Документ z0790-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.12.2012, підстава - z1993-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 469 від 25.11.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 грудня 1998 р.
за N 790/3230
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 665 ( z1993-12 ) від 09.11.2012 }
Про затвердження Порядку видачі одноразових
тимчасових дозволів на захід до річкових
портів України суднам під прапорами держав,
з якими не укладено міжнародних договорів
про судноплавство на внутрішніх водних
шляхах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
6 квітня 1998 р. N 446 ( 446-98-п ) "Про внесення доповнення до
постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 1992 р. N 115"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі одноразових тимчасових дозволів
на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з
якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на
внутрішніх водних шляхах (додається). 2. Головному управлінню правового забезпечення (Логінова
Л.М.) в 5-денний термін подати цей наказ на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - Голову державного департаменту морського і річкового
транспорту України Севрюкова В.В.
Перший заступник Міністра Л.М.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 25.11.98 N 469
Порядок
видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до
річкових портів України суднам під прапорами
держав, з якими не укладено міжнародних договорів
про судноплавство на внутрішніх водних шляхах
{ У тексті Порядку слова "Державний департамент морського
і річкового транспорту" у всіх відмінках замінено
словами "Державна інспекція України з безпеки на
морському та річковому транспорті" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
1. Галузь використання
1.1. Порядок видачі одноразових тимчасових дозволів на захід
до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не
укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх
водних шляхах (далі - Порядок), поширюється на суб'єктів
підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, що
здійснюють діяльність у сфері перевезень вантажів та/або пасажирів
морським і річковим транспортом, і встановлює процедуру видачі цим
суб'єктам одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових
портів України іноземних невійськових суден під прапорами держав,
з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на
внутрішніх водних шляхах (далі - Одноразовий дозвіл).
2. Загальні положення
2.1. Цей Порядок запроваджується з метою видачі одноразових
дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами
держав, з якими не укладено міжнародних договорів про
судноплавство на внутрішніх водних шляхах.
3. Порядок видачі Одноразового дозволу
3.1. Для отримання Одноразового дозволу адміністрація держави
прапора, судновласник або його представник повинні не пізніше 10
днів до прибуття судна в порт звернутися з поданням до Державної
інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті. 3.2. Подання (додаток 1) повинне мати наступну інформацію:
назву судна, яке виконує перевезення; найменування судновласника;
назву держави, під прапором якої плаває судно; вид та кількість
вантажу (кількість пасажирів); назву порту завантаження та порту
розвантаження; орієнтовну дату прибуття в річковий порт України. 3.3. Одночасно з поданням подаються відомості про відмову
національних судновласників від зазначеного перевезення. 3.4. Рішення про видачу Одноразового дозволу приймається
Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому
транспорті. 3.5. Одноразовий дозвіл підписується керівником Державної
інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті
або уповноваженою ним посадовою особою. Одноразовий дозвіл видається не пізніше однієї доби до
прибуття судна в річковий порт, в якому встановлено пункт пропуску
через державний кордон. 3.6. Одноразовий дозвіл реєструється в Книзі обліку
одноразових тимчасових дозволів (додаток 2) і видається капітану
річкового порту, в якому встановлено пункт пропуску через
державний кордон. Копія Одноразового дозволу видається капітаном
річкового порту капітану судна при оформленні заходу. Одночасно з
видачею Одноразового дозволу капітану річкового порту копія
Одноразового дозволу направляється до Управління прикордонного
контролю Державного комітету у справах охорони державного кордону
України. 3.7. Одноразовий дозвіл установленої форми (додаток 3)
видається на судно, зазначене в поданні. В Одноразовому дозволі
зазначається: назва судна, найменування судновласника; назва
держави, під прапором якої плаває судно; вид вантажної операції;
вид вантажу для перевезення; орієнтовна дата прибуття судна в
річковий порт України. Вантажні операції в річковому порту, на захід в який
видається Одноразовий дозвіл, проводяться з тим видом вантажу,
який зазначено в цьому дозволі.
4. Вимоги до капітанів річкових портів при отриманні
Одноразового дозволу
4.1. Капітан річкового порту, в якому встановлено пункт
пропуску через державний кордон, після отримання Одноразового
дозволу інформує підрозділи Прикордонних військ України, Державної
митної служби та інших служб на місцях для забезпечення ними видів
контролю, передбачених законодавством для перетинання державного
кордону. 4.2. В разі спроб вивезення вантажів, які не відповідають
заявленим і визначеним в Одноразовому дозволі, а також в разі
виявлення порушень прикордонного, митного та інших вимог чинного
законодавства України, капітан річкового порту інформує про це
Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому
транспорті. Керівник Державної інспекції України з безпеки на
морському та річковому транспорті ухвалює рішення про скасування
Одноразового дозволу з одночасним інформуванням про це Управління
прикордонного контролю Державного комітету у справах охорони
державного кордону України та капітана річкового порту. 4.3. Капітани річкових портів, в яких встановлені пункти
пропуску через державний кордон, надають Державній інспекції
України з безпеки на морському та річковому транспорті піврічну та
річну інформацію щодо кількості та прапорів іноземних невійськових
суден, які заходили до річкових портів України на підставі
одноразових дозволів.
Додаток 1
до п.3.2 Порядку видачі одноразових
тимчасових дозволів на захід до
річкових портів України суднам під
прапорами держав, з якими не
укладено міжнародних договорів про
судноплавство на внутрішніх водних
шляхах
Голові Укрморрічінспекції ________________________________
(прізвище, ініціали)
Подання
Прошу надати одноразовий тимчасовий дозвіл на захід до _______________ річкового порту судну ___________________________,
судновласник _________________, прапор _____________________, порт
завантаження _________________, порт розвантаження ______________,
для _____________________________________________________________. (завантаження/розвантаження; кількість та вид вантажу;
кількість пасажирів)
Орієнтовна дата прибуття в ____________ річковий порт - _________.
"___" _________ 19__ р. Підпис ___________
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
Додаток 2
до п.3.6 Порядку видачі одноразових
тимчасових дозволів на захід до
річкових портів України суднам під
прапорами держав, з якими не
укладено міжнародних договорів про
судноплавство на внутрішніх водних
шляхах
Книга обліку
одноразових тимчасових дозволів ————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Назва|Судновласник; |Порт |Вид |Кіль- | Одноразовий |При- | |з/п|судна|назва держави,|заходу|опе- |кість | дозвіл |мітки| | | | під прапором | |рації|та вид |———————————————| | | | | якої плаває | | |вантажу|N, дата|ким | | | | | судно | | | |видачі |виданий| | |———+—————+——————————————+——————+—————+———————+———————+———————+—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 3
до п.3.7 Порядку видачі одноразових
тимчасових дозволів на захід до
річкових портів України суднам під
прапорами держав, з якими не
укладено міжнародних договорів про
судноплавство на внутрішніх водних
шляхах
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА МОРСЬКОМУ
ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ
Одноразовий дозвіл N ______
"___" _________ 19__ р.

Капітану __________________ річкового порту. Державна інспекція України з безпеки на морському та
річковому транспорті дозволяє захід в _____________________
річковий порт судну ________________________, судновласник ___________________, прапор ______________________, порт
завантаження __________________, порт розвантаження _____________,
для ____________________________________________________________
(завантаження/розвантаження; _________________________________________________. Орієнтовна дата
кількість та вид вантажу; кількість пасажирів)
прибуття в _________ річковий порт - ________.
Голова Укрморрічінспекції Підпис ___________
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }вгору