Документ z0790-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2013, підстава - z2176-12

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

22.03.2012  № 320


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2012 р.
за № 790/21103

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття № 358 від 06.12.2012}

Про внесення змін до Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних

Відповідно до статті 11 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, пункту 14 Статуту Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) від 6 липня 2000 року № 2 (у редакції, що затверджена постановою правління Фонду від 14 жовтня 2010 року № 204), правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Порядку використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних, затвердженого постановою правління Фонду від 16 жовтня 2008 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2008 року за № 1077/15768, такі зміни:

1.1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

„4. Центр зайнятості здійснює перерахування коштів Фонду роботодавцям, з якими укладено договори про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, відповідно до абзацу другого пункту 3 цього Порядку, на підставі поданих роботодавцем засвідчених копій документів: табеля обліку використання робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, листка тимчасової непрацездатності (у разі хвороби безробітних під час участі в оплачуваних громадських роботах).

Перерахування коштів Фонду відповідно до абзаців третього - п’ятого пункту 3 цього Порядку здійснюється на підставі планового кошторису, а після закінчення робіт на підставі поданих роботодавцем акта використання матеріальних ресурсів (у разі використання) та фактичного кошторису для остаточного розрахунку.”.

1.2. Абзац перший пункту 6 після цифр та слів „30 календарних днів” доповнити словами „з дня розірвання договору”.

2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату
В.П. Павленковгору