Документ z0786-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2011, підстава - z0055-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.09.2002 N 86/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2002 р.
за N 786/7074
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 96/5 ( z0055-11 ) від 12.01.2011 }
{ Наказ вводиться в дію з набранням чинності Сімейним
кодексом України згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 4/5 ( z0035-03 ) від 17.01.2003 }
Про затвердження Положення
про порядок зміни, доповнення, поновлення
та анулювання актових записів цивільного стану
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції
N 1227/5 ( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Відповідно до статті 162 Кодексу про шлюб та сім'ю України
( 2006-07 ) та у зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України
( 2947-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок зміни, доповнення,
поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, що
додається.
2. Не застосовувати в роботі з 1 січня 2003 року Положення
про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів
громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг
( v0006323-93 ), затверджене постановою колегії Міністерства
юстиції України від 14 квітня 1993 року, Правила з питань внесення
змін, доповнень і виправлень у записи актів громадянського стану
( n0001323-94 ), Правила з питань поновлення втрачених записів
актів громадянського стану ( n0002323-94 ), затверджені
Міністерством юстиції 3 травня 1994 року.
3. Зазначене в пункті 1 Положення ввести в дію з 1 січня 2003
року.
4. Директору Департаменту у справах цивільного стану громадян
Кунді В.В. надіслати Положення Головному управлінню юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням
юстиції для застосування в роботі підвідомчих відділів реєстрації
актів громадянського стану відповідного регіону.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства юстиції Єфіменка Л.В. та
директора Департаменту у справах цивільного стану громадян Кунду
В.В.
Міністр О.В.Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
26.09.2002 N 86/5
(у редакції наказу Мін'юсту
від 10.12.2007 N 1227/5
( z1365-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2002 р.
за N 786/7074

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок зміни, доповнення, поновлення
та анулювання актових записів цивільного стану

