Документ z0771-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.03.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.05.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2012  № 576


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2012 р.
за № 771/21084

Про затвердження Переліку підприємств, установ і організацій зони відчуження, працівники яких зайняті повний робочий день, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1

Відповідно до глави 1 розділу ХХII Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36 (із змінами), та з метою реалізації статті 13 Закону України " Про пенсійне забезпечення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік підприємств, установ і організацій зони відчуження, працівники яких зайняті повний робочий день, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1 (далі-Перелік), що додається.

2. Голові Державного агентства України з управління зоною відчуження Холоші В.І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства України з управління зоною відчуження Холошу В.І.

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Міністр внутрішніх справ

Заступник Голови
Служби безпеки України

Голова Конфедерації
Вільних профспілок України

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

Міністр охорони здоров'я України


О. Мірошниченко

В.Ю. Захарченко


В. Породько


М.Я. ВолинецьГ.В. ОсовийМ.Д. Безуглий


В. Надрага

О.В. Аніщенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
13.03.2012  № 576


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2012 р.
за № 771/21084

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ і організацій зони відчуження, працівники яких зайняті повний робочий день, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1

Найменування підприємства, установи, організації

Місцезнаходження підприємства, установи і організації, код за ЄДРПОУ

Форма власності

Основні види діяльності, які здійснюються у зоні відчуження

Примітки

1

2

3

4

5

Спеціалізоване науково-виробниче підприємство «Чорнобильський радіоекологічний центр» (ДСНВП «Екоцентр» )

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 30663584

Державна форма власності

Здійснення моніторингу навколишнього середовища на території зони відчуження; організація і проведення радіаційного та дозиметричного контролю


Державне спеціалізоване підприємство «Регіональне управління забезпечення організаційно-технічної та розпорядчої діяльності» (ДСП «РУЗОД»)

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 24216453

Державна форма власності

Забезпечення виконання функцій регіонального значення: розробка комплексних річних програм підприємств; здійснення метрологічного забезпечення підприємств ЗВ; інформаційне забезпечення підприємств; атестація робочих місць; ведення земельного кадастру та землевпорядкування; відомча охорона об’єктів зони відчуження та ДСП «ЧАЕС»


Державне спеціалізоване комплексне підприємство «Чорнобильська Пуща»

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 13731797

Державна форма власності

Здійснення догляду за лісами зони відчуження, лісовідновлення, профілактика та гасіння лісових пожеж


Державне підприємство «Чорнобильсервіс»

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 24547720

Державна форма власності

Перевезення радіоактивних відходів; надання транспортних послуг підприємствам; надання телекомунікаційних послуг; теплопостачання, водопостачання і водовідведення, надання житлово-комунальних послуг; забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням


Державне підприємство «Спеціалізована будівельна компанія»

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ -24547660

Державна форма власності

Здійснення функцій підрядника з капітального та поточного ремонту об’єктів, утримання та обслуговування автошляхів зони відчуження


Державне спеціалізоване виробниче комплексне водоохоронне підприємство «Чорнобиль водексплуатація» (ДСВКВП «ЧВЕ»)

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 20590512

Державна форма власності

Експлуатація водоохоронних споруд і систем на території зони відчуження, здійснення спеціальних водоохоронних заходів технічного обслуговування мереж свердловин на гідротехнічних спорудах та системах


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат» (ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»)

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 37197165

Державна форма власності

Здійснення моніторингу навколишнього середовища; організація і проведення радіаційного та дозиметричного контролю; здійснення функцій підрядника з капітального та поточного ремонту об’єктів, утримання та обслуговування автошляхів зони відчуження; здійснення догляду за лісами, лісовідновлення, профілактика та гасіння лісових пожеж; перевезення РАВ; надання транспортних послуг; теплопостачання, водопостачання і водовідведення, надання житлово-комунальних послуг; забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням; надання телекомунікаційних послуг; експлуатація водоохоронних споруд і систем на території зони відчуження; здійснення спеціальних водоохоронних заходів


Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом у зоні відчуження (ДСП «УКБЗВ»)

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 37197046

Державна форма власності

Виконання функцій єдиного замовника з капітального будівництва, капітального та поточного ремонту об’єктів зони відчуження


Державне підприємство «Управління капітального будівництва» (ДП «УКБ»)

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 24208923

Державна форма власності

Виконання функцій єдиного замовника з капітального будівництва, капітального та поточного ремонту об’єктів зони відчуження


Державне спеціалізоване підприємство «Центр переробки та захоронення техногенних відходів» (ДСП «Техноцентр» )

