Документ z0789-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.07.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2004 N 149/74
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2004 р.
за N 789/9388

Про затвердження Інструкції
про порядок взаємодії Державної прикордонної
служби України і податкової міліції Державної
податкової адміністрації України

Відповідно до Законів України "Про державний кордон України"
( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ),
"Про Державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), "Про
міліцію" ( 565-12 ), з метою визначення порядку взаємодії
Державної прикордонної служби України і податкової міліції
Державної податкової адміністрації України поза місцем
розташування пунктів пропуску через державний кордон, у межах
прикордонної смуги і контрольованих прикордонних районів
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії Державної
прикордонної служби України і податкової міліції Державної
податкової адміністрації України (додається).
2. Начальникам регіональних управлінь, начальникам органів
охорони державного кордону Державної прикордонної служби України,
керівникам підрозділів податкової міліції державної податкової
адміністрації України організувати взаємодію згідно з вимогами
цієї Інструкції і керуватися нею при виконанні покладених на них
завдань поза місцем розташування пунктів пропуску через державний
кордон, у межах прикордонної смуги і контрольованих прикордонних
районів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України -
директора Департаменту охорони державного кордону Адміністрації
Державної прикордонної служби України Шишоліна П.А. та першого
заступника Голови Державної податкової адміністрації України
Жвалюка В.Р.
4. Спільний наказ Державного комітету у справах охорони
державного кордону України та Державної податкової адміністрації
України від 7 травня 2001 року N 197/189 ( z0462-01 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок взаємодії Прикордонних військ
України і податкової міліції Державної податкової адміністрації
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 травня
2001 року за N 462/5653, уважати таким, що втратив чинність.
5. Наказ довести до відома особового складу Державної
прикордонної служби України і податкової міліції Державної
податкової адміністрації України в частині, що його стосується.
Голова Державної прикордонної
служби України М.М.Литвин
Голова Державної податкової
адміністрації України Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України,
Державної податкової
адміністрації України
13.02.2004 N 149/74
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2004 р.
за N 789/9388

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії Державної прикордонної служби
України і податкової міліції Державної податкової
адміністрації України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії Державної
прикордонної служби України і податкової міліції Державної
податкової адміністрації України під час виконання покладених на
них законодавством України завдань у межах прикордонної смуги і
контрольованих прикордонних районів і відповідає вимогам Законів
України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ), "Про Державну
прикордонну службу України" ( 661-15 ), "Про Державну податкову
адміністрацію України", "Про міліцію" ( 565-12 ).
1.2. Метою взаємодії є запобігання злочинам та іншим
правопорушенням чинного законодавства з прикордонних і податкових
питань, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у
справах про адміністративні правопорушення, виявлення та
запобігання фактам ухилення від сплати податків та інших
обов'язкових платежів під час переміщення і реалізації товарів в
Україні.
2. Форми взаємодії:
2.1. Проведення спільних операцій в контрольованих
прикордонних районах за єдиним задумом і планом, інших погоджених
заходів щодо запобігання, виявлення та припинення протиправної
діяльності, протидії незаконному переміщенню через державний
кордон товарів.
2.2. Створення спільних груп для відпрацювання (у разі
потреби) конкретних фактів, пов'язаних з незаконним обігом
товарів.
2.3. Спільне розташування прикордонних нарядів та нарядів від
підрозділів податкової міліції в контрольованих прикордонних
районах (поза пунктами пропуску).
2.4. Обмін інформацією (у тому числі й оперативною, що
становить взаємний інтерес) про обстановку в контрольованих
прикордонних районах, районах виконання спільних завдань, пропуск
вантажного автотранспорту в пунктах пропуску через державний
кордон, наміри і спроби порушень державного кордону поза пунктами
пропуску, незаконне переміщення через державний кордон зброї та
наркотичної речовини, матеріальних, культурних та історичних
цінностей, сировини, промислових і сільськогосподарських виробів
без належного оподаткування, джерела їх придбання, канали
незаконного переправлення тощо.
2.5. Правова і практична взаємодія органів дізнання Державної
прикордонної служби України та слідчих підрозділів податкової
міліції Державної податкової адміністрації України на стадіях
досудового слідства і дізнання.
2.6. Аналіз причин і умов, що сприяють протиправній
діяльності та порушенню законодавства на державному кордоні,
унесення до відповідних міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади пропозицій щодо їх усунення.
