Документ z0781-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2014. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.06.2014  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2014 р.
за № 781/25558

Про затвердження Змін до Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до статей 21, 34, 38, 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою правління Фонду від 25 березня 2008 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2008 року за № 545/15236, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

В. Іванкевич

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра охорони здоров'я України

Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апарату
Н. СкрипкаМ.Ю. Бродський

О. Толстанов


В. Іванкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
12.06.2014 № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2014 р.
за № 781/25558

ЗМІНИ
до Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

1. У тексті Положення та додатках до нього слова «лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛКК ЛПЗ)», «лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу», «ЛКК ЛПЗ» замінити словами «ЛКК закладу охорони здоров’я» у відповідних відмінках.

2. У главі 1:

пункт 1.2 після слів «які спричинили втрату працездатності» доповнити словами «(далі - Закон)»;

у пункті 1.7:

абзац перший після слів «тифлокомплексами синтезу мови» доповнити словами «з необхідним програмним забезпеченням»;

абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: «Забезпечення потерпілих апаратно-програмними комп’ютерними тифлокомплексами синтезу мови проводиться один раз на п’ять років.».

3. У главі 4:

абзац одинадцятий пункту 4.7 доповнити новим реченням такого змісту:

«В інших випадках дострокова заміна протеза можлива за рішенням робочих органів виконавчої дирекції Фонду.»;

у пункті 4.11 слова «Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» замінити словом «Законом».

4. У пункті 5.1 глави 5:

в абзаці першому цифри «07» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Якщо потерпілий за висновком МСЕК або ЛКК закладу охорони здоров’я не може користуватися засобами пересування та іншими технічними засобами реабілітації серійного виробництва, він може бути забезпечений засобом пересування та іншими технічними засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням.».

Начальник управління
організації надання
медико-соціальних послугВ. Михальськавгору