Документ z0775-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2017  № 123


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2017 р.
за № 775/30643

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80

Відповідно до пунктів 3, 5, 9 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196, абзацу сьомого підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 488/26933, такі зміни:

1) у Формі інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

пункт 4.4 розділу II «Зміст проекту» викласти у такій редакції:

«4.4. Розрахунок вартості проекту»;

пункт 4.4 розділу IV «Бюджет проекту» викласти у такій редакції:

«4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Документи щодо підтвердження вартості проекту.»;

2) у Переліку документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

«1. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проект) та, серед іншого, передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), подаються (у разі наявності):»;

в абзаці п’ятому слова «категорії складності» замінити словами «класу наслідків (відповідальності)»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо на час подання проекту проектну документацію не затверджено, зазначені у цьому пункті документи подаються протягом п’яти робочих днів після її затвердження.»;

після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, - лист про погодження таких проектів Міністерством молоді та спорту України.».

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

3) у Переліку документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та, серед іншого, передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), додаються (у разі наявності):

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та залишкової вартості для всіх проектів.

Якщо на час подачі проекту проектну документацію не затверджено, зазначені у цьому пункті документи подаються протягом трьох робочих днів після їх отримання від заявника.»;

доповнити новими пунктами 11-13 такого змісту:

«11. Для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, - лист про погодження таких проектів Міністерства молоді та спорту України.

12. Документи, які підтверджують відповідність проектів умовам, визначеним у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.

13. Узагальнений перелік проектів разом із супровідним листом підписуються Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. У супровідному листі зазначається інформація щодо відповідності проектів Державній стратегії регіонального розвитку та/або регіональним стратегіям регіонального розвитку та планам їх реалізації, а також державним будівельним нормам та стандартам, які передбачають реалізацію заходів з енергозбереження будівель та споруд; щодо врахування у проектах потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.»;

4) пункт 4 таблиці пункту 2 додатка до наказу викласти у такій редакції:

4. Співфінансування з місцевих бюджетів щодо проектів:

Х


а) сіл, селищ, міст районного значення

Х


низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку

0


співфінансування з місцевих бюджетів 10 %

5


співфінансування з місцевих бюджетів 15 %

10


співфінансування з місцевих бюджетів 20 %

15


співфінансування з місцевих бюджетів від 25 %

20


б) міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та проектів (об’єктів у них) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад

Х


низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку

0


співфінансування з місцевих бюджетів 10 %

5


співфінансування з місцевих бюджетів 20 %

10


співфінансування з місцевих бюджетів 30 %

15


співфінансування з місцевих бюджетів від 40 %

20


в) міст обласного значення - обласних центрів та міст Києва і Севастополя

Х


низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку

0


співфінансування з місцевих бюджетів 10 %

5


співфінансування з місцевих бюджетів 25 %

10


співфінансування з місцевих бюджетів 40 %

15


співфінансування з місцевих бюджетів від 55 %

20


».

2. Управлінню впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва (Бондарчук Н.Л.) разом з Юридичним департаментом (Дорофеєв М.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

О.В. Слобожанвгору