Документ z0766-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - z2004-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.08.2003 N 544
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2003 р.
за N 766/8087
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1541 ( z2004-13 ) від 01.11.2013 }
Про затвердження Порядку набору
іноземців на навчання в Україні
та Порядку видачі іноземцям запрошень
на навчання в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
N 67 ( z0185-04 ) від 30.01.2004
N 701 ( z1300-04 ) від 06.09.2004 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
5 серпня 1998 року N 1238 ( 1238-98-п ) "Про затвердження
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на
навчання до вищих навчальних закладів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок набору іноземців на навчання в Україні
та Порядок видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні
( z0767-03 ), що додаються.
2. Покласти на Український державний центр міжнародної освіти
Міністерства освіти і науки України (м. Київ, вул. Тарасівська,
9-А) функції, передбачені Порядком набору іноземців на навчання в
Україні та Порядком видачі іноземцям запрошень на навчання в
Україні ( z0767-03 ).
3. Наказ Міністерства освіти України від 11.07.1997 N 267
( z0296-97 ), що зареєстрований у Міністерстві юстиції України
7 серпня 1997 року за N 296/2100, вважати таким, що втратив
чинність.
4. Департаменту міжнародного співробітництва
(Сухолиткий О.С.) у встановленому порядку подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ опублікувати в "Інформаційному віснику
Міністерства освіти і науки України".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника міністра Журавського В.С.
Т.в.о. Міністра А.Г.Богомолов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.08.2003 N 544
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2003 р.
за N 766/8087

ПОРЯДОК
набору іноземців на навчання в Україні

1. Цей Порядок поширюється на вищі навчальні заклади України
незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі -
навчальні заклади), що займаються набором іноземців та осіб без
громадянства (далі - іноземці) для навчання в Україні.
2. Навчальні заклади України здійснюють набір іноземців для
навчання в Україні за наявності ліцензії Міністерства освіти і
науки України на підготовку іноземців до вступу у вищі навчальні
заклади або на підготовку за напрямами (спеціальностями).
3. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи
(резиденти і нерезиденти) здійснюють набір іноземців на навчання в
Україні за наявності свідоцтва на право набору іноземців на
навчання.
4. Для отримання свідоцтва на право набору іноземців на
навчання в Україні суб'єкт підприємницької діяльності подає до
Міністерства освіти і науки України письмову заяву та такі
документи:
4.1. Договори (контракти) з навчальним закладом про навчання
іноземців.
4.2. Нотаріально завірену копію документа про реєстрацію
юридичної особи в країні місцезнаходження.
4.3. Довідку банківської установи про наявність поточного
рахунку або рахунку в іноземній валюті. ( Підпункт 4.3 пункту 4 в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 701 ( z1300-04 ) від
06.09.2004 )
4.4. Довідку Державної податкової адміністрації України про
взяття на облік.
4.5. Копію паспорта керівника суб'єкта підприємницької
діяльності.
5. Документи, зазначені у пунктах 4.2, 4.3, мають бути
легалізовані в установленому порядку, перекладені на українську
мову та нотаріально засвідчені - для суб'єктів підприємницької
діяльності, зареєстрованих за кордоном.
6. Документи, зазначені у пункті 4.4, подаються суб'єктами
підприємницької діяльності, що зареєстровані в Україні.
7. Заява та подані документи розглядаються у місячний термін.
8. Для відшкодування витрат, пов'язаних з видачею свідоцтва,
із суб'єктів підприємницької діяльності стягується відповідна
плата згідно з чинним законодавством.
9. У видачі свідоцтва може бути відмовлено, якщо подані на
розгляд документи містять недостовірні дані, які не відповідають
вимогам цього Порядку та чинного законодавства України, а також за
поданням державних установ. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства освіти і науки N 701 ( z1300-04 ) від
06.09.2004 )
10. У випадку відмови у видачі свідоцтва сплачені кошти не
повертаються.
11. Бланки свідоцтв є документами суворого обліку і
виготовляються за замовленням Міністерства освіти і науки України.
12. Свідоцтво видається суб'єкту підприємницької діяльності
терміном від 1 до 3 років, але не більше строку дії договору
(контракту) з навчальним закладом, в одному примірнику і
реєструється у журналі виданих свідоцтв. У разі ліквідації чи
реорганізації суб'єкта підприємницької діяльності або зміни його
назви свідоцтво втрачає силу. ( Пункт 12 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 67 ( z0185-04 ) від
30.01.2004 )
13. Свідоцтво на право набору іноземців на навчання в Україні
може бути анульовано за поданням державних установ та навчальних
закладів про порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов
договору та чинного законодавства.
14. У випадку втрати або пошкодження свідоцтва дублікат не
видається.
15. У разі закінчення строку дії свідоцтва суб'єкт
підприємницької діяльності отримує нове свідоцтво. Для його
оформлення подається довідка банківської установи, договори
(контракти) з навчальним закладом про навчання іноземців та
оригінал свідоцтва, термін якого закінчився. ( Пункт 15 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 701 ( z1300-04 ) від 06.09.2004 )
16. Вищі навчальні заклади щорічно до 1 грудня та 30 червня
подають до Міністерства освіти і науки України перелік укладених
договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності
про навчання іноземців в Україні за формою, що додається. ( Порядок доповнено пунктом 16 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 67 ( z0185-04 ) від 30.01.2004 )
17. Інформація про видачу суб'єктам підприємницької
діяльності свідоцтва або про зупинення його дії щокварталу
подається до Адміністрації Державної прикордонної служби України.
( Порядок доповнено пунктом 17 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 701 ( z1300-04 ) від 06.09.2004 )
Директор департаменту
міжнародного співробітництва О.С.Сухолиткий

Додаток
до пункту 16 Порядку набору
іноземців на навчання
в Україні
------------------------------------------------------------------ | N | Назва суб'єкта | Країна, | N договору | Термін дії | |з/п|підприємницької |місцезнаходження |(контракту) | договору | | | діяльності | суб'єкта | і дата |(контракту) | | | (резидента і | підприємницької | підписання | | | | нерезидента), | діяльності | | | | | який надає | | | | | | посередницькі | | | | | |послуги з набору| | | | | | іноземців та | | | | | | осіб без | | | | | |громадянства на | | | | | | навчання | | | | |---+----------------+-----------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------ ( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 67 ( z0185-04 ) від 30.01.2004 )вгору