Документ z0787-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2018  № 497


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2018 р.
за № 787/32239

Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"

Відповідно до статей 25-27 Закону України "Про Національну поліцію", статті 36 Закону України "Про виконавче провадження", підпункту 40 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою забезпечення оперативного реагування та прийняття ефективних управлінських рішень щодо розшуку транспортних засобів та номерних знаків, а також приведення нормативно-правових актів у сфері діяльності Національної поліції України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України", що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 листопада 2012 року № 1080/ДСК "Про затвердження Інструкції з використання автоматизованої інформаційно-пошукової системи відеофіксації номерних знаків транспортних засобів "ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2107/22419.

3. Управлінню взаємодії з Національною поліцією МВС (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
генерал-лейтенантС.М. Князєв


Л.В. Левшун
Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
13 червня 2018 року № 497


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2018 р.
за № 787/32239

ІНСТРУКЦІЯ
з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" (далі - ІП "Гарпун") інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" (далі - система ІПНП), призначеної для обробки відомостей про транспортні засоби (далі - ТЗ) усіх типів (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них ТЗ та мопеди) та номерні знаки ТЗ (далі - номерні знаки), що розшукуються у рамках кримінального, виконавчого проваджень, проваджень у справах про адміністративні правопорушення, оперативно-розшукової діяльності, а також за ухвалою слідчого судді, суду.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному кодексі України, Законах України "Про Національну поліцію", "Про захист персональних даних", "Про виконавче провадження", "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", "Про дорожній рух", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

3. Метою ІП "Гарпун" є:

об’єднання інформації про розшук ТЗ та номерних знаків в єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання;

забезпечення оперативного реагування та прийняття управлінських рішень посадовими особами органів (підрозділів) поліції щодо розшуку ТЗ та номерних знаків;

моніторинг тимчасових потоків даних про номерні знаки, що надходять із систем відеофіксації, на предмет їх розшуку, одночасного перебування на різних ТЗ (номерні знаки - двійники), використання номерних знаків, що за даними Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ України (далі - ЄДР МВС) знищено;

забезпечення взаємодії з державними та приватними виконавцями під час розшуку ТЗ боржника у виконавчому провадженні.

4. Формування ІП "Гарпун" здійснюється за допомогою програмно-технічних засобів системи ІПНП.

5. Облік об’єктів в ІП "Гарпун" ведеться за такими категоріями:

орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ;

орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди;

орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого правопорушення;

орієнтування оперативне про ТЗ;

евакуйовані ТЗ;

розшук ТЗ у зв’язку із незаконним заволодінням;

розшук ТЗ, що залишив місце дорожньо-транспортної пригоди;

розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями;

розшук ТЗ боржника державним виконавцем;

розшук ТЗ боржника приватним виконавцем;

розшук викраденого номерного знака;

розшук втраченого номерного знака;

знищені номерні знаки.

6. Захист інформації в ІП "Гарпун" забезпечується створенням в системі ІПНП комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

ІІ. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категоріями "орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ", "орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди", "орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого правопорушення" та "орієнтування оперативне про ТЗ"

1. Орієнтування - доведення до особового складу органів (підрозділів) поліції інформації про можливу причетність водія або пасажирів ТЗ до вчинення дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), кримінального чи адміністративного правопорушення або інформації, яка свідчить про те, що ТЗ чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення.

Метою орієнтування є забезпечення оперативного реагування та прийняття ефективних управлінських рішень посадовими особами органів (підрозділів) поліції щодо розшуку ТЗ.

2. Обліку в ІП "Гарпун" за категоріями "орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ", "орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди", "орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого правопорушення" та "орієнтування оперативне про ТЗ" підлягають відомості про розшук ТЗ, які стали засобом, предметом кримінального чи адміністративного правопорушення або місцезнаходження яких встановлюється під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата реєстрації заяви (повідомлення, рапорту);

вид правопорушення (кримінальне, адміністративне);

прізвище, ім’я, по батькові поліцейського, який є ініціатором розшуку ТЗ;

найменування органу (підрозділу) поліції;

реєстраційний номер, вид, марка, модель та колір ТЗ;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

місце події;

