Документ z0768-99, поточна редакція — Редакція від 17.05.2013, підстава - z0630-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 252 від 20.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 листопада 1999 р.
за N 768/4061

Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для
отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної
системи
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 329 ( z0944-00 ) від 12.12.2000
N 144 ( z0681-11 ) від 15.03.2011
N 149 ( z0630-13 ) від 21.02.2013 }

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
12.10.92 N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження Положення про
дозвільну систему" та від 07.09.93 N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок
продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних
засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії", а також з метою впорядкування видачі медичної
довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної
системи Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі медичної довідки для отримання
дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи (додається). 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити дотримання
порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії)
на об'єкт дозвільної системи відповідно до вимог цього наказу.
{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 149 ( z0630-13 ) від 21.02.2013 }
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Поляченка Ю.В.
Міністр Р.В.Богатирьова
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України 20.10.99
N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 1999 р.
за N 768/4061
Порядок видачі
медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на
об'єкт дозвільної системи
{ У тексті Порядку слова "суворої звітності" замінено словами
"суворого обліку"; у тексті Порядку посилання на додаток 3
замінено посиланням на додаток 2 згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 144 ( z0681-11 )
від 15.03.2011 }
1. Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт
дозвільної системи (ф. N 127/о (облікова), додаток 1, далі -
медична довідка) є єдиним документом, що видається громадянину
лікувально-консультативною комісією після проведення медичного
огляду з метою вирішення питання про наявність або відсутність
медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт
дозвільної системи відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 1992 р. N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження
Положення про дозвільну систему" та від 7 вересня 1993 р. N 706
( 706-93-п ) "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і
застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії".
{ Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 149 ( z0630-13 ) від 21.02.2013 }
2. Знищення пошкоджених бланків медичних довідок проводиться
в присутності комісії, що утворюється керівником
лікувально-профілактичного закладу, та оформлюється відповідним
актом.
{ Пункт виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 144 ( z0681-11 ) від 15.03.2011 }
3. Перелік лікувально-профілактичних закладів, яким надане
право видачі медичної довідки (далі - лікувально-профілактичні
заклади), визначається наказами Міністерства охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. 4. Медичні обстеження з метою видачі медичної довідки
проводяться за рахунок замовників. 5. Питання про видачу медичної довідки вирішується
лікарсько-консультативною комісією, до складу якої входять: голова
комісії (лікар-терапевт), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог,
лікар-офтальмолог. Перелік лабораторних та функціональних
обстежень включає в себе обов'язковий обсяг (загальний аналіз
крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й
полей зору), а також індивідуальні додаткові обстеження, що
призначаються лікарями - членами лікарсько-консультативної
комісії. При вирішенні питання про видачу медичної довідки
обов'язково враховуються результати обов'язкового профілактичного
наркологічного огляду громадянина, дані щодо перебування
громадянина на психіатричному обліку. 6. При вирішенні питання про отримання медичної довідки
громадянин має засвідчити свою особу (надати паспорт), подати
сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного
наркологічного огляду, довідку щодо перебування громадянина на
психіатричному обліку, 2 фотокартки розміром 3х4 см, документ, що
підтверджує оплату послуг, пов'язаних з видачею медичної довідки. Медична довідка без будь-якого з указаних вище документів не
видається. 7. При потребі комісія має право на залучення медичних
працівників, участь яких не передбачена переліком спеціалістів, що
входять до складу комісії. 8. Дані медичних обстежень заносяться лікарями
лікарсько-консультативної комісії до Медичної картки амбулаторного
хворого (ф. N 025/о). В цю картку обов'язково вклеюються
сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного
наркологічного огляду, довідка щодо перебування громадянина на
психіатричному обліку. При наявності в громадянина захворювань відповідно до
Переліку медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії)
на об'єкт дозвільної системи (додаток 2) лікарсько-консультативна
комісія виносить висновок щодо наявності медичних протипоказань
для отримання дозволу (ліцензії) на конкретний об'єкт дозвільної
системи. При відсутності в громадянина захворювань відповідно до
вказаного Переліку лікарсько-консультативна комісія виносить
висновок щодо відсутності медичних протипоказань для отримання
дозволу (ліцензії) на конкретний об'єкт дозвільної системи. 9. Після проведення медичного огляду лікарсько-консультативна
комісія видає громадянину медичну довідку із зазначенням наявності
чи відсутності у нього медичних протипоказань для отримання
дозволу (ліцензії) на конкретний об'єкт дозвільної системи.
Максимальний термін дії медичної довідки визначається, виходячи з
даних лікарського огляду, а також терміну дії наданого
громадянином сертифіката про проходження обов'язкового
профілактичного наркологічного огляду (ф. N 140-0 (облікова), але
не може перевищувати трьох років. Медична довідка, що підписана членами й головою
лікарсько-консультативної комісії, засвідчується печаткою
лікувально-профілактичного закладу. 10. Громадянин має право отримати дублікат виданої медичної
довідки упродовж повного строку її дії. При цьому додаткові
медичні обстеження не проводяться, громадянин сплачує тільки
вартість бланку медичної довідки. 11. Лікарсько-консультативна комісія не проводить медичний
огляд: за наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або
загостренні хронічного неінфекційного захворювання; за наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в
заразному періоді; при перебуванні обстежуваної особи в стані сп'яніння
будь-якого походження. 12. Видача медичних карток, протоколів засідань
лікарсько-консультативної комісії на руки громадянам неприпустима.
Заповнені медичні документи зберігаються в архіві
лікувально-профілактичного закладу, що проводив медичний огляд,
протягом 25 календарних років. 13. Висновок лікарсько-консультативної комісії може бути
оскаржений громадянином у Міністерстві охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій або в судовому
порядку. 14. Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на
об'єкт дозвільної системи виготовляється відповідно до технічного
опису. { Порядок доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 149 ( z0630-13 ) від 21.02.2013 }
Додаток 1
до пункту 1 Порядку видачі медичної
довідки для отримання дозволу
(ліцензії) на об'єкт дозвільної
системи
------------------------------------ |Код форми за ЗКУД --------------- | | --------------- | |Код форми за ЗКПО --------------- | | --------------- | ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- |Міністерство охорони | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |здоров'я України | |Форма N 127/о (облікова) | |-------------------------| |Затверджена наказом МОЗ України | | | |------------- N --------- | | Найменування закладу | |------------- --------- | ---------------------------------------------------------------------
Серія ______ N __________
Медична довідка
для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної
системи
1. Прізвище, ім'я та по батькові: ___________________________ 2. Дата народження: _________________________________________ 3. Адреса: __________________________________________________ 4. Медичний огляд проведено з метою вирішення питання про
наявність або відсутність медичних протипоказань для отримання
ліцензії (дозволу) на: __________________________________________________________________
(об'єкт дозвільної системи) __________________________________________________________________
5. Висновок лікарсько-консультативної комісії: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Медична довідка дійсна до: _______________________________
Місце для Голова ЛКК ______________________ фотокартки розшифрувати
Члени ЛКК ______________________
розшифрувати
М.п. лікувально-профілактичного закладу Дата

