Документ z0773-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.06.2013, підстава - z0764-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2010 N 134/996
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2010 р.
за N 773/18068
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 487/413 ( z0764-13 ) від 19.04.2013 }
Про затвердження Порядку
надання Державним комітетом
фінансового моніторингу України
Міністерству економіки України
інформації для підвищення
ефективності здійснення
нагляду

З метою підвищення ефективності здійснення нагляду за
додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог
законодавства з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та на виконання пунктів 6 і 7 частини другої статті 14
та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок надання Державним комітетом фінансового
моніторингу України Міністерству економіки України інформації для
підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням
суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що
додається.
2. Департаменту взаємодії та координації системи фінансового
моніторингу (Ковальчук А.Т.) спільно з Юридичним управлінням
(Гаєвський І.М.) Держфінмоніторингу забезпечити подання цього
наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти у Державному
комітеті фінансового моніторингу України на заступника Голови
Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О.М.,
у Міністерстві економіки України на заступника Міністра
Сухомлина О.А.
Голова
Державного комітету
Фінансового моніторингу
України С.Г.Гуржій
Міністр економіки України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України,
Міністерства економіки
України
11.08.2010 N 134/996
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2010 р.
за N 773/18068

ПОРЯДОК
надання Державним комітетом
фінансового моніторингу України
Міністерству економіки України інформації
для підвищення ефективності здійснення нагляду
за додержанням суб'єктами первинного фінансового
моніторингу вимог законодавства з питань
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму

I. Загальні положення
Цей Порядок визначає обсяг та порядок надання Державним
комітетом фінансового моніторингу України (далі -
Держфінмоніторинг) суб'єкту державного фінансового моніторингу -
Міністерству економіки України (далі - Міністерство) інформації
для підвищення ефективності здійснення ним нагляду за додержанням
вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі -
суб'єкти).
II. Інформація, що надається Держфінмоніторингом
1. Держфінмоніторинг надає Міністерству інформацію щодо
ефективності заходів, що вживаються суб'єктами, нагляд за якими
здійснює Міністерство, для запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму, а саме: статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, які отримані Держфінмоніторингом від
суб'єктів; статистичні дані щодо помилок, допущених суб'єктами при
поданні інформації про фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу; інформацію про стан обліку суб'єктів у Держфінмоніторингу; інформацію про виявлені Держфінмоніторингом факти, що можуть
свідчити про порушення суб'єктами вимог законодавства; інформацію щодо складених Держфінмоніторингом протоколів про
адміністративні правопорушення, вчинені посадовими особами
суб'єктів, та результатів їх розгляду; відомості про аналіз методів та фінансових схем легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування
тероризму.
2. Відомості, які містять інформацію з обмеженим доступом,
надаються у випадках та в порядку, передбачених законодавством.
3. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та Міністерством
здійснюється з дотриманням заходів, що виключають сторонній доступ
до інформації або документів під час їх доставки з урахуванням
обмежень, встановлених законодавством.
4. Інформація, що передається Держфінмоніторингом
Міністерству, використовується ним виключно в службових цілях при
здійсненні нагляду за додержанням суб'єктами вимог законодавства і
не може підлягати розголошенню.
III. Терміни надання інформації
1. Міністерство щокварталу до 15 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, інформує Держфінмоніторинг про виявлені
порушення законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму суб'єктами та заходи, вжиті для їх
усунення.
2. Держфінмоніторинг надає Міністерству визначену інформацію: відповідно до абзаців другого - четвертого пункту 1
розділу II цього Порядку - щокварталу до 20 числа місяця,
наступного за звітним кварталом; відповідно до абзацу п'ятого пункту 1 розділу II цього
Порядку - наступного робочого дня з моменту виявлення таких
фактів; відповідно до абзацу шостого пункту 1 розділу II цього
Порядку - протягом трьох робочих днів після надсилання протоколу
до судового органу та отримання інформації від нього про
результати розгляду справи про адміністративне правопорушення; відповідно до абзацу сьомого пункту 1 розділу II цього
Порядку - щороку.
Директор
Департаменту взаємодії
та координації системи
фінансового моніторингу А.Т.Ковальчук
Заступник директора
Департаменту розвитку
секторів економіки -
начальник відділу
енергетичного забезпечення
та енергетичної безпеки
Міністерства економіки
України Л.К.Гребенніковавгору