стислий опис події та первинні дії поліцейських при виявленні ТЗ, що розшукується (надання інформації ініціатору розшуку про осіб, що перебували в ТЗ, опитування водія і пасажирів, з’ясування необхідних анкетних даних та контактних телефонів, у разі наявності підстав - вжиття заходів щодо затримання та доставляння до найближчого органу (підрозділу) поліції тощо);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

3. Підставою для внесення відомостей, зазначених у пункті 2 цього розділу, до ІП "Гарпун" є заява (повідомлення) особи про вчинене кримінальне правопорушення чи іншу подію або рапорт поліцейського, що надійшли до органу (підрозділу) поліції, із зазначенням інформації про ТЗ.

4. У разі отримання оперативним черговим чергової служби органу (підрозділу) поліції (далі - оперативний черговий) заяви (повідомлення, рапорту) про незаконне заволодіння ТЗ, залишення ТЗ місця ДТП або місця вчинення іншого правопорушення відповідна інформація невідкладно вноситься до ІП "Гарпун".

Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності інформація за категорією "орієнтування оперативне про ТЗ" вноситься до ІП "Гарпун" поліцейським оперативного підрозділу на підставі рапорту.

5. Інформація за категоріями "орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ", "орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого правопорушення" знімається з обліку ІП "Гарпун" автоматично через 24 години з часу її внесення до ІП "Гарпун".

Інформація за категорією "орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди" знімається з обліку ІП "Гарпун" автоматично через 24 години з часу її внесення до ІП "Гарпун" при вчиненні кримінального правопорушення, через три місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення, а при триваючому адміністративному правопорушенні - через три місяці з дня його виявлення.

Інформація за категорією "орієнтування оперативне про ТЗ" знімається з обліку ІП "Гарпун" автоматично через 30 діб з дати її внесення до ІП "Гарпун".

У разі припинення розшуку ТЗ до закінчення терміну його перебування на обліку зняття інформації з ІП "Гарпун" здійснюється працівником структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції, яким її було внесено до ІП "Гарпун".

6. Інформація за категоріями "орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ", "орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди", "орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого правопорушення" та "орієнтування оперативне про ТЗ" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття з ІП "Гарпун", після чого автоматично знищується.

ІІІ. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категорією "евакуйовані ТЗ"

1. Обліку в ІП "Гарпун" за категорією "евакуйовані ТЗ" підлягають відомості про ТЗ, евакуйовані до спеціального майданчика чи стоянки.

2. Підставою для внесення відомостей до ІП "Гарпун" про евакуйований ТЗ є акт огляду та тимчасового затримання ТЗ, складений поліцейським або інспектором з паркування.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата складання протоколу про адміністративне правопорушення або постанови у справі про адміністративне правопорушення (за наявності) та стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення;

номер і дата акта огляду та тимчасового затримання ТЗ;

прізвище, ім’я, по батькові поліцейського або інспектора з паркування, який прийняв рішення про евакуацію ТЗ;

найменування підрозділу, в якому поліцейський проходить службу, або місце роботи інспектора з паркування;

реєстраційний номер, вид, марка, модель та колір ТЗ;

фотозображення ТЗ;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

опис зовнішнього вигляду ТЗ;

місце (адреса), з якого здійснено евакуацію ТЗ;

прізвище, ім’я, по батькові водія, реєстраційний номер ТЗ, що здійснює евакуацію;

відомості щодо спеціального майданчика чи стоянки (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), до якого (якої) здійснено евакуацію ТЗ.

3. Поліцейський, який в установленому законом порядку прийняв рішення щодо евакуації ТЗ, невідкладно вносить відповідну інформацію до ІП "Гарпун".

4. Інформація про тимчасове затримання ТЗ, яку інспектор з паркування надає органу (підрозділу) поліції, невідкладно вноситься поліцейським, який прийняв повідомлення, до ІП "Гарпун".

5. Строк зберігання інформації за категорією "евакуйовані ТЗ" в ІП "Гарпун" становить один рік з дати її внесення до ІП "Гарпун", після чого вона автоматично знищується.