1. Загальні правила
1.1. Унесення змін, доповнень (далі - зміни) до актових
записів цивільного стану, які складено в державних органах
реєстрації актів цивільного стану України, у випадках,
передбачених чинним законодавством, за наявності достатніх підстав
і за відсутності спору між заінтересованими особами провадиться
державними відділами реєстрації актів цивільного стану районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції (далі - відділи реєстрації актів
цивільного стану). За наявності спору між заінтересованими особами зміни в
актових записах цивільного стану провадяться на підставі судового
рішення.
1.2. Поновлення актових записів цивільного стану, складених у
державних органах реєстрації актів цивільного стану України,
провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану в разі
втрати цих записів. Заяви громадян України про поновлення актових записів
цивільного стану, які були складені поза межами України,
розглядаються на загальних підставах з дотриманням вимог цього
Положення. Відсутність зазначених актових записів цивільного стану має
бути підтверджена документально.
1.3. Анулювання первинних актових записів цивільного стану
провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану за місцем
їх складання, на підставі рішення суду, а у випадках, передбачених
статтею 39 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), - висновку
відділу реєстрації актів цивільного стану. Анулювання актового запису про розірвання шлюбу у випадку,
передбаченому статтею 118 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),
провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану, у якому
шлюб був розірваний. Розгляд питання про анулювання поновленого або повторно
складеного актового запису цивільного стану проводиться за заявою
особи, стосовно якої він був складений, або з ініціативи відділу
реєстрації актів цивільного стану за місцем виявлення поновленого
або повторно складеного актового запису. Поновлені чи повторно складені актові записи цивільного стану
в разі виявлення первинних записів анулюються на підставі рішення
суду або висновку відділу реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі (за місцезнаходженням поновленого або
повторно складеного запису).
1.4. Відомості про внесення змін, доповнень, поновлення та
анулювання актових записів цивільного стану вносяться до
Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до
Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану
громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22.08.2007 N 1064 ( 1064-2007-п ).
1.5. Заяви про поновлення, анулювання та внесення змін до
актових записів цивільного стану приймаються відділами реєстрації
актів цивільного стану в порядку, визначеному цим Положенням. Працівник відділу реєстрації актів цивільного стану, який
прийняв заяву, звіряє відомості, зазначені заявником у заяві, з
паспортом або паспортним документом. Суперечливі дані в документах
письмово пояснюються. Документи, які мають необумовлені
виправлення, підчистки або викликають сумніви щодо їх
достовірності, перевіряються особливо ретельно та, у разі потреби,
направляються для проведення їх експертизи до судово-експертної
установи Міністерства юстиції України (за рахунок заявника).
1.6. Заяви про внесення змін до актових записів цивільного
стану, поновлення втрачених актових записів та анулювання
первинних, повторно складених в Україні актових записів цивільного
стану стосовно громадян України, які проживають за кордоном та
перебувають на обліку в дипломатичному представництві або
консульській установі України в інших державах, а також іноземців
і осіб без громадянства, які зареєстрували акти цивільного стану в
державних органах реєстрації актів цивільного стану України і на
час звернення із заявою проживають за кордоном, подаються до
дипломатичних представництв або консульських установ України в
інших державах та розглядаються ними в порядку, передбаченому цим
Положенням. Дипломатичне представництво або консульська установа України,
які прийняли заяву про внесення змін, поновлення та анулювання
актових записів цивільного стану, надсилають запити через
Міністерство закордонних справ України до Міністерства юстиції
України для подальшого пересилання до відділів реєстрації актів
цивільного стану, у яких перебувають на зберіганні відповідні
актові записи цивільного стану, про витребування їх копій або
витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Відповідні матеріали про внесення змін, поновлення та
анулювання актового запису цивільного стану надсилаються
дипломатичним представництвом або консульською установою України
через Міністерство закордонних справ України до Міністерства
юстиції України для подальшого пересилання до Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі.
1.7. Заяви про внесення змін, поновлення та анулювання
актових записів стосовно іноземців, які зареєстрували акти
цивільного стану на території України і на час звернення постійно
проживають на території України, розглядаються відділом реєстрації
актів цивільного стану на загальних підставах.
1.8. Унесення змін до актових записів цивільного стану
провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану за
місцезнаходженням запису, який підлягає виправленню.
1.9. Реєстрація поновленого актового запису здійснюється за
місцем його втрати, а у зв'язку з неможливістю його витребування
від органів реєстрації актів цивільного стану іноземних держав
(стихійне лихо, військові дії, відсутність договору про правову
допомогу між Україною та державою, у якій було зареєстровано
відповідний акт цивільного стану, тощо) - згідно з пунктом 3.13
цього Положення.
1.10. Анулювання актового запису провадиться за
місцезнаходженням запису, який підлягає анулюванню.
1.11. На підставі матеріалів справи та висновку, складеного
дипломатичним представництвом чи консульською установою України в
інших державах, унесення змін до актових записів, поновлення та
анулювання актових записів провадяться в загальному порядку
відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання
відповідного актового запису, а в разі поновлення - відділом
реєстрації актів цивільного стану за місцем його втрати. Якщо актовий запис цивільного стану було зареєстровано в
компетентних органах іноземних держав, унесення змін, поновлення
та анулювання актового запису цивільного стану провадяться
компетентними органами цієї держави згідно із законодавством
держави, на території якої було складено запис.
1.12. Заяви про внесення змін, поновлення та анулювання
актових записів розглядаються у тримісячний строк з дня
надходження заяви до відділу реєстрації актів цивільного стану. За наявності поважних причин цей термін продовжується з
письмового дозволу керівника відділу реєстрації актів цивільного
стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі (за місцем їх подання), але не більш
як на три місяці. Заяви про внесення змін, поновлення та анулювання актових
записів цивільного стану розглядаються дипломатичним
представництвом або консульською установою України у шестимісячний
строк з дня їх подання.
1.13. Унесення змін, поновлення та анулювання актових
записів, а також надсилання свідоцтв про реєстрацію актів
цивільного стану згідно з матеріалами, отриманими від інших
відділів реєстрації актів цивільного стану, провадяться в
10-денний строк.
1.14. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який одержав
матеріали про внесення змін, поновлення актового запису,
анулювання первинного актового запису, не вправі відмовити в їх
виконанні. Якщо висновок відділу реєстрації актів цивільного стану
не відповідає зібраним документам, необхідним для вирішення
питання по суті, чинному законодавству чи зазначені в ньому факти
не підтверджені копіями актових записів цивільного стану або
витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та
іншими документами, то отримані матеріали можуть бути надіслані
разом із мотивованим листом керівника відділу реєстрації актів
цивільного стану до Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (того регіону, до
якого вони надійшли). Відділ реєстрації актів цивільного стану
вищезазначеного управління юстиції після розгляду та вивчення
матеріалів справи повертає їх разом із мотивованим висновком до
відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві чи Севастополі
(за місцем складання висновку) для його перегляду.
1.15. У разі подання до відділу реєстрації актів цивільного
стану рішення іноземного суду про внесення змін, поновлення,
анулювання актових записів цивільного стану та в інших випадках,
передбачених цим Положенням, питання про його виконання
вирішується згідно з чинним законодавством України та з
урахуванням вимог міжнародних договорів України про надання
правової допомоги, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.
1.16. Унесення змін, поновлення та анулювання актових записів
цивільного стану не дозволяються за заявою представника за
довіреністю, крім випадків, передбачених частиною третьою
статті 126 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ).
1.17. Унесення змін, поновлення та анулювання актових записів
цивільного стану щодо померлих провадяться за заявами осіб, які
входять до кола спадкоємців за законом або заповітом, згідно з
чинним законодавством України.
1.18. Відмова державних органів реєстрації актів цивільного
стану про внесення змін до актових записів цивільного стану,
поновлення та анулювання актових записів може бути оскаржена в
судовому порядку.
1.19. Запис про внесені зміни або проставлені відмітки
засвідчується підписом посадової особи та печаткою відділу
реєстрації актів цивільного стану, і одночасно зазначається дата і
документ, що є підставою для здійснення вищезазначених дій.
2. Унесення змін, доповнень до актових
записів цивільного стану
2.1. Заяви про внесення змін до актових записів цивільного
стану подаються до відділу реєстрації актів цивільного стану за
місцем проживання заявника, а у випадках, передбачених статтею 53
Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), також до відділу реєстрації
актів цивільного стану районного, районного в місті, міського
(міста обласного значення) міськрайонного управління юстиції за
місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб. Заяви про внесення змін до актового запису про народження у
зв'язку із зміною статі (гермафродитів та транссексуалів) можуть
бути подані також до відділу реєстрації актів цивільного стану за
місцезнаходженням закладу охорони здоров'я України, який видав
належно оформлений медичний висновок про остаточну зміну
(корекцію) статі. Заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення
змін, може бути подана до відділу реєстрації актів цивільного
стану за місцем зберігання актового запису про народження або за
місцем постановлення рішення суду про визнання батьківства. Заява повинна бути заповнена розбірливо, у ній мають бути
надані вичерпні відповіді на всі запитання (додаток 1). Відділ реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити
громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.
2.2. Якщо заявник не володіє державною мовою, заява може бути
складена іншою особою в присутності перекладача та підписана
заявником, про що на ній робиться відповідний запис.
2.3. Заяви про внесення змін до актових записів цивільного
стану подаються: - особами, щодо яких були складені ці актові записи; - батьками неповнолітніх (малолітніх); - піклувальниками неповнолітніх та опікунами малолітніх; - опікунами недієздатних осіб; - спадкоємцями померлого. Заява про визнання батьківства після реєстрації народження,
яка є підставою для внесення змін до актового запису про
народження і не може бути подана особисто, може бути подана через
представника або надіслана поштою за умови її нотаріального
засвідчення. Повноваження представника мають бути нотаріально
засвідчені.
2.4. Разом із заявою про внесення змін до актових записів
цивільного стану заявниками подаються: - паспорт або паспортний документ; - свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, у яких
зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які
підлягають зміні; - інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення
питання по суті. На підтвердження достовірності представлених заявником
документів про реєстрацію актів цивільного стану відділом
реєстрації актів цивільного стану додаються до матеріалів справи
копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, на підставі
яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін або
відмови в цьому. Якщо актовий запис цивільного стану, до якого потрібно внести
зміни, міститься в іншому відділі реєстрації актів цивільного
стану України, то відділ реєстрації актів цивільного стану, який
прийняв заяву, затребує копію цього запису. У разі відсутності (втрати) актового запису, до якого
необхідно внести зміни, або неможливості внесення змін до актового
запису, що складений за межами України, розв'язання питання
можливе тільки після поновлення втраченого актового запису
відповідно до пункту 3.13 цього Положення. Відсутність (утрата) актового запису або неможливість
унесення змін повинні бути підтверджені документально.
2.5. У разі зберігання актового запису про народження, до
якого потрібно внести зміни у зв'язку з визнанням батьківства, в
архівах інших відділів реєстрації актів цивільного стану відділ,
який прийняв заяву про визнання батьківства (рішення суду про
визнання батьківства, про встановлення факту батьківства),
надсилає протягом трьох днів відповідний запит про витребування
його копії. Отримана копія або витяг з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян додається до заяви. Якщо в актовому записі про народження дитини батьком указаний
чоловік заявниці або інша особа (за винятком випадків,
передбачених статтею 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), то
в унесенні змін стосовно визнання батьківства має бути відмовлено
до вирішення судом питання щодо виключення з актового запису про
народження відомостей про батька.
2.6. Заяви батьків про виправлення (зміну) прізвища або
власного імені дитини в актовому записі про її народження в
зв'язку з тим, що при реєстрації народження дитині присвоєно
прізвище або власне ім'я без урахування побажань обох або одного з
батьків, приймаються відділами реєстрації актів цивільного стану
не пізніше одного року з дня народження, а заяви про виправлення
власного імені дитини в зв'язку з тим, що вона фактично має власне
ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її
народження, - до досягнення нею 14-річного віку.
2.7. Факти, зазначені в заяві, а також записи у свідоцтвах
про реєстрацію актів цивільного стану та інших поданих заявником
документах, якщо вони викликають сумніви щодо їх достовірності,
можуть бути перевірені відділом реєстрації актів цивільного стану
шляхом направлення запитів до відповідних установ, організацій для
затребування необхідних документів.
