Документ z0767-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2015, підстава - z1369-15

7.4. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам (морські води) внаслідок аварійних або самовільних скидів забруднюючих речовин зі зворотними водами, грн, здійснюється за формулою

(18)

{Абзац другий пункту 7.4 розділу VII в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

де

Kc = 3

-

коефіцієнт, що враховує збільшення шкоди водній екосистемі при самовільному чи аварійному скиді;


КЦ

-

коефіцієнт, що враховує цінність морської акваторії, який визначається згідно з додатком 4;


КЯ

-

коефіцієнт, що враховує якісну різнорідність морських вод, який визначається згідно з додатком 5;


КБ

-

коефіцієнт, що враховує фактор батиметричних умов району забруднення, який визначається згідно з додатком 6;


КД

-

коефіцієнт, що враховує вплив гідродинамічного фактору, який визначається згідно з додатком 7;


kз = 3

-

коефіцієнт ураженості морського середовища;


Мi

-

маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, т;


m

-

кількість забруднюючих речовин у зворотних водах;


γі

-

визначається за формулою (13).

VIII. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам внаслідок забруднення речовинами у чистому вигляді у складі продукції чи сировини, плаваючими відходами або сміттям

{Назва розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

8.1. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам (крім морських вод) внаслідок забруднення речовинами у чистому вигляді у складі продукції чи сировини, грн, здійснюється за формулою

(19)

{Абзац другий пункту 8.1 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

де

Kc = 1,5

-

коефіцієнт, що враховує збільшення шкоди водній екосистемі при самовільному чи аварійному скиді ;


Ккат

-

коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта, який визначається згідно з додатком 2;


КР

-

регіональний коефіцієнт дефіцитності водних ресурсів поверхневих вод, який визначається згідно з додатком 3;


kз = 1,5

-

коефіцієнт ураженості водної екосистеми;


Мi

-

маса скинутої i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт у складі продукції чи сировини, т;


m

-

кількість забруднюючих речовин у складі продукції чи сировини;


γі

-

визначається за формулою (13).

{Пункт 8.1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

8.2. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам (морські води) внаслідок забруднення речовинами у чистому вигляді у складі продукції чи сировини, грн, здійснюється за формулою

(20)

{Абзац другий пункту 8.2 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

де

Kc = 3

-

коефіцієнт, що враховує збільшення шкоди водній екосистемі при самовільному чи аварійному скиді ;


КЦ

-

коефіцієнт, що враховує цінність морської акваторії, який визначається згідно з додатком 4;


КЯ

-

коефіцієнт, що враховує якісну різнорідність морських вод, який визначається згідно з додатком 5;


КБ

-

коефіцієнт, що враховує фактор батиметричних умов району забруднення, який визначається згідно з додатком 6;


КД

-

коефіцієнт, що враховує вплив гідродинамічного фактору, який визначається згідно з додатком 7;


kз= 3

-

коефіцієнт ураженості морського середовища;


Мi

-

маса скинутої i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт у складі продукції чи сировини, т;


m

-

кількість забруднюючих речовин у складі продукції чи сировини;


γі

-

визначається за формулою (13).

{Пункт 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

8.3. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам внаслідок забруднення плаваючими відходами або сміттям, грн, здійснюється за формулою

(21)

де

Кх

-

коефіцієнт, що характеризує ступінь забрудненості поверхні води відходами або сміттям, який визначається згідно з додатком 8;


kз = 1,5

-

коефіцієнт ураженості водної екосистеми;


kз = 3

-

коефіцієнт ураженості морського середовища;


Мсм

-

маса відходів або сміття, кг, яка визначається методом експертної оцінки з використанням даних додатка 8 або розраховується за формулою

(22)

де

S

-

площа водної поверхні, забрудненої відходами, м-2


Gi

-

маса відходів або сміття, кг/м-2.
Визначення маси відходів або сміття здійснюється на ділянках площею 1 м-2, розташованих на однаковій відстані від місця максимального зосередження відходів або сміття, яке приймається за центр забрудненої ділянки;


γ

-

визначається за формулою (14).