ІV. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категоріями "розшук ТЗ у зв’язку із незаконним заволодінням" та "розшук ТЗ, що залишив місце дорожньо-транспортної пригоди"

1. Обліку в ІП "Гарпун" за категоріями "розшук ТЗ у зв’язку із незаконним заволодінням" та "розшук ТЗ, що залишив місце ДТП" підлягають відомості про розшук ТЗ у зв’язку із незаконним заволодінням, у тому числі про ТЗ, які розшукуються у зв’язку зі зникненням безвісти особи, про розшук ТЗ, водії, власники (співвласники) яких залишили місце ДТП, унаслідок яких загинули або травмовані люди та за фактом подій розпочато кримінальні провадження.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата реєстрації заяви (повідомлення, рапорту);

номер і дата реєстрації кримінального провадження;

найменування органу (підрозділу) поліції;

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір та рік випуску ТЗ;

найменування та номери агрегатів ТЗ;

дата, місце, час та обставини події;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

2. Підставою для внесення відомостей, зазначених у пункті 1 цього розділу, до ІП "Гарпун" є заява (повідомлення) особи про вчинене кримінальне правопорушення чи іншу подію або рапорт поліцейського, що надійшли до органу (підрозділу) поліції, із зазначенням інформації про ТЗ.

3. У разі отримання відповідної заяви (повідомлення, рапорту) оперативний черговий перевіряє ідентифікаційні номери ТЗ за обліком ЄДР МВС, після чого невідкладно вносить відомості до ІП "Гарпун".

У випадку виявлення невідповідності наявних даних на ТЗ з інформацією, внесеною до ЄДР МВС, оперативний черговий інформує про це слідчого, який здійснює досудове розслідування, для прийняття відповідного рішення. Відомості про розшук ТЗ вносяться до ІП "Гарпун" при надходженні уточненої інформації, але не пізніше доби з дати реєстрації матеріалів в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі - журнал ЄО).

4. У разі припинення розшуку ТЗ слідчий упродовж доби подає до чергової служби завірену у встановленому законом порядку копію постанови про припинення розшуку ТЗ із зазначенням виду, марки, моделі, реєстраційного номера ТЗ, номера кримінального провадження, дати і підстави припинення розшуку.

У разі передачі матеріалів досудового розслідування до іншого органу (підрозділу) поліції оперативний черговий, яким було внесено інформацію до обліку, на підставі документів, наданих слідчим, знімає її з обліку із зазначенням дати і підстави такого зняття (передача до іншого органу). У такому випадку зняття з ІП "Гарпун" інформації щодо розшуку ТЗ здійснюється впродовж доби з часу взяття її на облік у підрозділі, до якого передано матеріали досудового розслідування.

5. Після отримання матеріалів про припинення розшуку ТЗ оперативний черговий невідкладно вносить до ІП "Гарпун" інформацію щодо підстави і дати зняття ТЗ з розшуку.

6. Інформація за категоріями "розшук ТЗ у зв’язку із незаконним заволодінням" та "розшук ТЗ, що залишив місце ДТП" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

V. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категорією "розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями"

1. Обліку за категорією "розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями" в ІП "Гарпун" підлягають відомості про розшук ТЗ, інформація щодо яких надходить до підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (далі - ІАП) з органів досудового розслідування України у рамках кримінального провадження.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата реєстрації кримінального провадження;

дата винесення постанови про розшук ТЗ;

найменування органу (підрозділу);

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір та рік випуску ТЗ;

найменування та номери агрегатів ТЗ;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

стислий опис події та первинні дії поліцейських при виявленні ТЗ, що розшукується (надання інформації ініціатору розшуку про осіб, що перебували в ТЗ, опитування водія і пасажирів, з’ясування необхідних анкетних даних та контактних телефонів, у разі наявності підстав - ужиття заходів щодо затримання та доставляння до найближчого органу (підрозділу) поліції тощо);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

2. Підставою для внесення відомостей, зазначених у пункті 1 цього розділу, до ІП "Гарпун" є завірена у встановленому законом порядку копія постанови про розшук ТЗ, винесеної органом досудового розслідування України у рамках кримінального провадження. У постанові зазначаються вид, марка, модель, реєстраційний номер, номер кузова, двигуна, шасі, рік випуску та колір ТЗ, номер і дата реєстрації кримінального провадження, прізвище, ім’я, по батькові та дата народження власника (співвласника) або водія ТЗ, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, дані уповноваженої особи, яка винесла постанову (телефон, адреса електронної пошти).

