Документ z0776-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.2009, підстава - z0481-09

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 141 від 10.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2001 р.
за N 776/5967
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
казначейства
N 196 ( z0481-09 ) від 15.05.2009 }
Про затвердження Інструкції про порядок відображення в
обліку бюджетних установ операцій з централізованого
постачання матеріальних цінностей
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства
N 232 ( z0019-03 ) від 16.12.2002 )

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) завдань, покладених на
Державне казначейство України, з метою забезпечення єдності
відображення в обліку бюджетних установ операцій з
централізованого постачання матеріальних цінностей згідно з
вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства
України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок відображення в обліку
бюджетних установ операцій з централізованого постачання
матеріальних цінностей (додається).
2. Управлінню методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України Інструкцію про порядок відображення в обліку бюджетних
установ операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей подати на державну реєстрацію в Міністерство юстиції
України.
3. Управлінню методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України Інструкцію про порядок відображення в обліку бюджетних
установ операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей довести до відома органів Державного казначейства
України та фінансових органів.
4. Інструкцію про порядок відображення в обліку бюджетних
установ операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей центральним органам виконавчої влади, іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підпорядкованих
установ, а органам Державного казначейства України та фінансовим
органам - до установ, що ними обслуговуються.
5. Центральним органам виконавчої влади, іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів, бюджетним установам облік операцій
з централізованого постачання матеріальних цінностей проводити
відповідно до вимог Інструкції про порядок відображення в обліку
бюджетних установ операцій з централізованого постачання
матеріальних цінностей.
6. Центральним органам виконавчої влади, іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів, у разі необхідності, видавати
галузеві інструкції про порядок відображення в обліку операцій з
централізованого постачання матеріальних цінностей, узгодивши їх з
чинним законодавством і цією Інструкцією.
В.о.Голови П.П.Миколенко

( Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ
операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей
втратила чинність на підставі Наказу Державного казначейства
N 232 ( z0019-03 ) від 16.12.2002 )

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 42, 2001 р.)вгору