Про затвердження Положення про порядок видачі Тимчасового дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску [...]
Мінтранс України, Міноборони України, Держкомкордон України [...]; Наказ, Положення, Форма типового документа від 20.12.1996410/393/542/561
Документ z0764-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.12.2005, підстава - z1438-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО
КОРДОНУ УКРАЇНИ
ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 410/393/542/561 від 20.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 грудня 1996 р.
за N 764/1789
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 777/693/826/1137 ( z1438-05 ) від 21.11.2005 )
Про затвердження Положення про порядок видачі Тимчасового дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), в яких відсутні пункти
пропуску через державний кордон України

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1995 р. N 1017 ( 1017-95-п ) "Про порядок повітряного сполучення
через державний кордон України" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок видачі Тимчасового
дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів
(аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску через державний
кордон України (додається). 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших
заступників керівників відповідних міністерств та відомств. 3. Скасувати Порядок надання Тимчасового дозволу на
здійснення міжнародних польотів з аеропортів, в яких відсутні
пункти пропуску від 03.07.96 р.
Міністр транспорту України І.П.Данькевич
Міністр оборони України О.І.Кузьмук
Голова Державного комітету у справах
охорони державного кордону України В.І.Банних
Голова Державної митної служби України Л.В.Деркач
Затверджено
спільним наказом Міністерства
транспорту України,
Міністерства оборони України,
Державного комітету у справах
охорони державного кордону
України, Державної митної
служби України від 20 грудня
1996 р. N 410/393/542/561
Положення
про порядок видачі Тимчасового дозволу на здійснення
міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів),
в яких відсутні пункти пропуску через державний
кордон України
Звід авіаційних правил України
АПУ 8. Аеродроми. Аеропорти.
Експлуатація
1. Галузь використання
1.1. Положення про порядок видачі Тимчасового дозволу на
здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), в
яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України (далі
- Положення), поширюється на юридичних та фізичних осіб, незалежно
від форм власності та відомчої належності, що здійснюють
діяльність у сфері авіації, а також на посадових осіб міністерств
і відомств, які здійснюють офіційні процедури по наданню
Тимчасового дозволу. 1.2. Це Положення встановлює вимоги до порядку видачі
Тимчасового дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до)
аеропортів (аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску через
державний кордон України ( далі - Тимчасовий дозвіл). 1.3. Це Положення застосовується посадовими особами для
виконання офіційних процедур щодо надання Тимчасового дозволу, а
також юридичними та фізичними особами при отриманні Тимчасового
дозволу.
2. Нормативні посилання
У Положенні є посилання на такі нормативні документи: - Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); - Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р.
N 1017 ( 1017-95-п ) "Про порядок повітряного сполучення через
державний кордон України"; - Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1995 р.
N 665 ( 665-95-п ) "Про затвердження Загальних правил відкриття та
діяльності пунктів пропуску через державний кордон"; - Правила про порядок розробки, побудови, викладу,
оформлення, змісту, введення в дію, зміни, доповнення та
скасування нормативних документів; - Правила з питань реєстрації нормативних документів, що
регулюють авіаційну діяльність в Україні.
3. Визначення і терміни
Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають таке
значення: 3.1. Аеродром - земельна чи водна ділянка, спеціально
обладнана для зльоту, посадки, руління, стоянки та обслуговування
повітряних суден. 3.2. Аеропорт - підприємство, що здійснює послуги в
обслуговуванні пасажирів, багажу, вантажу та пошти, забезпечує
виконання польотів і обслуговування повітряних суден і яке має в
своєму складі і використовує для даних цілей аеродром, аеровокзал
та інші наземні споруди і відповідне обладнання, облаштування. 3.3. Пункт пропуску через державний кордон України - це
територія або частина території прикордонної залізничної,
автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту
(аеродрому) з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних
засобів, де здійснюються визначені законодавством види контролю з
метою пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів,
вантажів та іншого майна. 3.4. Аеродром спільного використання - аеродром, призначений
для спільного використання різними відомствами.