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 23570533

Державна форма власності

Зберігання, переробка та захоронення радіоактивних відходів (далі-РАВ); організація проектування, будівництва та експлуатації комплексу поводження з радіоактивними відходами «Вектор»; науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері розробки перспективних технологій поводження з РАВ


Державне спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами та дезактивації «Комплекс»

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 22205961

Державна форма власності

Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів (далі-ПЗРВ); діяльність з переробки РАВ: дезактивація металобрухту, машин та механізмів; захоронення РАВ; санітарна обробка транспорту на санпропускниках


Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ» )

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 37197102

Державна форма власності

Експлуатація ПЗРВ; діяльність з переробки та дезактивації РАВ: захоронення РАВ; санітарна обробка транспорту на санпропускниках; організація проектування, будівництва та експлуатації комплексу поводження з радіоактивними відходами «Вектор»; науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері розробки технологій поводження з РАВ


Структурний підрозділ державного підприємства «Агентство інформації, міжнародного співробітництва і розвитку «Чорнобильінтерінформ»

01034, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 28 Код за ЄДРПОУ - 22205932

Державна форма власності

Організація відвідувань зони відчуження вітчизняними та іноземними офіційними делегаціями; супровід представників засобів масової інформації, інформування населення про радіаційний стан у зоні відчуження


Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ - 14310862

Державна форма власності

Безпечна експлуатація енергоблоків; перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему; здійснення міжнародного співробітництва у цій сфері


Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 13723792

Державна форма власності

Дослідження об’єкта «Укриття», науковий супровід робіт із перетворення його на екологічно безпечну систему


Чорнобильська об’єднана організація профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 21707169

Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості

Організація діяльності професійних спілок підприємств зони відчуження

Представники профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України, які працюють у зоні відчуження

Первинна профспілкова організація державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС»

07100, Київська обл., м. Славутич, пр-т Дружби народів, 7, к. 126 Код за ЄДРПОУ - 25302972

Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості

Діяльність професійних спілок. Представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки

Працівники, звільнені від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в профспілкових організаціях, які працюють безпосередньо у зоні відчуження

Чорнобильський районний підрозділ ЗАТ «А.Е.S. Київобленерго»

08132, Київська обл., м. Вишневе Код за ЄДРПОУ - 23243188

Приватна форма власності

Постачання електричної енергії та діяльність з передачі електричної енергії локальними електричними мережами


Спеціалізована медико-санітарна частина № 16 Міністерство охорони здоров’я

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 4879209

Державна форма власності

Проведення первинних та поточних медичних оглядів працівників підприємств зони відчуження; надання невідкладної медичної допомоги


Державний заклад «Санітарно-епідеміологічна станція зони відчуження МОЗ України» Міністерство охорони здоров’я

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 24881910

Державна форма власності

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду: забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на території зони відчуження; профілактика інфекційних і професійних захворювань, радіаційних уражень людей


Дільнична лікарня ветеринарної медицини по обслуговуванню зони відчуження Головного управління ветеринарної медицини в Київській області.

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 25656210

Державна форма власності

Ветеринарне обслуговування і ветеринарно-санітарний контроль у зоні відчуження


Прип’ятська спеціальна прокуратура Київської області.

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 02909996

Державна форма власності

Здійснення нагляду за додержанням вимог чинного законодавства суб’єктами господарювання на території зони відчуження

Не атестований персонал

Відділ зони Чорнобильської атомної електростанції Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Київській області (далі - ГУ МВС в Київській області)

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 25572909

Державна форма власності

Забезпечення правового режиму зони відчуження; охорона громадського порядку у зоні відчуження

Не атестований персонал

Батальйон міліції з охорони зони радіоактивного забруднення ГУ МВС в Київській області

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 25572861

Державна форма власності

Забезпечення правового режиму території зони відчуження; охорона периметру зони відчуження

Не атестований персонал

Чорнобильське відділення Державної служби охорони при ГУ МВС України в Київській області

07270,Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 08596914

Державна форма власності

Охорона ядерно та радіоактивно небезпечних об’єктів зони відчуження

Не атестований персонал

2-й загін державної пожежної охорони з охорони зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Київській області (далі - ГУ МНС у Київській області)

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 08588731

Державна форма власності

Забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків; здійснення державного нагляду і контролю за виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту

Не атестований персонал

1-й загін державної пожежної охорони з охорони Чорнобильської АЕС ГУ МНС у Київській області

07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ - 08588731

Державна форма власності

Забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків; здійснення державного нагляду і контролю за виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту

Не атестований персонал

Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області (відділ по ЧАЕС)

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 37046412

Державна форма власності

Забезпечення національної безпеки України

Працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України

Управління Служби безпеки України в Київській області (відділ по ЧАЕС)

