Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України
Мінтранс України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 29.03.2004252
Документ z0785-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.2005, підстава - z1272-05

Пошук у тексті: Заявка 13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2004 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2004 р.
за N 785/9384

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 632 ( z1272-05 ) від 11.10.2005 )
Про затвердження Правил
сертифікації цивільних аеродромів України

Відповідно до статті 42 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня
2000 року N 573 ( 573-2000-п ) "Про утворення Державного
департаменту авіаційного транспорту" та з метою здійснення
державного нагляду за діяльністю аеродромів цивільної авіації
України і впровадження сертифікаційних норм Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила сертифікації цивільних аеродромів
України, що додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Максимов В.О.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 2.2. Довести Правила до відома керівників структурних
підрозділів Укравіатрансу, підприємств і навчальних закладів
цивільної авіації, що використовують цивільні аеродроми України,
незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості. 2.3. Раніше видані свідоцтва про державну реєстрацію і
придатність аеродромів до експлуатації вважаються дійсними до
зазначеного в них строку дії.
3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства транспорту
України та Державного департаменту авіаційного транспорту взяти до
керівництва вказані Правила.
4. З уведенням у дію цих Правил на території України не
застосовуються "Временные правила подготовки, допуска к
эксплуатации, сертификации и контроля за состоянием гражданских
аэродромов", затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР
13.06.85 N 21/И, "Правила сертификации гражданских аэродромов,
предназначенных для эксплуатации при минимумах I, II, III
категорий ИКАО", затверджені постановою Державіанагляду СРСР від
04.05.88 N 9, із змінами, затвердженими постановою Державіанагляду
СРСР від 26.09.90 N 20.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту - керівника апарату Корнієнка В.В.
Міністр Г.Кірпа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
29.03.2004 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2004 р.
за N 785/9384