2.8. На підставі зібраних документів та за наслідками
перевірки відділ реєстрації актів цивільного стану складає
обґрунтований висновок про внесення змін, доповнень до актового
запису (або декількох актових записів) цивільного стану або про
відмову в цьому (додаток 2). У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного
стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та
зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку.
2.9. Підставою для внесення змін в актові записи цивільного
стану є: - рішення суду про визнання батьківства (материнства),
усиновлення (удочеріння), про скасування раніше винесеного рішення
суду про визнання батьківства, виключення відомостей про батька
(матір) дитини з актового запису про народження, скасування або
визнання усиновлення (удочеріння) недійсним, про визнання шлюбу
недійсним, установлення неправильності в актовому записі
цивільного стану та інші, у яких зазначено про внесення конкретних
змін в актові записи цивільного стану; - постанова адміністративного суду; - висновок відділу реєстрації актів цивільного стану
районного, районного в місті, міського (міст обласного значення),
міськрайонного управління юстиції або відповідної консульської
установи чи дипломатичного представництва України в іншій державі; - заява про визнання батьківства (додаток 3); - заява матері, яка не перебуває у шлюбі, опікуна,
піклувальника або самої повнолітньої особи щодо внесення
відомостей про батька дитини, якщо вони не зазначені в актовому
записі про народження відповідно до статті 135 Сімейного кодексу
України ( 2947-14 ); - заява батька дитини про визнання батьківства в разі смерті
матері, оголошення її померлою, визнання недієздатною, безвісно
відсутньою чи позбавлення батьківських прав, або якщо мати дитини
не проживає з нею не менш як шість місяців і не проявляє про неї
материнської турботи та піклування, що підтверджується свідоцтвом
про смерть або відповідними рішенням суду чи органу опіки та
піклування, оформлене розпорядженням райдержадміністрації чи
рішенням виконавчого комітету (додаток 4); - заява дружини або чоловіка, які зберегли дошлюбні прізвища,
про обрання прізвища одного з них як спільного прізвища або про
приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя згідно
із статтею 53 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (додаток 5); - заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків, у
разі зміни прізвища одного з них та згода дитини, яка досягла семи
років, згідно з частиною третьою статті 148 Сімейного кодексу
України ( 2947-14 ) (додаток 6); - заява про зміну прізвища малолітньої дитини батьків або
одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний
недієздатним або безвісно відсутнім, та згода дитини віком від
семи до чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження
присвоєне прізвище одного з батьків, згідно з частиною четвертою
статті 148 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (додаток 6); - актовий запис про зміну імені; - актовий запис про шлюб та розірвання шлюбу. Ці актові
записи є підставою для зміни прізвищ батьків (одного з них) в
актовому записі про народження малолітньої дитини при умові
одночасної зміни прізвища дитини; - рішення органу опіки та піклування, оформлене
розпорядженням райдержадміністрації чи рішенням виконавчого
комітету про зміну прізвища малолітньої дитини відповідно до
частини п'ятої статті 148 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ). Унесення змін до актових записів цивільного стану можливе
також і в інших окремих випадках, якщо це не суперечить чинному
законодавству України.
2.10. Підставою для внесення відповідних відміток в актові
записи цивільного стану, у тому числі про анулювання та
поновлення, є: - рішення суду про усиновлення (удочеріння), про позбавлення
або поновлення батьківських прав, про розірвання шлюбу, визнання
шлюбу недійсним, поновлення шлюбу після його розірвання у випадку,
передбаченому статтею 118 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),
анулювання актових записів цивільного стану, у яких зазначено про
необхідність проставлення відмітки у відповідному актовому записі
цивільного стану, визнання розірвання шлюбу фіктивним; - висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про
визнання шлюбу недійсним та анулювання актового запису про шлюб; - висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про
анулювання актового запису цивільного стану; - актовий запис про розірвання шлюбу.
2.11. Висновок відділу реєстрації актів цивільного стану
складається: - якщо актовим записом цивільного стану передбачені, але в
ньому відсутні прізвище, власне ім'я, по батькові або громадянство
батьків; - якщо прізвище, власне ім'я та по батькові зазначено без
урахування національних традицій; - якщо при реєстрації народження дитині присвоєне прізвище
або власне ім'я без урахування побажань батьків або одного з них; - якщо дитина має власне ім'я, відмінне від того, яке
зазначено в актовому записі про народження, і цього вимагають
інтереси дитини; - при необхідності зміни прізвища, власного імені, по
батькові у зв'язку із зміною статі; - при впізнанні особи, смерть якої була зареєстрована як
невідомої (за наявності протоколу впізнання трупа); - при зміні громадянства; - при зміні батьком або матір'ю прізвища (відповідно до
статті 53 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) та необхідності
внесення змін до актового запису про народження їх дитини
(висновок складається з урахуванням вимог, зазначених у статті 148
Сімейного кодексу України); - якщо під час реєстрації акта цивільного стану були допущені
помилки (перекручення, пропуск відомостей, окремих слів або
граматичні помилки чи вказані неправильні відомості); - в інших окремих випадках, що не суперечать вимогам чинного
законодавства.
2.12. Зміни, доповнення, виправлення вносяться в актові
записи цивільного стану. Згідно з рішенням суду про усиновлення (удочеріння) в
актовому записі про народження змінюються відомості щодо батьків,
самої дитини, а також місця та дати народження, а при необхідності
і дати реєстрації народження, якщо про це зазначено в рішенні
суду. Якщо мати дитини перебуває у шлюбі з особою, яка усиновила
(удочерила) її дитину і у зв'язку зі вступом у шлюб змінила
прізвище, в актовому записі про народження дитини проводиться
виправлення прізвища матері. За наявності рішення суду щодо оспорювання батьківства або
материнства в актовому записі про народження дитини виправляються
відомості, про які зазначено в рішенні суду. На підставі рішення суду про скасування або визнання
усиновлення недійсним уносяться виправлення в актовий запис про
народження усиновленої дитини та поновлюються відомості, записані
до усиновлення, про що має бути зазначено в рішенні суду. На підставі рішення суду про визнання батьківства
(материнства) в актовому записі про народження змінюються
відомості про батька та вносяться пов'язані з цим інші зміни
згідно із зазначеними в рішенні суду. У разі скасування рішення суду про визнання батьківства в
актовому записі про народження дитини змінюються прізвище дитини,
якщо воно було змінено у зв'язку з визнанням батьківства, а також
по батькові дитини і відомості про батька. На підставі рішення суду про внесення змін, доповнень або
виправлень в актові записи цивільного стану вносяться зміни в
актові записи цивільного стану, які зазначені в рішенні суду. На підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного
стану вносяться доповнення в актовий запис про народження, якщо в
актовому записі цивільного стану передбачені, але не зазначені
прізвища, власні імена та по батькові або громадянство батьків. На підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного
стану, складеного згідно з відповідними медичними документами про
зміну статі, в актовому записі про народження цієї особи
змінюються її власне ім'я, по батькові, стать та, при потребі,
прізвище у відповідному відмінку. На підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного
стану про зміну прізвища або власного імені малолітній дитині,
якщо воно було присвоєно без побажання батьків чи одного з них або
якщо дитина має власне ім'я, відмінне від того, яке зазначено в
актовому записі про народження, і цього вимагають інтереси дитини,
вносяться зміни в актовий запис про народження. На підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного
стану щодо виправлення прізвища, власного ім'я, по батькові, які
були зазначені без урахування національних традицій, уносяться
зміни до актового запису про народження та інших актових записів,
де вони аналогічно зазначені. На підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного
стану про внесення змін до актових записів про народження дітей
при зміні батьком або матір'ю дитини прізвища відповідно до
статті 53 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) в актових записах
про народження змінюється прізвище батька (матері) та, при
потребі, самої дитини. На підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного
стану при зміні громадянства згідно з Законом України "Про
громадянство України" ( 2235-14 ) відповідні зміни вносяться до
актових записів цивільного стану, складених після 13.11.91. На підставі висновку відділу реєстрації актів цивільного
стану про виправлення помилок, доповнення запису відомостями тощо
в актових записах, які зазначено у висновку, виправляються або
доповнюються відповідні відомості. На підставі рішення органу опіки та піклування, оформленого
розпорядженням або рішенням райдержадміністрації чи виконавчого
комітету, при зміні прізвища дитині відповідно до частини п'ятої
статті 148 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) виправляється
прізвище дитини в актовому записі про її народження. За наявності заяви матері та батька дитини про визнання
батьківства в актовий запис про народження, який складено
відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),
уносяться відомості про батька, змінюється по батькові дитини і,
на бажання батьків, змінюється її прізвище. Якщо батьки зареєстрували шлюб після народження дитини і при
реєстрації шлюбу мати змінила своє прізвище, то в актовому записі
про народження дитини виправляється прізвище матері згідно з
актовим записом про шлюб без складання висновку. За наявності заяви батька дитини про визнання батьківства в
разі смерті матері, оголошення її померлою, визнання недієздатною,
безвісно відсутньою чи позбавленою батьківських прав, або якщо
мати дитини не проживає з нею не менш як шість місяців і не
проявляє про неї материнської турботи та піклування, в актовому
записі про народження дитини, складеному відповідно до статті 135
Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), виправляються відомості
щодо батька дитини та, на його бажання, прізвище цієї дитини. За наявності заяви дружини та (або) чоловіка, які зберегли
дошлюбні прізвища, про обрання прізвища одного з них як спільного
прізвища або про приєднання до свого прізвища другого з подружжя в
актовому записі про шлюб уносяться відповідні зміни. За наявності заяви матері, яка не перебуває у шлюбі, опікуна,
піклувальника дитини або самої повнолітньої особи щодо внесення
відомостей (у разі їх відсутності) про батька в актовому записі
про народження зазначаються відомості про батька відповідно до
статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ). За наявності заяви обох батьків про зміну прізвища дитини в
разі зміни прізвища одного з них, а також за згоди дитини, яка
досягла семи років, в актовому записі про народження змінюється
прізвище дитини. За наявності заяви батьків або одного з них, якщо другий
помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно
відсутнім, про зміну прізвища дитини та згоди дитини віком від
семи до чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження
присвоєне прізвище одного з батьків, в актовому записі про
народження змінюється прізвище дитини. При зміні прізвища батьків дитини або одного з них у зв'язку
з реєстрацією шлюбу, розірванням шлюбу чи визнанням шлюбу
недійсним в актовому записі про народження малолітньої дитини
змінюється прізвище батьків або одного з них при їх зверненні до
відділу реєстрації актів цивільного стану та при умові одночасної
зміни прізвища дитини. При зміні прізвища, власного імені, по батькові вносяться
зміни згідно з чинним законодавством в такі актові записи: а) при зміні прізвища особою, яка не перебуває в шлюбі, - в
актовий запис про народження заявника; б) у тих випадках, коли особа раніше перебувала в шлюбі, який
на час реєстрації зміни прізвища розірвано, - в актові записи про
народження та розірвання шлюбу (якщо один з подружжя після
розірвання шлюбу залишився на дошлюбному (родовому) прізвищі) та в
актовий запис про розірвання шлюбу (якщо один з подружжя після
розірвання шлюбу залишився на прізвищі другого з подружжя або на
прізвищі за попереднім шлюбом); в) при зміні прізвища на дошлюбне у зв'язку з розірванням
шлюбу - в актовий запис про розірвання шлюбу; г) при зміні прізвища особою, яка перебуває у шлюбі, якщо
вона має прізвище другого з подружжя, у тому числі на дошлюбне
прізвище, - в актовий запис про шлюб; ґ) при зміні прізвища особою, яка перебуває в шлюбі, якщо ця
особа після реєстрації шлюбу залишилася на дошлюбному (родовому)
прізвищі, - в актові записи про народження та шлюб; д) при зміні прізвища особою, яка перебуває у шлюбі, якщо ця
особа після реєстрації шлюбу залишилася на прізвищі чоловіка
(дружини) за попереднім шлюбом, - в актовий запис про шлюб; е) при зміні власного імені чи по батькові - в актовий запис
про народження, а щодо осіб, які перебувають у шлюбі, - також в
актовий запис про шлюб. Якщо заявник перебуває не в першому шлюбі,
у попередні записи про шлюб, а також в актові записи про
розірвання шлюбу зміни не вносяться; є) при зміні прізвища та по батькові неповнолітнього у
зв'язку зі зміною прізвища батьків та власного імені батька - в
актовий запис про народження щодо прізвища дитини, яка не досягла
семи років. Прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її
згодою, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років,
змінюється також за її згодою. Прізвище дитини, яка не досягла чотирнадцяти років та якій
при реєстрації народження присвоєно прізвище одного з батьків,
змінюється на прізвище другого з батьків за її згодою. Якщо прізвище змінив один з батьків, прізвище дитини може
бути змінено за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка
досягла семи років. За відсутності згоди питання вирішується
органами опіки та піклування або судом. При зміні прізвища, власного імені, по батькові хоча б одним
з батьків змінюються відомості про батьків в актових записах про
народження малолітніх, неповнолітніх дітей, а також повнолітніх
дітей на їхнє прохання. Аналогічні зміни вносяться в актові записи про народження
усиновлених повнолітніх, малолітніх та неповнолітніх дітей, якщо
усиновителі записані батьками усиновленого.