2.7. Узагальнення підсумків виконання спільних завдань та
розробка нових способів дій і форм взаємодії.
3. Взаємодія здійснюється:
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і
Головним управлінням податкової міліції Державної податкової
адміністрації України; між регіональними органами управління (органами охорони
державного кордону) Державної прикордонної служби України і
структурними підрозділами податкової міліції Державної податкової
адміністрації України в областях (районах та містах), що діють на
ділянці їх відповідальності. Механізмом реалізації форм взаємодії вважається видання
спільних наказів, напрацювання планів взаємодії, планів спільних
операцій та інших заходів.
4. Основні функції взаємодії
4.1. Підрозділи Державної прикордонної служби: 4.1.1. Надають допомогу підрозділам податкової міліції
Державної податкової адміністрації України у виконанні службових
завдань у контрольованих прикордонних районах. 4.1.2. Призначають прикордонні наряди для виконання завдань
разом з нарядами податкової міліції Державної податкової
адміністрації України на державному кордоні, у межах прикордонної
смуги і контрольованих прикордонних районів (поза пунктами
пропуску). 4.1.3. Здійснюють оперативно-розшукові та інші заходи з метою
викриття злочинів і правопорушень на державному кордоні та в
контрольованих прикордонних районах. 4.1.4. Інформують відповідні підрозділи податкової міліції
Державної податкової адміністрації України про випадки затримання
товарів, на які товаросупровідні документи відсутні або неналежним
чином оформлені. 4.1.5. Інформують підрозділи податкової міліції Державної
податкової адміністрації України про ознаки та дії злочинних
угруповань на кордоні, що свідчать про підготовку до порушення
ними податкового законодавства України. 4.1.6. У разі збройного нападу на співробітників податкової
міліції Державної податкової адміністрації України на державному
кордоні, у межах прикордонної смуги і контрольованих прикордонних
районів подають їм допомогу у відбитті нападу та затриманні
злочинців.
4.2. Органи податкової міліції Державної податкової
адміністрації України: 4.2.1. За потреби виставлення нарядів або виконання службових
завдань на державному кордоні і в прикордонній смузі (поза
пунктами пропуску) діють за погодженням за безпосередньою участю
представників Державної прикордонної служби України. 4.2.2. Здійснюють оперативно-розшукові та інші заходи з метою
викриття злочинів та правопорушень, пов'язаних з незаконним
переміщенням товарів на території України, їх увезенням та
вивезенням за межі держави. 4.2.3. Інформують підрозділи Державної прикордонної служби
України про ознаки та дії злочинних угруповань на кордоні, що
свідчать про підготовку і порушення державного кордону та
підготовку до здійснення контрабандної діяльності. 4.2.4. У разі затримання порушників державного кордону
передають їх прикордонним нарядам (на прикордонну заставу або до
іншого найближчого підрозділу Державної прикордонної служби
України). 4.2.5. Проводять відповідне документування в разі затримання
прикордонними нарядами в контрольованому прикордонному районі осіб
за підозрою в порушенні або спробі порушення державного кордону з
метою переміщення товарів без належного оподаткування. 4.2.6. У разі отримання інформації від Державної прикордонної
служби України про затримання товарів без належного оподаткування
вживають заходів для виявлення джерел та умов їх придбання. 4.2.7. За потреби, для роботи спільних груп виділяють у
тимчасове користування підрозділам Державної прикордонної служби
України технічні засоби і засоби зв'язку для проведення спільних
оперативно-розшукових заходів.
5. Взаємообмін інформацією
5.1. Обсяг інформації, розмежування її відповідно до завдань,
вирішуваних зацікавленими структурами Державної прикордонної
служби України і податкової міліції Державної податкової
адміністрації України, визначаються ними під час опрацювання
планів взаємодії.
5.2. Взаємодійні структурні підрозділи та органи інформують
один одного по лінії оперативно-чергової служби або через
відповідних фахівців структурних підрозділів.
5.3. Негайний взаємообмін інформацією здійснюється щодо: незаконного переміщення або спроби незаконного переміщення
через державний кордон матеріальних, промислових і
сільськогосподарських виробів без належного оподаткування,
сировини, джерел їх придбання (якщо такі встановлені) і каналів
незаконного переправлення; невідкладного реагування і вжиття додаткових заходів з
охорони державного кордону та припинення іншої протиправної
діяльності.