ПРАВИЛА
сертифікації цивільних аеродромів України

1. Загальні положення
1.1. Дія Правил сертифікації цивільних аеродромів України
(далі - Правила) поширюється і є обов'язковою для всіх фізичних і
юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої
належності, які займаються експлуатацією та введенням у дію
аеродромів, унесених до Державного реєстру цивільних аеродромів
України.
1.2. Правила встановлюють єдиний порядок сертифікації
аеродромів, унесених до Державного реєстру цивільних аеродромів
України.
1.3. Правила використовуються при підготовці матеріалів для
сертифікації аеродромів та застосовуються посадовими особами
Укравіатрансу, підприємствами й організаціями, що здійснюють
сертифікацію аеродромів, унесених до Державного реєстру цивільних
аеродромів України.
1.4. Експлуатація аеродрому з метою виконання авіаційних
перевезень та/або авіаційних робіт при відсутності сертифіката або
з простроченим строком дії сертифіката заборонена.
2. Нормативні посилання
При розробці цих Правил використовувались такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); Положення про Державний департамент авіаційного транспорту,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2000
N 573 ( 573-2000-п ) "Про утворення Державного департаменту
авіаційного транспорту"; постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819
( 819-93-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
16 червня 1998 року N 889 ( 889-98-п ).
3. Визначення
У цих Правилах терміни мають такі визначення: Авіаційна безпека - комплекс заходів, а також людські й
матеріальні ресурси, призначені для захисту авіації від актів
незаконного втручання.
Аеродром (вертодром) (далі - аеродром) - ділянка суші або
водної поверхні (включаючи розміщені на ній будь-які будинки,
споруди та обладнання), призначена повністю або частково для
прибуття, відправлення і руху ПС. Якщо поняття "аеродром"
використовується в положеннях, що стосуються планів польотів і
порядку сполучення, воно включає також місця, які можуть
використовуватися літальними апаратами певних видів, наприклад
вертольотами або аеростатами.
Аеродром спільного базування - аеродром, на якому базуються
цивільні та державні повітряні судна, що належать різним державним
органам, підприємствам, установам та організаціям. Порядок та
умови базування цих ПС визначаються спільним рішенням відповідних
державних органів, підприємств, установ та організацій.
Аеродром спільного використання - аеродром, на якому
здійснюється зліт, посадка, рух та стоянка повітряних суден, що
належать різним державним органам, підприємствам, установам та
організаціям. На такому аеродромі можуть базуватися тільки ПС, що
належать власнику аеродрому.
Аеродром для спортивних, аматорських ПС - аеродром
(вертодром), що призначений для виконання польотів спортивних,
аматорських повітряних ПС.
Анулювання сертифіката аеродрому - офіційна процедура,
унаслідок якої сертифікат визнається недійсним.
Безпека польотів - комплексна характеристика повітряного
транспорту та авіаційної діяльності, яка визначає здатність
виконувати польоти без загрози для життя і здоров'я людей.
Відмова від сертифіката - офіційна процедура, за якою власник
сертифіката складає свої повноваження щодо цього документа за
власним бажанням з відповідними правовими наслідками.
Власник аеродрому - юридична або фізична особа, якій належить
або у якої перебуває у постійному користуванні земельна ділянка,
де розташовано аеродром.
Власник сертифіката - юридична або фізична особа, яка
одержала сертифікат згідно з цими Правилами.
Державний департамент авіаційного транспорту
(далі - Укравіатранс) - урядовий орган державного управління, який
діє у складі Міністерства транспорту та йому підпорядковується.
Державний реєстр цивільних аеродромів України - документ про
реєстрацію цивільних аеродромів, а також аеродромів спільного
використання та спільного базування.
Додаток до сертифіката - документ, у якому обумовлені права
та обмеження. Додається до сертифіката аеродрому, використовується
для доповнення його загальних положень і не діє окремо без
сертифіката.
Доказова документація - документація, що містить об'єктивні
докази відповідності аеродрому встановленим вимогам.
Експлуатант аеродрому - юридична або фізична особа, яка
експлуатує аеродром.
Заявка - офіційне звернення заявника у відповідній формі до
Укравіатрансу для одержання (продовження терміну дії) сертифіката,
унесення змін до додатка до сертифіката.
Заявник - юридична або фізична особа, яка є власником
аеродрому або одержала згоду власника аеродрому на його
використання і подала до Укравіатрансу заявку на одержання
(продовження терміну дії) сертифіката, унесення змін до додатка до
сертифіката.
Злітно-посадковий майданчик - земельна ділянка або спеціально
підготовлена площадка мінімально допустимих розмірів, що
забезпечує зліт та посадку літака або вертольота без використання
повітряної подушки.
Майданчик для повітряних куль - земельна ділянка або
спеціально підготовлена площадка, що забезпечує зліт повітряних
куль.
Приаеродромна територія (прилегла до аеродрому зона контролю
та обліку об'єктів і перешкод) - обмежена місцевість навколо
аеродрому, над якою здійснюється маневрування ПС.
Припинення дії сертифіката - офіційна процедура тимчасового
припинення Укравіатрансом дії сертифіката з правом відновлення
його дії після усунення недоліків, що призвели до припинення.
Свідоцтво про реєстрацію аеродрому - документ, що засвідчує
реєстрацію аеродрому.
Сертифікат аеродрому - документ, виданий Укравіатрансом, що
засвідчує відповідність аеродрому діючим нормам і правилам і дає
право його власнику на використання аеродрому.
Сертифікаційні вимоги - сукупність технічних і організаційних
вимог, що викладені у "Нормах годности к эксплуатации в СССР
гражданских аэродромов" (НГЭА СССР, видання 3), виконання яких
експлуатантом аеродрому є необхідною умовою забезпечення рівня
безпеки польотів. Сертифікаційні вимоги вводяться в дію у
встановленому порядку і є обов'язковими для всіх юридичних та
фізичних осіб, які беруть участь у створенні (будівництві),
уведенні до експлуатації, експлуатації і ремонті цивільних
аеродромів.
Сертифікація аеродрому - офіційна процедура, що визначає
відповідність аеродромів установленим вимогам і їх здатність
забезпечити безпеку польотів.
Тимчасовий аеродром або майданчик - аеродром або майданчик,
що призначений для забезпечення польотів повітряних суден протягом
