Документ z0778-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.02.2002, підстава - z0183-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 763 від 18.11.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 грудня 1998 р.
за N 778/3218

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,
європ. інтеграції
N 42 ( z0183-02 ) від 14.02.2002 )

Про внесення змін та доповнень до Тимчасової інструкції про порядок видачі ліцензій на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
затвердженої наказом МЗЕЗторгу від 17.06.96 N 342

На виконання Указу Президента України від 22.07.98 N 806
( 806/98 ) "Про державну монополію на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів" та у зв'язку з прийняттям
постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.98 N 1694
( 1694-98-п ) "Про затвердження Положення про порядок погодження
видачі ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами" Н А К А З У Ю:
1. Пункт 4 Тимчасової інструкції про порядок видачі ліцензій
на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженої
наказом МЗЕЗторгу від 17.06.96 N 342 ( z0319-96 ), викласти в
такій новій редакції: "На експорт спирту етилового, коньячного і плодового, імпорт
спирту етилового, коньячного і плодового, експорт алкогольних
напоїв, експорт тютюнових виробів, імпорт алкогольних напоїв,
імпорт тютюнових виробів видається окрема ліцензія. Для одержання ліцензії заявник подає такі документи: - заяву на одержання ліцензії встановленого зразка, із
зазначенням коду ТН ЗЕД у двох примірниках; - нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію заявника та її фотокопію; - довідку державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльності, в двох примірниках
(один примірник засвідчений печаткою державної податкової
інспекції, другий - копія, засвідчена керівником підприємства); - копію документа, що підтверджує спеціальні повноваження
заявника здійснювати імпорт, експорт спирту етилового, коньячного
і плодового, завірену підписом керівника і скріплену печаткою
заявника (у разі подання документів на одержання ліцензії на ці
види діяльності) у двох примірниках; - копію платіжного доручення (з відміткою банку про сплату),
а також довідку відповідного фінансового органу про фактичне
надходження коштів до державного бюджету". 2. Пункт 5 Тимчасової інструкції про порядок видачі ліцензій
на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженої
наказом МЗЕЗторгу від 17.06.96 N 342 ( z0319-96 ), викласти в
такій новій редакції: "Ліцензії на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
МЗЕЗторг видає лише після письмового погодження з
Держспецмонополією, в порядку, передбаченому Положенням про
порядок погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26.10.98 N 1694 ( 1694-98-п ). МЗЕЗторг у п'ятиденний термін з дня подання суб'єктом
підприємницької діяльності заяви на одержання ліцензії на право
експорту або імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів передає Держспецмонополії
один комплект документів, передбачених пунктом 4 цієї інструкції
для отримання ліцензії. Термін розгляду документів не повинен перевищувати 15 днів з
дати вхідної реєстрації заяви. У випадку виявлення порушення форми документів, зазначених у
п.4 цієї інструкції, вони можуть бути повернені заявнику. У цьому
разі термін розгляду документів переривається на строк до внесення
заявником дооформлених документів. При поверненні заявникові
документів на дооформлення та при їх наступному поданні робляться
відповідні позначки на заяві та в журналі обліку вхідних
документів. У разі отримання від Держспецмонополії повідомлення щодо
негативного рішення стосовно видачі суб'єктові підприємницької
діяльності відповідної ліцензії, МЗЕЗторг повідомляє заявника про
вмотивовану відмову Держспецмонополії у видачі ліцензії". 3. Управлінню правового забезпечення (Сервинський А.Ю.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції
України. 4. Управлінню справами (Дробний В.В.) забезпечити публікацію
цього наказу в засобах масової інформації в дводенний термін після
його реєстрації в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Олійника В.І.
Міністр С.Г.Осикавгору