Документ z0787-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.04.2003, підстава - z0267-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 57 від 20.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 листопада 2000 р.
vd20000620 vn57 за N 787/5008
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 46/м ( z0267-03 ) від 17.03.2003 )

Про затвердження Інструкції про порядок видачі
дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів

Відповідно до Положення про основні засади організації
перевезення радіоактивних матеріалів територією України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
листопада 1997 р. N 1332 ( 1332-97-п ), та з метою визначення
порядку надання дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволів на
перевезення радіоактивних матеріалів (надалі - Інструкція), що
додається. 2. Управлінню з питань фізичного захисту та гарантій
нерозповсюдження ядерної зброї Департаменту ядерного регулювання
(С.Лопатін): 2.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний термін на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Забезпечити розсилку наказу відповідно до списку
розсилки. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра О.Смишляєва.
Міністр І.Заєць
Затверджено
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
20 червня 2000 р. N 57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 листопада 2000 р.
за N 787/5008
Інструкція
про порядок видачі дозволів на перевезення
радіоактивних матеріалів
1. Загальні положення
1.1. Інструкцію про порядок видачі дозволів на перевезення
радіоактивних матеріалів (надалі - Інструкція) розроблено
відповідно до Положення про основні засади організації перевезення
радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 року
N 1332 ( 1332-97-п ), та погоджено з Міністерством охорони
здоров'я України та Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва. 1.2. Дозвіл - разовий документ, який видається на вантаж
уповноваженим на це органом виконавчої влади, для перевезення
певної кількості радіоактивного матеріалу. Дозвіл запроваджується
з метою додаткового контролю за безпекою перевезення і є
свідченням того, що заявлені умови перевезення радіоактивних
матеріалів (надалі - РМ) відповідають нормам, правилам та
стандартам з ядерної та радіаційної безпеки. 1.3. Дозволи видаються у разі: міжнародних перевезень (експорт, імпорт та транзит РМ); перевезень спеціального розщеплювального матеріалу. 1.4. Дія дозволу поширюється на всі операції, пов'язані з
перевезенням РМ, від місця відправлення до місця призначення: на
обслуговування пакувальних комплектів, підготовку вантажу до
відправлення, відправлення, транспортування, транзитне зберігання,
приймання в пункті призначення. 1.5. Дозвіл видається Міністерством екології та природних
ресурсів України (надалі - Мінекоресурсів). 1.6. Розгляд заяви на одержання дозволу здійснюється
Департаментом ядерного регулювання Мінекоресурсів.
2. Зміст заяви та перелік документів,
необхідних для одержання дозволу
2.1. Заява для одержання дозволу подається
вантажовідправником, перевізником або вантажоодержувачем
радіоактивних матеріалів. У разі подачі заяви перевізником або
вантажоодержувачем відповідальність за безпеку перевезень повинна
бути обумовлена в контракті між ними та вантажовідправником. 2.2. Заява подається до Мінекоресурсів на ім'я заступника
Міністра - начальника Департаменту ядерного регулювання. У заяві
зазначається: "Я (посада, прізвище та ініціали керівника підприємства) цим
заявляю про готовність до перевезення вантажу (вказується, який
вантаж). Вантаж точно описаний відповідними транспортними
найменуваннями, він класифікований, упакований, промаркований та
має етикетки і повністю відповідає умовам перевезення
(зазначається вид транспорту) відповідно до правил (указуються
міжнародні або національні правила)". У заяві зазначається: - назва вантажовідправника, вантажоодержувача, місце