певного періоду року.
Цивільний аеродром - аеродром, що призначений для
використання повітряних суден цивільної авіації.
4. Позначення та скорочення
У Правилах використовуються такі скорочення:
------------------------------------------------------- | АБ | авіаційна безпека; | |------+----------------------------------------------| | АІП | збірник аеронавігаційної інформації; | |------+----------------------------------------------| | БПРМ | ближня приводна радіостанція з маркером; | |------+----------------------------------------------| | ЗПС | злітно-посадкова смуга; | |------+----------------------------------------------| | ІКАО | Міжнародна організація цивільної авіації; | |------+----------------------------------------------| | ЛС | льотна смуга; | |------+----------------------------------------------| | МКпос| магнітний курс посадки; | |------+----------------------------------------------| | МС | місця стоянок; | |------+----------------------------------------------| | ОПР | обслуговування повітряного руху; | |------+----------------------------------------------| | ПС | повітряне судно; | |------+----------------------------------------------| | РД | руліжна доріжка; | |------+----------------------------------------------| | РТЗ | радіотехнічне забезпечення; | |------+----------------------------------------------| | УПР | управління повітряним рухом; | |------+----------------------------------------------| | ЦА | цивільна авіація; | |------+----------------------------------------------| | ШЗПС | злітно-посадкова смуга із штучним покриттям. | -------------------------------------------------------
5. Державна система сертифікації аеродромів
5.1. Загальні положення 5.1.1. Головним засобом забезпечення державного контролю за
цивільними аеродромами є їх сертифікація з видачею відповідного
сертифіката (далі - Сертифікат). 5.1.2. Рішення про видачу відповідного Сертифіката приймає
керівник Укравіатрансу або його заступник. 5.1.3. Процедури оцінки відповідності аеродрому згідно з цими
Правилами встановлюються Укравіатрансом. Він має право залучати
спеціалістів інших органів виконавчої влади та організацій, які
ним уповноважені, за їх згодою, до проведення процедур із
сертифікації аеродрому. 5.1.4. На підставі рішення Укравіатрансу Сертифікат аеродрому
може бути анульований або його дія припинена, якщо експлуатант
порушить установлені цими Правилами норми, вимоги або втратить
змогу виконувати їх.
5.2. Організація державної системи сертифікації аеродромів 5.2.1. Проведення сертифікації та державний нагляд за
діяльністю експлуатантів аеродромів здійснюється Укравіатрансом
через упровадження: сертифікації аеродромів і видачі Сертифікатів; нагляду за діяльністю сертифікованих аеродромів та вжиття
відповідних заходів у разі недотримання експлуатантами аеродромів
сертифікаційних вимог; регулярних перевірок відповідності наданих відомостей, що
містяться в заявці на одержання або продовження строку дії
Сертифіката, фактичному стану аеродрому, з урахуванням усіх змін
та доповнень, що відбулися, з метою дотримання експлуатантами
сертифікаційних вимог. 5.2.2. Упроваджуючи систему сертифікації аеродромів, видачі
Сертифіката та подальшого їх інспектування, Укравіатранс
забезпечує (не посягаючи на самостійність експлуатантів
аеродромів): захист інтересів пасажирів, споживачів; контроль за діяльністю експлуатантів аеродромів щодо
забезпечення безпеки польотів. 5.2.3. Заявник, який подав заявку на сертифікацію до
Укравіатрансу, сплачує державний збір згідно з чинним
законодавством України. 5.2.4. Заявник, який подав заявку на сертифікацію до
Укравіатрансу, несе витрати на сертифікацію згідно зі статтею 6
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ).
5.3. Обов'язки експлуатанта аеродрому 5.3.1. Експлуатант аеродрому зобов'язаний: утримувати аеродром в стані, що забезпечує безпеку польотів і
авіаційну безпеку; виконувати вимоги нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність ЦА з питань експлуатаційного утримання аеродромів; розробляти технологічні заходи, необхідні для забезпечення
діяльності аеродрому; забезпечувати наявність у підрозділах та службах відповідних
нормативно-правових актів, що регламентують авіаційну діяльність в
Україні; надавати достовірну інформацію у доказовій документації; своєчасно повідомляти про зміни характеристик аеродрому,
зазначених в Сертифікаті та доказовій документації. 5.3.2. Експлуатант аеродрому повинен мати один примірник
оформленої сертифікаційної справи з усіма змінами.
6. Сертифікація аеродромів
6.1. Загальна процедура 6.1.1. Процедура сертифікації аеродромів складається з: прийняття та реєстрації заявки; попередньої оцінки заявки з письмовим повідомленням Заявника
про її прийняття або відхилення; експертизи заявки і доказової документації з письмовим
повідомленням Заявника про виявлені недоліки; отримання від експлуатанта аеродрому документів про усунення
недоліків, виявлених при експертизі доказової документації, та
перевірки їх усунення; проведення перевірки аеродрому на відповідність
сертифікаційним вимогам; оформлення акта за результатами перевірки з повідомленням про
виявлені недоліки; отримання від експлуатанта аеродрому документів про усунення
недоліків, виявлених при сертифікаційній перевірці; проведення повторної перевірки аеродрому (у разі
необхідності); підготовки рішення Укравіатрансу про видачу (невидачу)
Сертифіката аеродрому за результатами перевірки; оформлення Сертифіката аеродрому та його видачі (або
складання мотивованої відмови у видачі або продовженні
Сертифіката); контролю за сертифікованим аеродромом. 6.1.2. Власник Сертифіката зобов'язаний узгоджувати з
Укравіатрансом: завдання на проектування нового будівництва, розширення,
реконструкцію і технічне переобладнання аеродрому та наземного
аеродромного обладнання; окремі випадки експлуатації аеродромів, що не передбачені
Сертифікатом. При проектуванні нового та реконструкції діючого аеродрому, а
також в інших необхідних випадках Заявник або власник Сертифіката
аеродрому повинен отримати узгодження в Укравіатрансі. 6.1.3. Експлуатант аеродрому повинен протягом місяця письмово
повідомити в Укравіатранс про зміну: найменування організації; юридичної адреси; форми власності, складу засновників, відомчої належності. 6.1.4. Після закінчення терміну дії Сертифіката аеродрому
Сертифікат та/або додаток повинні бути повернені до Укравіатрансу