2.13. При реєстрації розірвання шлюбу у відділі реєстрації
актів цивільного стану одним з подружжя доповнення відповідного
актового запису про розірвання шлюбу відомостями щодо другого з
подружжя провадиться в порядку, установленому Правилами реєстрації
актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом
Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N 52/5 ( z0719-00 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за
N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від
22.11.2007 N 1154/5 ( z1305-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.11.2007 за N 1305/14572).
2.14. Висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про
внесення змін до актового запису цивільного стану складається у
двох примірниках, з яких перший разом з зібраними документами
надсилається до відділу реєстрації актів цивільного стану за
місцезнаходженням актового запису цивільного стану, до якого
вносяться зміни. Другий примірник залишається у відділі реєстрації
актів цивільного стану за місцем його складання. Якщо актовий
запис цивільного стану, у який потрібно внести зміни, міститься в
даному відділі реєстрації актів цивільного стану, висновок
складається в одному примірнику. При потребі внесення змін до декількох актових записів
цивільного стану, які містяться у різних відділах реєстрації актів
цивільного стану, перший примірник висновку разом з усіма
зібраними документами надсилається до відділу реєстрації актів
цивільного стану за місцем зберігання першого примірника одного із
зазначених актових записів цивільного стану, а в інші відділи
реєстрації актів цивільного стану надсилаються копії висновку з
відміткою про те, до якого відділу реєстрації актів цивільного
стану надіслано перший примірник з матеріалами справи. Копія
висновку має бути засвідчена підписом керівника відділу реєстрації
актів цивільного стану та скріплена печаткою.
2.15. Висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про
відмову в унесенні змін до актових записів цивільного стану
складається у двох примірниках. Перший примірник разом з усіма
матеріалами залишається у відділі реєстрації актів цивільного
стану, який склав висновок про відмову, а другий - вручається
(надсилається) заявнику. Водночас у висновку зазначається про можливість оскарження
відмови про внесення змін до актового запису цивільного стану в
порядку адміністративного судочинства і, на прохання заявника,
пред'явлені ним документи, крім заяви, повертаються.
2.16. У разі внесення змін на підставі рішення суду,
постанови адміністративного суду, органу опіки та піклування,
оформленого розпорядженням райдержадміністрації чи рішенням
виконавчого комітету відповідних рад, при потребі до них додаються
відповідні заява про внесення змін та інші необхідні для виконання
документи, які надсилаються до відділу реєстрації актів цивільного
стану за місцем зберігання актового запису, до якого вносяться
зміни.
2.17. Унесення змін до актових записів цивільного стану
провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем
зберігання відповідного первинного (або поновленого) актового
запису. Після цього виписується нове свідоцтво про реєстрацію акта
цивільного стану, з штампом "Повторно", яке видається заявнику або
надсилається до відділу реєстрації актів цивільного стану за
місцем проживання заявника для вручення йому. Первинне свідоцтво,
подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у
встановленому порядку. Про зміни та відмітки, унесені до актових записів цивільного
стану, надсилається повідомлення (додатки 7, 8, 9) до відділу
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, який робить відповідну відмітку у другому примірнику
актового запису цивільного стану. В обох примірниках актового запису, до яких унесено зміни або
зроблено відмітки, зазначаються серія, номер свідоцтва, яке видано
повторно у зв'язку з унесенням змін, та зазначається дата його
видачі.
2.18. При потребі внесення змін в актові записи цивільного
стану, які зберігаються в державних архівах, відділ реєстрації
актів цивільного стану районного, районного в місті, міського
(міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції,
який прийняв заяву, надсилає матеріали справи разом з висновком до
відділу реєстрації актів цивільного стану управління юстиції
вищого рівня. Відділ реєстрації актів цивільного стану Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
на підставі отриманих матеріалів надсилає відповідне повідомлення
до державного обласного (міського) архіву або Центрального
державного історичного архіву в м. Києві. Державний архів, який
отримав таке повідомлення, у 10-денний термін уносить зміни в
метричні книги і після цього готує архівну довідку з унесеними
змінами, яку надсилає до того самого відділу реєстрації актів
цивільного стану. На підставі цієї довідки зазначений відділ реєстрації актів
цивільного стану виписує та видає нове свідоцтво із штампом
"Повторно". Про видачу свідоцтва заявнику або направлення його до відділу
реєстрації актів цивільного стану, від якого отримано справу,
надсилається повідомлення державному архіву для проставлення у
метричній книзі або книзі актових записів цивільного стану серії,
номера виданого свідоцтва та дати його видачі.
2.19. Про зміну прізвища, власного імені, по батькові, місця
і дати народження призовниками і військовозобов'язаними
надсилається повідомлення до військового комісаріату (додаток 10).
2.20. У разі визнання батьківства і внесення відомостей про
батька дитини до актового запису про її народження, у якому є
відмітка про видачу матері відповідної довідки до органів праці та
соціального захисту населення для одержання допомоги, відділ
реєстрації актів цивільного стану, який вніс зміни, зобов'язаний у
десятиденний термін письмово повідомити про це орган праці та
соціального захисту населення за місцем проживання матері дитини.
Повідомлення про визнання батьківства надсилається у тих випадках,
коли дитина не досягла повноліття (додаток 11).
2.21. Якщо виникла потреба поновлення втраченого актового
запису цивільного стану, перебіг тримісячного строку припиняється,
про що робиться відмітка в заяві та в журналі обліку заяв. У тих випадках, коли реєстрація актів цивільного стану
провадилась за межами України і виконання висновку відділу
реєстрації актів цивільного стану, рішення суду, постанови
адміністративного суду або органу опіки та піклування є
неможливим, що підтверджується відповідними документами, розгляд
заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану
провадиться після поновлення актового запису за місцем проживання
заявника.
2.22. Реєстрація заяв про внесення змін до актових записів
провадиться у спеціальному журналі.
2.23. Зміни до актових записів цивільного стану провадяться
шляхом закреслення даних у цих записах та внесення нових або
додаткових відомостей у відповідні графи записів. Закреслення
провадиться таким чином, щоб можна було прочитати закреслені
слова. На першому та другому примірниках актового запису цивільного
стану робиться відмітка або проставляється штамп:
"На підставі ________________________________________________
(указати назву документа, ким виданий,
його номер і дату) унести зміни (доповнення, виправлення) до графи __________________ __________________________________________________________________
(перелічити, до яких граф уносяться зміни, ________________________________________________________________",
доповнення, виправлення, підпис та дата внесення змін)
що засвідчується підписом працівника відділу та печаткою.
3. Поновлення актових записів цивільного стану
3.1. Заява про поновлення втраченого актового запису
цивільного стану за встановленою формою подається до відділу
реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника за
умови пред'явлення паспорта (паспортного документа) (додаток 12). Заяви про поновлення втрачених актових записів цивільного
стану громадяни України, які постійно проживають за кордоном,
іноземці, які зареєстрували акти цивільного стану в органах
реєстрації актів цивільного стану України та постійно проживають
за кордоном, подають до дипломатичних представництв або
консульських установ України за кордоном. Заяви про поновлення втрачених актових записів іноземців, які
постійно проживають і реєстрували ці акти цивільного стану на
території України, розглядаються на загальних підставах за місцем
проживання заявника.
3.2. Поновлення актових записів провадиться на підставі
заяви: - особи, щодо якої було складено актовий запис; - одного з батьків неповнолітнього (малолітнього); - піклувальників неповнолітніх та опікунів малолітніх; - опікунів недієздатних осіб; - спадкоємців померлого.
3.3. Підставою для прийняття заяви про поновлення актового
запису є повідомлення відділу реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі за місцезнаходженням втраченого запису
про його відсутність або витяг з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян за затвердженою формою (додаток 13). У повідомленні зазначаються прізвище, власне ім'я, по
батькові особи, стосовно якої проведена перевірка наявності запису
в книгах реєстрації актів цивільного стану (метричних книгах), за
який період і за якими населеними пунктами, а також чи збереглися
за період, що перевіряється (повністю або частково), книги
реєстрації актів цивільного стану та записи в них. Зазначений відділ реєстрації актів цивільного стану повинен
перевірити наявність актового запису за книгами реєстрації актів
цивільного стану (метричними книгами) населеного пункту, указаного
в заяві, а також у книгах поновлених актових записів. Повідомлення про відсутність актового запису видається
(надсилається) відділом реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, у якому зберігаються книги реєстрації
актів цивільного стану населеного пункту, зазначеного в заяві,
якщо після проведення перевірки наявності актового запису у
відділах реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням
першого та другого примірників цих актових записів або за даними
Державного реєстру актів цивільного стану громадян не виявлено. Перевірка здійснюється за 7 років: за рік, який зазначений у
заяві, а також за 3 попередні та 3 наступні роки. Якщо метричні
книги або книги реєстрації актів цивільного стану передані на
зберігання до державного архіву, підставою для прийняття заяви про
поновлення запису є архівна довідка про його відсутність, видана
державним архівом в Автономній Республіці Крим, області, містах
Києві та Севастополі. Актові записи, складені за межами України, у виняткових
випадках можуть бути поновлені на території України за наявності
документа, що підтверджує неможливість його затребування або
отримання.
3.4. Поновлення втрачених актових записів про шлюб, зміну
прізвища, власного імені, по батькові, розірвання шлюбу, смерть
провадиться тільки за наявності документів, які підтверджують, що
відповідний актовий запис був раніше складений в органах
реєстрації актів цивільного стану України (свідоцтва про
реєстрацію акта цивільного стану, його копії, засвідченої
нотаріально, штампа про реєстрацію акта цивільного стану в
паспорті або паспортному документі), або на підставі рішення суду.
3.5. Якщо заява (додаток 14) про реєстрацію народження
надійшла після закінчення 1 року з дня народження дитини і до
досягнення нею 16 років, реєстрація народження провадиться
відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання
дитини в книзі реєстрації поновлених актових записів про
народження на загальних підставах як первинна, без складання
висновку, але після порядкового номера пишеться "Реєстрація з
пропуском строку". У цих випадках пред'являються довідка закладу
охорони здоров'я про народження, довідка про перебування дитини
під наглядом закладу охорони здоров'я, а також довідка з місця
проживання дитини, а за її відсутності місце проживання дитини
може бути підтверджене паспортом або паспортним документом батьків
або законних представників. Реєстрація народження осіб, яким виповнилося 16 років, але
актовий запис про їх народження своєчасно не був складений,
провадиться у книзі реєстрації поновлених актових записів
цивільного стану з доданням після порядкового номера слів
"Реєстрація з пропуском строку". У цьому разі до відділу
реєстрації актів цивільного стану подається письмова заява за
встановленою формою та складається висновок.
3.6. У тих випадках, коли внаслідок перевірки заяви про
поновлення актового запису про народження з'ясувалось, що
народження заявника не реєструвалось, відділ реєстрації актів
цивільного стану провадить реєстрацію народження з пропуском
строку. При цьому від заявника додаткової заяви не вимагається.
3.7. Відділ реєстрації актів цивільного стану не вправі
відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про поновлення
актового запису цивільного стану.
3.8. До заяви додаються: - повідомлення відділу реєстрації актів цивільного стану
управління юстиції за місцем реєстрації акта про його відсутність; - виписка з паспорта або паспортного документа; - документи (виписки з них), які підтверджують дані,
необхідні для поновлення актового запису; - копії свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (про
народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу тощо); - інші необхідні документи.
3.9. Для правильного написання відомостей у поновлених
актових записах здійснюється необхідна перевірка, у ході якої
з'ясовуються число, місяць і рік народження заявника, а також ті
відомості про його батьків, які істотно впливають на
цивільно-правові відносини. На підтвердження достовірності поданих заявником документів
про реєстрацію актів цивільного стану відділ реєстрації актів
цивільного стану додає до матеріалів справи копії відповідних
актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян.
3.10. Вік особи в поновленому актовому записі про народження
зазначається на підставі поданих заявником документів, якщо вони
не мають суперечностей. Якщо відділ реєстрації актів цивільного стану не має змоги
встановити день і місяць народження, то датою народження у
висновку зазначається 1 липня відповідного року, а якщо неможливо
встановити лише день народження, то зазначається 15-те число
відповідного місяця. Якщо з поданих документів убачається, що заявник народився в
першій половині року, то днем його народження зазначається
1 квітня відповідного року, а якщо в другій половині року -
1 жовтня того самого року. Якщо заявник не може підтвердити документами місце
народження, то в графі "Місце народження" вказується той населений
пункт, у якому розташований відділ реєстрації актів цивільного
стану, що складає поновлений запис, і про це в графі "Для
відміток" провадиться запис.
3.11. На підставі поданих заявником та затребуваних відділом
документів та їх аналізу відділ реєстрації актів цивільного стану
складає висновок про поновлення або відмову в поновленні актового
запису цивільного стану (додаток 15).
3.12. У разі відмови в поновленні актового запису цивільного