4. Скорочення
4.1. Мінтранс - Міністерство транспорту України. 4.2. Міноборони - Міністерство оборони України. 4.3. Держкомкордон - Державний комітет у справах охорони
державного кордону України. 4.4. Укравіатранс - Державний департамент авіаційного
транспорту України. 4.5. Украеронавігація - Комітет по використанню повітряного
простору України.
5. Загальні положення
5.1. Положення запроваджується з метою надання Тимчасового
дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів
(аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску через державний
кордон України.
6. Порядок видачі Тимчасового дозволу
6.1 Для отримання Тимчасового дозволу керівництво аеропорту
(аеродрому) повинно звернутися з листом-обгрунтуванням відповідно
до Державного департаменту авіаційного транспорту або Міністерства
оборони. Звернення має бути погодженим за належністю з Урядом
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями. 6.2. Рішення про видачу Тимчасового дозволу приймається після
перевірки комісією можливості проведення прикордонного та митного
контролю, забезпечення прильоту та вильоту повітряних суден,
контролю з авіаційної безпеки, санітарно-карантинного,
ветеринарного, фітосанітарного та екологічного контролю. 6.2.1. Комісію створює Державний департамент авіаційного
транспорту (Міністерство оборони) із спеціалістів департаменту та
спеціалістів відповідних міністерств і відомств за погодженням з
ними. Склад комісії департамент погоджує з Мінтрансом. 6.2.2. Тимчасовий дозвіл може бути виданий без перевірки
комісією готовності всіх видів контролю, але при умові
обов'язкової перевірки готовності аеропорту або аеродрому на
контроль з авіаційної безпеки лише на: а) санітарні авіарейси при умові підтвердження можливості
проведення всіх видів контролю контрольними службами на місцях; б) авіарейси повітряних суден, виліт (приліт) яких
здійснюється з метою виконання урядового завдання, а також коли
вони викликані стихійним лихом. Примітка: У разі необхідності термінового виконання зазначених
польотів і відсутності часу на видачу та доставку
Тимчасового дозволу через непереборні (форсмажорні)
обставини Державний департамент авіаційного транспорту
(Міністерство оборони) можуть по телеграфу надати
керівнику аеропорту (аеродрому) погоджене з Державним
комітетом у справах охорони державного кордону,
Державною митною службою, Комітетом по використанню
повітряного простору України відповідного рішення. Таке
рішення реєструється у порядку, встановленому для
реєстрації Тимчасових дозволів.
6.3. Рішення про видачу Тимчасового дозволу приймають: а) по аеродромах спільного використання - Державний
департамент авіаційного транспорту, Міністерство оборони,
Державний комітет у справах охорони державного кордону, Державна
митна служба і Комітет по використанню повітряного простору
(додаток А); б) по аеропортах, аеродромах цивільної авіації та аеродромах
інших відомств (крім аеродромів Міністерства оборони) - Державний
департамент авіаційного транспорту, Державний комітет у справах
охорони державного кордону, Державна митна служба і Комітет по
використанню повітряного простору (додаток Б); в) по військових аеродромах Міністерства оборони -
Міністерство оборони, Державний комітет у справах охорони
державного кордону, Державна митна служба і Комітет по
використанню повітряного простору (додаток В). 6.3.1. Тимчасовий дозвіл підписується посадовими особами, які
уповноважені керівниками відомств, що перераховані в п.6.3, і
скріплюється печатками цих відомств. 6.4. Тимчасовий дозвіл реєструється і видається: а) для аеропортів цивільної авіації, аеродромів спільного
використання та інших аеродромів (крім військових аеродромів
Міністерства оборони) - Державним департаментом авіаційного
транспорту; б) для військових аеродромів Міністерства оборони (на яких не
базуються цивільні аеропорти) - Міністерством оборони. 6.5. Тимчасовий дозвіл видається на певний термін, але не
більше одного року. В Тимчасовому дозволі вказується вид