в місячний термін. 6.1.5. У разі втрати Сертифіката можлива видача його
дубліката.
6.2. Заявка на сертифікацію 6.2.1. Заявка на сертифікацію (додаток 1) і доказова
документація надаються експлуатантом аеродрому в таких випадках: при первинній сертифікації аеродрому; при відновленні після анулювання або призупинення дії
Сертифіката; після реконструкції (модернізації) аеродрому; при закінченні терміну дії виданого Сертифіката; при необхідності оформлення змін або доповнень до раніше
виданого Сертифіката. 6.2.2. До заявки повинні додаватися такі документи: зобов'язання Заявника на сертифікацію аеродрому (додаток 2); наказ керівника авіапідприємства про створення комісії щодо
підготовки аеродрому до сертифікації; доказова документація (додаток 3) з актами наземної та
льотної перевірок наземних засобів радіо- і світлотехнічного
забезпечення польотів (проведених не раніше ніж за шість місяців
до подачі заявки); акт останньої інспекційної перевірки аеродрому
Укравіатрансом; копії договорів щодо аеропортової діяльності, які виконуються
сторонніми організаціями (протипожежне забезпечення,
аварійно-рятувальні роботи, утримання аеродромних покриттів та
інше); документ, що регламентує виконання польотів у районі
аеродрому (після проведення експертизи повертається Заявнику). 6.2.3. Заявка на сертифікацію з комплектом документації та
сплата державних зборів є підставою для їх розгляду
Укравіатрансом. Заявка без повного комплекту документів згідно з
підпунктом 6.2.2 цих Правил та сплати державних зборів до розгляду
не приймається. 6.2.4. Заявка та всі документи, що подаються до
Укравіатрансу, повинні надходити в оригіналах або завірених
копіях. Посилання на назви документів виконуються мовою оригіналу
документа. 6.2.5. Заявка на продовження строку дії Сертифіката аеродрому
подається за чотири місяці до закінчення строку дії чинного
Сертифіката. 6.2.6. Підготовка заявки покладається на Заявника, який є
відповідальним за достовірність відомостей, викладених у заявці і
доказовій документації. 6.2.7. Укравіатранс може відхилити заявку в разі невиконання
вимог пунктів 6.2.3 та 6.2.4 цих Правил. 6.2.8. Укравіатранс має право залучати для перевірки
доказової документації та перевірки аеродрому сертифікаційні
центри, спеціалістів авіаційних підприємств та відповідних
експертів.
6.3. Попередня оцінка заявки та експертиза доказової
документації 6.3.1. Попередня оцінка заявки проводиться в десятиденний
термін з дня її реєстрації. Укравіатранс повинен у цей термін
повідомити Заявника про прийняття або відхилення (у разі
невиконання вимог цих Правил) заявки. 6.3.2. Попередня оцінка заявки з доказовою документацією
повинна визначити її повноту і доцільність подальшого розгляду. 6.3.3. При попередній оцінці заявки з доказовою документацією
перевіряються: наявність інформації про відповідність аеродрому і його
елементів діючим нормативним (сертифікаційним) вимогам; інформація про наявність обладнання, необхідного для
експлуатації аеродрому, та відповідність його встановленим
вимогам; комплектність доказової документації. 6.3.4. При позитивному результаті попередньої оцінки заявки з
наданою документацією Заявнику повідомляється на протязі десяти
робочих діб про прийняття заявки до експертизи і надається
план-графік проведення сертифікаційних процедур. При негативному результаті попередньої оцінки заявки з
наданою документацією Заявнику повертається заявка з поясненням
причин повернення. 6.3.5. Експертиза доказової документації проводиться протягом
місяця з дня її реєстрації. 6.3.6. При експертизі доказової документації перевіряються
елементи аеродрому та його обладнання на відповідність
сертифікаційним вимогам. 6.3.7. В окремих випадках допускаються відхилення від діючих
сертифікаційних вимог аеродромів за умови, що ці відхилення
компенсуються введенням заходів, що забезпечують еквівалентний
рівень безпеки польотів. У цих випадках Заявник готує висновок про забезпечення
еквівалентного рівня безпеки польотів за формою (додаток 4),
погоджує його з відповідним підрозділом Укравіатрансу, до функцій
якого відноситься дане відхилення, та управлінням розвитку та
сертифікації аеропортів. Після узгодження висновок затверджується заступником
керівника Укравіатрансу і вступає в дію з моменту його
затвердження. 6.3.8. Заявник зобов'язаний усунути зазначені недоліки та
повідомити Укравіатранс з поданням необхідних доказових документів
або змін до доказової документації. 6.3.9. Заявка, щодо якої недоліки не усунені протягом трьох
місяців з дня надання зауважень, анулюється, а сплачені державні
збори не повертаються. 6.3.10. Заявник може повторно подати заявку на загальних
підставах.
6.4. Сертифікаційна перевірка 6.4.1. Сертифікаційна перевірка аеродромів комісією
Укравіатрансу проводиться з метою: визначення на місці
відповідності аеродрому сертифікаційним вимогам і представленим
Заявником документам, а також визначення складу і стану об'єктів
аеродрому та наземного обладнання, технічного оснащення,
організації забезпечення безпеки польотів, організації
експлуатації аеродрому і об'єктів, процедури системи якості та
відповідального за систему якості; переконання в тому, що будівлі,
адміністративні приміщення, контрольні зони радіотехнічного
забезпечення польотів та інші об'єкти мають відповідне оснащення,
безперебійно функціонують, придатні для виконання передбачених
завдань. 6.4.2. Комісія для перевірки аеродрому призначається
Укравіатрансом. 6.4.3. За результатами перевірки протягом 10 діб оформлюється
акт, у якому наводяться результати перевірки, даються зауваження і
рекомендації з усунення недоліків. 6.4.4. На підставі затвердженого акта перевірки Заявник
зобов'язаний усунути недоліки та повідомити про це Укравіатранс. Право відстрочити усунення недоліків, що несуттєво впливають
на безпеку польотів, має Укравіатранс. 6.4.5. Укравіатранс розглядає результати перевірки і заходи
експлуатанта аеродрому щодо усунення недоліків, зазначених в акті.
У разі необхідності проводиться повторна перевірка. За її
результатами складається відповідний акт. 6.4.6. Заявка, за якою з вини Заявника не прийнято рішення
про видачу Сертифіката протягом двох місяців з дня проведення
перевірки, анулюється. Сплачені державні збори не повертаються. Заявник може
повторно подати заявку на загальних підставах.
6.5. Видача Сертифіката 6.5.1. У разі позитивних результатів експертизи доказової
документації, сертифікаційної перевірки та оформлення всіх
