Документ z0766-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.03.2011, підстава - z0182-11


 
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
Н А К А З
 
06.08.2010 N 2659
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 вересня 2010 р.
за N 766/18061

 
Про затвердження Вимог до змісту положення
(регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі
заходи або спортивні змагання
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 141 ( z0182-11 ) від 25.01.2011 }

 
     Відповідно до Закону України від 17 листопада 2009 року N 1724-VI ( 1724-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших законодавчих актів України" Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Вимоги до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання, що додаються.
 
     2. Департаментам спорту вищих досягнень, фізичного виховання та масового спорту, Республіканському комітету з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з громадськими об'єднаннями з видів спорту при проведенні офіційних фізкультурно-оздоровчих заходів або спортивних змагань дотримуватись зазначених Вимог.
 
     3. Департаменту фізичного виховання та масового спорту забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В.Домашенка.
 
     5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
 Міністр                       Р.С.Сафіуллін 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
06.08.2010 N 2659
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 вересня 2010 р.
за N 766/18061

 
ВИМОГИ
до змісту положення (регламенту) про офіційні
фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання

 
     1. Ці Вимоги стосуються складання положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання (далі - положення про захід), що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів районів, міст, селищ та сіл.
 
     2. Положення про захід - документ, що визначає умови його проведення і включає такі розділи:
     цілі і завдання заходу;
     строки і місце проведення заходу;
     організація та керівництво проведенням заходу;
     учасники заходу;
     характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);
     програма проведення змагань;
     безпека та підготовка місць проведення заходу;
     умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;
     умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;
     строки та порядок подання заявок на участь у заході;
     інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.
 
     3. Положення про захід розробляється на підставі правил спортивних змагань з видів спорту, затверджених в установленому порядку.
 
     4. Положення про захід розробляється на календарний рік або, у разі потреби, на кожний окремий захід та затверджується організатором цього заходу не пізніше ніж за два місяці до початку його проведення.
 
     5. Положення про захід, затверджене організатором цього заходу, погоджується відповідною спортивною федерацією (асоціацією, спілкою, об'єднанням тощо) з виду спорту, яка має всеукраїнський або місцевий статус, у разі покладення на цю спортивну федерацію за її згодою певних функцій або в разі здійснення цією спортивною федерацією фінансових витрат на проведення цього заходу.
 
     6. Відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) положення про проведення відповідних всеукраїнських спортивних змагань центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту затверджує з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій.
{ Вимоги доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 141 ( z0182-11 ) від 25.01.2011 }
 
     7. У разі проведення фізкультурно-оздоровчого заходу або спортивного змагання громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості положення про захід затверджується організатором за погодженням із структурним підрозділом з фізичної культури і спорту відповідної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.
 
 Заступник Міністра України 
у справах сім'ї,
молоді та спорту А.В.Домашенковгору