{Пункт 8.3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

8.4. У разі якщо відходи забруднені нафтопродуктами, розраховуються також збитки від нафтового забруднення з використанням формул (19) і (20); при цьому приймається, що маса нафти становить 1,0% від маси відходів або сміття.

IX. Розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених самовільним використанням водних ресурсів за відсутності дозвільних документів
(дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів

{Заголовок розділу IX в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

9.1. Розрахунок розміру відшкодування збитків, обумовлених самовільним використанням водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів, здійснюється за формулою

Зсам = 5 × W × Тар (грн.),

(23)

де

W

-

об'єм води, що використана самовільно без дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів, м-3;


Тар

-

розмір, аналогічний ставці рентної плати за спеціальне використання води, встановленої статтею 255 Податкового кодексу України, на дату виявлення порушення (для поверхневих, підземних, шахтних, кар’єрних та дренажних вод - грн/100 м-3, води для потреб гідроенергетики та рибництва - грн/10000 м-3, води, яка входить до складу напоїв, - грн/м-3). Для води з лиманів Тар аналогічний ставці рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для показника "Інші водні об'єкти", встановленої статтею 255 Податкового кодексу України, на дату виявлення порушення.

{Пункт 9.1 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 320 від 15.06.2012; в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

9.2. Фактичний об'єм води, що використана самовільно без дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів визначається на основі даних: первинної документації, статистичної звітності, ліміту забору та використання води, індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення або довідки фізичної особи - підприємця або юридичної особи за підписом керівництва, завіреної печаткою (за наявності).

{Пункт 9.2 розділу IX в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

{Розділ IX в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

X. Розрахунок розміру відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення підземних вод забруднюючими речовинами

10.1. Розрахунок розміру відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення підземних вод забруднюючими речовинами, грн, здійснюється за формулою

ЗП = Ккат х КРп х L х МПi х γi,

(24)

де

Ккат

-

коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта, який визначається згідно з додатком 2;


КРп

-

регіональний коефіцієнт дефіцитності підземних вод, який визначається згідно з додатком 10;


L

-

коефіцієнт, який враховує природну захищеність підземних вод:
для ґрунтових - 1,0;
для міжпластових безнапірних - 1,3;
для міжпластових напірних (артезіанських) - 1,6.


МПi

-

маса i-ї забруднюючої речовини, що потрапила в підземні води, т, розраховується з використанням даних еколого-гідрологічних вишукувань за формулою

МПi = V х (Сi - СФi) х 10-6,

(25)

де

V

-

об'єм води в забрудненій частині водоносного горизонту, м-3, який визначається за формулою

V = F х m х na,

(26)

де

F

-

площа забруднення, м-2;


m

-

середня потужність забрудненої частини водоносного горизонту, м;


na

-

активна пористість водонасичених порід, яка визначається згідно з додатком 9;


Сi

-

середня концентрація i-ї забруднюючої речовини у воді підземного водного об'єкта, г/м-3;


СФi

-

фонова концентрація i-ї забруднюючої речовини у воді підземного водного об'єкта, г/м-3.

10.2. У разі відсутності даних про фонові концентрації для підземних водних об'єктів замість СФi використовуються відповідні ГДКі для вод господарсько-питного водопостачання;

γi - визначається за формулою (13).

10.3. У разі скидання забруднюючих речовин у складі продукції, сировини, відходів чи сміття або забруднюючих речовин із зворотними водами безпосередньо в підземний водний об'єкт маса скинутих забруднюючих речовин визначається на основі документів (якщо скид зафіксований) чи за результатами розслідування.