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 37046412

Державна форма власності

Забезпечення національної безпеки України

Працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України

Метеорологічна станція Чорнобиль центральної геофізичної обсерваторії МНС України

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 22864480

Державна форма власності

Забезпечення гідрографічною, гідрометеорологічною інформацією підприємств зони відчуження


Цех поштового зв’язку № 14 управління державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»

07200, Київська обл., смт Іванків, вул. Проскури, 56 Код за ЄДРПОУ - 22919784

Державна форма власності

Поштова діяльність


Державне підприємство «Чорнобильпроменергобуд» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

07270, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 25301719

Державна форма власності

Виконання будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з виведенням об’єктів ДСП «Чорнобильська АЕС» з експлуатації


Група авторського нагляду публічного акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»

01135, м. Київ-135, пр-т Перемоги, 4 Код за ЄДРПОУ - 16392628

Приватна форма власності

Діяльність у сфері інжинірингу на промисловому майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС»


Представництво «Технолоджі Менеджмент Компані, Інк»

01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-Б Код за ЄДРПОУ - 20026510

Приватна форма власності

Надання послуг згідно з договором


Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «Промкомплект»

07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ - 24213675

Приватна форма власності

Будівельні та монтажні роботи, зведення несучих та огороджувальних конструкцій; захист конструкцій і устаткування мереж, інжинірингові роботи; технічний нагляд за будівництвом, геодезичний контроль за будівництвом


Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «АДІ»

07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ - 20614845

Приватна форма власності

Інженерна та технічна діяльність з будівництва; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання; проектування, монтаж та технічне обслуговування систем опалення на об’єктах ДСП «ЧАЕС»


Дочірнє підприємство «Чорнобильське монтажне управління» відкритого акціонерного товариства «Південтеплоенергомонтаж»

07416, Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби Код за ЄДРПОУ - 04631938

Приватна форма власності

Будівельні та монтажні роботи, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівель та споруд на промисловому майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС»


Приватне акціонерне товариство «Енергопромінвест»

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А Код за ЄДРПОУ -24569259

Приватна форма власності

Електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи на об’єктах ЧАЕС


Корпорація «Укртрансбуд»

07200, Київська обл., м. Чорнобиль Код за ЄДРПОУ - 31071140

Приватна форма власності

За договорами з підприємствами зони відчуження - загальне будівництво об’єктів (нові роботи, роботи щодо заміни, реконструкції та відновлення)


Дочірнє підприємство «Прип’ятське монтажне управління» відкритого акціонерного товариства «Південтеплоенергомонтаж»

08292, Київська обл., м. Буча, вул. Чкалова, 21 Код за ЄДРПОУ - 24213675

Приватна форма власності

За договором підряду з ДСП «Чорнобильська АЕС» - будівельні та монтажні роботи, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, роботи з опорядження конструкцій та устаткування


Дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства «Південтеплоенергомонтаж-транссервіс» («ЮТЕМ- транссервіс»)

02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 6 Код за ЄДРПОУ - 30055279

Приватна форма власності

За договором підряду з ДСП «Чорнобильська АЕС» - перевезення вантажів та внутрішні перевезення пасажирів автомобільним транспортом


Державна науково-дослідна установа «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології»

07100, Київська обл., м. Славутич Код за ЄДРПОУ - 21656124

Державна форма власності

Провадження науково-дослідних, будівельно-монтажних робіт на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення


Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Укрбудмонтаж»

03115, м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 51 Код за ЄДРПОУ - 34482827

Приватна форма власності

Виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт за договорами з підприємствами зони відчуження


Приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж»

02166, м. Київ, пр-т Лісовий, 39 Код за ЄДРПОУ - 16403289

Приватна форма власності

Виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт


Проектна група Українського проектного та конструкторсько-технологічного інституту «Атоменергобудпроект» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

03110, Київ-110, вул. Солом'янська, 5 Код за ЄДРПОУ - 00113980

Державна форма власності

Виконання проектних робіт


Товариство з обмеженою відповідальністю «Діоро»

07100, Київська обл., м. Славутич а/с 73 Код за ЄДРПОУ - 22960999

Колективна форма власності

Зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем, захист конструкцій, устаткування та мереж, пусконалагоджувальні роботи


Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС»

07100, Київська обл., м. Славутич, вул. Військових будівельників, 9 Код за ЄДРПОУ - 36359955

Державна форма власності

Забезпечення ефективності виконання робіт із зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему


__________
Примітка.


Міністерство надзвичайних ситуацій України може уточнювати список підприємств один раз на рік (у І кварталі року). Уточнений список погоджується у встановленому порядку з Міністерством соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України.

Голова Державного
агентства України з управління
зоною відчуженняВ.І. Холошавгору