Документ z0768-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2017  № 445


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 768/30636

Про затвердження Правил організації пропускного режиму в Адміністрації Державної прикордонної служби України

Відповідно до статей 267, 300, 303-307, 322 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України та удосконалення регулювання пропускного режиму в Адміністрації Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила організації пропускного режиму в Адміністрації Державної прикордонної служби України, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 13 березня 2012 року № 170 «Про затвердження Інструкції з організації охорони будівель та пропускного режиму в Адміністрації Державної прикордонної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 483/20796.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
24.05.2017  № 445


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2017 р.
за № 768/30636

ПРАВИЛА
організації пропускного режиму в Адміністрації Державної прикордонної служби України

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені на підставі Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України з метою визначення порядку організації пропускного режиму в Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - Адміністрація Держприкордонслужби).

2. Запровадження пропускного режиму в Адміністрації Держприкордонслужби здійснюється з метою:

забезпечення порядку пропуску до будівель та їх охорони;

запобігання проникненню до будівель сторонніх осіб, несанкціонованому внесенню (винесенню) або ввезенню (вивезенню) на/з територію(ї) Адміністрації Держприкордонслужби та до/з її будівель майна, аудіо-, відео-, фотоапаратури, інших технічних засобів без відповідного дозволу.

ІІ. Організація пропускного режиму в Адміністрації Держприкордонслужби

1. Організація та забезпечення пропускного режиму в Адміністрації Держприкордонслужби покладається на коменданта Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (далі - ОКОіЗ Держприкордонслужби).

Комендант ОКОіЗ Держприкордонслужби відповідає за:

підготовку особового складу добового наряду, який призначається від ОКОіЗ Держприкордонслужби;

організацію служби та виконання обов’язків особовим складом добового наряду від ОКОіЗ Держприкордонслужби;

дотримання правил пропуску особового складу Адміністрації Держприкордонслужби та органів Держприкордонслужби, представників державних органів, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації, членів іноземних делегацій, груп, окремих іноземців (далі - іноземці), осіб без громадянства та інших відвідувачів до будівель Адміністрації Держприкордонслужби;

забезпечення експлуатації системи контролю і управління доступом (далі - СКУД) відповідно до експлуатаційної документації, що надається Головним центром зв’язку, автоматизації та захисту інформації (далі - ГЦЗАтаЗІ);

дотримання вимог щодо внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби;

організацію охорони будівель, службових (режимних) приміщень Адміністрації Держприкордонслужби;

підтримання внутрішнього порядку та ведення службової документації в місцях несення служби.

2. Контроль за організацією та забезпеченням пропускного режиму в Адміністрації Держприкордонслужби здійснюється на підставі службового завдання, підписаного першим заступником або заступником Голови Державної прикордонної служби України:

начальником управління режиму і захисту інформації Адміністрації Держприкордонслужби (далі - начальник УРіЗІ);

керівником структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби, на якого покладається організація служби військ.

3. Для забезпечення пропуску особового складу Адміністрації Держприкордонслужби та органів Держприкордонслужби, представників державних органів, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації, іноземців, осіб без громадянства та інших відвідувачів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби організовується служба на контрольно-пропускних пунктах (далі - КПП).

З метою здійснення контрольованого входу (виходу) до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби КПП обладнуються турнікетами, технічними засобами спостереження та СКУД.

4. Для забезпечення пропускного режиму, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням щодня наказом коменданта ОКОіЗ Держприкордонслужби призначається добовий наряд.

Добовий наряд озброюється особистою (стрілецькою) зброєю та спеціальними засобами активної оборони. Озброєння добового наряду визначається окремим наказом.

5. Під час здавання та прийняття чергування новопризначеним черговим КПП приймаються за описом майно та документація, перевіряється працездатність охоронної сигналізації, засобів зв’язку, інженерно-технічних засобів охорони, СКУД, наявність тубусів (пеналів) з робочими комплектами ключів від режимних приміщень тощо.