стану у висновку відділу реєстрації актів цивільного стану
вказуються: - коли і ким подана заява про поновлення актового запису; - який конкретно актовий запис необхідно поновити; - які документи були подані заявником та зібрані відділом
реєстрації актів цивільного стану (документи перелічити); - що встановлено за результатами перевірки; - причини відмови в поновленні актового запису; - роз'яснення про можливість оскарження відмови.
3.13. Якщо актовий запис, який поновлюється, було складено в
іншому органі реєстрації актів цивільного стану України, то
висновок відділу реєстрації актів цивільного стану про поновлення
актового запису цивільного стану разом з матеріалами надсилаються
до відділу реєстрації актів цивільного стану, де був складений
втрачений актовий запис, для складання поновленого актового
запису. Якщо втрачений актовий запис було складено за межами
України, реєстрація поновленого актового запису провадиться
відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання
заявника з урахуванням пункту 1.8 цього Положення. У такому разі у
графі "Для відміток" зазначається, де і коли фактично був
складений актовий запис. Якщо повідомлення про відсутність актового запису, складеного
за межами України, затребувати неможливо або відповідь про це
тривалий час не надходить, то до справи додається дозвіл відділу
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
на поновлення та повідомлення про відсутність актового запису, що
поновлюється, за місцем проживання заявника.
3.14. Поновлені актові записи цивільного стану складаються у
двох примірниках. Перший примірник залишається у відділі
реєстрації актів цивільного стану за місцем складання, а другий -
надсилається до відділу реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі.
3.15. Кожен примірник поновленого актового запису нумерується
одним і тим самим номером. Нумерація поновлених актових записів
кожного виду реєстрації актів цивільного стану починається з
першого номера і ведеться послідовно впродовж року. Поновлений актовий запис про народження підшивається в
окремій книзі реєстрації поновлених актових записів про
народження, а всі інші види поновлених актових записів цивільного
стану підшиваються в одну книгу щороку. Нумерація кожного виду
поновлених актових записів цивільного стану ведеться окремо.
3.16. На підставі поновленого актового запису виписується
свідоцтво, яке видається заявнику або надсилається до відділу
реєстрації актів цивільного стану за місцем його проживання для
вручення заявнику. На свідоцтві проставляються штампи "Запис поновлено" та
"Повторно". У разі, якщо поновлюється актовий запис про особу, яка
померла (для вирішення спадкової справи), у свідоцтві зазначається
дата смерті особи, щодо якої поновлюється актовий запис. У таких
випадках замість свідоцтва може бути видана довідка встановленого
зразка.
3.17. При встановленні в судовому порядку факту реєстрації
акту цивільного стану, фактів народження, смерті в певний час у
разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів
цивільного стану таких фактів відділ реєстрації актів цивільного
стану реєструє їх на підставі рішення суду. Рішення суду про встановлення факту реєстрації актів
цивільного стану є підставою для поновлення актового запису
цивільного стану у відділі реєстрації актів цивільного стану за
місцем складання втраченого актового запису. У цьому разі заявник
подає копію рішення суду до відділу реєстрації актів цивільного
стану за місцем проживання разом із заявою про поновлення актового
запису цивільного стану. При потребі заявник зазначає в заяві про поновлення актового
запису про народження додаткові дані (відомості про місце
народження, про батьків), необхідні для складення актового запису,
які мають бути підтверджені відповідними документами. Копія рішення суду про встановлення факту реєстрації акту
цивільного стану разом із заявою заінтересованої особи, щодо якої
поновлюється актовий запис, або іншої заінтересованої особи, а в
разі поновлення актового запису про народження - також з
документами, які підтверджують відомості про особу, щодо якої
поновлюється зазначений актовий запис, та про його батьків,
надсилаються для реєстрації у відділ реєстрації актів цивільного
стану України за місцем фактичної реєстрації актового запису
цивільного стану. Рішення суду про встановлення факту народження, смерті в
певний час у разі неможливості реєстрації органом державної
реєстрації актів цивільного стану таких фактів є підставою для
поновлення актового запису цивільного стану.
3.18. Реєстрація заяв про поновлення втрачених актових
записів цивільного стану, поданих за місцем проживання, а також
отриманих з інших відділів, провадиться в журналі обліку заяв за
встановленою формою. У цьому журналі реєструються також заяви про
реєстрацію народження та смерті з пропуском установленого
законодавством строку.
4. Анулювання актових записів цивільного стану
4.1. Заява про анулювання актового запису цивільного стану
подається до відділу реєстрації актів цивільного стану України за
місцем проживання заявника або за місцем зберігання актового
запису, який підлягає анулюванню (додаток 16).
4.2. Заява про анулювання поновлених або повторно складених
актових записів цивільного стану громадян України, які постійно
проживають за кордоном, іноземців і осіб без громадянства, які
зареєстрували акти цивільного стану в державних органах реєстрації
актів цивільного стану України та постійно проживають за кордоном,
подається до дипломатичного представництва або консульської
установи України в інших державах.
4.3. Поновлений або повторно складений актовий запис
цивільного стану може бути також анульований з ініціативи відділу
реєстрації актів цивільного стану, яким виявлено первинний актовий
запис, на підставі письмового висновку відділу реєстрації актів
цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
4.4. До заяви про анулювання актового запису цивільного стану
заявник додає: - виписку з паспорта або паспортного документа; - свідоцтво про реєстрацію акта цивільного стану, яке
підлягає анулюванню; - інші документи. У разі анулювання поновленого або повторно складеного
актового запису цивільного стану заявник додає письмове пояснення
стосовно проведення подвійної реєстрації актового запису
цивільного стану.
4.5. Анулювання поновлених або повторно складених актових
записів цивільного стану в разі виявлення первинного актового
запису і при відсутності спору між заінтересованими особами
провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану. При наявності спору між заінтересованими особами питання про
анулювання поновлених або повторно складених актових записів
вирішується у судовому порядку після отримання заявником
письмового висновку відділу реєстрації актів цивільного стану про
відмову. Поновлені актові записи цивільного стану підлягають
анулюванню, якщо їх реєстрація проведена всупереч зібраним
матеріалам або коли при реєстрації було порушено встановлений
порядок для поновлення актових записів цивільного стану. При виявленні повторно складеного актового запису цивільного
стану анулюванню підлягає повторний актовий запис, тобто актовий
запис, який складений пізніше.
4.6. Актовий запис цивільного стану може бути анульований на
підставі: - рішення суду; - висновку відділу реєстрації актів цивільного стану
районного, районного в місті, міського (міста обласного значення),
міськрайонного управління юстиції, складеного у випадках,
передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), за
заявою заінтересованої особи; - висновку відділу реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі; - висновку дипломатичного представництва або консульської
установи України в інших державах про анулювання первинного
актового запису цивільного стану.
4.7. Відділ реєстрації актів цивільного стану за місцем
подання заяви про анулювання поновленого або повторно складеного
актового запису збирає та надсилає для остаточного розгляду всі
зібрані матеріали до відділу реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі за місцем зберігання актового запису,
який підлягає анулюванню, для складання висновку про його
анулювання або про відмову в цьому. Висновок про анулювання
поновленого або повторно складеного актового запису цивільного
стану або відмову в цьому складається у двох примірниках
(додаток 17). У разі відмови в анулюванні актового запису цивільного стану
другий примірник висновку про це видається заявнику для подальшого
вирішення питання у судовому порядку.
4.8. Первинний актовий запис цивільного стану анулюється на
підставі рішення суду про анулювання, за винятком тих випадків,
коли шлюб був розірваний у зв'язку з оголошенням у встановленому
законом порядку одного з подружжя безвісно відсутнім. При
скасуванні рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою і
при поновленні шлюбу за спільною заявою подружжя актовий запис про
розірвання шлюбу анулюється відділом реєстрації актів цивільного
стану, у якому він перебуває на зберіганні, без складання
висновку.
4.9. Анулювання актових записів цивільного стану на підставі
рішення суду провадиться без складання висновку. В інших випадках
складання висновку про анулювання або відмову в анулюванні
актового запису цивільного стану обов'язкове.
4.10. Відділ реєстрації актів цивільного стану анулює
первинні актові записи на підставі рішення суду: - про визнання шлюбу недійсним; - про визнання шлюбу неукладеним; - про визнання розірвання шлюбу фіктивним; - про скасування рішення суду про визнання особи безвісно
відсутньою або оголошеною померлою у випадках, передбачених
статтею 118 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ).
4.11. Відділ реєстрації актів цивільного стану розглядає
заяву заінтересованої особи про визнання шлюбу недійсним та
складає висновок про анулювання актового запису про шлюб, якщо
шлюб зареєстрований: - з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому
шлюбі; - між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а
також між рідними братом і сестрою; - з особою, яка визнана недієздатною. У зазначених випадках актовий запис про шлюб анулюється
незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб. Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває в іншому
шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання
актового запису щодо повторного шлюбу зазначений повторний шлюб
стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу. Про це
робиться відповідна відмітка в першому та другому примірниках
актового запису про шлюб. Наявність одночасного перебування в іншому зареєстрованому
шлюбі має бути підтверджена копіями відповідних актових записів
про шлюб або витягами з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян. Родинні стосунки також мають бути підтверджені
документально. У цих випадках складається висновок про анулювання актового
запису про шлюб, який є недійсним відповідно до статті 39
Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), що разом з зібраними
документами надсилається для виконання до відділу реєстрації актів
цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового
запису, який підлягає анулюванню (додаток 18). За відсутності документів, які підтверджують зазначений факт,
складається висновок про відмову.
4.12. Відділ реєстрації актів цивільного стану, який анулював
актовий запис цивільного стану, письмово повідомляє про це
заінтересовану особу (додаток 19). У разі направлення матеріалів справи про анулювання актового
запису до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем
зберігання першого примірника актового запису, який підлягає
анулюванню, зазначений відділ реєстрації актів цивільного стану
повідомляє про анулювання запису та про направлення повідомлення
заінтересованій особі відділ реєстрації, який направив документи
про анулювання (додаток 20).
4.13. На підставі висновку відділу реєстрації актів
цивільного стану, рішення суду про анулювання актового запису
цивільного стану в актовому записі, що підлягає анулюванню,
робиться відмітка або проставляється штамп "Актовий запис
анульовано згідно з ______________________________________________ _______________________________________ від ____________________",
(назва документа) (дата) що засвідчується підписом посадової особи та печаткою.
4.14. Видане на підставі актового запису цивільного стану,
який було анульовано, свідоцтво анулюється і знищується у
встановленому законодавством порядку відділом реєстрації актів
цивільного стану в разі його подання до відділу реєстрації актів
цивільного стану.
4.15. Про анулювання актового запису та проставлення відмітки
в актовому записі цивільного стану, який анульовано, відділ
реєстрації актів цивільного стану, який анулював актовий запис,
надсилає повідомлення про анулювання актового запису цивільного
стану (додаток 21) до відділу реєстрації актів цивільного стану
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, який робить відповідну відмітку в
другому примірнику актового запису цивільного стану.
4.16. Якщо анулювання актового запису про шлюб або розірвання
шлюбу було проведено не за місцем проживання колишнього подружжя,
то відділ реєстрації актів цивільного стану за місцем їх
проживання на підставі отриманого повідомлення про анулювання
актового запису робить відповідні відмітки в паспорті або
паспортному документі цих осіб, якщо вони звертаються із
зазначеного питання.
4.17. Якщо актовий запис, який підлягає анулюванню, уже
зберігається у державному архіві, то відділ реєстрації актів
цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі надсилає повідомлення про це
до відповідного державного архіву, у якому міститься цей актовий
запис, для проставлення в ньому відмітки про анулювання.
4.18. У разі анулювання актового запису про розірвання шлюбу
у випадку, передбаченому статтею 118 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ), в актовому записі про шлюб робиться відмітка або
проставляється штамп про анулювання актового запису про розірвання
шлюбу: "На підставі _____________________________________________
(вказати назву документа, ким виданий,
його номер і дату) актовий запис про розірвання шлюбу анульовано", що засвідчується
підписом працівника відділу реєстрації актів цивільного стану та
печаткою відділу. Якщо актовий запис про шлюб зберігається не за місцем
складення актового запису про розірвання шлюбу, який анульовано,
для проставлення аналогічної відмітки надсилається повідомлення
про анулювання актового запису цивільного стану (додаток 22).
{ Положення в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }
Директор Департаменту у справах
цивільного стану громадян В.В.Кунда
Додаток 1
до пункту 2.1 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Відділ реєстрації актів цивільного стану ________________________________________ _____________________ управління юстиції
від ____________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
Місце проживання _______________________ ________________________________________