3. Після отримання постанови про розшук ТЗ працівник підрозділу ІАП перевіряє ідентифікаційні номери ТЗ за обліком ЄДР МВС, після чого упродовж доби вносить відомості до ІП "Гарпун". Сканована копія постанови про розшук ТЗ додається до ІП "Гарпун". У випадку виявлення невідповідності даних постанови про розшук ТЗ даним з ЄДР МВС працівник підрозділу ІАП інформує про це ініціатора розшуку. Відомості про розшук ТЗ вносяться до ІП "Гарпун" при надходженні уточненої інформації.

4. Підставою для зняття інформації про розшук ТЗ за категорією "розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями" з обліку ІП "Гарпун" є завірена ініціатором розшуку у встановленому законом порядку копія постанови про припинення розшуку ТЗ. У постанові зазначаються вид, марка, модель, реєстраційний номер ТЗ, номер і дата реєстрації кримінального провадження, дата та підстава припинення розшуку.

5. Після отримання завіреної у встановленому законом порядку копії постанови про припинення розшуку ТЗ працівник підрозділу ІАП упродовж доби вносить до ІП "Гарпун" інформацію щодо підстави та дати зняття ТЗ з розшуку.

6. Інформація за категорією "розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

VI. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категоріями "розшук ТЗ боржника державним виконавцем" та "розшук ТЗ боржника приватним виконавцем"

1. Обліку за категоріями "розшук ТЗ боржника державним виконавцем" та "розшук ТЗ боржника приватним виконавцем" в ІП "Гарпун" підлягають відомості про розшук ТЗ боржника.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата відкриття виконавчого провадження;

найменування органу державної виконавчої служби, для приватних виконавців зазначається місцезнаходження виконавчого округу;

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір та рік випуску ТЗ;

найменування та номери агрегатів ТЗ;

відомості про державного або приватного виконавця (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, адреса електронної пошти);

відомості про власника ТЗ (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

2. Підставою для внесення (зняття) відомостей, зазначених у пункті 1 цього розділу, до ІП "Гарпун" є постанова державного або приватного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) ТЗ боржника, постанова начальника відділу державної виконавчої служби про скасування постанови державного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) ТЗ боржника, надіслані до системи ІПНП в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису державного або приватного виконавця, який виніс відповідну постанову, через автоматизовану систему виконавчого провадження (далі - АСВП) відповідно до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 30 січня 2018 року № 64/261/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2018 року за № 140/31592.

У постанові державного або приватного виконавця про розшук ТЗ боржника зазначаються вид, марка, модель, реєстраційний номер, номер кузова, двигуна, шасі (за наявності), рік випуску та колір ТЗ, відомості про боржника (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, місце народження (за наявності), місце проживання або реєстрації), номер і дата відкриття виконавчого провадження, контактні дані уповноваженої особи, яка винесла постанову про розшук ТЗ боржника.

У постанові державного або приватного виконавця про зняття з розшуку ТЗ боржника, постанові начальника відділу державної виконавчої служби про скасування постанови державного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) ТЗ боржника зазначаються вид, марка, модель, реєстраційний номер ТЗ, номер і дата відкриття виконавчого провадження, дата та підстава припинення розшуку.

3. У разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють електронний інформаційний обмін даними між системою ІПНП та АСВП, постанова державного або приватного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) ТЗ боржника, постанова начальника відділу державної виконавчої служби про скасування постанови державного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) ТЗ боржника надсилаються за територіальністю підрозділу ІАП у паперовому вигляді.

Після отримання зазначеної постанови працівник підрозділу ІАП перевіряє ідентифікаційні номери ТЗ та відомості про власника ТЗ за обліком ЄДР МВС, після чого упродовж доби вносить відомості до ІП "Гарпун". Сканована копія постанови додається до ІП "Гарпун". У випадку виявлення невідповідності даних щодо ідентифікаційних номерів ТЗ або відомостей про власника ТЗ, зазначених у постанові про розшук ТЗ боржника, даним з ЄДР МВС така постанова невідкладно повертається ініціатору розшуку без виконання.