6. У ході несення служби особовий склад добового наряду має право:

за результатами ідентифікації забороняти вхід до будівель Адміністрації Держприкордонслужби особам у разі використання ними службових перепусток, які їм не належать, та вихід з будівель для з’ясування обставин використання особами таких перепусток;

ставити питання особам, які прибули, щодо наявності в них речей, предметів та речовин, які відповідно до цих Правил заборонено вносити (виносити) до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби;

застосовувати зброю, фізичну силу та спеціальні засоби активної оборони відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

7. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів активної оборони черговий КПП доповідає черговому по ОКОіЗ Держприкордонслужби, а в разі застосування зброї - письмово коменданту ОКОіЗ Держприкордонслужби.

ІІІ. Порядок пропуску осіб до будівель Адміністрації Держприкордонслужби

1. Право входу (виходу) до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби мають:

1) цілодобово в робочі, святкові та вихідні дні, безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Міністр внутрішніх справ України;

Голова Державної прикордонної служби України та його заступники;

2) за службовими посвідченнями:

особи, зазначені в переліку осіб, які мають право входити і перебувати в будівлях Адміністрації Держприкордонслужби після пред’явлення службового посвідчення (додаток 1).

2. Пропуск до будівель Адміністрації Держприкордонслужби особового складу Адміністрації Держприкордонслужби та органів Держприкордонслужби, що розташовані в її будівлях, здійснюється за службовою перепусткою (електронним ідентифікатором на базі проксіміті-картки).

3. Особовий склад, який звільняється, допускається у разі пред’явлення документів, що посвідчують особу, та на підставі списку, підписаного керівником кадрового підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби.

4. Пропуск відряджених осіб з органів Держприкордонслужби, які прибувають до Адміністрації Держприкордонслужби, здійснюється за одноразовими перепустками, що видаються на підставі посвідчення особи та посвідчення про відрядження.

5. Особи, які прибули до керівництва Держприкордонслужби, керівників (посадових осіб) структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби або органу Держприкордонслужби, допускаються до будівель за одноразовими перепустками.

Одноразові перепустки видаються на підставі заявки на видачу одноразової перепустки (додаток 2), підписаної керівником структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби або органу Держприкордонслужби, та документів, що посвідчують особу, в бюро перепусток. Такі перепустки обліковуються бюро перепусток у журналі обліку одноразових перепусток (додаток 3).

6. Відвідувачі допускаються через КПП до будівель Адміністрації Держприкордонслужби у супроводі представника структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби або відповідного органу Держприкордонслужби, від якого надійшла заявка.

Відповідальними за перебування в будівлях Адміністрації Держприкордонслужби вказаних осіб є керівники цих підрозділів (органів).

Після відвідування особи повертають одноразові перепустки з відміткою посадової особи черговому КПП або його помічнику.

7. Іноземці допускаються в будівлі Адміністрації Держприкордонслужби за одноразовими перепустками, що видаються в бюро перепусток на підставі списку представників іноземної делегації (груп, окремих іноземців) (додаток 4) представникові структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби, який їх зустрічає та супроводжує.

Визначення представника структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби та списку іноземної делегації (груп, окремих іноземців) здійснюється відповідно до програми прийому і роботи з іноземцями, яка затверджується Головою Державної прикордонної служби України або уповноваженою ним посадовою особою.

Іноземні радники, які виконують консультативно-дорадчу функцію в Адміністрації Держприкордонслужби на підставі відповідних міжнародних договорів, допускаються до її будівель за службовими перепустками, виданими за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

8. Представники засобів масової інформації допускаються до будівель Адміністрації Держприкордонслужби відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням вимог пунктів 5, 6 цього розділу.

9. Працівники Головного управління та підрозділів фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів Державного підприємства спеціального зв’язку, фельд’єгері органів Держприкордонслужби та інших державних установ допускаються до будівель Адміністрації Держприкордонслужби на підставі списків та пред’явленого службового посвідчення. Списки фельд’єгерів узагальнюються контролером - начальником бюро перепусток відповідно до листів вищезазначених державних установ та органів Держприкордонслужби.

Супровід фельд’єгерів здійснюється черговим КПП або його помічником. Таким особам дозволяється пересуватися в будівлях Адміністрації Держприкордонслужби з табельною зброєю.

