Документ z0770-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.08.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.08.2008 N 731
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2008 р.
за N 770/15461

Про внесення змін до Положення
про організацію навчально-виробничого
процесу у професійно-технічних
навчальних закладах

Відповідно до Законів України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) та з
метою приведення у відповідність до чинного законодавства
Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни до Положення про організацію
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 30.05.2006 N 419 ( z0711-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за N 711/12585: абзац шостий підпункту 2.2.7 пункту 2.2 доповнити реченням
такого змісту: "При цьому навчальна група поділяється на дві
підгрупи"; у пункті 3.4 цифри "25-30" замінити словами та цифрами "не
більше 30"; у пункті 3.8 цифри "12-15" замінити словами та цифрами "не
менше 12"; пункт 7.1 викласти в такій редакції: "7.1 Державна підсумкова атестація у ПТНЗ проводиться із
загальноосвітніх предметів у терміни, що передбачені робочими
навчальними планами та відповідно до Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 18.02.2008 N 94 ( z0151-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за N 151/14842, та
Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних
закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 N 319
( z0383-08 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
06.05.2008 за N 383/15074"; пункт 8.3 викласти в такій редакції: "8.3 Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів
із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до пунктів
3.8, 3.9 Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців)
навчальних закладів системи загальної середньої освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
14.04.2008 N 319 ( z0383-08 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 06.05.2008 за N 383/15074".
2. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України",
розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Гребельника О.П.
Міністр І.О.Вакарчуквгору