належних документів за її результатами Укравіатранс приймає
рішення про видачу Сертифіката аеродрому (додаток 5) та додатка до
Сертифіката (додаток 6), продовження терміну його дії або внесення
до нього змін. 6.5.2. Сертифікат реєструється у встановленому порядку в
Укравіатрансі і видається на термін до трьох років. 6.5.3. Реєстраційний номер Сертифіката складається з трьох
частин: літер АП (аеродром придатний); реєстраційного індексу адміністративної одиниці, у якій
розташований аеродром; реєстраційного номера аеродрому. 6.5.4. Сертифікат разом із додатком видається Заявнику чи
особі, яка ним уповноважена на вчинення цих дій. Сертифікат
набуває чинності з моменту дати введення його в дію.
6.6. Продовження терміну дії Сертифіката аеродрому 6.6.1. Продовження терміну дії Сертифіката здійснюється за
заявкою експлуатанта аеродрому за процедурою, аналогічною видачі
первинного Сертифіката. 6.6.2. У разі відповідного звернення експлуатанта аеродрому
та надання ним необхідного обгрунтування керівник Укравіатрансу
або його заступник має право продовжити термін дії Сертифіката
аеродрому до шести місяців без проведення процедури сертифікації в
повному обсязі. Ця процедура не може використовуватися більше двох
разів.
6.7. Унесення змін до Сертифіката аеродрому 6.7.1. Для внесення змін до додатка до Сертифіката та
доказової документації експлуатант аеродрому повинен подати до
Укравіатрансу заявку (додаток 7) з необхідними документами. 6.7.2. Заявка про внесення змін розглядається Укравіатрансом
у відповідності до пункту 6.3. 6.7.3. Укравіатранс визначає строки проведення
сертифікаційної перевірки щодо внесення змін (при необхідності).
Процедура сертифікаційної перевірки проводиться відповідно до
вимог пункту 6.4 цих Правил. 6.7.4. У разі позитивного результату сертифікаційної
перевірки та оформлення всіх необхідних документів Укравіатранс
відповідно до підпункту 6.5.1 приймає рішення про внесення змін до
додатка Сертифіката та доказової документації. Сертифікат та/або
додаток, що втратили чинність, повинні бути повернуті до
Укравіатрансу при отриманні нових документів.
7. Контроль за аеродромами
7.1. Організація інспектування 7.1.1. Укравіатранс здійснює контроль за діяльністю
сертифікованих аеродромів з метою забезпечення безпечних і
надійних повітряних перевезень та підтримки їх діяльності на рівні
сертифікаційних вимог у процесі експлуатації шляхом проведення
інспекційних перевірок аеродромів. 7.1.2. Передбачені такі види контролю: планові інспекційні перевірки, що визначені планом-графіком
інспектування, затвердженим Укравіатрансом та доведеним до
експлуатанта аеродрому. Періодичність планових інспекційних
перевірок визначається Укравіатрансом (не рідше одного разу в
міжсертифікаційний період); позапланові інспекційні перевірки, що проводяться за рішенням
Укравіатрансу, для контрольної оцінки відповідності аеродрому
вимогам цих Правил, виконання умов та обмежень, установлених під
час видачі Сертифіката; експертна оцінка інформації експлуатанта аеродрому, що
подається до Укравіатрансу, без проведення інспекційних перевірок. 7.1.3. Експлуатант аеродрому повинен створити всі умови для
роботи інспекційної групи Укравіатрансу. 7.1.4. Процедура інспекційної перевірки повинна відповідати
вимогам цих Правил. Матеріали перевірки зберігаються разом з
доказовою документацією.
7.2. Інспектування аеродромів 7.2.1. Після прибуття на аеродром інспектор повинен
представитися керівництву аеропорту, пред'явити своє посвідчення,
ознайомити з планом проведення інспекційної перевірки. 7.2.2. У ході інспектування для підтвердження виконання
встановлених процедур, вимог, правил і практичних методів
інспектори повинні керуватися виключно вимогами авіаційних правил
України. 7.2.3. Під час проведення інспектування аеродромів інспектори
повинні переконатися в тому, що будівлі, споруди, адміністративні
приміщення, контрольні зони радіотехнічного забезпечення польотів,
проведення технічних робіт та інші об'єкти мають відповідне
оснащення, безперебійно функціонують, придатні для виконання
передбачених завдань і відповідають сертифікаційним вимогам. 7.2.4. Результати інспекційної перевірки повідомляються
експлуатанту аеродрому з оформленням акта, за яким Укравіатранс
приймає відповідне рішення. В акті вказуються всі виявлені
недоліки з термінами їх усунення та рекомендовані заходи.
7.3. Позапланове інспектування 7.3.1. Підстави для проведення позапланової інспекторської
перевірки аеродрому: інформація про зниження рівня безпеки польотів і АБ; виявлення невідповідності аеродрому діючим сертифікаційним
вимогам, що виникли в процесі його експлуатації; профілактика авіаційних подій, що проводиться Укравіатрансом. 7.3.2. Позапланове інспектування проводиться за програмою, що
розробляється залежно від причини проведення інспектування і
затверджується заступником керівника Укравіатрансу. 7.3.3. Результати інспектування оформляються згідно з
підпунктом 7.2.4.
7.4. Заходи впливу 7.4.1. Якщо в процесі інспекційної перевірки з'ясовується, що
власник Сертифіката порушив або не в змозі підтримувати
відповідність сертифікаційним вимогам та умовам Сертифіката
аеродрому, то спеціаліст, який інспектує, повинен інформувати про
виявлені порушення експлуатанта аеродрому, скласти акт за
результатами виявлених недоліків та вимагати вжиття заходів щодо
їх усунення. 7.4.2. У тих випадках, коли спеціаліст, який інспектує,
вважає, що безпека польотів або АБ потребують вжиття негайних
заходів, він може припинити виконання польотів, відмінити
розпорядження керівного складу експлуатанта аеродрому, якщо вони
суттєво суперечать вимогам забезпечення безпеки польотів та АБ, і
негайно надати керівництву Укравіатрансу інформацію про загрозу
безпеці польотів і АБ для прийняття відповідного рішення. Експлуатант аеродрому повинен надати інспектору необхідні
засоби зв'язку. 7.4.3. Експлуатант аеродрому може оскаржити дії інспектора
шляхом направлення до Укравіатрансу відповідної заяви та
документів, що підтверджують неправомірність його дій. 7.4.4. Укравіатранс може застосувати такі заходи: обмежити умови дії Сертифіката аеродрому; призупинити дію Сертифіката аеродрому; анулювати Сертифікат аеродрому. 7.4.5. У разі призупинення дії Сертифіката експлуатант
аеродрому повинен усунути виявлені недоліки. Неусунення недоліків
протягом трьох місяців призводить до анулювання Сертифіката
аеродрому.
Заступник директора Ю.І.Кордянін

