Документ z0779-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.08.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.06.2019  № 266


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2019 р.
за № 779/33750

Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету

Відповідно до пункту 8 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 року за № 942/30810, що додаються.

2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України

Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації УкраїниО. Власов


О. Риженко


Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20 червня 2019 року № 266


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2019 р.
за № 779/33750

ЗМІНИ
до Порядку функціонування Електронного кабінету

1. У пункті 3 розділу I:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці сьомому слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

2. У розділі II:

1) пункти 13, 14 викласти у такій редакції:

«13. Доступ до відкритої (загальнодоступної) частини Електронного кабінету мають усі користувачі без використання електронних довірчих послуг.

Доступ до приватної частини (особистого кабінету) надається користувачам після проходження електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації та відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.

14. Відкрита (загальнодоступна) частина Електронного кабінету забезпечує можливість отримання користувачем інформації, яка відповідно до законодавства є відкритою та підлягає оприлюдненню.

Приватна частина (особистий кабінет) Електронного кабінету забезпечує надання платнику податків послуг, перелік яких визначено пунктом 42-1.2 статті 42-1 глави 1 розділу II Кодексу. Усі подані платником податків документи, звернення, заяви, листи відображаються у приватній частині (особистому кабінеті) Електронного кабінету та завантажуються до інформаційних ресурсів ДФС.»;

2) абзаци п’ятий, шостий пункту 15 викласти у такій редакції:

«платники податків, які здійснили вхід після проходження електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації та відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

уповноважені посадові особи державних органів, визначених відповідно до спільних наказів, укладених договорів (угод, протоколів) про інформаційну взаємодію між ДФС та державними органами, які здійснили вхід після проходження електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації та відповідно до вимог Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749 (далі - уповноважені особи).»;

3) у пункті 16:

абзац перший викласти у такій редакції:

«16. Для забезпечення взаємодії з контролюючими органами засобами Електронного кабінету користувачі безпосередньо або через відповідальних осіб такого користувача (директор/бухгалтер/ особа, яка має право підпису) здійснюють вхід шляхом авторизації такого користувача згідно з абзацом другим пункту 13 цього розділу.»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Платник податків під час проходження електронної ідентифікації зазначає свою електронну адресу, підтверджує правильність своїх ідентифікаційних даних та визначає спосіб взаємодії з контролюючими органами.».

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзаци п’ятий, шостий виключити;

4) абзаци другий, третій пункту 17 виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами другим, третім;

5) пункти 18, 19 після слів «за допомогою» доповнити словом «кваліфікованої»;

6) абзац перший пункту 20 викласти у такій редакції:

«20. Платник податків має право в будь-який момент відмовитися від електронної форми взаємодії з контролюючим органом шляхом надіслання повідомлення про відмову через Електронний кабінет за формою заяви про припинення дії договору про визнання електронних документів згідно з додатком 3 до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827.».

3. Додатки 1, 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

4. Додаток 3 до Порядку виключити.

Директор Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплатД.М. Серебрянський

В.о. директора Департаменту
податкової політики


Л.П. МаксименкоДодаток 1
до Порядку функціонування
Електронного кабінету
(пункт 9 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про помилку, що виникла під час роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі «Електронний кабінет»


Додаток 2
до Порядку функціонування
Електронного кабінету
(пункт 10 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі «Електронний кабінет»вгору