10. Пропуск до будівель Адміністрації Держприкордонслужби особового складу органів Держприкордонслужби, а також представників інших органів державної влади, які прибувають для участі в нарадах, засіданнях колегії або інших планових заходах, здійснюється в разі пред’явлення ними документів, що посвідчують особу, на підставі списків, підписаних керівником структурного підрозділу, відповідального за проведення заходу, та затверджених Головою Державної прикордонної служби України, його першим заступником або заступником. Зазначені списки подаються на затвердження за добу до проведення заходу.

11. У разі виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі, аварії, стихійного лиха тощо) працівники аварійної, пожежної, медичної служб, які прибули на виклик, допускаються до будівель (приміщень) Адміністрації Держприкордонслужби без перепустки в супроводі чергового КПП або його помічника за усним дозволом Голови Державної прикордонної служби України або уповноважених ним посадових осіб.

12. За списками, затвердженими Головою Державної прикордонної служби України або уповноваженими ним посадовими особами, після пред’явлення документа, що посвідчує особу, може здійснюватися пропуск осіб, які проводять роботи з технічного супроводу центральної підсистеми інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт», ремонтні, будівельні роботи тощо, обов’язково в супроводі представників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби або відповідних органів Держприкордонслужби, які замовляють ці роботи.

Відповідальними за перебування вказаних осіб у будівлях Адміністрації Держприкордонслужби є керівники цих структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби або органів Держприкордонслужби.

13. Пропуск особового складу Адміністрації Держприкордонслужби та органів Держприкордонслужби до будівель Адміністрації Держприкордонслужби в робочі дні дозволяється з 07.00 до 19.00. Час пропуску може бути змінено за окремим рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

У вихідні, святкові та неробочі дні до будівель Адміністрації Держприкордонслужби особовий склад пропускається без окремого дозволу відповідно до затверджених у встановленому порядку графіків чергувань структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби та органів Держприкордонслужби або з метою виконання термінових (невідкладних) службових завдань.

14. Пропуск осіб, крім зазначених у пунктах 1-3 цього розділу, до будівель Адміністрації Держприкордонслужби здійснюється:

у понеділок-четвер - з 09.00 до 17.00;

у п’ятницю та передсвяткові дні - з 08.30 до 16.30.

IV. Порядок виготовлення, обліку та видачі службових перепусток

1. Оформлення службової перепустки здійснюється з дозволу Голови Державної прикордонної служби України, його першого заступника або заступника на підставі службової записки (додаток 5) керівника структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби або органу Держприкордонслужби.

2. Для виготовлення службової перепустки особовим складом подається до бюро перепусток одна фотокартка розміром 3х4 см, на звороті якої друкованими літерами зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи.

Військовослужбовці на фотокартці повинні бути в повсякденній військовій формі одягу зі знаками розрізнення станом на день оформлення службової перепустки.

3. Облік службових перепусток здійснюється контролером - начальником бюро перепусток у журналі обліку службових перепусток (додаток 6).

4. Нова службова перепустка виготовляється в разі:

втрати;

пошкодження;

непридатності.

5. У разі втрати службової перепустки особа невідкладно в усній формі повинна доповісти про це керівникові свого структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби чи органу Держприкордонслужби та поінформувати бюро перепусток. Зазначений керівник доповідає про це рапортом керівництву Державної прикордонної служби України за підпорядкованістю. Така службова перепустка блокується, після з’ясування обставин видається нова.

6. У разі звільнення, переведення до іншого місця служби особовим складом Адміністрації Держприкордонслужби та органів Держприкордонслужби службові перепустки здаються в бюро перепусток, про що робиться відмітка посадовою особою бюро перепусток в обхідному листі та журналі обліку службових перепусток.

Контроль за здаванням службових перепусток особового складу Адміністрації Держприкордонслужби та органів Держприкордонслужби покладається на їх керівників.

7. Перевірка обліку службових перепусток проводиться комендантом ОКОіЗ Держприкордонслужби щороку.

8. Списання службових перепусток здійснюється комісією ОКОіЗ Держприкордонслужби за актом.

Після списання такі перепустки знищуються комісією у складі не менше трьох осіб.