ЗАЯВА

Прошу внести до актового запису _____________________________
(який запис, коли та яким __________________________________________________________________
державним органом реєстрації актів __________________________________________________________________
цивільного стану складений, які зміни, __________________________________________________________________
доповнення просить унести заявник)
Повідомляю про себе:
1. Прізвище, власне ім'я, по батькові _______________________ __________________________________________________________________
2. Число, місяць, рік народження ____________________________ __________________________________________________________________
3. Місце народження (село, район, місто, область) ___________ __________________________________________________________________
4. Сімейний стан (прізвище, власне ім'я, по батькові другого
з подружжя, число, місяць, рік його народження, час та місце
реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу) ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Серія, номер паспорта або паспортного документа, яким
органом та коли виданий __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Відомості про неповнолітніх дітей (прізвище, власне ім'я,
по батькові, дата та місце реєстрації народження) ________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Причина внесення змін, доповнень до актового запису ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Зворотний бік заяви
До заяви додаю такі документи, які підтверджують потребу
внесення змін, доповнень до актового запису:
1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________ 6. __________________________________________________________
"___"____________ 20__ р. Підпис _____________________
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 2
до пункту 2.8 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану

ВИСНОВОК
про внесення змін, доповнень до актового
запису цивільного стану

Відділ реєстрації актів цивільного стану ____________________ _______________________________________________ управління юстиції
розглянув заяву __________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові) про внесення змін, доповнень до актового запису (потрібне
підкреслити) _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(який актовий запис, коли, яким державним органом
реєстрації актів цивільного стану складений, __________________________________________________________________
які зміни, доповнення просить унести заявник) __________________________________________________________________
На підтвердження свого прохання заявником надані та відділом
зібрані такі документи: __________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік документів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
установлено:
в актовому записі про _______________________________________
N ____________, складеному "___"____________________ __________ р. __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(яким державним органом реєстрації актів цивільного
стану і коли складений) зазначено ______________________________________________________
(указуються відомості актового запису, які просить
змінити, доповнити заявник)
Аналіз документів, представлених заявником, свідчить, що ____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідно до Положення про порядок зміни, доповнення,
поновлення та анулювання актових записів цивільного стану
вважаю:
__________________________________________________________________
(думка керівника відділу реєстрації актів цивільного
стану про задоволення прохання __________________________________________________________________
заявника або про відмову в цьому із зазначенням підстав __________________________________________________________________
для внесення змін, доповнень до актового запису
або із зазначенням причин відмови) __________________________________________________________________
(перерахувати актові записи цивільного стану
та інші документи, які є підставою)
Крім того, необхідно внести зміни в такі актові записи
цивільного стану: ________________________________________________ __________________________________________________________________
(перерахувати конкретні записи з указанням їх номерів, дат, __________________________________________________________________
місця складання та зазначити, які зміни потрібно в них унести)
Примітка. У разі відмови в унесенні змін у тексті висновку
зазначається: "Відмова в унесенні змін, доповнень до актового
запису цивільного стану може бути оскаржена в судовому порядку".
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка Дата
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 3
до пункту 2.9 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
До __________________________________
(назва державного органу реєстрації
актів _____________________________________
цивільного стану)
від _________________________________
(прізвища, власні імена,
по батькові батьків) _____________________________________

ЗАЯВА
про визнання батьківства

Я, __________________________________________________, визнаю
(прізвище, власне ім'я, по батькові) себе батьком малолітньої, неповнолітньої дитини __________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові дитини) який(а) народився(лась) "____"_______________________ _______ р. у __________________________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові матері)
Я, ____________________________________________________, мати
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
(прізвище при реєстрації народження дитини) __________________________________________________ підтверджую, що
(прізвище, власне ім'я, по батькові дитини) ____________________________________________________ є її батьком.
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
Відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України просимо
внести відомості про батька до актового запису про народження
нашої дитини та вказати по батькові дитини за іменем батька ____________________________________________, а також присвоїти їй
прізвище батька _______________________________________, одночасно
виправити дошлюбне прізвище матері з __________________________ на
шлюбне прізвище ______________________________________, яке обране
при реєстрації шлюбу з батьком дитини, та видати нове свідоцтво
про народження дитини.
Народження дитини зареєстровано "___"______________ 20__ р. в _________________________________________________________________,
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
актовий запис про народження N ________
Про себе повідомляємо:
------------------------------------------------------------------ | |БАТЬКО |МАТИ | |------------------------------+-----------------+---------------| |1. Прізвище | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |2. Власне ім'я | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |3. По батькові | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |4. Дата народження | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |5. Громадянство | | | ------------------------------------------------------------------
Заяву прийнято "___"___________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N _______
Зворотний бік заяви
------------------------------------------------------------------ |6. Відношення до військової | | | |служби: а) де перебуває на | | | |обліку; б) назва міста та | | | |номер поштової скриньки | | | |військової частини, де служить| | | |------------------------------+-----------------+---------------| |7. Місце проживання (повна | | | |адреса) | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |8. Паспорт або паспортний | | | |документ, що посвідчує особу | | | |(його серія, номер, яким | | | |органом і коли виданий) | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |9. Якщо батьки дитини | | | |перебувають у шлюбі, то | | | |вказати місце реєстрації | | | |шлюбу, номер та дату складання| | | |актового запису про шлюб | | | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаємо: ___________________________________________
(перелік документів) ___________________________________________
Підписи батьків:
Батько ________________________ Мати ________________________
"___"____________ 20__ р.
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 4
до пункту 2.9 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
До ___________________________________
(назва відділу реєстрації ______________________________________
актів цивільного стану)
від __________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові батька) ______________________________________
(місце проживання)

ЗАЯВА
батька дитини про визнання батьківства

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові особи,
яка визнає себе батьком) визнаю себе батьком дитини _______________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові _________________________________________________________________,
дитини або особи, стосовно якої визнається батьківство) __________________________________________________________________
яку народила "___"____________________ р. ________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові матері)
яка померла, оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно
відсутньою, позбавлена батьківських прав, не проживає з дитиною не
менш як шість місяців і не виявляє про неї материнської турботи та
піклування, що підтверджується документами (необхідне підкреслити) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прошу визнати моє батьківство та вказати по батькові дитини
за іменем батька ________________________________________________,
а також присвоїти прізвище дитині ________________________________
Одночасно прошу внести відомості про батька до актового
запису про народження дитини та видати нове свідоцтво про її
народження.
Народження дитини зареєстровано "___"________________ 20__ р.
у _______________________________________________________________, (назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
актовий запис N _________
Про себе повідомляю:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Питання | Відповіді | |----------+---------------------------------------+-------------| | 1 |Прізвище, власне ім'я, по батькові | | |----------+---------------------------------------+-------------| | 2 |Число, місяць, рік та місце народження | | |----------+---------------------------------------+-------------| | 3 |Громадянство | | ------------------------------------------------------------------
Заяву прийнято "___"____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ________
Зворотний бік заяви
------------------------------------------------------------------ | 4 |Відношення до військової служби: | | | |а) де перебуває на обліку; б) назва | | | |міста та номер поштової скриньки | | | |військової частини, де служить | | |----------+---------------------------------------+-------------| | 5 |Місце проживання | | | |---------------------------------------+-------------| | |область, держава | | | |---------------------------------------+-------------| | |район | | | |---------------------------------------+-------------| | |місто (село) | | | |---------------------------------------+-------------| | |вулиця | | | |---------------------------------------+-------------| | |будинок N, квартира N | | |----------+---------------------------------------+-------------| | 6 |Паспорт або паспортний | | | |документ, що посвідчує особу | | | |---------------------------------------+-------------| | |серія, номер | | | |---------------------------------------+-------------| | |орган, яким виданий | | | |---------------------------------------+-------------| | |дата видачі | | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаю:
1. Свідоцтво про народження дитини.
2. Документи, що підтверджують відомості про матір, яка
померла, оголошена померлою, визнана недієздатною, безвісно
відсутньою, позбавлена батьківських прав, не проживає з дитиною не
менш як шість місяців і не виявляє про неї материнської турботи та
піклування (потрібне підкреслити), на ____________ аркушах.
(кількість)
"___" ____________ 20__ р. ____________________________
(підпис батька)
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 5
до пункту 2.9 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
До __________________________________
(назва відділу реєстрації актів _____________________________________
цивільного стану)
від _________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові заявника) _____________________________________
Місце проживання ____________________ _____________________________________
Пред'явлений ________________________
(назва документа: паспорт
або паспортний документ)
серія ______________, N ____________,
виданий _____________________________
(яким органом та коли)

ЗАЯВА

Відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України прошу
внести зміни до актового запису про мій шлюб, зокрема виправити
моє прізвище після реєстрації шлюбу з _____________________________________________ на прізвище чоловіка
(дружини) ___________________________________________________ (або
приєднати до мого прізвища прізвище чоловіка (дружини).
Актовий запис про шлюб N ____ складений "___"________ 20__ р. __________________________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
Видане раніше свідоцтво про шлюб серії ______________________
N _____________ повертаю, замість нього прошу видати нове.
"___"____________ 20__ р. Підпис _____________________
Заяву прийнято "___"____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ________
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 6
до пункту 2.9 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
До __________________________________
(назва відділу реєстрації актів
цивільного стану)
від _________________________________
(прізвища, власні імена,
по батькові батьків) _____________________________________

ЗАЯВА
про зміну прізвища малолітньої дитини

Я, __________________________________________________, батько
(прізвище, власне ім'я, по батькові) _________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові дитини)
який(а) народився(лась) "___"______________ ____ р., прошу змінити
прізвище дитини з ___________________ на _________________________
Я, ____________________________________________________, мати
(прізвище, власне ім'я, по батькові) ______________________________________________, даю згоду на зміну
прізвища моєї дитини з __________________ на _____________________
Відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України просимо
внести зміни до актового запису про народження нашої дитини.
Народження зареєстровано "___"________________ ____ р. _________________________________________________________________,
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
актовий запис про народження N _______
Про себе повідомляємо:
------------------------------------------------------------------ | |БАТЬКО |МАТИ | |------------------------------+-----------------+---------------| |1. Прізвище | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |2. Власне ім'я | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |3. По батькові | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |4. Дата народження | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |5. Громадянство | | | ------------------------------------------------------------------
Заяву прийнято "___"____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ________
Зворотний бік заяви
------------------------------------------------------------------ |6. Місце проживання | | | |(повна адреса) | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |7. Паспорт або паспортний | | | |документ, що посвідчує особу | | | |(його серія, номер, яким | | | |органом і коли виданий) | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |8. Указати, який документ є | | | |підставою для зміни прізвища | | | |одного з батьків | | | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаємо: ___________________________________________
(перелік документів, які є підставою
для зміни прізвища) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підписи батьків:
Батько _________________________ Мати _______________________
"___"____________ 20__ р.
Примітка. У разі подання заяви одним з батьків відомості щодо
відсутнього другого з батьків прокреслюються та зазначаються дані
документа, який підтверджує його відсутність.
{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 7
до пункту 2.17 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата
До __________________________________
(назва відділу реєстрації актів
цивільного стану) _____________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до актового запису цивільного стану

