Документ z0771-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.08.2013, підстава - z1259-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
15.07.2008 N 168
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2008 р.
за N 771/15462
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 404 ( z1259-13 ) від 03.07.2013 }
Про внесення змін до Інструкції про порядок
складання, видачі, реєстрації і зберігання
державних актів на право власності на земельну
ділянку і право постійного користування земельною
ділянкою та договорів оренди землі

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами), підпункту 17 пункту 4
Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008
N 224 ( 224-2008-п ), та з метою приведення нормативно-правових
актів Держкомзему у відповідність до законодавства Н А К А З У Ю:
1. Перше речення пункту 2.9 Інструкції про порядок складання,
видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності
на земельну ділянку і право постійного користування земельною
ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом
Держкомзему України від 04.05.99 N 43 ( z0354-99 ), зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 04.06.99 за N 354/3647 (із
змінами), викласти в такій редакції: "Заповнення державних актів на право власності на земельну
ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою
покладається на Державне підприємство "Центр державного земельного
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" та
його структурні підрозділи".
2. Голові Республіканського Комітету по земельних ресурсах
Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь
земельних ресурсів у областях, у м. Києві та Севастополі,
генеральному директору Центру державного земельного кадастру,
директору ДП "Головний науководослідний та проектний інститут
землеустрою", генеральному директору ДП "Укрспецзем" довести цей
наказ до відома територіальних органів земельних ресурсів,
структурних підрозділів Центру державного земельного кадастру,
регіональних науково-дослідних та проектних інститутів
землеустрою, філій ДП "Укрспецзем" і суб'єктів господарювання, що
мають ліцензії на провадження господарської діяльності щодо
виконання землевпорядних робіт.
3. Управлінню державного земельного кадастру та державного
реєстру прав на землю та нерухоме майно (Славін І.В.), Юридичному
управлінню (Ярмак С.А.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова В.В.Воєводін
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони
навколишнього природного
середовища України Г.Г.Філіпчук
Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковська
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва М.Приступавгору