{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 144 ( z0681-11 ) від 15.03.2011 }
Додаток 2
до пункту 9 Порядку видачі медичної
довідки для отримання дозволу
(ліцензії) на об'єкт дозвільної
системи
Перелік медичних протипоказань
для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної
системи
1. Наркологічні протипоказання (відповідно до наданого
громадянином сертифіката про проходження обов'язкового
профілактичного наркологічного огляду, ф. N 140-0 (облікова).
2. Психіатричні протипоказання, а саме: 2.1. Громадянам, які страждають психічними захворюваннями й
визнані недієздатними в порядку, встановленому чинним
законодавством. 2.2. Громадянам, які страждають психічними захворюваннями й
скоїли суспільно небезпечні вчинки. 2.3. Громадянам, що за психічним станом схильні до агресії
або аутоагресії. 2.4. Громадянам, які страждають захворюваннями або
перебувають у такому стані, що супроводжуються недоумством. 2.5. Хворим на епілепсію чи інші психічні захворювання, що
супроводжуються епілептиформними нападами або їх еквівалентами. 2.6. Громадянам із соматично обумовленими порушеннями
психіки.
3. Важкі форми цукрового діабету, що супроводжуються
коматозними станами. 4. Граничні стани, що проявляються у вигляді
астено-невротичного синдрому, істерії, а також стани після
перенесених захворювань нервової системи, що супроводжуються
помірними парезами, паралічами, порушеннями координації рухів. 5. Порушення функцій вестибулярного апарату, в тому числі
хвороба Меньєра. 6. Гострота зору з корекцією нижче 0,08 на кращому оці. 7. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню. 8. Обмеження поля зору більше ніж на 20 град. у будь-якому
меридіані, центральна скотома (абсолютна чи відносна).вгору