Документ z0781-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.09.2009. Подивитися в історії? )

                                                          

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
23.07.2009 N 127
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2009 р.
за N 781/16797

Про внесення змін
до Інструкції з оформлення
органами Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) та пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Інструкції з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів про адміністративні
правопорушення, затвердженої постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 24.04.2003 N 196 ( z0382-03 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.05.2003 за
N 382/7703, такі зміни:
1.1. Абзац четвертий пункту 2.5 після слів "адміністративному
стягненню" доповнити словами "та дата сплати штрафу".
1.2. Доповнити новим пунктом 4.6 такого змісту: "4.6. У порядку примусового виконання постанови про
накладення штрафу з правопорушника стягується подвійний розмір
штрафу".
1.3. Додаток 2 викласти у такій редакції:
"Додаток 2
до Інструкції з оформлення
органами Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ПОСТАНОВА N _____
про накладення штрафу

"___" ____________ 20__ року м. _________
Я,__________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
розглянувши матеріали перевірки щодо додержання законодавства
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття _________________________________________________________________
(назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації,
________________________________________________________________,
посада, прізвище, ім'я та по батькові власника, посадової особи)
УСТАНОВИВ:
_________________________________________________________________
(указати склад порушень) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
що зафіксовано протоколом про адміністративне правопорушення
від "___" ________ 20__ року N ___
На підставі частини ______ статті 165-3, керуючись статтею
244-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини
першої статті 38 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття", та відповідно до
Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
ПОСТАНОВИВ:
1. Притягнути ____________________________________________ до
(прізвище, ім'я, по батькові правопорушника)
адміністративної відповідальності за частиною ____
статті _______ КУпАП і накласти на нього (неї) адміністративне
стягнення у вигляді штрафу в розмірі ___________________ гривень.
(цифрами і словами)
2. Зазначена сума штрафу перераховується на рахунок
N __________________________________ у банку ________________________________________________________________,
(реквізити банку, платіжні реквізити)
за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення
правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.
3. Відповідно до частини першої статті 307 Кодексу України
про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачений
порушником не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення йому цієї
постанови, а в разі оскарження або опротестування такої
постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня
повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
4. Відповідно до статті 308 КУпАП у разі несплати __________________________________________________________ штрафу
(прізвище, ім'я, по батькові правопорушника)
у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, ця
постанова надсилається для примусового виконання до органу
державної виконавчої служби.
У порядку примусового виконання цієї постанови органами
державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний
розмір штрафу в розмірі ______________________________ гривень.
(цифрами і словами) Ця постанова може бути оскаржена особою, щодо якої її
винесено у порядку, передбаченому статтею 288 КУпАП.
Постанову склав _____________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали) Постанова мені оголошена, копію отримав (ла) _________________________________________________________________
(дата і підпис порушника або відмітка про відправлення
постанови поштою за вихідним номером) Постанова набирає чинності з ________________________________ Постанова може бути пред'явлена до виконання
до ____________________________________ року.
М.П."
2. Виконавчій дирекції Фонду подати цю постанову на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду Я.Жугаєвичвгору