Додаток 1
до п. 6.2.1 Правил
сертифікації цивільних
аеродромів України
Керівнику Укравіатрансу ____________________________

ЗАЯВКА

Прошу видати (продовжити строк дії) Сертифікат(а) на аеродром __________________________________________________________________
1. Власник аеродрому ________________________________________
2. Експлуатант аеродрому ____________________________________
3. Місцезнаходження (місце проживання) власника аеродрому ___
4. Юридична адреса (місце проживання) експлуатанта аеродрому __________________________________________________________________
5. Сертифікат аеродрому N____, виданий ____, термін дії _____
6. Клас аеродрому ___________________________________________
7. Аеродром з МКпос ____, обладнаний за ____ категорією ІКАО;
з МКпос ____, обладнаний за ____ категорією ІКАО
8. Аеродром відповідає ______________________________________
(указати назву документа, який містить
сертифікаційні вимоги)
9. За відхиленням від вимог пунктів _________________________
(указати назву документа, __________________________________________________________________
який містить сертифікаційні вимоги)
запроваджені заходи, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки
польотів.
Додатки: (дається перелік документів згідно з
підпунктом 6.2.2)
____________________________
М. П. (підпис)

Додаток 2
до п. 6.2.2 Правил
сертифікації цивільних
аеродромів України

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
заявника на сертифікацію аеродрому

Цим запевняю, що аеродром ____ відповідає сертифікаційним
вимогам, інформація в поданій документації відповідає фактичному
стану та ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:
1. Експлуатувати та утримувати аеродром та його обладнання
відповідно до сертифікаційних вимог.
2. Забезпечувати контроль за станом приаеродромної території
та висотними перешкодами.
3. Забезпечувати відповідність інформації щодо аеродрому в
об'єднаному пакеті аеронавігаційної інформації, інструкції з
виконання польотів у районі аеродрому та сертифікаційній
документації фактичному стану аеродрому та його обладнання шляхом
своєчасної підготовки та погодження матеріалів для внесення змін
до зазначених документів.
4. Одержувати від Укравіатрансу погодження на зміни
характеристик аеродрому.
5. Одержувати погодження згідно з вимогами п. 6.1.2
Правил сертифікації цивільних аеродромів.
6. Допускати на аеродром та сприяти роботі представників
Укравіатрансу для інспектування стану аеродрому та його
обладнання.
____________________________
М. П. (підпис) ____________________________
(посада) ____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 3
до п. 6.2.2 Правил
сертифікації цивільних
аеродромів України

ДОКАЗОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Акт обстеження аеродрому на відповідність
сертифікаційним вимогам.
Розділ 2. Робоча площа аеродрому
2.1. Таблиці відповідності: наявних злітних та посадкових дистанцій ЗПС (на кожний
напрямок посадки); фізичних характеристик аеродрому і денного маркування
елементів аеродрому (на кожну ЗПС); стану та міцності покриттів аеродрому.
2.2. Акт обстеження елементів аеродрому.
2.3. Висновки про міцність штучних покриттів аеродрому.
2.4. Розрахунок довжини ЗПС у стандартних умовах.
2.5. Інструкція, що визначає порядок орнітологічного
забезпечення.
2.6. Технологія взаємодії служб, які забезпечують польоти.
2.7. Схеми: Генеральний план аеродрому (М 1:10000 або 1:5000) з
нанесенням ЗПС, ЛС, спланованої частини ЛС, вільних зон, РД, МС,
перону, аварійно-рятувальних станцій, перешкод у межах аеродрому,
засобів РТЗ, денного маркування ЗПС та РД; поздовжній профіль по осі ЗПС; схеми маркування аеродромних покриттів МС та/або перону
(М 1:1000 або 1:2000).
Розділ 3. Обмеження та врахування перешкод
3.1. Таблиця відповідності перешкод у районі аеродрому.
3.2. Акт обстеження приаеродромної території, до якого
входять: перелік перешкод аеродрому; розрахункові таблиці.
3.3. Карти, схеми: планшети топографічних карт приаеродромної території (для
аеродрому класу А, Б, В, Г - R - 50 км, класу Д, Е і
некласифікованого - 25 км) з планом зовнішньої горизонтальної
обмежувальної поверхні (для аеродрому класу А, Б, В, Г - R -
15 км, класу Д, Е і некласифікованого - 8 км) (М 1:100000) у
системі координат, яка офіційно прийнята та застосовується та
території України (СК 1942 р.); план взаємного розташування поверхонь обмеження: перехідної,
внутрішньої горизонтальної, конічної, заходження на посадку та
зльоту (для кожного напрямку із сіткою географічних координат
/М 1:50000/); план внутрішньої поверхні заходження на посадку, внутрішньої
перехідної поверхні та поверхні перерваної посадки для ШЗПС,
обладнаної за I, II або III категоріями (для кожного напрямку
посадки М 1:10000); карта місцевості для точного заходження на посадку (для
категорованих напрямків посадки) з профілем по осі подовження ШЗПС
(у межах від БПРМ до БПРМ); карта аеродромних перешкод типу А (для міжнародних
аеропортів).
Розділ 4. Радіотехнічне забезпечення польотів
та диспетчерські пункти УПР
4.1. Таблиця відповідності засобів РТЗ польотів,
диспетчерських пунктів УПР аеродрому, схема та порядок взаємодії
служби ОПР з аеропортовими службами при обслуговуванні повітряного
руху та схема організації авіаційного електрозв'язку.
4.2. Акти льотних перевірок засобів РТЗ польотів. Протоколи наземних перевірок засобів РТЗ польотів та
диспетчерських пунктів зберігаються у відповідній службі Заявника
та подаються Укравіатрансу на його запит.
4.3. Схема розміщення радіотехнічного обладнання аеродрому
щодо ЗПС.
4.4. Протокол наземної перевірки маркування критичних зон РМС
та схеми зон з розмірами (при наявності РМС).
4.5. Протокол наземної перевірки засобів об'єктивного
контролю.
4.6. Акт льотної перевірки з оцінки якості зв'язку.
4.7. Перелік дозволів та/або посвідчень на засоби РТЗ
польотів та авіаційного електрозв'язку.
Розділ 5. Візуальні засоби забезпечення польотів
Таблиця відповідності системи світлосигнального обладнання
(на кожний напрямок посадки).
5.1. Акт наземної перевірки світлосигнальної системи.
5.2. Акти льотних перевірок світлосигнальної системи з
фотографіями (на кожний напрямок посадки).
5.3. Акт перевірки прожекторного освітлення перону та МС.
5.4. Акт перевірки світлоогородження.
5.5. Копія посвідчення придатності до експлуатації
світлосигнальної системи.
5.6. Схеми: розміщення світлосигнального обладнання аеродрому (вогні
наближення, ЗПС, РД, світлові покажчики тощо); прожекторного освітлення перону та МС.
Примітка. Протоколи наземних перевірок ССО зберігаються у
відповідній службі Заявника та подаються Укравіатрансу на його
запит.
Розділ 6. Метеорологічне забезпечення польотів
6.1. Таблиця відповідності метеообладнання аеродрому.
6.2. Акт перевірки метеообладнання.
6.3. Схема розміщення метеообладнання та природних орієнтирів
на аеродромі, яке затверджене керівником авіапідприємства.
Розділ 7. Електрозабезпечення та електротехнічне
обладнання аеродрому
7.1. Таблиця відповідності електропостачання та
електротехнічного обладнання аеродрому.
7.2. Акт перевірки електропостачання та електротехнічного
обладнання аеродрому.
7.3. Схема електрозабезпечення аеродрому, об'єктів засобів
ОПР, посадки, радіонавігації, зв'язку, метеообладнання,
аварійно-рятувальних станцій.
Розділ 8. Забезпечення безпеки на аеродромі
8.1. Копія чинного сертифіката служби авіаційної безпеки на
аеродромі або документація з авіаційної безпеки, погоджена з
Укравіатрансом: - програма забезпечення авіаційної безпеки; - наказ про призначення особи, відповідальної за організацію
АБ; - свідоцтво про підготовку персоналу з АБ; - посадова інструкція відповідальної особи.
Розділ 9. Аварійно-рятувальне
та протипожежне забезпечення
9.1. Таблиця відповідності засобів аварійно-рятувального та
протипожежного забезпечення польотів.
9.2. Акти перевірки аварійно-рятувального та протипожежного
забезпечення.
Розділ 10. Інформація щодо персоналу
10.1. Інформація щодо штатного розкладу та фактичної
наявності персоналу, а також копії наказів про призначення
відповідальних посадових осіб за напрямками забезпечення
діяльності штурманська, аеродромна, радіотехнічна,
електротехнічна, світлотехнічна, метеорологічна, авіаційна
безпека, протипожежна безпека, пошуково-рятувальна служба.
Примітки: 1. Висновки про забезпечення еквівалентного рівня безпеки
польотів при наявності відступів від сертифікаційних вимог, у разі
необхідності, додаються до кожного розділу. 2. До доказової документації додається Керівництво з
використання аеродрому з системою якості. 3. При необхідності, Укравіатранс може вимагати інші
документи, що стосуються сертифікації аеродрому, якщо надана
інформація неповна або суперечить сертифікаційним вимогам.

Додаток 4
до п. 6.3.7 Правил
сертифікації цивільних
аеродромів України
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник керівника Укравіатрансу _________________________________
"___"______________ 200___ р.

ВИСНОВОК
про забезпечення еквівалентного рівня
безпеки польотів на аеродромі ______________ при
наявності відхилень від сертифікаційних вимог
(щодо якого елемента аеродрому
або аеродромного обладнання розроблений висновок)

1. Суть відхилень із зазначенням: - пункту нормативно-правового акта; - сертифікаційних вимог; - нормативного показника; - фактичного показника.
2. Причини, з яких допущені відхилення ______________________ __________________________________________________________________
3. Заходи, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки
польотів у разі даних відхилень __________________________________________________________________
4. Висновок про забезпечення еквівалентного рівня безпеки (з
урахуванням заходів, виконаних у п. 3) ___________________________ __________________________________________________________________
Генеральний директор аеропорту ___________ ________________
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління _____________________ ________________
Начальник управління розвитку
та сертифікації аеропортів _______________ ________________

Додаток 5
до п. 6.5.1 Правил
сертифікації цивільних
аеродромів України

------------------------------------------------------------------ У К Р А Ї Н А Державний U K R A I N E
МІНІСТЕРСТВО Герб MINISTRY OF
ТРАНСПОРТУ України TRANSPORT
ДЕРЖАВНИЙ STATE DEPARTMENT OF
ДЕПАРТАМЕНТ AVIATION TRANSPORT
АВІАЦІЙНОГО
ТРАНСПОРТУ ------------------------------------------------------------------

СЕРТИФІКАТ АЕРОДРОМУ
AERODROME CERTIFICATE
N АП 00 - 00

Цим засвідчується, що
This certifies that
Аеродром ________________________________ Aerodrome
Місцезнаходження аеродрому ________________________________ Location of Aerodrome
відповідає вимогам законодавства України про цивільну авіацію
і здатний забезпечити польоти повітряних суден, що є в додатку до
цього сертифіката. Сертифікат не підлягає передаванню і дійсний
протягом зазначеного терміну, якщо від нього не відмовляться, не
буде тимчасово зупинена його дія або він не буде анульований. meets the requirements of Ukraine Aviation Laws under
guaranteeing of flights that are contained in the attached
Appendix. This Certificate is not transferable and, unless sooner
suspended or revoked, will continue in effect until otherwise
terminated.
Дата введення в дію: "___"_________ 200___ р.
Effective date
Сертифікат діє до "___"_________ 200___ р.
The certificate is valid till
Керівник (заступник керівника) __________________
Director (Deputy Director)
М. П.
Примітка. Відповіді на питання дублюються англійською мовою
тільки для міжнародних аеропортів.

Додаток 6
до п. 6.5.1 Правил
сертифікації цивільних
аеродромів України

------------------------------------------------------------------ У К Р А Ї Н А Державний U K R A I N E
МІНІСТЕРСТВО Герб MINISTRY OF
ТРАНСПОРТУ України TRANSPORT
ДЕРЖАВНИЙ STATE DEPARTMENT OF
ДЕПАРТАМЕНТ AVIATION TRANSPORT
АВІАЦІЙНОГО
ТРАНСПОРТУ ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА АЕРОДРОМУ N АП 00-00
APPENDIX TO AERODROME CERTIFICATE

Цей додаток до сертифіката доповнює загальні положення
сертифіката і не діє окремо без сертифіката. The present appendix to Aerodrome Certificate supplements
basic provisions of the Aerodrome Certificate and does not act
without the Certificate.
1. Найменування аеродрому ___________________________________ Name of Aerodrome
2. Власник аеродрому ________________________________________ Aerodrome owner
3. Власник сертифіката ______________________________________ Certificate Holder
4. Експлуатант аеродрому ____________________________________ Aerodrome operator
5. Клас (код) аеродрому (віднесення до гірського) ___________ Class of Aerodrome (identified as mountain aerodrome)
6. Розміри ЗПС і тип покриття _______________________________ Dimension of runway, type of pavement
7. У який час доби і року аеродром придатний до експлуатації __________________________________________________________________
At what time of day and season aerodrome is verified for
operation
8. Аеродром обладнаний посадковими системами ________________ Aerodrome is equipped with landings systems
9. Аеродром придатний до прийняття повітряних суден індексу
(коду) ___________________________________________________________ Aerodrome is ready for aircraft operation code
10. Аеродром має ШЗПС, що обладнана для _________ заходження
на посадку Aerodrome is admitted to aircraft operation corresponding
with minimum
за _______ категорією посадки ІКАО з МК пос. ______;
category of landing ICAO with MH
за _______ категорією посадки ІКАО з МК пос. ______
category of landing ICAO with MH
11. Додаткові відомості: ____________________________________
Дата введення в дію "____"__________200___ р.
Effective date
Додаток до сертифіката діє до "____"__________200___ р.
Appendix to certificate is valid till
Керівник (заступник керівника) __________________
Director (Deputy Director)
М. П.
Примітка. Відповіді на питання дублюються англійською мовою
тільки для міжнародних аеропортів.

Додаток 7
до п. 6.7.1 Правил
сертифікації цивільних
аеродромів України
Заступнику керівника
Укравіатрансу

ЗАЯВКА

Прошу внести зміни до _______________________________________
(друкується потрібне)
Запропоновані зміни: ________________________________________
(надається стислий опис поправок) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стан аеродрому з уведенням змін, наведених у поправках,
відповідає вимогам _______________________________________________
(указується документ із сертифікаційними вимогами)
Додаток: зміни та доповнення до доказової документації та ___
на ______ аркушах
М. П. ____________________________
(підпис)
____________________________
(посада)
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)вгору