5.4. Щоденний взаємообмін інформацією здійснюється щодо: оперативної обстановки на державному кордоні; виявлення у процесі роботи даних про організаторів,
пособників, місця зосередження, маршрути прямування товарів, що
незаконно переміщуються, нелегальних мігрантів тощо.
5.5. Державна прикордонна служба України і податкова міліція
Державної податкової адміністрації України здійснюють взаємообмін
інформаційно-аналітичними даними, що характеризують обстановку і
випливають із завдань взаємодійних підрозділів.
5.6. Оперативні органи Державної прикордонної служби України
і податкової міліції Державної податкової адміністрації України
здійснюють обмін оперативною інформацією, що становить взаємний
інтерес і потрібна для виконання покладених на них законодавством
завдань.
5.7. Інформацію про результати проведених заходів і спільних
дій з метою її узагальнення та аналізу надсилають в
інформаційно-аналітичні підрозділи Державної прикордонної служби
України і податкової міліції Державної податкової адміністрації
України щокварталу.
5.8. Взаємообмін інформацією може здійснюватися і з інших
питань, що уточнюються під час відпрацювання планів спільних дій.
6. Підготовка та проведення спільних заходів
6.1. Рішення про проведення спільних заходів приймається
керівниками взаємодійних підрозділів після аналізу обстановки, що
склалася на ділянці державного кордону, оцінки стану, можливостей
наявних сил та засобів. Рішення про проведення спільних заходів документується в
установленому порядку.
6.2. Підготовка спільних заходів здійснюється завчасно і
безпосередньо перед їх проведенням.
6.3. Завчасна підготовка передбачає: проведення спільних нарад, планових занять, тренувань та
навчань, розробку й уточнення планів проведення спільних операцій,
планів взаємодії та інших планувальних документів; проведення спільних рекогносцировок місцевості в районах
імовірних дій на різних напрямах державного кордону; вивчення й узагальнення тактики дій порушників законодавства
України з прикордонних питань та розробку ефективних заходів
протидії.
6.4. Безпосередня підготовка починається не пізніше ніж за
3-5 діб до початку проведення спільних заходів і передбачає: уточнення рішення про проведення спільних дій; уточнення питань взаємодії, управління та всебічного
забезпечення планового проведення спільних заходів; підготовку органів управління, особового складу і техніки до
виконання поставлених завдань, проведення додаткових спільних
занять та інструктажів; планування спільних заходів; створення необхідного угруповання сил і засобів; зайняття визначених районів зосередження для висунення в
район проведення спільних дій; контроль за готовністю до виконання запланованих спільних
заходів.
6.5. Підготовка та проведення спільних дій здійснюється в
режимі конфіденційності з обмеженням кола поінформованих осіб та
проведення заходів маскування.
6.6. За потреби, з метою планування та координації дій
взаємодійних сил та засобів у районах проведення спільних заходів
створюються спільні оперативні групи (штаби) Державної
прикордонної служби і податкової міліції Державної податкової
адміністрації України.
7. Виконання спільних завдань
у контрольованих прикордонних районах
7.1. Виконання спільних завдань у прикордонних контрольованих
районах здійснюється на підставі Законів України "Про державний
кордон України" ( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу
України" ( 661-15 ), "Про Державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), інших законодавчих актів і
постанов Кабінету Міністрів України.
7.2 Обов'язки та права особового складу спільних нарядів під
час виконання завдань визначаються Законами України "Про державний
кордон України" ( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу
України" ( 661-15 ), "Про Державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ).
7.3. Застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів,
фізичного впливу під час виконання спільних завдань на державному
кордоні здійснюється згідно із законодавством України.
8. Прикінцеві положення
8.1. Вивчення, узагальнення і доведення до підрозділів
Державної прикордонної служби України і податкової міліції
Державної податкової адміністрації України досвіду виконання
спільних завдань у прикордонній смузі та контрольованих
прикордонних районах організовується і проводиться органами
управління та керівниками структурних підрозділів.
8.2. Узагальнений досвід виконання оперативно-службових
завдань має враховуватися та використовуватися у подальших діях
підрозділів Державної прикордонної служби України і податкової
міліції Державної податкової адміністрації України, у роботі
штабів під час підготовки та в ході проведення спільних операцій
на державному кордоні.
Перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України -
директор Департаменту охорони
державного кордону П.А.Шишолін
Перший заступник Голови Державної
податкової адміністрації України -
начальник податкової міліції В.Р.Жвалюквгору