Документ z0782-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2017  № 540


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2017 р.
за № 782/30650

Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу

Відповідно до пункту 100.10 статті 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу;

форму Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу.

2. Державній фіскальній службі України забезпечити протягом 120 днів розробку власного програмного забезпечення для виконання вимог цього наказу.

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Hаказ Міністерства фінансів
України
30.05.2017  № 540


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2017 р.
за № 782/30650

ПОРЯДОК
ведення Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 100.10 статті 100 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Цей Порядок визначає процедуру внесення інформації до Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу (далі - Реєстр заяв), систему обліку інформації про заяви та інші документи, пов’язані з наданням розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу, та механізм ведення такого Реєстру заяв.

2. Занесення даних до Реєстру заяв забезпечується контролюючим органом, у якому обліковуються грошові зобов’язання чи податковий борг платника податків або до якого подано заяву про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу (далі - заява).

3. За кожною із отриманих заяв до Реєстру заяв вносяться дані, визначені Податковим кодексом України, згідно із формою Реєстру заяв, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2017 року № 540.

4. Операційний день для отримання заяв дорівнює робочому часу робочого дня контролюючого органу.

Інформація про заяви, отримані протягом операційного дня, що підтверджується відміткою контролюючого органу, вноситься до Реєстру заяв протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

У разі надходження заяви до контролюючого органу після завершення операційного дня інформація про таку заяву вноситься до Реєстру заяв протягом наступного операційного дня.

5. Контролюючі органи забезпечують своєчасне внесення інформації до Реєстру заяв протягом двох робочих днів з дня прийняття або отримання рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу та/або укладення відповідного договору з платником податків. Інформація, що вноситься до Реєстру заяв, відображається датою, зазначеною у відповідному документі.

6. Реєстр заяв розміщується на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

Реєстр заяв ведеться у відкритому доступі.

Інформація у Реєстрі заяв оновлюється щодня в міру надходження.

Держателем Реєстру заяв є Державна фіскальна служба України.

В. о. директора
Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку

Л.В. ГапоненкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2017  № 540

РЕЄСТР
заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу

В. о. директора
Департаменту прогнозування
доходів бюджету та методології
бухгалтерського обліку
Л.В. Гапоненковгору