Відділ реєстрації актів цивільного стану ____________________
управління юстиції повідомляє, що до актового запису про ______________ N ______, складеного "___"_______________ ______ р.
(вид запису) __________________________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові) на підставі ______________________________________________________
(перелік документів) __________________________________________________________________
унесені зміни, доповнення (потрібне підкреслити), зокрема: __________________________________________________________________
(перелічити, які внесені зміни, доповнення та до яких саме граф) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
та ________ видано повторне свідоцтво про _____ серії ___ N ______
Просимо зробити відповідну відмітку в другому примірнику
зазначеного актового запису.
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 8
до пункту 2.17 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата
До __________________________________
(назва відділу реєстрації актів
цивільного стану) _____________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до актового запису про народження
у зв'язку з усиновленням (удочерінням)

"___"____________ 20__ р. ___________________________________
(назва відділу реєстрації актів
цивільного стану) на підставі рішення суду _________________________________________
(назва та дата постановлення рішення суду)
унесені зміни до актового запису N ____ від "___"________ 20__ р.,
складеного ______________________________________________________,
(назва державного органу реєстрації актів
цивільного стану) про народження: __________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові до усиновлення)
у зв'язку з її усиновленням /удочерінням/ (потрібне підкреслити):
------------------------------------------------------------------ |УСИНОВИТЕЛЬ |УСИНОВИТЕЛЬКА | |---------------------------------+------------------------------| |1. Прізвище ____________________ |______________________________| |---------------------------------+------------------------------| |2. Власне ім'я _________________ |______________________________| |---------------------------------+------------------------------| |3. По батькові _________________ |______________________________| |---------------------------------+------------------------------| |4. Дата народження _____________ | | |---------------------------------+------------------------------| |"___"____________ 19__ р. |"___"____________ 19__ р. | |---------------------------------+------------------------------| |5. Місце проживання ____________ |______________________________| |________________________________ |______________________________| |---------------------------------+------------------------------| |6. Громадянство ________________ |______________________________| ------------------------------------------------------------------
Відповідно до рішення суду __________________________________
(назва суду) від "___"____________ 20__ р. усиновителі повинні бути вказані в
актовому записі про народження батьками, усиновленому присвоїти
прізвище усиновителя ____________________________________________,
та по батькові присвоїти за ім'ям усиновителя ___________________,
а також змінити ім'я дитини на ___________________________________
Зворотний бік повідомлення
Усиновлений(на) _____________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові дитини
до усиновлення) народився(лася) "___"_______________________ 20__ р.
Народження зареєстровано ____________________________________
(назва державного органу реєстрації
актів цивільного стану) __________________________________________________________________
Актовий запис N _____________ від "___"______________ 20__ р.
Шлюб усиновителів зареєстровано _____________________________
(назва державного органу реєстрації
актів цивільного стану) _________________________________________________________________,
актовий запис N _________ від "___"_____________ 20__ р.
Нове свідоцтво про народження серії ______ N ________________
видано _______________
(дата видачі)
Просимо внести відповідні зміни в другий примірник актового
запису про народження усиновленого.
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 9
до пункту 2.17 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата
До _______________________________
(назва відділу реєстрації __________________________________
актів цивільного стану)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін та доповнень до актового запису
про народження у зв'язку з визнанням батьківства

"___"____________ 20__ р. ___________________________________
(назва відділу реєстрації актів
цивільного стану) унесено зміни до актового запису у зв'язку з визнанням батьківства __________________________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові особи, яка визнає
себе батьком) відносно дитини (повнолітнього) (необхідне підкреслити) __________ __________________________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
на підставі: 1) заяви батька, матері "______" _______________ _____ р. 2) заяви батька "______" _______________ _____ р. 3) рішення суду ____________________________________________,
(найменування суду, дата винесення рішення)
народження якої зареєстровано "___"__________ 20___ р. ___________ __________________________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
Актовий запис про народження N _________
Відповідно до статей 125, 126 Сімейного кодексу України
просимо внести до актового запису про народження дитини такі
відомості про батька:
1. Прізвище _________________________________________________ 2. Власне ім'я ______________________________________________ 3. По батькові ______________________________________________ 4. Дата народження __________________________________________ 5. Громадянство _____________________________________________ 6. Місце проживання (адреса повна) __________________________ 7. Паспорт або паспортний документ, який посвідчує особу: __________________________________________________________________
(назва документа, серія, номер, яким органом і коли виданий)
По батькові дитині присвоїти за іменем батька ______________,
прізвище вказати за прізвищем батька ____________________________,
а також виправити дошлюбне прізвище матері з _____________________
на шлюбне прізвище ______________________________________________,
обране нею при реєстрації шлюбу з батьком дитини.
Шлюб зареєстрований "___"______________ 20___ р. у ________________________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
Актовий запис про шлюб N ________
Нове свідоцтво про народження дитини серії ______ N ________
видано ____________
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 10
до пункту 2.19 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата
До __________________________________
(назва районного /міського/ _____________________________________
військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну призовниками і військовозобов'язаними
прізвища, власного імені, по батькові, місця
і дати народження

------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | Місце |Документ, який| Прізвище, | |з/п | власне | проживання | є підставою | власне ім'я, | | | ім'я, по |(повна адреса)|для зміни або | по батькові, | | | батькові, | | виправлення | місце і дата | | | місце і дата | | прізвища, | народження | | | народження | | власного | після зміни | | | до зміни або | | імені, по | або | | | виправлення | | батькові, | виправлення | | | | | місця і дати | | | | | | народження, | | | | | | його номер та| | | | | |дата складання| | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Надсилається відповідно до статті 38 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу".
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 11
до пункту 2.20 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата
До ___________________________________
(назва органу праці та соціального ______________________________________
захисту населення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання батьківства
__________________________________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану)
повідомляє, що до актового запису N _____ від "___"_______ 20__ р.
про народження ___________________________________________________
(прізвище, власне ім'я та по батькові дитини) на підставі заяви ________________________________________________ __________________________________________________________________
унесені відомості про батька.
Матері дитини _______________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові) (дата видачі)
була видана довідка для пред'явлення органам праці та соціального
захисту населення.
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 12
до пункту 3.1 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Відділ реєстрації актів цивільного стану ________________________________________
управління юстиції ________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові ________________________________________
заявника, серія, номер паспорта ________________________________________
або паспортного документа,
яким органом та коли виданий, ________________________________________
місце проживання)

ЗАЯВА

Прошу поновити актовий запис ________________________________
(зазначити назву актового запису) __________________________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові особи, осіб, стосовно
якої, яких поновлюється актовий запис)
та видати відповідне свідоцтво. Актовий запис про ________________________ був складений "___"______________ 19__ р.
у ________________________________________________________________ (найменування відділу реєстрації актів цивільного стану)
Повідомляю про особу, стосовно якої потрібно поновити актовий
запис:
------------------------------------------------------------------ |1. Прізвище | | |-----------------------------------------+----------------------| |2. Власне ім'я | | |-----------------------------------------+----------------------| |3. По батькові | | |-----------------------------------------+----------------------| |4. Громадянство | | |-----------------------------------------+----------------------| |5. Число, місяць, рік народження | | |-----------------------------------------+----------------------| |6. Місце народження (місто, село, селище,| | |район, область та місце реєстрації | | |народження) | | |-----------------------------------------+----------------------| |7. Сімейний стан (якщо перебуває у шлюбі,| | |зазначити дату і місце його реєстрації, | | |якщо шлюб розірваний, - час і місце | | |реєстрації розірвання шлюбу) (перелічити | | |склад сім'ї, а також зазначити час | | |і місце народження дітей) | | |-----------------------------------------+----------------------| |8. Місце проживання | | |-----------------------------------------+----------------------| |9. Відношення до військової служби | | ------------------------------------------------------------------
Заяву прийнято "___"____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ________
Зворотний бік заяви
10. Зазначити докладно місцевість, де проживав(ла), та період
проживання _______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
11. Відомості про батьків (їх прізвище, власне ім'я, по
батькові, рік народження та місце реєстрації народження) мати - ______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
батько - ____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
12. Дата та місце реєстрації шлюбу батьків __________________ __________________________________________________________________
13. Відомості про братів і сестер (прізвище, власне ім'я, по
батькові, рік народження, місце реєстрації народження) ___________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
14. До заяви додаю повідомлення про відсутність актового
запису, який поновлюється, видане ________________________________ _________________________________________________________________,
(яким відділом реєстрації актів цивільного стану видане,
номер та дача видачі) а також такі документи: __________________________________________
(зазначити конкретні документи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___"____________ 20__ р. Підпис _____________________
Примітка. Пункти 11-13 заповнюються лише при поновленні
актового запису про народження.
{ Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 13
до пункту 3.3 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата
_____________________________________
(адреса заявника та прізвище, _____________________________________
власне ім'я, по батькові) _____________________________________ _____________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

Видане ______________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові) про те, що в архіві ______________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану) __________________________________________________________________
актового запису __________________________________________________
(вид актового запису) на _______________________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові) у ____________________________ за _______________ рік не виявлено.
(місце реєстрації актового
запису)
Перевірка проведена за _____________________________ років за
первинним та за ______________________________ років за поновленим
актовими записами.
Книги реєстрації актів про __________________________________
(вид реєстрації акта) за __________________________ роки за зазначеним населеним пунктом
збереглися, збереглися частково, не збереглися (потрібне
підкреслити).
З питання поновлення актового запису цивільного стану Ви
можете звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану за
місцем проживання.
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 14
до пункту 3.5 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
До __________________________________
(назва відділу реєстрації _____________________________________
актів цивільного стану)
від _________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові заявника) _____________________________________
Місце його проживання: _____________________________________ _____________________________________