9. Загальна заміна службових перепусток здійснюється за наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

V. Порядок внесення (винесення) або ввезення (вивезення) майна з будівель Адміністрації Держприкордонслужби

1. Внесення (винесення), ввезення (вивезення) речей, матеріальних цінностей, обладнання, технічних засобів до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби здійснюється за матеріальною перепусткою (додаток 7), яка видається на підставі заявки (додаток 8) на ім’я коменданта ОКОіЗ Держприкордонслужби.

У разі внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, яке перебуває на балансі ГЦЗАтаЗІ, така заявка погоджується з відповідальною посадовою особою ГЦЗАтаЗІ.

2. Черговим КПП або його помічником під час внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби звіряються інвентарні або заводські номери, зазначені в матеріальній перепустці, з номерами, зазначеними на майні, та його кількість. Після цього черговий КПП або його помічник робить відмітку в перепустці «Майно перевірено і внесено (винесено)» та проставляє підпис, дату і час внесення (винесення) або ввезення (вивезення).

Після внесення (винесення) або ввезення (вивезення) речей, матеріальних цінностей, обладнання, технічних засобів матеріальна перепустка залишається в чергового або помічника чергового КПП та підлягає здачі до бюро перепусток.

3. Матеріальна перепустка тривалої дії зберігається в особи, яка вносить (виносить) або ввозить (вивозить) таке майно. Після закінчення її дії матеріальна перепустка здається до бюро перепусток. Відмітка про внесення (винесення) або ввезення (вивезення) майна проставляється в такій матеріальній перепустці кожного разу.

4. Внесення (винесення), ввезення (вивезення) фельд’єгерями, зазначеними в пункті 9 розділу ІІІ цих Правил, електронних носіїв інформації (жорсткі, гнучкі магнітні диски, касети та бобіни з магнітною стрічкою, диски для лазерних систем зчитування, невід’ємні частини модулів флеш-пам’яті тощо), які в установленому порядку взяті на облік у службі діловодства, здійснюються без оформлення відповідної матеріальної перепустки.

5. У разі внесення (винесення) упаковок, валіз із засобами (комплексами) криптографічного та технічного захисту інформації, опечатаних (опломбованих) належним чином із позначкою «спецтехніка, розкриттю не підлягає», їх перевірка не здійснюється.

Інші електронні носії інформації, а також технічні засоби та пристрої, невід’ємними частинами яких є такі носії, вносяться (виносяться), ввозяться (вивозяться) у загальному порядку та після перевірки змісту інформації, що міститься на зазначених носіях, відповідною посадовою особою УРіЗІ за участю фахівця ГЦЗАтаЗІ. Про здійснення такої перевірки в заявці проставляється позначка «Перевірено» та віза погодження начальника УРіЗІ.

6. Забороняється вносити (виносити), ввозити (вивозити) до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби зброю, вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні, їдкі (токсичні) речовини з різким запахом, а також наркотичні речовини, колючі, ріжучі предмети, матеріали та речовини, що можуть становити загрозу життю або здоров’ю людини.

7. Дозволяється вхід (вихід) до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби без оформлення матеріальної перепустки з особистими речами (валізи, жіночі сумки тощо) за умови відсутності в них речей, предметів та речовин, заборонених цими Правилами для внесення (винесення).

8. Внесення (винесення) або ввезення (вивезення) майна до/з будівель Адміністрації Держприкордонслужби, яке належить іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюється за матеріальними перепустками, оформленими відповідно до вимог пункту 1 цього розділу.

9. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Адміністрації Держприкордонслужби здійснюється під наглядом чергового КПП або його помічника.

10. В’їзд (виїзд) транспортних засобів Держприкордонслужби та інших підприємств, установ та організацій на/з територію(ї) Адміністрації Держприкордонслужби з метою забезпечення діяльності її структурних підрозділів здійснюється через ворота з дозволу Голови Державної прикордонної служби України або уповноваженої ним посадової особи на підставі службової записки (додаток 9) керівника структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби або органу Держприкордонслужби.