перевезень та види польотів, країни (групи країн), у які (з яких)
дозволено здійснювати міжнародні польоти з (до) аеропорту
(аеродрому), режим роботи контрольних служб. 6.6. Державний департамент авіаційного транспорту і
Міністерство оборони надсилають відповідні копії Тимчасового
дозволу Міністерству транспорту України, Державному комітету у
справах охорони державного кордону, Державній митній службі,
Комітету по використанню повітряного простору України,
Міністерству сільського господарства і продовольства, Міністерству
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки та
Міністерству охорони здоров'я. 6.7. Тимчасовий дозвіл може бути достроково анульований або
зупинений за спільним рішенням Державного департаменту авіаційного
транспорту, Міністерства оборони, Державного комітету у справах
охорони державного кордону, Державної митної служби та Комітету по
використанню повітряного простору України за поданням одного чи
декількох з перерахованих відомств або за клопотанням місцевих
органів самоврядування. Клопотання подається відповідно в
Державний департамент авіаційного транспорту або Міністерство
оборони. 6.8. По закінченню терміну дії Тимчасового дозволу видається
новий на певний термін відповідно до пунктів 6.1, 6.3, 6.5, 6.6,
при цьому перевірка комісією аеропорту (аеродрому) при повторному
та наступних видачах Тимчасового дозволу може проводитись
вибірково з окремих видів контролю, а також організації авіаційних
перевезень і польотів за кордон, але кожного разу обов'язково
здійснюється перевірка з питань авіаційної безпеки та безпеки
польотів.

7. Вимоги до аеропорту (аеродрому), контрольних служб при
отриманні Тимчасового дозволу
7.1. В аеропорту (аеродромі), якому видається Тимчасовий
дозвіл: а) мають бути визначені зони прикордонного, митного контролю,
контролю на безпеку та інших видів контролю; б) адміністрацією аеропорту (аеродрому) повинна бути
розроблена єдина технологія оформлення повітряних суден,
пасажирів, вантажів та іншого майна, яка погоджується з
керівниками контрольних служб, а також з підприємствами,
установами та організаціями, які мають відношення до міжнародного
сполучення; в) адміністрацією аеропорту (аеродрому) з урахуванням
місцевих умов за узгодженням з контрольними органами повинні бути
розроблені та введені в дію правила та інструкції про пропускний і
внутріоб'єктний режим в зазначених аеропортах (аеродромах), які
оформлюють наказом і за дотриманням яких встановлюється контроль; г) на період підготовки та виконання міжнародних авіарейсів у
приміщеннях і місцях, де здійснюється прикордонний і митний
контроль, прикордонні війська разом з митними органами
встановлюють додаткові режимні правила, що регламентують порядок
допуску в ці зони осіб, які беруть участь у контролі та
обслуговуванні пасажирів і повітряних суден закордонного
прямування, відправлення з аеропорту (аеродрому) повітряних суден,
що вибувають за кордон і прибувають в Україну, а також інші
обмеження для запобігання незаконному перетину державного кордону
України.
8. Обов'язки посадових осіб аеропортів (аеродромів),
контрольних служб, що мають Тимчасовий дозвіл
8.1. Посадові особи аеропортів (аеродромів) та контрольних
служб відповідають за своєчасне оформлення документів і виконання
формальностей, за необгрунтовану затримку осіб, повітряних суден,
вантажів та іншого майна, які прямують через державний кордон,
згідно із законодавством України. 8.2. Посадові особи контрольних служб забезпечують порядок в
зонах прикордонного, митного та інших видів контролю. У разі
виникнення протиправних дій, які заважають виконанню контрольних
функцій, для забезпечення порядку залучаються працівники органів
внутрішніх справ, згідно з чинним законодавством України. 8.3. Перевезення працівників усіх контрольних служб до (з)
аеропортів (аеродромів), з яких здійснюється виліт (приліт)
повітряного судна, забезпечується транспортом аеропорту
(аеродрому) чи авіакомпанії.