ЗАЯВА

Прошу зареєструвати народження з пропуском строку та видати
свідоцтво про народження моєї дитини:
Повідомляю про неї:
1. Прізвище ________________ 2. Власне ім'я _________________
3. По батькові ______________________________________________
4. Дата народження __________________________________________
5. Місце народження _________________________________________
6. Прізвища, власні імена, по батькові батьків, їх дата
народження, громадянство: Мати ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Батько ______________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Паспорти або назви паспортних документів батьків, їх
серії, номери, яким органом та коли видані: Батька ______________________________________________________ Матері ______________________________________________________
8. Якими документами підтверджується факт народження дитини: __________________________________________________________________
(назва документа, яким органом та коли виданий) __________________________________________________________________
9. Причина несвоєчасної реєстрації народження ______________
Про відповідальність за надання недостовірних відомостей
відділу реєстрації актів цивільного стану попереджений(на).
"___"_______________ 20__ р.
Підписи: батько _________________________ мати ___________________________
Заяву прийнято "___"____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ________
{ Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 15
до пункту 3.11 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану

ВИСНОВОК
про поновлення актового запису цивільного стану

Відділ реєстрації актів цивільного стану ____________________
(назва відділу) _______________________________________________ управління юстиції
розглянув заяву __________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
про поновлення актового запису про народження, складеного ________ __________________________________________________________________
(коли і яким державним органом реєстрації актів цивільного
стану складений запис)
Заявник на підтвердження свого прохання подав повідомлення __________________________________________________________________
(яким відділом реєстрації актів цивільного стану видано
повідомлення про відсутність __________________________________________________________________
актового запису, його номер та дата видачі)
про відсутність актового запису про народження і, крім цього, такі
документи: _______________________________________________________
(перерахувати всі документи, подані заявником, __________________________________________________________________
яким органом їх видано, їх номери та дати видачі) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На підставі документів, поданих заявником, і за результатами
перевірки відділу реєстрації актів цивільного стану __________________________________________________________________
(районного, районного в місті, міського (міста обласного
значення), міськрайонного)
управління юстиції
установлено:
_________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
його родове прізвище ____________________________________________,
народився(лась) __________________________________________________
(число, місяць, рік народження) у _______________________________________________________________,
(назва села, району, міста, області, держави)
що підтверджується такими актовими записами цивільного стану: __________________________________________________________________
(перелічити назви __________________________________________________________________
актових записів, коли і яким державним органом реєстрації
актів цивільного стану складені) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Зворотний бік висновку
Батьки заявника: батько: ____________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові) що підтверджується _______________________________________________
(перелічити документи, які підтверджують
відомості про батька) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
мати: ______________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові) що підтверджується _______________________________________________
(перелічити документи, які підтверджують
відомості про матір) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідно до Положення про порядок зміни, доповнення,
поновлення та анулювання актових записів цивільного стану
вважаю:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Свідоцтво про народження для вручення заявнику необхідно
надіслати до відділу реєстрації актів цивільного стану ___________ __________________________________________________________________
(указати назву та місцезнаходження відділу реєстрації
актів цивільного стану __________________________________________________________________
за місцем проживання заявника)
Примітка. У разі відмови в поновленні у тексті висновку
зазначається: "Відмова у поновленні актового запису цивільного
стану може бути оскаржена в судовому порядку".
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка Дата
{ Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 16
до пункту 4.1 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Відділ реєстрації актів цивільного стану ________________________________________
(назва відділу)
управління юстиції ________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові) ________________________________________
(серія, номер паспорта або паспортного ________________________________________
документа, яким органом та коли виданий)
Місце проживання _______________________ ________________________________________

ЗАЯВА
про анулювання актового запису цивільного стану

Я, __________________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові заявника,
якщо прізвище, власне ім'я, по батькові раніше __________________________________________________________________
змінювалось, то коли, де і в зв'язку з чим, указати попередні
прізвище, власне ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
Прошу анулювати актовий запис про _____________________, який
(вид запису) був складений ____________________________________________________
(указати, яким державним органом реєстрації
актів цивільного __________________________________________________________________
стану складений запис, що підлягає анулюванню)
Про себе повідомляю: родове прізвище _____________________________________________ дата народження _____________________________________________
(число, місяць, рік) місце народження ____________________________________________ відношення до військової служби _____________________________ сімейний стан _______________________________________________
(якщо перебуває в шлюбі, указуються прізвище,
власне ім'я, по батькові другого з подружжя, __________________________________________________________________
дата народження та місце реєстрації шлюбу) __________________________________________________________________
Повний перелік місцевостей, у яких проживав заявник, із
зазначенням часу проживання ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Заяву прийнято "___"____________ 20__ р.
та зареєстровано в журналі за N ________
Зворотний бік заяви
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підстави для анулювання: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви додаю такі документи:
1. _____________________________ ____________________________ 2. _____________________________ ____________________________ 3. _____________________________ ____________________________ 4. _____________________________ ____________________________ 5. _____________________________ ____________________________
"___"____________ 20__ р. ____________________________
(підпис)
{ Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 17
до пункту 4.7 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану

ВИСНОВОК
про анулювання поновленого або повторно складеного
актового запису цивільного стану

Відділ реєстрації актів цивільного стану ____________________
(назва відділу)
управління юстиції розглянув матеріали справи про анулювання
актового запису N _______ про ____________________________________
(вид актового запису цивільного стану)
стосовно _________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові) складеного "___"___________________ ___________ р. __________________________________________________________________
(зазначити державний орган реєстрації актів цивільного стану, __________________________________________________________________
яким складений зазначений актовий запис цивільного стану)
за заявою ________________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
у зв'язку з наявністю актового запису N ________ про ____________,
(вид запису)
складеного "___"___________________ ___________ р.
__________________________________________________________________
(зазначити державний орган реєстрації __________________________________________________________________
актів цивільного стану, яким складений актовий запис)
У результаті проведеної перевірки встановлено, що в актовому
записі N ________________ про ___________________________________,
(вид запису) складеному "___"________________ ________ р. _____________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
зазначається: ____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Одночасно в актовому записі N _________ про _________________
(вид запису) _________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
складеному "___"_____________________ ___________ р. __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
зазначається: ____________________________________________________ __________________________________________________________________
Аналіз зазначених актових записів свідчить: _________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись Положенням про порядок зміни, доповнення,
поновлення та анулювання актових записів цивільного стану,
вважаю:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Примітка. У разі відмови в анулюванні поновленого або
повторно складеного актового запису в тексті висновку
зазначається: "Відмова в анулюванні поновленого або повторно
складеного актового запису цивільного стану може бути оскаржена в
судовому порядку".
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка Дата
{ Додаток 17 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 18
до пункту 4.11 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану

ВИСНОВОК
про анулювання актового запису про шлюб,
який є недійсним

Відділ реєстрації актів цивільного стану ____________________
(назва відділу)
управління юстиції розглянув матеріали справи про анулювання
актового запису N _______________ про шлюб стосовно ______________ _________________________________________________________________,
(прізвища, власні імена, по батькові)
складеного "___"____________ __________ р. _______________________
(зазначити державний орган __________________________________________________________________
реєстрації актів цивільного стану, яким складений зазначений
актовий запис) за заявою ________________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
у зв'язку з тим, що зазначений шлюб:
а) зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому
зареєстрованому шлюбі; б) зареєстрований між родичами, які є родичами прямої лінії
споріднення, а також рідним братом і сестрою; в) зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною. (необхідне підкреслити).
У результаті проведеної перевірки встановлено, що ___________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
що підтверджується __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись статтею 39 Сімейного кодексу України,
вважаю:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Примітка. У разі відмови в анулюванні актового запису про
шлюб у тексті висновку зазначається: "Відмова в анулюванні
актового запису про шлюб, який є недійсним відповідно до статті 39
Сімейного кодексу України, може бути оскаржена в судовому
порядку".
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка Дата
{ Додаток 18 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 19
до пункту 4.12 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації ____________________________
актів цивільного стану, (прізвище, власне ім'я,
вихідний номер та дата по батькові, місце
проживання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про анулювання актового запису цивільного стану

Відділ реєстрації актів цивільного стану ____________________
управління юстиції повідомляє, що _________________ р. на підставі
висновку _________________________________________________________
(назва відділу реєстрації актів цивільного стану) від "___"______________________ ____________ р.
анульовано актовий запис N ___________ про _______________________
(вид запису) _________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
складений "___"______________________ _____________ р. __________________________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 20
до пункту 4.12 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації До _________________________
актів цивільного стану, (назва відділу реєстрації
вихідний номер та дата актів цивільного стану)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про анулювання актового запису цивільного стану

Відділ реєстрації актів цивільного стану ____________________
управління юстиції повідомляє, що _________________ р. на підставі
висновку _________________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
анульовано актовий запис N ________ про __________________________
(вид запису) _________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові)
складений "___"_______________________ ___________ р. __________________________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
Заявника, __________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові) повідомлено про анулювання актового запису за адресою: ___________ __________________________________________________________________
(адреса)
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 21
до пункту 4.15 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації До _________________________
актів цивільного стану, (назва відділу реєстрації
вихідний номер та дата актів цивільного стану)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про анулювання актового запису цивільного стану

"___"___________________ _______ р. відділом реєстрації актів
цивільного стану _________________________________________________
управління юстиції анульовано актовий запис N ________________ про ____________________ ____________________________________________,
(вид запису) (прізвище, власне ім'я, по батькові)
складений "___"____________________ ______________ р. __________________________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
на підставі ______________________________________________________
(висновку відділу реєстрації актів цивільного стану,
рішення суду)
від "___"_________________________ _______________ р.
Просимо зробити відповідну відмітку в другому примірнику
зазначеного актового запису.
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }

Додаток 22
до пункту 4.18 Положення
про порядок зміни,
доповнення, поновлення
та анулювання актових
записів цивільного стану
Штамп відділу реєстрації До _________________________
актів цивільного стану, (назва відділу реєстрації
вихідний номер та дата актів цивільного стану)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про анулювання актового запису цивільного стану

Відділ реєстрації актів цивільного стану ____________________
управління юстиції повідомляє, що "___"________________ _______ р.
на підставі ______________________________________________________
(назва документа) анульовано актовий запис N __________________ про розірвання шлюбу __________________________________________________________________
(прізвища, власні імена, _________________________________________________________________,
по батькові)
складений "___"_____________________ _____________ р. __________________________________________________________________
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
Просимо анулювати відмітку про розірвання шлюбу в актовому
записі N __________ про шлюб _____________________________________
(прізвища, власні імена, _________________________________________________________________,
по батькові)
складеному "___"_________________ _______________ р. _________________________________________________________________,
(назва державного органу реєстрації актів цивільного стану)
після чого надіслати повідомлення до архіву відділу
реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання другого
примірника актового запису про шлюб для здійснення аналогічної
відмітки.
Керівник відділу реєстрації
актів цивільного стану Підпис _____________________
Гербова печатка
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1227/5
( z1365-07 ) від 10.12.2007 }вгору