При отриманні постанови про зняття з розшуку ТЗ працівник підрозділу ІАП упродовж доби вносить до ІП "Гарпун" інформацію щодо підстави та дати зняття ТЗ з розшуку.

4. Інформація за категоріями "розшук ТЗ боржника державним виконавцем" та "розшук ТЗ боржника приватним виконавцем" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

VIІ. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" та "знищені номерні знаки"

1. Обліку за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" та "знищені номерні знаки" в ІП "Гарпун" підлягають відомості про викрадені, втрачені та знищені номерні знаки.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата реєстрації заяви (повідомлення, рапорту);

номер і дата реєстрації кримінального провадження;

найменування органу (підрозділу) поліції;

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір та рік випуску ТЗ;

найменування та номери агрегатів ТЗ;

дата, місце, час та обставини події;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, адреса місця проживання чи перебування, контактний телефон, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

2. Підставою для внесення відомостей за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" до ІП "Гарпун" є заява (повідомлення) особи про вчинене кримінальне правопорушення чи іншу подію або рапорт поліцейського, що надійшли до органу (підрозділу) поліції, із зазначенням інформації про номерний знак.

3. При отриманні відповідної заяви (повідомлення, рапорту) оперативний черговий перевіряє номерний знак за обліком ЄДР МВС, після чого невідкладно вносить відомості до ІП "Гарпун".

У випадку виявлення невідповідності наявних даних про номерний знак даним, внесеним до ЄДР МВС, оперативний черговий інформує про це поліцейського, в провадженні якого перебувають матеріали, для прийняття відповідного рішення.

Відомості про номерний знак вносяться до ІП "Гарпун" при надходженні уточненої інформації, але не пізніше доби з дати реєстрації матеріалів в журналі ЄО.

4. Підставою для зняття інформації про розшук номерного знака за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" з обліку ІП "Гарпун" є заява, рапорт про знайдений номерний знак або заява про відмову власника у подальшому розшуку. У разі отримання заяви або рапорту оперативний черговий невідкладно вносить до ІП "Гарпун" підставу та дату зняття інформації з обліку.

У разі передачі матеріалів досудового розслідування до іншого органу (підрозділу) поліції оперативний черговий, яким було внесено інформацію до обліку, на підставі документів, наданих слідчим, знімає її з обліку із зазначенням дати та підстави такого зняття (передача до іншого органу).

У такому випадку зняття з ІП "Гарпун" інформації щодо розшуку номерного знака здійснюється впродовж доби з часу взяття її на облік у підрозділі, до якого передано матеріали досудового розслідування.

5. Обмін даними про розшук викрадених, втрачених та знищених номерних знаків між ЄДР МВС та ІП "Гарпун" здійснюється в електронному вигляді.

6. Інформація за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

Інформація за категорією "знищені номерні знаки" зберігається в ІП "Гарпун" протягом п’яти років з дати її внесення до ІП "Гарпун", після чого автоматично знищується.

VIII. Програмний модуль ІП "Гарпун" аналітичної обробки та інформування про розшук ТЗ або номерного знака

1. Програмний модуль ІП "Гарпун" аналітичної обробки та інформування про розшук ТЗ або номерного знака - спеціалізоване програмне забезпечення, створене для запобігання вчиненню правопорушень, аналізу тимчасового набору даних про номерні знаки, що надходять із систем відеофіксації, на предмет їх розшуку, одночасного перебування на різних ТЗ (номерні знаки - двійники), використання знищених знаків, а також для автоматизованого інформування про такі факти диспетчерів, оперативних чергових, нарядів поліції органів (підрозділів) поліції та ініціаторів розшуку.

2. Для аналітичної обробки використовується фото- і відеоінформація, отримана з технічних засобів та технічних приладів, які мають функції фото- і відеофіксації (запису), закріплених поліцією на службових ТЗ, монтованих/розміщених по зовнішньому периметру доріг і будівель, а також інформація, отримана з автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні.

3. Порядок отримання інформації, використання технологій доступу, типів наборів даних, обсяг та структура даних, до яких надається доступ з автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, відповідно до потреб Національної поліції України визначаються згідно із законодавством України.

Начальник
Управління взаємодії
з Національною поліцією МВСО.О. Соколовськийвгору