відправлення та одержання; - тип радіоактивного матеріалу та його кількість - указуються
назви або символи радіонуклідів та їх активність або масу
спеціального розщеплювального матеріалу (подільного матеріалу),
фізичну форму радіоактивного матеріалу; - тип упаковки, кількість упаковок, транспортний індекс
кожної упаковки та всього вантажу, транспортна категорія вантажу,
номери сертифікатів безпеки упаковки; - підтвердження наявності плану аварійних заходів під час
перевезення (номер аварійної картки, а за її відсутності додається
аварійна картка, розроблена вантажовідправником
); - гарантування заявником відшкодування шкоди від аварії, що
може статись під час перевезення (або страхування ризику можливої
радіаційної аварії); - гарантування того, що буде забезпечено фізичний захист
вантажу на рівні, передбаченому нормативними документами; - докладний перелік додаткових експлуатаційних вимог до
підготовки, навантаження, перевезення, складування, розвантаження
та обслуговуванню вантажу, у тому числі особливі положення щодо
складування для безпечного відведення тепла, якщо це необхідно; - інформація стосовно особливих дій, які потрібно виконати до
початку транспортування, якщо це необхідно; - пункт проходу митного кордону в разі міжнародних
перевезень; - підстава для перевезення (договір/контракт, експортна
ліцензія - в разі транзиту). 2.3. До заяви додаються такі документи: - копія ліцензії на здійснення діяльності у сфері
використання ядерної енергії (за винятком транзитних перевезень
РМ): а) для вантажовідправника та вантажоодержувача - на
використання, виробництво, зберігання, технічне обслуговування
джерел іонізуючого випромінювання; б) для перевізника - на перевезення радіоактивних матеріалів; - копії сертифікатів безпеки у випадках, передбачених
нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної
безпеки; - завірена в установленому порядку копія
зовнішньоекономічного договору (контракту) на передавання
предметів експорту (імпорту) до країни призначення - у разі
експорту (імпорту) РМ; - завірена копія експортної ліцензії країни походження
вантажу - у разі транзиту РМ; - при необхідності - договір, на підставі якого здійснюється
перевезення РМ.
3. Порядок розгляду заяв та умови видачі дозволу
3.1. Заява та необхідні документи до неї розглядаються у разі
відповідності їх переліку вимогам розділу 2 цієї Інструкції. 3.2. Рішення про видачу заявнику дозволу або про відмову у
його наданні приймає заступник Міністра - начальник Департаменту
ядерного регулювання Мінекоресурсів на підставі результатів
розгляду заяви у відповідному управлінні. 3.3. Дозвіл на перевезення надається за відповідності
заявлених умов перевезення нормам, правилам і стандартам з ядерної
та радіаційної безпеки. 3.4. Дозвіл не видається, якщо внаслідок розгляду наданих
матеріалів встановлено, що заявник не забезпечує виконання норм,
правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки при
перевезенні. 3.5. Рішення про видачу дозволу або про відмову приймається
не пізніше ніж через 10 днів після одержання всіх документів, які
зазначені в розділі 2 Інструкції. 3.6. Про рішення щодо відмови у видачі дозволу заявника
сповіщають у термін до трьох днів після прийняття рішення. У
рішенні наводяться конкретні положення умов перевезення, які не
відповідають нормам, правилам і стандартам з ядерної та
радіаційної безпеки при перевезенні. 3.7. Термін дії дозволу не може бути більше трьох місяців. 3.8. Дозвіл реєструється в книзі обліку дозволів за формою
згідно з додатком 1. Копія дозволу зберігається до кінця терміну
дії дозволу, але не менше одного року. 3.9. Продовження терміну дії дозволу здійснюється на підставі
письмової заяви власника дозволу. У разі змін умов перевезення
заявник зобов'язаний надати додаткову інформацію щодо таких змін.
Термін розгляду заяви та прийняття рішення - до 10 днів з дати
реєстрації заяви. Дозвіл може бути продовжений не більше ніж на
три місяці.