XI. Розрахунок розміру відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневих і підземних вод фільтратом сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових та промислових відходів

{Заголовок розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

11.1. Розрахунок розміру відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення підземних вод фільтратом сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових та промислових відходів, грн, здійснюється за формулою

(27)

{Абзац другий пункту 11.1 розділу XI в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

де

Ккат, КРп, L

-

показники, аналогічні використаним у формулі (24);


МФi

-

маса i-ї забруднюючої речовини, що потрапила у підземний водний об'єкт з фільтратом, т, яка розраховується за формулою

МФi = WФ х Сi х 10-6,

(28)

де

WФ

-

об'єм фільтрату за розрахунковий період, м-3, який визначається за формулою

(29)

де

Ноп

-

сума опадів на території розташування сміттєзвалища або полігону твердих побутових та промислових відходів за розрахунковий період, мм, за даними гідрометцентру;


SП

-

площа діючого полігону твердих побутових та промислових відходів, м-2;


Ww

-

об'єм води, витраченої на зволоження відходів, м-3;


WфВ

-

кількість фільтрату, видаленого з полігону твердих побутових та промислових відходів (вивезеного, знешкодженого, утилізованого) за розрахунковий період, м-3;


Сi

-

середня концентрація i-ї забруднюючої речовини у фільтраті, г/м-3;


m

-

кількість забруднюючих речовин, що потрапили у підземний водний об'єкт з фільтратом;


γі

-

визначається за формулою (13).

Починаючи з моменту встановлення факту впливу сміттєзвалища або полігона твердих побутових та промислових відходів на підземні води і до моменту припинення цього впливу, визначаються збитки за кожний розрахунковий період. Розрахунковий період рекомендується приймати за квартал (3 місяці). Якщо зафіксовано забруднення поверхневих чи підземних вод, збитки розраховуються за умови, що весь об'єм фільтрату, який утворився упродовж розрахункового періоду, надходить у підземні води, незалежно від того чи витікає частина фільтрату у вигляді поверхневого стоку. У разі забруднення підземних вод фільтратом приймається, що кількість фільтрату, яка надійшла у підземні води за розрахунковий період, еквівалентна кількості фільтрату, що утворився за той же період, незалежно від того, що з урахуванням коефіцієнта фільтрації частина об'єму фільтрату перейде у підземні води за межами розрахункового періоду.

{Пункт 11.1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

11.2. Розрахунок розміру відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневих вод фільтратом сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових та промислових відходів, грн, здійснюється за формулою

(30)

{Абзац другий пункту 11.2 розділу XI в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

де

Ккат, КРп

-

показники, аналогічні використаним у формулі (24);


МФi

-

розраховується за формулою (28);


m

-

кількість забруднюючих речовин, що потрапили у поверхневий водний об'єкт з фільтратом;


γі

-

визначається за формулою (13).

У разі забруднення фільтратом поверхневих вод (витік за межі полігона і стік його по рельєфу, незалежно від того, чи зафіксоване втікання фільтрату в поверхневий водний об'єкт) і за відсутності даних про забруднення підземних вод приймається, що кількість фільтрату, яка надійшла у поверхневі води за розрахунковий період, еквівалентна кількості фільтрату, що утворився за той же період.

{Пункт 11.2 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

11.3. У разі неможливості визначення характеру впливу сміттєзвалищ та полігонів на водні об'єкти збитки розраховуються за варіантом забруднення підземних вод (формула (27)).

У разі неможливості проведення комплексного дослідження хімічного складу фільтрату як сміттєзвалищ, так і полігонів твердих побутових та промислових відходів приймається середньо-статистичний вміст забруднюючих речовин у фільтраті згідно з додатком 11.

{Пункт 11.3 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

Начальник
Державної екологічної інспекції


М. Костров


Додаток 1
до Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення
законодавства про охорону
та раціональне використання
водних ресурсів

ПИТОМА МАСА
нафти на 1 м-2 поверхні води при різному зовнішньому вигляді нафтової плівки (МПМ)

№ з/п

Зовнішні ознаки нафтової плівки

Маса нафти на 1 м-2 поверхні води, г

1

Чиста водна поверхня без ознак опалесценції (відсутність ознак кольоровості при різних умовах освітлення)

0

2

Відсутність плівки і плям, окремі райдужні смуги, що спостерігаються при найбільш сприятливих умовах висвітлення і спокійному стані водної поверхні

0,1

3

Окремі плями і сірі плівки сріблистого нальоту на поверхні води, що спостерігаються при спокійному стані водної поверхні, поява перших ознак кольоровості