Додаток А
(обов'язковий)
до Положення про порядок видачі
Тимчасового дозволу на здійснення
міжнародних польотів з (до)
аеропортів (аеродромів), в яких
відсутні пункти пропуску через
державний кордон України
Тимчасовий дозвіл
на здійснення міжнародних польотів з аеропорту
(аеродрому спільного використання), в якому відсутній
пункт пропуску через державний кордон України
"___" ____________ 199__ р. м. Київ N ________________
1. У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1995 р. N 1017 "Про порядок повітряного сполучення
через державний кордон України" цим надається дозвіл на здійснення
міжнародних польотів з (до) аеропорту (аеродрому спільного
використання): ___________________________________________________ 2. Термін дії тимчасового дозволу: __________________________ 3. Види польотів та країни (чи групи країн), в які (з яких)
дозволено здійснювати польоти: ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Вид перевезень: __________________________________________ __________________________________________________________________
(пасажирські, вантажні, вантажно-пасажирські, технічні) 5. Режим роботи контрольних служб: __________________________ __________________________________________________________________
(постійний, тимчасовий, цілодобовий, конкретно визначений час)
6. Інші умови та обмеження: _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Укравіатранс Міноборони Держкомкордон _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
"___"_______199_ р. "___"_______199_ р. "___"_______199_ р.
Державна митна Украеронавігація
служба _________________ _________________ _________________ _________________ "___"_______199_ р.
"___"_______199_ р.
Додаток Б
(обов'язковий)
до Положення про порядок видачі
Тимчасового дозволу на здійснення
міжнародних польотів з (до)
аеропортів (аеродромів), в яких
відсутні пункти пропуску через
державний кордон України
Тимчасовий дозвіл
на здійснення міжнародних польотів з аеропорту
(аеродрому), в якому відсутній пункт пропуску
через державний кордон України
"___" ____________ 199 р. м. Київ N _____________
1. У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1995 р. N 1017 "Про порядок повітряного сполучення
через державний кордон України" цим надається дозвіл на здійснення
міжнародних польотів з (до) аеропорту (аеродрому): _______________ __________________________________________________________________
2. Термін дії тимчасового дозволу: __________________________ 3. Види польотів та країни (чи групи країн), в які (з яких)
дозволено здійснювати польоти: ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Вид перевезень: __________________________________________ __________________________________________________________________
(пасажирські, вантажні, вантажно-пасажирські, технічні) 5. Режим роботи контрольних служб: __________________________ __________________________________________________________________
(постійний, тимчасовий, цілодобовий, конкретно визначений час)
6. Інші умови та обмеження: _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Укравіатранс Держкомкордон Державна митна
служба ___________________ _____________________ ____________________ ___________________ _____________________ ____________________
"___"________199_ р. "___"________199_ р. "___"________199_ р.
Украеронавігація _____________________ _____________________
"___"________199_ р.
Додаток В
(обов'язковий)
до Положення про порядок видачі
Тимчасового дозволу на здійснення
міжнародних польотів з (до)
аеропортів (аеродромів), в яких
відсутні пункти пропуску через
державний кордон України

Тимчасовий дозвіл
на здійснення міжнародних польотів з військового
аеродрому, в якому відсутній пункт пропуску через
державний кордон України
"___" ____________ 199 р. м. Київ N _____________
1. У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1995 р. N 1017 "Про порядок повітряного сполучення
через державний кордон України" цим надається дозвіл на здійснення
міжнародних польотів з (до) військового аеродрому: _______________ __________________________________________________________________
2. Термін дії тимчасового дозволу: __________________________ 3. Види польотів та країни (чи групи країн), в які (з яких)
дозволено здійснювати польоти: ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Вид перевезень: __________________________________________ __________________________________________________________________
(пасажирські, вантажні, вантажно-пасажирські, технічні) 5. Режим роботи контрольних служб: __________________________ __________________________________________________________________
(постійний, тимчасовий, цілодобовий, конкретно визначений час)
6. Інші умови та обмеження: _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Міноборони Держкомкордон Украеронавігація ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
"___"________199_ р. "___"________199_ р. "___"________199_ р.
Державна митна
служба ____________________ ____________________
"___"________199_ р.вгору