Документ z0783-11, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2014, основание - z2181-13, z2180-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
21.04.2011 N 454
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 783/19521

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (щодо розкриття
інформації емітентами цінних паперів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2826 ( z2180-13 ) від 03.12.2013
N 2827 ( z2181-13 ) від 03.12.2013 }

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 39-41 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Закону України "Про
акціонерні товариства" ( 514-17 ) та з метою узгодження
нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2826 ( z2180-13 )
від 03.12.2013 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2827 ( z2181-13 )
від 03.12.2013 }

3. Департаменту моніторингу фондового ринку (О.Табала)
забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
5. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його
офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії М.Бурмаку.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України Л.І.Нетудихата
Голова Аудиторської палати України І.І.Нестеренко
Протокол засідання Комісії
від 21.04.2011 N 16вверх