити на "Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості
від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення".
7. У класі 7 "Витрати":
7.1. У групі рахунків 705 "Процентні витрати за цінними
паперами власного боргу": назву рахунку 7050 АП "Процентні витрати за цінними паперами
власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів"
змінити на "Процентні витрати за короткостроковими цінними
паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних
сертифікатів"; увести рахунок 7051 АП "Процентні витрати за довгостроковими
цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім
ощадних сертифікатів".
7.2. Увести групу рахунків 731 "Втрати від інвестицій в
асоційовані і дочірні компанії" такого змісту:
"731 Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні
компанії
7310 А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії
7311 А Втрати від інвестицій у дочірні компанії".
7.3. У групі рахунків 738 "Інші операційні витрати за
операціями з філіями та іншими установами банку" рахунок 7381 А
"Інші операційні витрати за операціями з небанківськими
структурними підрозділами" виключити.
7.4. У групі рахунків 770 "Відрахування в резерви": назву рахунку 7703 АП "Відрахування в резерв під знецінення
цінних паперів на продаж" змінити на "Відрахування в резерв під
знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж"; назву рахунку 7704 АП "Відрахування в резерв під знецінення
цінних паперів на інвестиції" змінити на "Відрахування в резерв
під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення".
8. У класі 9 "Позабалансові рахунки":
8.1. У групі рахунків 950 "Отримана застава": увести рахунок 9503 П "Застава за складськими свідоцтвами"
такого змісту:
"9503 П Застава за складськими свідоцтвами
Призначення рахунку: облік застави,
оформленої складськими свідоцтвами.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманої застави.
За дебетом рахунку проводяться суми списаної
застави після закінчення строку або
отримання заставодержателем платежу (від
реалізації застави)".
8.2. У групі рахунків 961 "Списана у збиток заборгованість за
активами" у першому реченні призначення та призначенні за дебетом
рахунків 9617 А "Списана у збиток заборгованість банків за іншими
активами", 9618 А "Списана у збиток заборгованість клієнтів за
іншими активами" слова "за рахунок спеціального резерву"
виключити.
Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку В.І.Ричаківськавгору