Документ z0784-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2017, підстава - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
06.08.2009 N 458
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2009 р.
за N 784/16800
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Назву рахунку 2606 П "Рахунки платників податку на додану
вартість" групи рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів
господарювання" розділу 26 "Кошти клієнтів банку" класу 2
"Операції з клієнтами" Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі
змінами), викласти в такій редакції: "2606 П Цільові кошти на фінансування ЄВРО - 2012".
2. Назву та призначення рахунку 2606 П "Рахунки платників
податку на додану вартість" групи рахунків 260 "Кошти на вимогу
суб'єктів господарювання" розділу 26 "Кошти клієнтів банку" класу
2 "Операції з клієнтами" Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0919-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами), викласти в такій редакції: "2606 П Цільові кошти на фінансування ЄВРО - 2012 Призначення рахунку: облік коштів на вимогу, цілі
використання яких обумовлені законодавством України. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень згідно з
режимом функціонування рахунків. За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за
призначенням".
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів
центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для керівництва і використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови А.В.Шаповаловвгору