0,2

4

Плями і плівки з яскравими кольоровими смугами, що спостерігаються при слабких хвилях

0,4

5

Нафта у вигляді плям і плівки, що покриває значні ділянки поверхні води, що не розриваються хвилями, з переходом кольоровості до тьмяної мутно-коричневої

1,2

6

Поверхня води покрита суцільним шаром нафти, добре видимим на хвилях, кольоровість темна, темно-коричнева

2,4


Додаток 2
до Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення
законодавства про охорону
та раціональне використання
водних ресурсів

ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнта Ккат, що враховує категорію водного об'єкта*

Категорія водного об'єкта

Ккат

Поверхневі водні об'єкти:
господарсько-побутового використання
питного водокористування


1,0
1,4

Поверхневі водні об'єкти
рибогосподарського використання:
II категорії
I категорії
вищої категорії1,6
2,0
2,5

Підземні води:
питні та мінеральні інші
(промислові, технічні)


5,0
3,0

У разі скиду у водний об'єкт, який знаходиться у межах населеного пункту, коефіцієнт збільшується в 1,2 раза.

У разі скиду в озера, ставки та інші непроточні водні об'єкти коефіцієнт збільшується у 1,5 раза.

У разі якщо водний об'єкт або його ділянка у місці забруднення можуть бути віднесені до різних категорій, при розрахунку збитку використовується найбільший із можливих коефіцієнтів Ккат; при цьому усі вищезазначені умови збільшення  коефіцієнта залишаються в силі.Додаток 3
до Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення
законодавства про охорону
та раціональне використання
водних ресурсів

ЗНАЧЕННЯ
регіонального коефіцієнта дефіцитності водних ресурсів поверхневих вод КР

Області

КР

Закарпатська

1,00

Івано-Франківська

1,05

Чернівецька

1,06

Тернопільська

1,07

Волинська

1,10

Житомирська

1,10

Львівська

1,10

Сумська

1,10

Хмельницька

1,11

Рівненська

1,11

Чернігівська

1,11

Кіровоградська

1,13

Полтавська

1,15

Вінницька

1,17

Черкаська

1,17

Луганська

1,18

Харківська

1,19

Миколаївська

1,20

Київська

1,21

Автономна Республіка Крим

1,24

Одеська

1,26

Донецька

1,26

Дніпропетровська

1,28

Запорізька

1,28

Херсонська

1,30


Додаток 4
до Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення
законодавства про охорону
та раціональне використання
водних ресурсів

ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнта цінності морської акваторії Кц

№ з/п

Райони моря, що примикають до Автономної Республіки Крим і приморських областей України

Кц

1

Одеська

1,30

2

Миколаївська

1,26

3

Херсонська ( Чорне і Азовське моря)

1,21

4

Запорізька

1,22

5

Донецька

1,20

6

Автономна Республіка Крим:
західний берег
південний берег (Євпаторія - Феодосія)
східний берег


1,16
1,21
1,19

У разі скиду у водний об'єкт, який знаходиться у межах населеного пункту, коефіцієнт збільшується в 1,2 раза.Додаток 5
до Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення
законодавства про охорону
та раціональне використання
водних ресурсів

ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнта КЯ, що враховує якісну різнорідність морських вод

№ з/п

Райони моря, що примикають до Автономної Республіки Крим і приморських областей України

КЯ

1

Одеська:
Вилкове - Затока
Затока - Іллічівськ
Іллічівськ - п. Южний


1,50
1,24
1,20

2

Миколаївська

1,22

3

Херсонська ( Чорне і Азовське моря)

1,23

4

Запорізька

1,23

5

Донецька

1,23

6

Автономна Республіка Крим:
західний берег (до Євпаторії)
південний берег (від Євпаторії до Феодосії,
не враховуючи акваторію Севастопольської бухти)
Севастопольська бухта
східний берег (від Феодосії)


1,00
1,11

1,27
1,19Додаток 6
до Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення
законодавства про охорону
та раціональне використання
водних ресурсів

ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнта КБ, що враховує фактор батиметричних умов району забруднення

Відстань від берега, км

КБ

до 5

1,0

5,1-10

0,9

більше 10

0,8вгору