4. Зміст дозволу
4.1. Дозвіл видається за формою, згідно з додатком 2. Дозвіл
повинен містити таку інформацію: - номер дозволу. Номер складається з міжнародного
розпізнавального коду реєстрації транспортних засобів (код VRI)
країни - UA, порядкового номера дозволу, позначення поточного
року, умовного позначення РМ, на перевезення якого надано дозвіл:
FF - свіже ядерне паливо, SF - відпрацьоване ядерне паливо, RM -
усі інші радіоактивні матеріали; - заявник: найменування юридичної особи та її адреса; - вантажовідправник: найменування юридичної особи та її
адреса; - місце відправлення; - вантажоодержувач: найменування юридичної особи та її
адреса; - місце призначення; - вантаж: найменування радіоактивного матеріалу, кількість,
активність, а також кількість у грамах для спеціального
розщеплювального матеріалу та вказівка на те, чи є матеріал
речовиною особливого виду; - упаковка: тип упаковок, найменування транспортних
пакувальних комплектів, транспортний індекс, категорія упаковки,
кількість. Посилання на відповідні сертифікати безпеки, якщо такі
передбачені правилами, опис радіоактивного вмісту, у тому числі
обмеження щодо радіоактивного вмісту, які не очевидні із характеру
упаковки. Вони повинні містити інформацію про фізичний та хімічний
стан, показники активності (у тому числі показники активності
окремих радіонуклідів); - вид транспорту: автомобільний, залізничний, повітряний,
водний та будь-які обмеження щодо виду транспорту, типу засобів
перевезення, вантажного контейнера та необхідні дорожні
інструкції, найменування та кількість транспортних засобів; - підстава видачі дозволу: номер, дата заяви та назва
відповідних документів, на підставі яких видається дозвіл; - заходи фізичного захисту відповідно до правил; - при потребі - маршрут перевезення; - при потребі - докладний перелік додаткових експлуатаційних
вимог до підготовки, навантаження, перевезення, складування,
розвантаження та обслуговування вантажу, у тому числі особливі
положення щодо складування для безпечного відведення тепла; - при потребі - посилання на інформацію, яку надає заявник,
стосовно особливих дій, які необхідно виконати до початку
перевезення; - інформацію про органи державної влади, у які необхідно
сповіщати про радіаційні аварії або інциденти при транспортуванні
РМ; - термін дії дозволу; - вимога відносно повідомлення про виконане перевезення; - заява такого змісту: "Цей дозвіл не звільняє
вантажовідправника від виконання будь-яких вимог уряду будь-якої
країни, на територію якої або через територію якої буде
перевозитися цей вантаж".
Заступник начальника управління
з питань фізичного захисту та
гарантій нерозповсюдження ядерної
зброї В.І.Кравцов
Додаток 1
до пункту 3.8 Інструкції
про порядок видачі дозволів
на перевезення радіоактивних
матеріалів
Форма книги обліку дозволів
-------------------------------------------------------------------------- | N |Номер |Реєстраційний|Термін дії|Продовження|Заявник|Інформація про | |з/п|дозволу|номер та дата|дозволу |терміну дії| |виконання | | | |видачі | |дозволу | |перевезення | |---+-------+-------------+----------+-----------+-------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 4.1 Інструкції
про порядок видачі дозволів
на перевезення радіоактивних
матеріалів
Форма дозволу
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ-1, МСП, вул. Хрещатик, 5
тел. (044) 226 24 28; факс: (044) 229 83 83 __________________________________________________________________
____ N ______ Кому надається
На N _____ від ______
Дозвіл UA/000-00/T/RM (FF, SF)
на перевезення територією України радіоактивних матеріалів
1. Заявник __________________________________________________ 2. Вантажовідправник ________________________________________ 3. Місце відправлення _______________________________________ 4. Вантажоодержувач _________________________________________ 5. Місце призначення ________________________________________ 6. Вантаж ___________________________________________________ 7. Упаковка _________________________________________________ 8. Вид транспорту ___________________________________________ 9. Підстава для видачі дозволу ______________________________ 10. Забезпечення фізичного захисту на рівнях, не нижче, ніж
це передбачено (назва документа) _________________________________ 11. У разі радіаційної аварії або будь-якого інциденту при
транспортуванні негайно сповістити в Міністерство екології та
природних ресурсів України, тел. ___________, факс ___________,
найближчий відділ Міністерства внутрішніх справ. 12. Термін дії дозволу ______________________________________ 13. Протягом 3 днів після виконання перевезення письмово
повідомити про це в Департамент ядерного регулювання Міністерства
екології та природних ресурсів України.
____________________
Примітка. Цей дозвіл не звільняє вантажовідправника від
виконання будь-яких вимог уряду будь-якої країни, на територію
якої або через територію якої буде перевозитися цей вантаж.
Керівник Підпис Прізвище та ініціали
(заступник керівника) Печаткавгору