Документ z0782-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2019  № 2145/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2019 р.
за № 782/33753

Про внесення змін до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Відповідно до підпункту 74 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1419/27864, такі зміни:

1) у пункті 2 розділу I слова та цифру «, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку» виключити;

2) у пункті 2 розділу IV:

в абзаці першому слова та цифру «, або прикріпленням у цьому пункті марки апостиля, зразок та опис якої визначено в додатку 4 до Порядку» виключити;

в абзаці другому слова «або на це місце прикріплюється марка апостиля» виключити;

3) у додатках до Порядку:

додаток 1 виключити.

У зв’язку з цим додатки 2-4 вважати відповідно додатками 1-3.

У тексті Порядку посилання на додатки 2-4 замінити відповідно посиланнями на додатки 1-3;

у додатку 2:

у зразку печатки цифри «33» замінити цифрами «12345678»;

абзац четвертий опису печатки викласти в такій редакції:

«нижнім рядком - порядковий номер печатки, що відповідає ідентифікаційному коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України, який з обох боків виділено семикутними зірочками.»;

додаток 3 виключити.

2. Установити, що:

офіційні документи, видані органами юстиції та судами, а також документи, оформлені нотаріусами України, з проставленим апостилем, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів у формі електронного документа, засвідченим маркою апостиля з дотриманням вимог законодавства, є дійсними та обміну не підлягають;

використання печатки, зразок та опис якої визначено у додатку 2 до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1419/27864, з урахуванням внесених цим наказом змін посадовими особами відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України здійснюється з 01 серпня 2019 року.

3. Начальникам Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях та у місті Києві забезпечити виготовлення печаток відповідно до зразка та опису, визначених у додатку 2 до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1419/27864, з урахуванням внесених цим наказом змін.

4. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. генерального директора
державного підприємства
«Національні інформаційні системи»

В. Легкийвгору