11. Дозвіл на в’їзд (виїзд) транспортного засобу Держприкордонслужби та інших підприємств, установ та організацій, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна на/з територію(ї) будівлі Адміністрації Держприкордонслужби за адресою: вул. Ялтинська, 11, м. Київ, надається одним із керівників структурних підрозділів, визначених Головою Державної прикордонної служби України старшим у цій будівлі, у порядку, визначеному пунктами 1-3, 10 цього розділу.

12. На території Адміністрації Держприкордонслужби забороняється стоянка особистого автотранспорту.

VІ. Порядок охорони будівель, службових (режимних) приміщень та майна Адміністрації Держприкордонслужби

1. Охорона будівель, службових (режимних) приміщень та майна забезпечується складом добового наряду із застосуванням технічних засобів контролю та спостереження.

Під час несення служби добовим нарядом перевіряються відбитки печаток на дверях службових (режимних) приміщень, чи замкнено входи до будівель та в’їзні ворота, люки горищ, технічні поверхи, вентиляційні камери, підвали, електрощитові тощо.

2. У разі спрацювання технічних засобів контролю та спостереження, охоронної сигналізації, виникнення пожежі, аварії системи опалення, водогонів тощо в будівлях, службових (режимних) приміщеннях Адміністрації Держприкордонслужби в робочий і неробочий час складом добового наряду вживаються заходи згідно з обставинами.

3. Після закінчення робочого дня особи, відповідальні за службові (режимні) приміщення, замикають та опечатують двері зазначених приміщень особистими номерними металевими печатками.

4. Режимні приміщення Адміністрації Держприкордонслужби здаються під охорону та знімаються з охорони в установленому порядку відповідними посадовими особами згідно зі списком.

Список таких осіб зі зразками їхніх підписів складається та підписується начальником УРіЗІ.

5. За знімання/здавання режимних приміщень з/під охорони(у) та отримання тубусів (пеналів) з робочими комплектами ключів посадові особи розписуються у відповідному журналі.

6. Тубуси (пенали) з робочими комплектами ключів від режимних приміщень опечатуються особистими номерними металевими печатками посадових осіб і зберігаються у службових приміщеннях добового наряду.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу
Міністерства внутрішніх справ
УкраїниВ.Є. Боднар


Додаток 1
до Правил організації
пропускного режиму в Адміністрації
Державної прикордонної служби України
(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
осіб, які мають право входити і перебувати в будівлях Адміністрації Держприкордонслужби після пред'явлення службового посвідчення

1. Народні депутати України діючого скликання та їх помічники-консультанти.

2. Генеральний прокурор України та його заступники.

3. Голова Верховного Суду України та його заступники.

4. Голова Конституційного Суду України та його заступники.

5. Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники.

6. Глава Адміністрації Президента України та його заступники.

7. Заступники Міністра внутрішніх справ України, державний секретар Міністерства внутрішніх справ України.

8. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України та працівники департаменту Міністерства внутрішніх справ України, що відповідає за взаємодію з Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

9. Інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства.Додаток 2
до Правил організації
пропускного режиму в Адміністрації
Державної прикордонної служби України
(пункт 5 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА
на видачу одноразової перепустки


Додаток 3
до Правил організації
пропускного режиму в Адміністрації
Державної прикордонної служби України
(пункт 5 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку одноразових перепусток


Додаток 4
до Правил організації
пропускного режиму в Адміністрації
Державної прикордонної служби України
(пункт 7 розділу ІІІ)

СПИСОК
представників іноземної делегації (груп, окремих іноземців)Додаток 5
до Правил організації
пропускного режиму в Адміністрації
Державної прикордонної служби України
(пункт 1 розділу ІV)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА


Додаток 6
до Правил організації
пропускного режиму в Адміністрації
Державної прикордонної служби України
(пункт 3 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
обліку службових перепусток


Додаток 7
до Правил організації
пропускного режиму в Адміністрації
Державної прикордонної служби України
(пункт 1 розділу V)

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА
на внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна (комп’ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації) до/з будівлі Адміністрації Держприкордонслужби


Додаток 8
до Правил організації
пропускного режиму в Адміністрації
Державної прикордонної служби України
(пункт 1 розділу V)

ЗАЯВКА


Додаток 9
до Правил організації
пропускного режиму в Адміністрації
Державної прикордонної служби України
(пункт 10 розділу V)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКАвгору