Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.06.2008 N 301
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2008 р.
за N 775/15466

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва
для відстрілу патронів, споряджених гумовими
чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів,
а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
19 квітня 1993 року N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку",
від 5 липня 2002 року N 932 ( 932-2002-п ) "Про затвердження
переліків документів і груп товарів, які підлягають захисту
голографічними елементами" та від 12 жовтня 1992 року N 576
( 576-92-п ) "Про затвердження Положення про дозвільну систему"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також
боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року
N 622 ( z0637-98 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 1998 року за N 637/3077 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту громадської безпеки (Ольховський В.І.) у
п'ятиденний строк після підписання цього наказу забезпечити його
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки
генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І.
4. Наказ надіслати за належністю.
Т.в.о. Міністра
генерал-лейтенант міліції М.М.Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
17.06.2008 N 301
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2008 р.
за N 775/15466

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, та зазначених патронів,
а також боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів, затвердженої наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року N 622
( z0637-98 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 1998 року за N 637/3077 (зі змінами)

1. Пункт 2.2 цієї Інструкції ( z0637-98 ) викласти в такій
редакції: "2.2. Усі види дозволів (додатки 2-8, 43) на придбання,
зберігання, перевезення та використання спеціально визначених
предметів і матеріалів, а також відкриття та функціонування
підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється
дозвільна система, мають зберігатися в підрозділах дозвільної
системи, у місцях, що виключають доступ до них сторонніх осіб. При цьому документи - бланки дозволів та посвідчення,
визначені в абзацах сімнадцятому, вісімнадцятому, двадцятому -
двадцять третьому Переліку документів, які підлягають захисту
голографічними елементами, та їх державних замовників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня
2002 року N 932 ( 932-2002-п ), є документами суворого обліку
(звітності). Бланк посвідчення на право зберігання та носіння зброї може
бути виготовлений з полімерних матеріалів (додаток 43) у вигляді
пластикової картки й отримуватися на однакових умовах з іншим
бланком посвідчення (додаток 5) на вибір заявника. Дозволи на зберігання та використання предметів, матеріалів і
речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і
лабораторій, на які поширюється дозвільна система, видані на ім'я
керівників підприємств, установ і організацій, а також дозволи на
зберігання й носіння мисливської вогнепальної, пневматичної і
холодної зброї громадянами видаються строком на 3 роки. Дозволи на
придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин
видаються на строк до 3 місяців. Відшкодування витрат, пов'язаних з виготовленням бланків
дозволів, здійснюється юридичними та фізичними особами, що їх
отримують".
2. Доповнити цю Інструкцію ( z0637-98 ) додатком 43
(додається).
Т.в.о. начальника Департаменту
громадської безпеки МВС України
генерал-майор міліції В.І.Маєвський

Додаток 43
до Інструкції про порядок
виготовлення, придбання,
зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, пристроїв
вітчизняного виробництва
для відстрілу патронів,
споряджених гумовими
чи аналогічними за своїми
властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
та зазначених патронів,
а також боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів

Лицьовий бік
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
_________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)
ДОЗВІЛ
на право зберігання та носіння зброї
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
(прізвище)
________________________________________________________________
(ім'я)
_________________________________________________________________
(по батькові)
Фотовідбиток
власника
посвідчення
Адреса __________________________________________________________
(адреса місця проживання)
Виданий _________________________________________________________
(дата, місяць, рік та найменування
органу внутрішніх справ)
Дійсний до ______________________________________________________
(дата, місяць, рік)

Зворотний бік
ДОЗВІЛ N
На право зберігання та носіння __________________________________
(вид зброї)
Марка Калібр Заводський N _________________ _________________ _________________
(марка) (калібр) (номер) _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
Начальник ____________________
М.П.
___________________________ ___________________________
(посада особи, яка підписує (підпис особи, яка підписує
дозвіл) дозвіл, її ініціали
та прізвище)


Публікації документа